Madagascar a'i fwyd nodweddiadol

Bwyd nodweddiadol o Madagascar

Os byddwch yn ymweld â'r de-ddwyrain o Affrica, Madagascar a'i fwyd nodweddiadol Maent yn un o syrpreisys mawr yr ardal. Mae gan y wlad hon sy'n cynnwys y bedwaredd ynys fwyaf yn y byd a rhai llai eraill natur mor afieithus ag yw hi.

O ran ei gastronomeg, cewch eich synnu gan y amrywiaeth o flasau a ryseitiau y gallwch chi ei fwynhau ac sy'n syntheseiddio bwyd y gwahanol bobloedd sydd wedi mynd trwy eu tiriogaethau. Fodd bynnag, yn gyffredinol, y mae prydau syml i'w paratoi a chyda chynhwysion, mewn rhai achosion, yn eithaf chwilfrydig. Nesaf, rydyn ni'n mynd i siarad â chi am Madagascar a'i fwyd nodweddiadol.

Sut beth yw bwyd nodweddiadol Madagascar?

Padies reis

Reis yw sail bwyd Madagascar. Yn y llun, caeau reis

Fel y cyhoeddasom, mae gastronomeg Madagascar canlyniad y gwahanol ddiwylliannau sydd wedi dod i’r genedl. Morwyr o Borneo yn y ganrif gyntaf ar ol Crist. Ond roedd yr Arabiaid, yr Indiaid a'r Tsieineaid yno hefyd, yn ogystal â'r Portiwgaleg ac, eisoes yn y XNUMXfed ganrif, y Ffrancwyr, sydd wedi cael dylanwad mawr ar y pwdinau nodweddiadol y gallwch chi eu blasu heddiw.

Beth bynnag, sail bwyd Malagasi, enw ei drigolion a'r iaith y maent yn ei siarad ynghyd â Ffrangeg, yw reis. Mae'n cael ei dyfu mewn terasau mawr ledled y wlad. Mae'n cael ei fwyta gyda chyfeiliant a elwir, yn gyffredinol laoka. Gall hyn fod o lawer math, ond mae'n cynnwys, yn anad dim, llysiau a chig.

Ar ben hynny, mae'n ychwanegu a saws â blas sydd fel arfer yn cael ei baratoi gyda garlleg, winwnsyn, tomato, halen, sinsir, fanila a powdr cyri (yr olaf wedi'i etifeddu gan yr Indiaid). Fodd bynnag, mewn rhai ardaloedd yn ne a gorllewin yr ynys, weithiau gellir disodli reis gan ŷd, casafa a hyd yn oed llaeth zebu wedi'i eplesu, rhywogaeth buchol a ddygwyd yn wreiddiol o Asia hefyd.

Mor boblogaidd yw reis, a elwir amrywio yn Malagasi, sy'n cael ei baratoi mewn mil o ffyrdd ac sy'n cael ei fwyta hyd yn oed fel garnais mewn ryseitiau eraill. Er enghraifft, ar gyfer brecwast maen nhw'n gwneud uwd o'r enw amrywio sosoa a'i fod, weithiau, yn cael ei wneud mewn ffordd wahanol. Mae'n ymwneud amrywio amin'anana, sydd, yn ogystal â reis, wedi torri llysiau a chig.

Yn fyr, mae gastronomeg Madagascar yn ganlyniad yr holl ddylanwadau y soniasom amdanynt. Felly, heddiw mae'n cynnwys seigiau syml ynghyd â seigiau mwy cywrain a moethus eraill a gafodd eu gweini i uchelwyr y wlad yn y XNUMXeg ganrif.

Ble i fwynhau bwyd traddodiadol Madagascar?

Gargot

Un o'r rhai poblogaidd gargots

Cyn dechrau dweud wrthych am ei seigiau enwocaf, rydym am ddangos i chi rai arferion ynghylch Madagascar a'i fwyd nodweddiadol. Yn rhesymegol, gallwch chi ei flasu yn ei bwytai. Mae gennych chi hyd yn oed rai sy'n cyfuno bwyd brodorol â ryseitiau modern a chosmopolitan, yn enwedig yn y brifddinas, Antananarivo.

