Bydd CR7 yn agor gwestai newydd ym Marrakech, Madrid ac Efrog Newydd

Os oes camp wedi'i dyrchafu i gategori ffenomen y byd gyda miliynau o gefnogwyr ledled y byd, mae'n bêl-droed. Mae clybiau a phêl-droedwyr yn ennyn y fath nwydau fel nad yw'n syndod bod gwestai â thema sy'n ymroddedig i'r brenin chwaraeon hyd yn oed wedi agor.

Wel, ers sbel bellach yn un o sêr pêl-droed Ewropeaidd, Mae Cristiano Ronaldo, wedi ymuno â'r duedd hon ac wedi agor sawl gwesty sydd â chwaraeon, byw'n iach a'i ffigur ei hun fel y brif thema.

Mae Lisbon, Funchal, Madrid, Efrog Newydd a nawr Marrakech yn ymuno â'r rhestr o ddinasoedd sydd â gwesty wedi'i ddylunio gan westy CR7. Sut le yw pob un ohonyn nhw?

Mosg Koutoubia

Marrakech

Mae'r gwaith o adeiladu pumed gwesty Cristiano Ronaldo eisoes ar y gweill ac mae ei urddo wedi'i drefnu ar gyfer 2019 dan yr enw Pestana CR7 Marrakech. Mae'n debyg y bydd yn dilyn yr un llinell â gweddill ei westai ond gyda chyffyrddiad o arddull Moroco gan fod yr hoffter sydd gan y pêl-droediwr tuag at wlad Affrica yn dra hysbys.

Bydd Pestana CR7 Marrakech wedi ei leoli ar rhodfa M y ddinas, yn un o'r ardaloedd mwyaf unigryw wedi'i hamgylchynu gan orielau celf, siopau moethus, bwytai ffasiynol a gerddi hardd.

Plaza Maer

Madrid

Mae'n debyg y bydd y gwesty sydd gan y pêl-droediwr mewn golwg ar gyfer Madrid yn agor ei ddrysau eleni ac yn cael ei osod ym Maer Plaza. Y pris cyfartalog fydd tua 200 ewro y noson a bydd ganddo 87 ystafell, a bydd 12 ohonynt yn ystafelloedd.

Fel chwilfrydedd, y syniad oedd i'r gwesty CR7 cyntaf agor ym Madrid, ond oherwydd rhai anawsterau trefol ac oedi biwrocrataidd, bu'n rhaid gohirio agor y sefydliad ym mhrifddinas Sbaen.

Times Square

NY

Disgwylir i Pestana CR2018 Efrog Newydd ac Ochr Ddwyreiniol Pestana NY a'r Pestana Newark agor yn yr Unol Daleithiau yn 7., a fydd yn ychwanegu mwy na 380 o ystafelloedd newydd yn y wlad.

Bydd y rhai yn yr Unol Daleithiau a Madrid yn westai o dan y brand Collection, wedi'u hanelu at gynulleidfa unigryw sydd ag arddull fwy cyfoes a threfol.

Lisbon

Gyda Gwestai Ffordd o Fyw Pestana CR7 Lisboa a phrosiectau lletygarwch eraill rydym am adfer y Baixa o'i bwyll a'i wneud yn aileni.

Mae'n westy bwtîc gydag 80 ystafell ac ystafell foethus yng nghanol y ddinas, ychydig fetrau o'r arwyddluniol Praça do Comércio. Mae addurniad yr ystafelloedd yn swyddogaethol ac yn finimalaidd ond mae'r cyfeiriadau at chwaraeon yn barhaus. Nid yn unig trwy ffigwr hollalluog Cristiano Ronaldo ond hefyd trwy bresenoldeb posteri vintage pencampwriaethau yn nerbynfa'r gwesty, pêl-droed bwrdd yn y cyntedd neu sgriniau anferth wrth y bar fel nad ydych chi'n colli gêm.

Yn ogystal, mae gan Gwestai Ffordd o Fyw Pestana CR7 Lisboa system awtomeiddio cartref sy'n eich galluogi i reoli goleuadau neu dymheredd yr ystafell o unrhyw ddyfais ddigidol, dewis cerddoriaeth neu newid rhaglen deledu.

Ac mewn gwesty sy'n hyrwyddo bywyd iach, ni allwch fethu campfa lle gall cwsmeriaid ymarfer corff a gwella eu cyflwr corfforol. diolch i'r sylw personol a ddarperir gan y gwesty gyda rhaglenni ymarfer corff priodol ar gyfer pob person.

Funchal

Ei enw yw Pestana CR7 Funchal ac mae wedi'i leoli ym mhrifddinas Madeira mewn adeilad cochlyd moethus sy'n wynebu'r cefnfor sydd â phwll nofio, sba, mynediad am ddim i Amgueddfa Funchal CR7 a'r posibilrwydd o ddefnyddio rhaglen hyfforddi unigryw yn ei gampfa awyr agored a ddyluniwyd gan y pêl-droediwr ei hun.

Y tu mewn i Funchal Pestana CR7 mae tri chategori o ystafelloedd sy'n cyfuno dyluniad cyfoes a chwaraeon. Mae ganddyn nhw bob math o gysuron, mae ganddyn nhw wrthsain ac mae modd eu cyrchu'n ddigidol trwy goridor glaswellt artiffisial sy'n atgoffa rhywun o gae stadiwm pêl-droed. Ar bob drws mae ffotograff enfawr o Ronaldo ac yn yr ystafelloedd gwely mae lluniadau o'i fywyd.

Ar ben hynny, mae gan gleientiaid hefyd fynediad i'r teras sydd wedi'i leoli ar do'r gwesty, sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o Funchal, ei fae a'r marina.

Sut le yw gwestai CR7?

Mae gwestai CR7 yn ganlyniad y gynghrair rhwng y seren Portiwgaleg a Grŵp Gwestai a Chyrchfannau Pestana, sy'n gyfrifol am reoli'r eiddo yn weithredol. Proffil cleient gwestai Cristiano Ronaldo yw pobl ifanc rhwng 18 a 35 oed sydd â diddordeb mewn technoleg, byw'n iach a bywyd cymdeithasol.

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng 250 a 1.250 ewro y noson yn dibynnu ar yr ystafell. Efallai eu bod yn ymddangos fel prisiau afresymol, ond gwestai 5 seren yw'r rhain gyda chysuron o bob math a'r technolegau diweddaraf. Fodd bynnag, mae yna rai sy'n amau ​​bod yna lawer o bobl ifanc sy'n gallu fforddio'r prisiau hynny pan maen nhw'n tueddu i ddewis mwy ar gyfer twristiaeth cost isel.

Fodd bynnag, mae'r brand yn bwriadu dyblu nifer y gwestai mewn pum mlynedd. Dywedir bod yr agoriadau nesaf ym Milan ac Ibiza yn ogystal ag Asia a'r Dwyrain Canol Oherwydd bod Cristiano Ronaldo yn boblogaidd iawn yno.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*