Durian, y ffrwyth drewllyd yn y byd

Durian

Mae ffrwythau yn fwyd na all fod yn absennol o ddeiet pawb yn y byd. Mae gan bob ffrwyth faetholion a fitaminau sydd eu hangen arnom ar gyfer ein hiechyd ac er mwyn inni eu bwyta, mae natur yn ddoeth ac wedi canolbwyntio ar wneud i'r bwydydd hyn edrych yn dda ar y tu allan a'r tu mewn, felly maent yn ddeniadol i ni ac rydym yn eu bwyta â blas. .. i elwa o'i holl faetholion. Ond anghofiodd natur wneud un o'i ffrwythau i gyd yn ddeniadol, dwi'n golygu Durian, y ffrwyth drewllyd yn y byd.

Os yw ffrwyth yn drewllyd, y peth olaf y mae pobl ei eisiau yw ei fwyta, ni fyddwn hyd yn oed eisiau ei gael yn agos atom!! Bwyd drewllyd neu edrych yn wael Ni fyddwn yn gallu ei fwyta, oherwydd bydd ein greddf yn dweud wrthym ei fod yn beryglus i'n hiechyd ac y gallem fod yn peryglu ein hunain.

Durian ym marchnadoedd Bangkok

Prynu Durian mewn marchnad

Os ydych chi wedi cerdded trwodd mae rhai yn marchnata yn Bangkok, Kuala Lumpur neu Singapore (ymhlith dinasoedd eraill), ac rydych chi wedi sylwi ar arogl dwys o anifeiliaid marw (er bod rhai yn dweud ei fod yn arogli'n debycach i garthion), siawns eich bod chi wedi pasio ger stand ffrwythau lle gwnaethon nhw werthu'r durian enwog. Mae'n waradwyddus mewn gwirionedd i dwristiaid diarwybod sydd wedi meiddio rhoi cynnig arni, oherwydd mewn gwirionedd mae'n cael ei adnabod ledled De-ddwyrain Asia fel brenin y ffrwythau.

Sut mae'r ffrwyth hwn mor hynod?

Sut mae'r Durián

Mae rhai yn ei ddisgrifio fel: 'Mae fel bwyta hufen fanila mewn tŷ bach, a gellir disgrifio ei arogl fel baw moch, farnais a nionod, pob un wedi'i gymysgu â hosan chwyslyd.'

Mae Durian yn tyfu ar goed o'r enw Durium ac mae i'w gael ledled De-ddwyrain Asia. er ei fod yn ffrwyth brodorol Indonesia, Malaysia a Brunei. Mae'n ffrwyth hawdd ei gydnabod, nid yn unig oherwydd ei arogl dwys, ond hefyd oherwydd ei ymddangosiad. O faint sylweddol (hyd at 30cm o hyd), mae ganddo siâp hirgul neu grwn ac mae drain yn ei orchuddio. Mewn gwirionedd, daw ei enw o'r "duri" Maleieg, sy'n golygu drain. Mae mwydion y durian yn lliw cigog a melynaidd i oren, gyda blas melys, er bod arogl sy'n anodd ei ddwyn.

Mae'n rhaid i bobl sydd eisiau ei fwyta wneud hynny gan ddal eu gwynt oherwydd mae'r drewdod yn annioddefol i rai.

Profiad gyda'r durian

Bwyta durian

Roedd gan gydweithiwr o'r ysgrifen hon profiad gyda'r ffrwyth rhyfedd hwn ac yn ei ddisgrifio fel hyn:

“Roedd fy mhrofiad cyntaf gyda’r durian mewn marchnad yng nghymdogaeth Hindŵaidd Singapore. Es i at stondin a'i gwerthodd, ac yn syth roedd y siopwr yn cynnig darn i mi roi cynnig arno. Y peth doniol yw bod y siopwr hwnnw wedi dangos gwên slei wrth iddo gynnig y ffrwyth i mi, yn sicr yn ymwybodol o beth fyddai fy ymateb wrth roi cynnig arni. Mae'n rhaid i mi ddweud wrthych, os gallwch chi ddwyn arogl durian, mae'r blas yn felys iawn. "

Rwy’n siŵr y bydd llawer o bobl sy’n gwerthu’r ffrwyth hwn ac sydd wedi arfer â’i arogl yn chwerthin am ymateb pobl eraill i wynebu’r ffrwyth hwn am y tro cyntaf.

Mewn rhai lleoedd mae wedi'i wahardd

Mor gryf yw ei arogl hynny fe'i gwaharddir mewn llawer o feysydd awyr, gwestai a thrafnidiaeth gyhoeddus, ledled De-ddwyrain Asia i gyd. Heb os, mae'n brofiad unigryw na allwch ei golli, oherwydd unwaith y byddwch chi'n arogli'r durian am y tro cyntaf, byddwch chi bob amser yn ei gofio.