Ond mae'n draddodiadol cyfarfod gwerthwyr bwyd stryd ar y strydoedd. Maent yn bennaf yn cynnig brechdanau a seigiau reis. Fodd bynnag, efallai mai'r rhai mwyaf nodweddiadol yw'r gargots. Mae'r rhain yn stondinau ymyl ffordd sy'n cynnig ryseitiau gwahanol i chi.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n eistedd i fwyta gyda phobl Malagasi, mae yna arferiad y dylech chi ei wybod. Dyna, os oes hen ddyn, ni all neb ddechrau bwyta o'i flaen. Fodd bynnag, mae'r arferiad hynafol hwn sy'n dangos parch eu diwylliant at henuriaid wedi'i golli i raddau helaeth. Mewn gwirionedd, dim ond mewn rhai ardaloedd gwledig y caiff ei gymhwyso. Gyda'r holl gwestiynau blaenorol hyn wedi'u hegluro, rydyn ni'n mynd i weld rhai prydau Madagascar nodweddiadol yn seiliedig ar bryd maen nhw'n cael eu bwyta fel arfer.

Brecwast

Llaeth cnau coco

Mae llaeth cnau coco yn aml yn rhan o'r brecwast Malagasi

Fel sy'n digwydd ym mron pob gwlad yn y byd, mae brecwastau yn wahanol ym mhob rhanbarth o'r wlad. Fodd bynnag, fel arfer mae'n cynnwys coffi neu de, er hefyd llaeth cnau cocoyn ogystal ag o bara a ffrwythau ffres. Gyda'r rhain, gwneir jamiau blasus.

Ond, gan na allai fod fel arall, mae reis hefyd yn bresennol mewn brecwastau Malagasi. Yr ydym eisoes wedi crybwyll rhai uwd a wneir ag ef. Hefyd, gallwch ofyn coba. Mae'n bast reis a chnau daear sydd wedi'i lapio mewn deilen banana. Mae'n un o'r gwerthwyr gorau mewn stondinau stryd ac mae hefyd fel arfer yng nghwmni Donuts o wahanol flasau. Yn olaf, y mocari Mae'n gacen reis wedi'i stemio gyda llaeth cnau coco.

Bwydydd nodweddiadol ym Madagascar

Dysgl pysgod

Mae pysgod ffres wedi'u grilio yn nodweddiadol o Fadagascar

Mae cinio a chiniawau ym Madagascar yn cynnwys prydau pysgod, cig a llysiau neu ffrwythau, heb anghofio, oherwydd eu bod yn ailadroddus, reis. O ran y cyntaf, maent fel arfer yn cael eu grilio neu eu grilio. Ac, o ran y trydydd rhai, mae rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd casafa, eggplant, tomato neu foronen, Yn ogystal â pîn-afal, banana, mango neu lychee. Mae'r olaf, sy'n llai hysbys, yn ffrwyth o Asia sydd â blas melys a blasus.

Y mofo anana a bara eraill

mofo nwyfus

Mofo nwy gyda choffi

Ystyr llythrennol Mofo anana "bara a llysiau deiliog gwyrdd". Felly, dyma ei brif gynhwysyn ynghyd â'r toes blawd ei hun. Mae'r ddau wedi'u cymysgu'n dda a'u ffrio i greu math o fritter sy'n cael ei fwyta gyda saws chili, garlleg a sinsir sbeislyd.

Am ei ran, y sambusa Mae'n debyg i'r samosa Indiaidd poblogaidd. Fel yr un hwn, mae'n driongl wedi'i lenwi, yn ei achos gyda chig a thatws. Fodd bynnag, mae'n llai cosi na'i fodel. Mewn gwirionedd, mae gwerthwyr stryd yn aml yn cario jar o saws ar gyfer y rhai sydd eisiau mwy o wres yn eu sambusa.

Ond, efallai, bara mwyaf nodweddiadol Madagascar yw mofo nwyfus. Mae mor boblogaidd fel ei fod hefyd yn cael ei alw'n fara Malagasi. Yn ei achos ef, mae'n felys, gan ei fod yn cael ei wneud â blawd, burum, dŵr, hufen o reis a siwgr. Yn ogystal, mae surop masarn fel arfer yn cael ei ychwanegu a'i gymryd gyda ffrwythau.

Lasopi a stiwiau eraill

Romazafa

Caserol o romazava

Os soniwn am Madagascar a'i bwyd arferol, bydd y lasopi yw, efallai, y piwrî mwyaf poblogaidd o faint sy'n cael eu gwneud yn y wlad. Mae'n cael ei baratoi gydag esgyrn zebu i roi blas cigog iddo a gyda gwahanol fathau o lysiau. Yn anad dim, defnyddir moron, maip, cennin a thomatos.

Fodd bynnag, mewn rhai ardaloedd ychwanegir tatws a ffa hefyd. Yn olaf, ychwanegwch ychydig o bupur du. Mae'n saig y byddwch chi'n dod o hyd iddo mewn llawer o fwytai ac mae hynny mor flasus gan ei fod yn ysgafn ac yn iach.

