Легенди за долината Колка

Според откритията на пещерни рисунки и каменни инструменти, долината Колка, разположена в Арекипа, Перу, е била обитавана от хиляди години

Транспорт в Лима

Град Лима е свързан с останалата част на страната чрез Централната магистрала и Панамериканската магистрала. От…

Лима, град на царете (VI) финал

Последен етап в града на царете, след познаване на неговата история, традиции, обичаи, гастрономия, музеи, места на ...