Beth i'w weld yn Úbeda a Baeza gyda phlant

Plaza del Populo yn Baeza

efallai eich bod yn pendroni beth i'w weld yn Úbeda a Baeza gyda phlant oherwydd eich bod yn meddwl ymweld â'r trefi hyn yn y talaith Jaén gyda'ch plant. Nid yn ofer, y ddau wedi eu datgan Treftadaeth y Byd a byddwch am iddynt eu hadnabod.

Byddwch chi eisiau i'r rhai bach gael hwyl yn gweld ei henebion a'i mannau o ddiddordeb. Hynny yw dysgu hanes a chelf, ond hefyd eu bod yn datblygu gweithgareddau hamdden eraill. Peidiwch â phoeni, mae rheolwyr twristiaeth y ddwy fwrdeistref wedi cymryd hyn i gyd i ystyriaeth. Felly, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi beth i'w weld yn Úbeda a Baeza gyda phlant.

Beth i'w weld yn Úbeda gyda phlant

Heol Frenhinol Úbeda

Calle Real, un o'r rhai harddaf yn Úbeda

Fel y dywedasom, mae'n bwysig iawn bod eich plant yn darganfod treftadaeth anferthol ryfeddol y trefi hyn. Ond hefyd eu bod yn ei wneud y ffordd fwyaf doniol iddyn nhw. Yn Úbeda y maent yn trefnu teithiau tywys gydag actorion sy'n cynrychioli rhai darnau o hanes y dref. Mae'r daith ddramateiddiedig hon yn para tua dwy awr a bydd yn swyno'r rhai bach.

Posibilrwydd arall yw eich bod yn cymryd y trên twristiaeth. Mae'n gonfoi trefol sy'n rhedeg trwy strydoedd Úbeda gan basio trwy ei phrif henebion. Mae hefyd yn cynnwys canllaw ac yn para pedwar deg pump munud. Bydd unrhyw un o'r ddau weithgaredd hyn yn gwneud i'ch plant fwynhau eu taith i Úbeda yn fwy. Byddant yn dysgu wrth gael hwyl.

Yn yr un modd, mae'r teithiau hyn yn dangos prif henebion y dref. Canolbwynt nerf hwn yw'r Sgwâr Vazquez de Molina, sydd o fewn ei mur mawr. Mae tri drws yr un hwn yn dal i gael eu cadw: rhai Granada, Losal a Santa Lucía ac hefyd rhai o'i thyrau ymhlith y rhai sy'n sefyll allan yr un gyda'r cloc y yr un o'r coffrau. Ond, rydym yn mynd yn ôl i sgwâr Vázquez de Molina.

Sgwâr Vazquez de Molina

Sgwâr Vazquez de Molina yn Úbeda

Capel Sanctaidd y Gwaredwr a phalas y Deon Ortega yn Úbeda

yn go iawn Gem y Dadeni Andalusaidd, i'r pwynt y byddai'n cymryd i ni yr erthygl gyfan i ddangos i chi yn fanwl yr holl ryfeddodau sydd ynddo. Ond ei symbol gwych yw'r Capel Cysegredig y Gwaredwr, a adeiladwyd yng nghanol yr XNUMXeg ganrif gan Diego o Siloam. Yn allanol, mae ei ffasâd Plateresque yn sefyll allan, tra y tu mewn, gallwch weld darn allor o Alonso de Berruguete a hyd yn oed gerfiad o San Juanito a briodolir i Miguel Angel.

Wrth ymyl y deml hon, mae gennych chi yn y sgwâr y Palas Dean Ortega, sydd ar hyn o bryd yn hostel twristiaeth. Ond hefyd y dim llai ysblennydd o'r Cadwynau, o'r Marcwis de Mancera ac tŷ Juan Medina. Mae'r lle hwn hefyd yn gartref i henebion eraill fel yr ysblennydd Basilica o Santa Maria de los Reales Alcazares. Mae hyn, oherwydd ei gyfnod adeiladu hir a'i adferiadau amrywiol, yn symbiosis perffaith o arddulliau Gothig, Mudejar, Dadeni, Baróc a Neo-Gothig.

Yn olaf, mae treftadaeth anferthol y sgwâr yn cael ei chwblhau gan emau eraill fel tai yr Esgob a'r Henadur, Y Tanc, y ffynnon Fenisaidd, adfeilion palas canoloesol Orozco a cherflun y pensaer Andres de Vandelvira. Ond nid yw'r hyn a welwch yn Úbeda gyda phlant yn gorffen yma.

