Arferion Bolifia

Os nad ydych chi'n adnabod De America, mae'n debyg nad ydych chi'n gwybod beth Bolifia Mae'n wlad amlochrog ac felly nid oes modd dweud bod ei thraddodiadau a'i harferion yn homogenaidd. Maent, mewn gwirionedd, mor amrywiol â'r grwpiau ethnig sy'n rhan o'r wlad fach gyfoethog hon yn America.

Mae gwreiddiau pot toddi grwpiau cymdeithasol yn Bolivia yng ngorffennol milflwyddol y wlad hon ond hefyd yn etifeddiaeth drefedigaethol y Sbaenwyr, felly yma mae'n cyfuno ychydig o bopeth, gan gynnig a enfys ddiwylliannol rhyfeddol. Gadewch inni wedyn wybod rhai o'r arferion Bolivia.

Bolifia

Mae yn Ne America a'i enw swyddogol heddiw Cyflwr Plurinational Bolivia, gan danlinellu'n union yr amrywiol grwpiau ethnig sy'n ei ffurfio. Mae ganddo ddwy ddinas bwysig iawn, siwgr (cyfalaf hanesyddol a chyfansoddiadol), a La Paz (sedd y llywodraeth), a sawl iaith swyddogol, Quechua, Sbaeneg, Aymara, Guaraní, ymhlith 33 o ieithoedd eraill.

Mae pobl yn byw ynddo 10 miliwn o bobl ac roedd ei orffennol hynafol, etifedd diwylliannau Tiwanaku, Moxeña neu Inca, er enghraifft, trwy groesi gyda'r un Sbaenaidd yn cynhyrchu diddorol. camsyniad diwylliannol.

Arferion Bolifia

Mae pobl Bolifia mewn llinellau cyffredinol cyfeillgar iawn a chyda chysylltiadau teuluol agos iawn. Er bod gan y grefydd Gatholig wreiddiau cryf, mae'n dal yn gyffredin i gyplau gyd-fyw cyn priodi. Mae rhai arferion Cristnogol yn cael eu cynnal ac yn rheswm dros ymgynnull a dathliadau gyda bwyd a diod, fel priodasau, bedyddiadau neu angladdau.

Yn amlwg mae arferion yn wahanol yn ôl rhanbarth y wlad ac yn ôl dosbarth cymdeithasol, fel ym mhobman. Rhaid cofio bod y Sbaenwyr wedi canolbwyntio ar ecsbloetio mwyngloddiau Oruro a Potosí, felly cafodd y gogledd, y de a'r dwyrain bron eu gadael, fel bod mwy o draddodiadau cynhenid ​​a llai o darddiad Ewropeaidd yn y rhannau hyn o'r wlad. . Rhywsut mae'n rhaid i'r syniad rhagdybiedig sydd gan un o arferion Bolifia ymwneud â bywyd yn yr Andes, ond mewn gwirionedd mae llawer mwy.

Un o'r pethau rydw i'n hoffi ei wneud fwyaf wrth deithio yw rhoi cynnig ar y bwyd lleol, felly pa fwydydd nodweddiadol sydd yn Bolivia? Mewn egwyddor, mae'n werth dweud bod cynhwysion nodweddiadol o'r ardal sy'n cael eu hailadrodd mewn gwledydd cyfagos: y datener enghraifft y Papa. Mae'r cloron hwn yn boblogaidd ledled yr ucheldiroedd a phan fyddant yn ddadhydredig fe'u gelwir yn enw chuño. Y corn Mae hefyd yn glasur er yn anghofio am yr un rydych chi'n ei adnabod oherwydd mae yna lawer o amrywiaeth yma.

Fe welwch seigiau yn seiliedig ar cig cyw iâr, cig oen, defaid neu fuwch, reis a llawer cawliau. Mae'r ryseitiau'n amrywio o ddinas i ddinas, rhanbarth i ranbarth, ond cofiwch nad tatws ac ŷd mohono i gyd ac mae yna ffrwythau trofannol, codlysiau, ffa soia a llawer o lysiau hefyd. Rwy'n bersonol yn hoffi tamales, gydag ŷd gwyn wedi'i ffrio â menyn, chili, briwgig a nionyn, a'r humita yn chala, wedi'i lapio yn y masg corn. Mae'n hyfrydwch!

Mewn gwirionedd, yn fras, gallwn ddweud hynny yn y trofannau mae gastronomeg yn cael ei ddylanwadu gan ei gymydog Brasil a chan Ewrop ac Asia (Mae Santa Cruz yma), mae yna fwy o seigiau cig oherwydd ei fod yn ardal fridio gwartheg, a ym mharth yr Andes mae'r gastronomeg yn tueddu i fod yn fwy sbeislyd.

