Què veure a Rotterdam

Qui recorri Holanda durant unes vacances i visiti per primera vegada Rotterdam s'adonarà que és una ciutat amb...