Henebion eraill Úbeda

Tŷ'r Tyrau

Casa de las Torres, un o henebion arwyddluniol Úbeda

Byddai angen llawer o amser arnom hefyd i ddangos i chi henebion eraill yn Úbeda, sef eu nifer a'u hansawdd. Ond, o leiaf, rydym yn eich cynghori i ymweld eglwysi San Pablo, San Pedro, San Lorenzo a Santo Domingo, yn ogystal â'r Convents of the Immaculate Conception a Santa Clara. Fodd bynnag, os siaradwn am yr olaf, mae'n sefyll allan yr un o San Miguel, sy'n gartref i'r Areithio Baróc o San Juan de la Cruz, yr awdur cyfriniol mawr o Sbaen, a fu farw yn y lleiandy hwn.

Ar y llaw arall, efallai mai symbol mawr arall Úbeda yw'r trawiadol Ysbyty Santiago, gwaith yr uchod Andres de Vandelvira. Mae'n rhyfeddod arall o'r Dadeni Sbaenaidd sy'n sefyll allan, yn allanol, am ei bedwar twr. O ran y tu mewn, rhaid i chi weld ei batio canolog mawr gyda cholofnau marmor gwyn a grisiau ysblennydd. Ond hefyd y capel, sy'n gartref i baentiadau gan Pedr o Raxis y gabriel rosales.

Yn olaf, rhyfeddodau eraill i'w gweld yn Úbeda yw'r hen Neuaddau'r Dref, gyda'i fwâu trawiadol. Ac, yn yr un modd, y Vela de los Cobos, Counts of Guadiana, Don Luis de la Cueva, Marquis de la Rambla neu balasau Medinilla. Fodd bynnag, efallai hyd yn oed yn fwy ysblennydd yw'r Tŷ'r Tyrau, math o gaer drefol sy'n cymysgu cyseiniannau canoloesol ag elfennau'r Dadeni.

Gweithgareddau hamdden i ddiweddu'r ymweliad â Úbeda

Ludoteca

llyfrgell deganau

Os ydym yn sôn am yr hyn i'w weld yn Úbeda a Baeza gyda phlant, mae hefyd yn bwysig eu bod yn chwarae. Felly, rydym yn cynnig ffordd hwyliog o ddod â'ch ymweliad â'r un cyntaf i ben. Yng nghanol y dref mae gennych chi sefydliadau fel Cocolet, lle gallwch chi blaswch ychydig o tapas tra bod eich plant yn mwynhau yn eu hystafell chwarae.

Gallwch hefyd eu gadael yno am gyfnod dan ofal eu gweithwyr proffesiynol tra byddwch yn ymweld â'r Canolfan Dehongli Olewydd ac Olew, sef nesaf. Ond, efallai ei bod yn well gennych fynd â’r rhai bach gyda chi er mwyn iddynt ddysgu am hanes a chynhyrchiad yr aur gwyn hwn, sydd mor nodweddiadol o dalaith Jaén. Yn olaf, gallwch chi dreulio'r noson yn unrhyw un o'r gwestai y mae'r dref yn eu cynnig i chi a, y diwrnod wedyn, mwynhewch eich ymweliad â Baeza.

Beth i'w weld yn Baeza gyda phlant

Plaza del Pópulo de Baeza

Porth Jaén a bwa Villalar yn Baeza

Felly, rydym yn parhau â'n cynnig o'r hyn i'w weld yn Úbeda a Baeza gyda phlant yn yr ail dref hon. Mae cymhleth anferth Baeza hefyd Treftadaeth y Byd. Prin y caiff ei wahanu gan naw cilometr o Úbeda, sy'n golygu llai na phymtheg munud o deithio ar y ffordd.

Hefyd, fel yn yr un blaenorol, mae Baeza wedi teithiau tywys a dramataidd drwy ei strydoedd. Fe'u cynigir gan y cwmni Turistour, sydd â gweithwyr proffesiynol profiadol. Yn yr un modd, mae a trên twristiaeth sy'n rhedeg drwyddo ac a fydd yn swyno eich plant ifanc. Ewch allan o sgwâr popolo ac mae'r daith yn cymryd tua deng munud ar hugain. O ran ei bris, dim ond pedwar ewro ydyw.

Ond bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn gwybod bod y ddwy fwrdeistref wedi creu a taleb twristiaeth i ymweld â'r ddwy dref a chael gostyngiadau pwysig ar docynnau i'w lleoedd mwyaf rhagorol. Mae'n costio tua ugain ewro ac yn ychwanegu teithiau mewn bws mini agored ac ecolegol, Yn ogystal â blasu olew olewydd. Ond yn awr mae'n rhaid inni siarad â chi am yr hyn i'w weld yn Baeza.