Cariad a chasineb tuag at ffrwythau

Durian agos

Mae gan y ffrwyth hwn, hyd yn oed os yw ei groen yn gyfan ac heb ei agor, drewdod mor bwerus fel na all llawer o bobl ei ddwyn. Gallwch ei arogli o bell. Yn lle, mae lleiafrif bach o bobl sy'n caru arogl a blas ffrwythau. Mae'n ymddangos y gall y ffrwyth godi cariad mewn rhai pobl ond casineb aruthrol tuag at eraill.

Mae yna bobl sy'n bwyta tu mewn i'r ffrwythau yn amrwd, ond mae yna rai hefyd sy'n well ganddo ei fwyta wedi'i goginio. Gellir defnyddio tu mewn y durian hefyd i flasu nifer o seigiau De-ddwyrain Asia, ac fe'i defnyddir hyd yn oed i wneud losin traddodiadol.

Mae yna bobl hefyd sy'n teimlo defosiwn mawr tuag at y ffrwyth hwn oherwydd fe'i defnyddir hefyd ar gyfer meddygaeth Asiaidd draddodiadol, gan ei fod yn gweithredu fel gwrthlidiol, i ostwng twymyn a hyd yn oed fel affrodisaidd pwerus.

Pam mae'n arogli mor ddrwg

Holltodd Durian yn ei hanner

Mae'r ffrwyth hwn yn arogli mor ddrwg oherwydd ei fod yn gymysgedd o wahanol gemegau sy'n achosi iddo gynhyrchu'r arogl cryf hwn. Nodir cyfansoddion gan fformiwlâu cemegol gwahanol iawn ei gilydd (mae tua 50 o gyfansoddion cemegol i gyd).

Mae'n ddiddorol nad yw'n ymddangos bod gan yr un o'r cyfansoddion cemegol yn unigol unrhyw beth i'w wneud â'r ffrwyth hwn, ond eu bod yn cyfuno gwahanol arogleuon rhwng pob un ohonynt a'i wneud yn ffiaidd. Mae'r arogl y mae'n ei ollwng rhwng winwns ffres, ffrwythlon, metelaidd, wedi'i losgi, wedi'i rostio, caws glas, garlleg, mêl ... ac mae pob person sy'n ei arogli yn ychwanegu rhywbeth gwahanol yn dibynnu ar ganfyddiad pob un.

Mae hyn i gyd yn gwneud i bobl deimlo defosiwn dilys i'r ffrwyth hwn, neu i'r gwrthwyneb yn llwyr ... eu bod yn teimlo gwrthryfel ac na allant ddod yn agos hyd yn oed.

Rhai ymatebion i durian

Ymatebion plant

Yn y fideo gyntaf hon a roddais ichi diolch i sianel YouTube REACT, byddwch yn gallu ei gweld yn Saesneg, ond nid yw'n angenrheidiol eich bod chi'n gwybod yr iaith hon i wybod sut maen nhw'n ymateb i'r ffrwyth hwn oherwydd bod eu hwynebau a'u hymddygiadau yn dweud y cyfan. Rwyf wedi rhoi'r fideo hwn y cyntaf oherwydd plant yw'r rhai mwyaf diffuant a gallwch weld ynddynt realiti’r ffrwyth rhyfedd hwn.

Merch sy'n caru

Yn yr ail fideo hon rwyf am ddangos i chi ymateb merch sydd wir yn caru durian ac sy'n mwynhau ei siâp, ei harogl a'i blas ... mae'n ymddangos yn wir ei fod yn ffrwyth sy'n cyffroiFaint hoffech chi'r un peth â hi? Fe'i cefais yn diolch i sianel YouTube AnaVegana.

Ydych chi'n meddwl yr hoffech chi'r ffrwyth hwn yn fawr iawn neu y byddech chi'n teimlo gwrthyriad tuag ato? Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig arni? Dywedwch wrthym am eich profiad!


12 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   natalia meddai

  Nid wyf yn deall ymateb y bobl, os oes arogl erchyll arno o'r dechrau, ond nid blas annymunol, oherwydd mae'r "adwaith" yn digwydd pan fyddant yn bwyta'n ffres?

  1.    Y croniclydd manga meddai

   Rwy'n hoffi'r holl ffrwythau ac os yw'n egsotig neu'n brin iawn yn llawer gwell, gwn os ydyn nhw'n cynnig durian i mi y byddwn i'n derbyn ei fwyta heb ofalu am ei drewdod aruthrol, yn ôl pob sôn.

  2.    Loreto meddai

   Tybed yr un peth. Efallai bod yr arogl newydd ddod allan wrth frathu i'r ffrwyth. Dwi ddim yn gwybod.

 2.   Sofia meddai

  Rwyf wedi prynu mewn siopau bwyd dwyreiniol, losin a wnaed gyda'r ffrwyth hwn, ac maent yn wirioneddol goeth, er bod yn rhaid imi gyfaddef bod fy ngŵr yn gwrthod fy nghusanu os wyf wedi bwyta'r bilsen honno eiliadau cyn hahahahahahaha ... ... mae'r melys yn dal i fod blasus.

