Potes, Cantabria

Mae Potes, Cantabria, yn gyrchfan i dwristiaid adnabyddus ond ysblennydd. Mae wedi ei leoli yng nghanol y Rhanbarth Liébana, wrth droed mynyddoedd Graig Gysegredig y Labar Peña ar y naill law ac o massif y Copaon Ewrop am un arall. Mae'n union yn yr olaf bod y Afon Quiviesa, sy'n llifo i'r Deva ar anterth y dref.

Ond yn anad dim, mae Potes yn fach fila urddasol o strydoedd coblog a chul a gyrhaeddir o'r arfordir trwy'r ysblennydd Ceunant Hermida. Mae ganddo sawl heneb ac, fel pe na bai hyn i gyd yn ddigonol, gyda gastronomeg rhyfeddol a grymus. Os ydych chi eisiau gwybod Potes, yn Cantabria, rydym yn eich annog i'n dilyn ar ein taith.

Beth i'w weld yn Potes, Cantabria

Mae gan ranbarth cyfan Liébana harddwch naturiol rhyfeddol a henebion godidog. Mae nifer o'r olaf wedi'u crynhoi mewn Potes ac, yn ei gyffiniau, hefyd yn rhan dda o'r cyntaf. Dewch i ni ddod i adnabod hyn i gyd yn well.

Eglwys San Vicente

Wedi'i ddatgan Heneb Artistig Hanesyddol, mae'r eglwys hardd hon yn ymateb i amrywiol arddulliau pensaernïol. Mae hyn oherwydd iddo gael ei adeiladu rhwng y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r ddeunawfed ganrif. Am y rheswm hwn, esblygodd ei ffurfiau o Gothig i Dadeni a Baróc.

Y tu allan, cewch eich taro gan y clochdy, tra, y tu mewn, gallwch weld dwy gorff wedi'u rhannu'n adrannau wedi'u gorchuddio â daeargelloedd rhesog. Mae prif gapel sgwâr wedi'i wahanu o'r rhai blaenorol gan fwa buddugoliaethus a sacrist yn cwblhau'r cymhleth.

Eglwys San Vicente

Eglwys San Vicente

Y Torre del Infantado, symbol o Potes

Roedd yr amddiffynfa hon a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif gan y teulu Lama yn perthyn Tello of Castile, brawd y Brenin Harri II. Ond mae ei ymddangosiad presennol oherwydd y diwygiad a gomisiynwyd gan y Dug Infantado yn yr XVI. Dyna pam y bydd yn ymddangos fel a Castell arddull Eidalaidd yn debyg iawn i eraill yr oes.

Wedi'i ddatgan Ased o Ddiddordeb Diwylliannol ac ar hyn o bryd mae'n ymroddedig i arddangosfeydd. Fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych ei fod hefyd yn perthyn i Íñigo López de Mendoza, yr enwog Ardalydd Santillana, sy'n cael ei ystyried yn un o feirdd canoloesol mawr Sbaen.

Henebion eraill Potes, Cantabria

Y ddau flaenorol yw'r henebion mwyaf rhagorol o Bleidleisiau. Ond mae yna rai eraill yr un mor ddiddorol. Gallwch hefyd ymweld â meudwyon La Morwyn Valmayor a Morwyn y Ffordd.

Hefyd, ger y Torre del Infantado mae gennych gystrawennau eraill ar ffurf castell fel rhai castell Clust Lama, Linares, Calseco y osorio. A pheidiwch â stopio edrych ar eu hen pontydd fel rhai San Cayetano a'r Jail. Ond hefyd, mae pob Potes yn hyfryd. Cerddwch y Cymdogaeth Solana, gyda'i strydoedd coblog a'i hen dai i'w brofi.

Beth i'w weld a'i wneud yn amgylchoedd Potes

Byddai'n bechod teithio i Potes a pheidio â gwybod ei amgylchoedd hefyd. Oherwydd, os yw tref Lebaniega yn brydferth, mae ei ffrâm naturiol. Nid yn unig hynny, mae yna hefyd dreftadaeth dda o henebion ger Potes, y mae'r mawreddog yn eu plith mynachlog Santo Toribio de Liébana.

Y Torre del Infantado

Twr Infantado

Mynachlog Santo Toribio de Liébana

Fe welwch y fynachlog Ffransisgaidd hon ym mwrdeistref Aberystwyth Chameleno, o fewn rhanbarth Liébana ei hun. Priodolir ei sylfaen i esgob Palencia o'r enw Toribio a oedd yn byw yn y XNUMXed ganrif. Fodd bynnag, Toribio arall fyddai hwn, yr un hon o IV, a fyddai’n rhoi’r enw iddo pan drosglwyddwyd ei weddillion yno.

