A oes angen i mi gymryd Yswiriant Bywyd os byddaf yn teithio? mae gennym yr ateb

mapiau teithio

Y yswiriant bywyd Maent yn creu cynnyrch a fydd yn gallu cynnig y sicrwydd sydd ei angen arnoch chi a'ch anwyliaid rhag ofn i rywbeth ddigwydd. Felly, mae contractio'r math hwn o bolisi yn arbennig o bwysig os ydych chi'n ystyried mynd ar daith.

Ond, beth yw'r rhesymau pam y dylech chi logi a yswiriant bywyd i fynd ar daith?

Dysgwch am y 3 rheswm pam y dylech gymryd yswiriant bywyd cyn i chi fynd ar daith

Nesaf, byddwn yn esbonio'r rhesymau pam y dylech cael yswiriant bywyd cyn cychwyn ar daith:

Atal damweiniau traffig

Un o'r gweithgareddau mwyaf aml y byddwch yn ei wneud ar ôl cyrraedd eich cyrchfan o ddiddordeb i dwristiaid fydd teithio mewn car i wahanol fannau yn yr ardal. damweiniau traffig Maent yn un o brif achosion marwolaeth ac anabledd i bobl, ni waeth ym mha wlad y maent.

yswiriant teithio

Felly, bydd cael yswiriant bywyd yn eich galluogi i atal yr effaith economaidd ddifrifol sy'n gysylltiedig â'r risgiau a grybwyllwyd yn flaenorol sy'n deillio o ddamweiniau traffig. Yn gyffredinol, mae'r math hwn o bolisi fel arfer yn cynnwys iawndal ychwanegol mewn achos o farwolaeth o ddamwain traffig, a fydd yn eich galluogi i yswirio cyfalaf ychwanegol ar gyfer eich anwyliaid mewn achos o farwolaeth o ddamwain o'r math hwn.

nid yw marwolaeth yn rhybuddio

Hyd yn oed wrth deithio, fel yr esboniwyd yn yr adran flaenorol, nid yw marwolaeth fel arfer yn ein rhybuddio. Ar ôl marwolaeth person, mae'r dyledion yr oedd y person hwn wedi dod i'r amlwg, gan adael teuluoedd â'r ddyletswydd i'w hwynebu: benthyciadau heb eu talu, taliadau cyfrif, cardiau credyd ac ati. Mae yswiriant bywyd yn helpu i liniaru'r baich economaidd hwn, gan ddod â'i gwmpas i ariannu hyd yn oed costau claddu neu amlosgi'r ymadawedig.

Iawndal anabledd

Wrth gwrs, wrth deithio mae risg o anabledd fel achos damwain. Am y rheswm hwn, mae'n hanfodol cael yswiriant bywyd sy'n cynnig yswiriant anabledd, gan felly eich amddiffyn rhag y sefyllfa economaidd ddifrifol a all ddeillio o anabledd llwyr neu barhaol, i chi ac i'ch teulu ac anwyliaid eraill, er ei bod yn bosibl bod rhai gweithgareddau nad ydynt efallai'n cael eu hystyried yn y polisi.

teithio gydag yswiriant

Mae'r iawndal economaidd hwn yn hanfodol ar gyfer y math hwn o sefyllfa, gan fod y triniaethau sydd eu hangen ar gyfer y math hwn o broblem iechyd maent fel arfer yn ddrud iawn. Mae yswiriant bywyd fel arfer yn cynnig dewisiadau eraill ar gyfer ariannu'r treuliau hyn, megis blaenswm y cyfalaf yswirio i allu delio â'r treuliau.

Dyma rai o'r rhesymau pwysicaf pam y dylech chi logi a yswiriant bywyd cyn i chi fynd ar daith. Cofiwch cymharu cynigion yswiriant bywyd presennol, gan dalu sylw i'r toi y Prisiau a gynigir gan bob un ohonynt i benderfynu, yn y modd hwn, pa un sy'n gweddu orau i'r hyn sydd ei angen arnoch.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*