Carmen Guillén

Crec que viatjar és de les experiències més riques que pot viure una persona ... Una pena, que per a això es necessiti diners, o no? Vull i vaig a parlar de tot tipus de viatges en aquest blog però si a alguna cosa vaig a donar-li importància és a aquests destins als quals anar sense deixar-se un dineral en trajecte.