Ar y llaw arall, ymhlith y stiwiau o fwyd Malagasi, dylech roi cynnig ar y romazava, ond dim ond os ydych chi'n derbyn y sbeis yn dda. Oherwydd bod y rysáit hwn yn cael ei wneud gyda blodyn nodweddiadol o'r ynys o'r enw yn magu mafana sydd â smotiau melyn bach sy'n cosi'n fawr. Yn ogystal, mae ganddo gig zebu wedi'i sesno â sinsir, tomato a chard. Yn yr un modd, mae'n cael ei fwyta gyda reis a saws rougail, sydd hefyd yn cael ei wneud gyda sinsir, tomato a lemwn.

Mosakiky a seigiau cig eraill

seigiau amrywiol

Seigiau amrywiol o gastronomeg Madagascar

Gyda chig o gefn y zebu, amrywiol ffrwythau a llysiau, y mosgaidd, dysgl nodweddiadol sy'n cael ei weini fel blasyn sy'n ffurfio sgiwerau. Ar y llaw arall, gyda phorc a casafa yn gadael y ravitoto. Yn yr un modd, mae fel arfer yn cael ei fwyta gyda reis a winwnsyn wedi'i ffrio. Fodd bynnag, weithiau dim ond fel piwrî o ddail casafa y caiff ei goginio a'i fwyta fel dysgl ysgafn neu fel cyfeiliant i ryseitiau eraill. Yn yr achos hwn, fel arfer ychwanegir llaeth cnau coco a sbeisys.

Ar ei ochr, mae'r hen'omby rytra Mae'n cynnwys ciwbiau o gig eidion sydd wedi'u sesno â halen, garlleg a sinsir gan ddilyn fformiwla hynafol. Fodd bynnag, efallai ei fod yn fwy enwog cyw iâr mewn llaeth cnau coco. Er mwyn ei goginio, rydych chi'n dechrau trwy farinadu'r cig gyda sudd lemwn a chroen, halen a phupur. Yna caiff ei ffrio a'i ffrio â garlleg a winwnsyn wedi'i dorri. Yn ogystal, mae tomato wedi'i drochi mewn powdr sinsir yn cael ei ychwanegu. I orffen ei baratoi, ychwanegwch y llaeth cnau coco a gadewch iddo goginio.

O ran y selsig, rhaid i chi roi cynnig ar y sesika, sy'n edrych yn debyg iawn i'n selsig gwaed. Mae'n gig, fel arfer porc, yr ychwanegir cig moch a moron ato a'i sesno â garlleg, cennin syfi, pupur a sinsir.

Smalona a physgod a bwyd môr eraill

Bwyd Môr

Plât o fwyd môr profiadol

La smalona Nid yw'n ddim byd mwy na llysywen mwg sy'n cael ei stwffio â darnau bach o fadarch, winwns, afalau ac olewydd. Mae'n saig a werthfawrogir yn fawr ym Madagascar, ond nid yr unig un a wneir â physgod. Mae hefyd yn boblogaidd Tilapia arddull Malagasi neu ynghyd â saws wedi'i wneud â berwr dŵr, tomatos, garlleg, winwns, sinsir a pherlysiau eraill.

Mwy chwilfrydig yw'r foza s a henakisoa, tro-ffrio o granc, porc, sudd leim a sinsir. Gallwn ddweud yr un peth wrthych am y ravimbomanga sy patsamena, sydd wedi sychu berdys gyda chig eidion, saws tomato a dail tatws.

Pwdinau nodweddiadol o Fadagascar

piwrî reis

Amrywio sosoa

I orffen ein herthygl am Fadagascar a'i fwyd nodweddiadol, byddwn yn argymell rhai pwdinau o fwyd Malagasi. Mae'n debyg mai'r enwocaf yw'r mofo mangahazo, cacen casafa. Ond mae gennych chi hefyd y akondro coba, sy'n cael ei wneud gyda bananas, cnau daear, reis a fanila. Ton ramonaka, sy'n seiliedig ar flawd reis.

I gloi, rydym wedi dangos popeth sydd angen i chi ei wybod Madagascar a'i fwyd nodweddiadol. Dim ond yn aros i ni eich cynghori ar hynny Ymwelwch â gwlad Affrica a mwynhewch ei rhyfeddodau. Mae'r rhain, wrth gwrs, hefyd yn cynnwys eich gastronomeg. Ewch ymlaen a rhowch gynnig arni.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*