Benín

Tot i tenir un passat regirat, en l'actualitat Benín és un exemple d'estabilitat al continent i...