Mombasa

Hapit 500 kilometros ang gilay-on gikan sa Nairobi ang isla sa Mombasa, ang ikaduhang labing kadako nga lungsod sa ...

publisidad