 3.   Adriana meddai

  Roeddwn i wrth fy modd â'ch erthygl! Diolch

 4.   laura meddai

  Jolin Nid wyf yn deall unrhyw beth yr wyf wedi bod yng Ngwlad Thai ers mis ac rwy'n bwyta'r ffrwyth hwn bron bob dydd oherwydd fy mod wrth fy modd, mae ei flas yn wirioneddol goeth ac mae'n arogli'n gryf ond nid yw'n arogli fel baw nac unrhyw beth rydych chi'n ei ddweud… .. Nid wyf yn deall unrhyw beth…. yr un peth yw bod yr durian yr adeg hon o'r flwyddyn yn arogli fel yr hyn ydyw, yn ffrwyth ac mae'n goeth ac rwyf wedi bod yn lwcus iawn….

 5.   glutton meddai

  BLASUS !!. Pryd bynnag yr af i Dde-ddwyrain Asia, rwy'n ei flasu â phleser mawr (vlr). Yr anfantais yw mai dim ond mewn stondinau stryd y mae'n cael ei weini, am resymau amlwg. Y tro cyntaf i mi ym Malaysia a phrynu, fe wnes i ei roi yn y gwesty ac ni aeth yr arogl i ffwrdd nes i ni adael. Yn ddiweddarach fe wnaethon ni ddarganfod ei fod wedi'i wahardd i ddod ag ef i mewn i westai.

 6.   Laura meddai

  Rwy’n parchu’n fawr pwy bynnag sy’n ei hoffi… ond rhoddais gynnig arni pan euthum i Wlad Thai ac ar y brathiad cyntaf rhaid imi ddweud ei fod wedi rhoi gag imi fy mod bron yn chwydu…. mae ganddo "flas" hynod iawn y mae twristiaid yn ei chael hi'n anodd (ar wahân i'r arogl ffiaidd, sy'n amlwg, ac ni all neb ei wadu) ... er bod yna bobl sy'n ei chael hi'n flasus, er chwaeth, mae lliwiau !!

 7.   Francisco Mendez meddai

  Rwy'n ei chael hi'n anodd credu bod rhywun sydd wedi rhoi cynnig ar durian mewn gwirionedd yn dweud ei fod yn blasu'n wych. Mae'n arogli'n ofnadwy ac yn blasu'n waeth nag y mae'n arogli.

 8.   Mario meddai

  Er eu bod yn edrych fel ei gilydd, mae'r jackfruit hwn o Nayarit yn flasus iawn, nid yw'n arogli'n ddrwg ac rwy'n ei fwyta yn Monterrey, Mecsico

 9.   Diogenes. meddai

  Mewn gwirionedd, nid wyf yn Asiaidd ac nid wyf wedi teithio i Asia, y ffrwyth hwn pan oeddwn yn blentyn roedd fy mam-gu weithiau'n fy mharatoi beth yn fy ngwlad yr ydym yn ei alw'n «siampŵ, ni welais i mohono eto oherwydd yn y Weriniaeth Ddominicaidd nid yw'n iawn cyffredin neu Mae'r ffrwyth hwn yn hysbys iawn yn fy ngwlad yr ydym yn ei alw Rwy'n credu bod «Jaca: i mi yn bersonol ac yn enwedig pan fydd y ffrwyth yn aeddfed iawn, rwyf wrth fy modd â'i arogl ac nid yw'n gysylltiedig â nionyn neu garth o gwbl, rwy'n parchu'r barn ond credaf fod pwy sy'n eu cyflwyno bob amser yn dylanwadu ar farnau.
  Rwy'n mwynhau ei arogl ac mae ei flas fel arfer fel chiclet mefus ac mae'n blasu fel bananas. Oherwydd ei arogl, maint a blas, mae'r ffrwyth yn creu dadleuon, dyna'r unig wir rwy'n cytuno ag ef.
  Rwy’n caru’r ffrwyth hwn ac rwy’n ymhyfrydu yn eu bwyta, llawer o beces pan fyddaf yn ceisio bod y tu allan i’r tŷ yn yr awyr agored i edrych ar yr awyr a chanmol fy Nuw am feddwl am greu’r ffrwyth hwn cystal y mae llawer o beces wrth ei fwyta yn achosi chwerthin a hapusrwydd mawr i mi.
  Bendigedig fyddo fy Nuw am y ffrwyth hwn sydd, ynghyd â phîn-afal, ffrwythau angerdd a soursop wedi bod yn ffefrynnau i mi ers pan oeddwn i'n blentyn.
  Diolch yn fawr.

  1.    David meddai

   Yr hyn sy'n digwydd yw nad yw'r Jaca yr un peth â'r Durián er eu bod yn dod o'r un dosbarth. Mae Jaca, ar y llaw arall, yn felys ac yn arogli'n dda. Mae'n ymddangos i mi fod llawer yn drysu'r ddau ffrwyth hyn a dyna pam maen nhw'n dweud ei fod yn blasu'n dda pan nad Durian yw'r hyn maen nhw wedi'i flasu mewn gwirionedd ond rhywogaeth arall.