Mae yna lawer o farchnadoedd yn y trefi ac os nad yw bwyta ar y stryd yn eich dychryn, maen nhw'n lleoedd da i roi cynnig ar flasau lleol. Os na, yn y dinasoedd gallwch ymweld â bwytai er, wrth gwrs, nid yw yr un peth. Os ydych chi i mewn Santa Cruz nodi hynny Mae'n lle poblogaidd ar gyfer ei gig. Mae'r bobl yma wrth eu bodd â'r gril, felly os ewch chi am dro, ewch am dro ar hyd rhodfeydd Equipetrol neu Monseñor Rivero gan fod y ddau yn cynnwys bariau, bwytai a chaffis. Yn La Paz mae'r un peth yn digwydd yn y parth deheuol neu yn Prado neu San Miguel.

O ran arferion cymdeithasol Mae Bolifiaid fel arfer yn gwneud seibiant ganol bore. Nid yw'n para mwy na hanner awr ac mae'n ymwneud â bwyta rhywbeth, a halena, fel maen nhw'n dweud o gwmpas fan hyn. Mae'n a empanada wedi'i lenwi â chig, wy, olewydd a llysiau sawl un sy'n goeth. Am hanner bore felly, peidiwch â cholli salteña. Ac yng nghanol y prynhawn, yn hytrach i amser teFe welwch hefyd fod llawer yn tueddu i eistedd i lawr i yfed te neu goffi.

Mae llawer o siopau coffi neu ystafelloedd te, yn enwedig yn La Paz, Santa Cruz neu Cochabamba. Yn y cyfamser, mae cinio yn cael ei weini rhwng 8 a 9. Mae hinsawdd Bolifia yn amrywiol felly mae hefyd yn dylanwadu ar y bwyd. Yn y trofannau mae pobl yn bwyta mwy o hufen iâ a sudd ac nid yw te 5 o'r gloch, er enghraifft, mor gyffredin.

Ar ôl hanner dydd mae'n nap felly mae'r mwyafrif o siopau'n cau rywbryd rhwng 12 a 3 yn y prynhawn. Mae'r cinio'n hir ac mae yna weithwyr sy'n dychwelyd adref i gael cinio gyda'u teulu, er enghraifft, yn enwedig pan fo'r pellteroedd yn brin. Mae hyn yn gyffredin mewn sawl rhan o America Ladin ac mae'r moesau hefyd yn debyg felly os ydych chi eisoes wedi teithio i'r rhan hon o'r byd ni fyddwch yn dod ar draws unrhyw beth rhyfedd.

Bydd Bolifia yn fwy cordial a chyfeillgar gyda chi i'r graddau ei fod yn eich adnabod am amser hirach ac yna mae'r moesau yn ymlacio. Yma nad ydych chi'n bwyta gyda'ch dwylo, heblaw am y peth cyffredin y mae rhywun yn ei fwyta fel hyn (brechdanau, hambyrwyr), mae'r halen yn cael ei basio trwy ei bwyso ar y bwrdd (mae'n anlwc ei basio o law i law), y peth cwrtais yw cwympo gydag anrheg os ydych chi'n gwahodd tŷ, blodau, siocledi, gwin, ac os oes plant rhywbeth iddyn nhw a'r mathau hynny o fanylion rydyn ni'n eu gweld ar hyn o bryd mewn llawer o wledydd.

Mae'r moesau yn amrywio rhywfaint yn dibynnu a ydych chi'n mynd i gartref teulu neu fwyty gyda ffrindiau neu ginio busnes. Dywedir bod pobl Santa Cruz yn gyffredinol yn fwy hamddenol yn y mater hwn na phobl ardal yr Andes, er enghraifft, ond nid yw hynny'n golygu y gallwch fynd i fwyta mewn fflip-fflops.

Yn olaf, Oes yna arferion rhyfedd yn Bolivia? Ydw. Bendigedig ceir, er enghraifft. Mae offeiriad Catholig yn bendithio’r ceir bob dydd am 10 y bore yn Copacabana, ar lannau Llyn Titicaca mewn seremoni lle nad oes tân gwyllt ac alcohol yn brin ar bob cerbyd. Arfer arall yw darllenwch y lwc yn y dail coca. Y galwadau yataris maent yn darllen ffortiwn trwy daflu dail coca i'r awyr a dehongli'r dyfodol yn ôl sut maen nhw'n cwympo.

Ydych chi'n mynd i Bolifia ym mis Tachwedd? Yna gallwch chi gymryd rhan ym mharti Diwrnod marwolaeth i gyd. Ar ddechrau'r mis hwnnw mae pobl Aymara tiroedd y gorllewin yn addurno penglogau dynol yn dyheu am eneidiau'r meirw i'w hamddiffyn a'u gwella. Os yw'r benglog yn berthynas, gorau oll, er ei bod yn ymddangos mai lladrad bedd yw trefn y dydd ...

Yn yr un modd os ewch chi am dro o amgylch y poblogaidd Marchnad Gwrachod La Paz Fe welwch lamas babanod wedi'u stwffio y mae pobl yn eu prynu i'w claddu yn eu cartrefi newydd yn gofyn am ffafr Pachamama, Mother Nature.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)