Sgwâr Santa Maria

Sgwâr Santa Maria

Sgwâr Santa Maria de Baeza

Pe baem yn dweud wrthych mai canolfan anferth Úbeda oedd y Plaza Vázquez de Molina, gallem ddweud yr un peth wrthych am Baeza â sef Santa Maria. Oherwydd ynddo y mae y Cangellorion Gothig neu High Town Halls, y Seminary o San Felipe Neri, ffynnon Santa María ac, ar un o'i therfynau, yr hen Prifysgol y Drindod Sanctaidd, rhyfeddod o arddull moesydd.

Fodd bynnag, gem anferthol mawr y sgwâr yw'r Eglwys Gadeiriol Genedigaeth Ein Harglwyddes. Mae'n deml Dadeni a adeiladwyd ar hen fosg y mae rhannau ohono'n dal i gael eu cadw. Gallwch hefyd weld elfennau Gothig a Plateresque. Yn yr un modd, ar y ffasâd gorllewinol gallwch weld drws San Pedro Pascual, yn arddull Mudejar. Ar y llaw arall, y tu mewn mae gennych y darn allor baróc bendigedig o Manuel del Alamo a chapeli hardd yn eu plith sydd yn sefyll allan yr euraidd. Yn ogystal, mae'r eglwys gadeiriol yn cadw gwrthrychau o werth anfesuradwy megis y gorymdeithiol monstrance o'r XNUMXfed ganrif oherwydd y gof aur Gaspar Nunez de Castro, sy'n Ased o Ddiddordeb Diwylliannol.

Henebion eraill a lleoedd o ddiddordeb i'w gweld yn Baeza

Palas Jabalquinto

Palas hardd Jabalquinto

Sgwar mawr arall tref Jaén yw sef y Pópulo neu y Llewod, a drefnir o amgylch y drws jaen ac yn sy'n sefyll allan y trawiadol Bwa'r filar. Gallwch hefyd weld ynddo adeiladau'r hen siop gigydd, dyddiedig yn yr XNUMXeg ganrif, ac o'r Ty y Populo, rhyfeddod o arddull Plateresque. Reit yno mae gennych y swyddfa dwristiaeth.

Gan barhau ar hyd yr hyn a elwir yn Paseo, fe welwch y Sgwâr Sbaen, o'r math Castileg oherwydd ei phorticos. Yn hyn gallwch weld y Beichiogi Eglwys y Di-Fwg, Y lleiandy San Francisco a gweddillion y Capel y Benavides, a oedd yn em o'r Dadeni Sbaenaidd. Fe welwch hefyd yn y sgwâr hwn adeilad y Neuadd y Dref, gyda'i plateresque godidog. Ac, yn yr un modd, yr Alhóndiga, y Pósito a thŵr Aliatares.

Trydydd sgwâr mawr Baeza yw eiddo Santa Cruz, lle lleolir yr eglwys Romanésg hwyr o'r un enw. Ond, yn anad dim, fe welwch ynddi hi y Palas Jabalquinto, sy'n un o symbolau'r dref. Bydd ei ffasâd hardd arddull y Brenhinoedd Catholig yn creu argraff arnoch chi. Fodd bynnag, mae ei gwrt mewnol eisoes yn Dadeni gydag elfennau Baróc fel ei risiau ysblennydd. Ond mae gennych chi hefyd lawer o balasau a thai urddasol eraill yn Baeza. Ymhlith yr olaf, rhai Avilés, y Galeote, yr Ávila a'r Fuentecilla. Ac, ynghylch y cyntaf, y Palasau Rubín de Ceballos a'r Esgobion.

Ar y llaw arall, mae'n siŵr eich bod chi eisiau i'ch plant chwarae chwaraeon a bod mewn cysylltiad â natur. Gallwch fynd â nhw i ardal y Morlyn Mawr, parc naturiol 226-hectar wedi'i leoli i'r de-orllewin o Baeza. Ynddo, byddant nid yn unig yn gallu mwynhau llwybrau cerdded, ond hefyd ymwelwch a'r Amgueddfa Diwylliant Olewydd.

I gloi, rydym wedi dangos ichi beth i'w weld yn Úbeda a Baeza gyda phlant. Ond ni allwn roi'r gorau i argymell eich bod chi hefyd yn ymweld Jaén, prifddinas y dalaith, gyda'i drawiadol Eglwys Gadeiriol y Rhagdybiaeth a'i ysblennydd Baddonau Arabaidd, y mwyaf sydd yn gadwedig yn y cwbl Ewrop. Meiddio dianc i'r wlad hon a mwynhau popeth y mae'n ei gynnig i chi.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*