Fodd bynnag, ei breswylydd enwocaf oedd yr hyn a elwir Beatus o Liebana, a ysgrifennodd ei lyfrau ynddo ac a ystyrir yn un o ddeallusion mawr ei gyfnod, ar anterth personoliaethau fel Alcuino o Efrog.

Adeilad pwysicaf y fynachlog yw yr eglwys, sy'n cyfuno arddulliau Romanésg a Gothig. Mae un o'i gapeli mewnol, sef Baróc, yn gartref i'r Crucis Lignum. Rhoddir yr enw hwn ar grair o'r groes lle croeshoeliwyd Iesu Grist. Yn ogystal, mae'r Drws Maddeuant, sy'n agor bob blwyddyn jiwbilî i dderbyn pererinion.

Ar y llaw arall, wrth ymyl y fynachlog gallwch ymweld â'r Ogof sanctaidd, adeilad cyn-Romanésg yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif ac ar hyn o bryd wedi dirywio'n eithaf. Credir mai dyma lle ymddeolodd sylfaenydd y fynachlog i wneud penyd.

Fuente Dé, golygfan y Cable a'r llwybrau mynydd

Ymweliad arall yr ydym yn eich cynghori i'w wneud yng nghyffiniau Potes yw hwnnw Ffynhonnell. Yn y dref fach hon, rhaid i chi gymryd a hwyl mae hynny'n cynnig golygfeydd trawiadol i chi o'r Picos de Europa ac mae hynny'n cyrraedd y Cebl Mirador del. Mae'n croesi diferyn o bron i wyth cant metr a phrin y mae'n cymryd pedwar munud i gyrraedd uchder o 1847.

Y car cebl Fuente Dé

Car cebl Fuente Dé

Unwaith i fyny, gallwch hefyd weld tirwedd fendigedig. Ond, ar ben hynny, mae'n odidog mynediad i massif canolog y Picos de Europa eu hunain, lle gallwch chi wneud llwybrau cerdded ysblennydd. Er enghraifft, yr un sy'n mynd i fyny at Alto de la Triguera, Y Ffordd Áliva, hynny o Camlas Jedunda neu cylched o amgylch Peña Remoña.

Beth i'w fwyta mewn Potes

Fel y dywedasom wrthych o'r blaen, mae Potes hefyd yn cynnig gastronomeg grymus a blasus i chi. Mae'r stiw lebaniego, sy'n cael ei wneud gyda gwygbys lleol, llysiau gwyrdd collard, tatws a'r traddodiadol compago porc (chorizo, selsig gwaed, cig moch a ham). Yn olaf, ychwanegir cig eidion a stwffin, toes briwsion bara, chorizo, wy a phersli.

Gyda'r dysgl hon, mae gennych chi fwy na digon ar gyfer pryd bwyd da. Ond gallwch hefyd roi cynnig ar y brithyll neu eog o afon Deva a phwdinau fel yr hyn a elwir caws o Liébana o los Cawsiau Picón a Tresviso.

I ostwng bwyd mor helaeth, dim byd gwell na'r pomace lleol, mor boblogaidd nes bod ganddo ei blaid ei hun hyd yn oed. Fe’i cynhelir ail benwythnos Tachwedd ac mae wedi’i ddatgan Diddordeb Twristiaeth Rhanbarthol.

Sut i gyrraedd Potes, Cantabria

Yr unig ffordd y mae'n rhaid i chi gyrraedd Lebaniega yw trwy briffordd. Mae yna fysiau sy'n rhedeg y llwybr, ond rydyn ni'n eich cynghori i fynd yn eich car eich hun, ar eich cyflymder eich hun. Os ydych chi'n teithio o'r gogledd, rhaid i chi adael y A-8 ar uchder Unquera i gymryd y N-621 mae hynny, fel y dywedasom wrthych, yn mynd trwy'r ysblennydd Ceunant Hermida ac mae'n mynd â chi'n uniongyrchol at Potes.

Ceunant Hermida

Ceunant Hermida

Yn lle, o'r de gallwch chi deithio i'r A-67. Ond y llwybr byrraf yw'r N-625 gan León ac i fyny Riano ac yna cymerwch y N-621 ar ochr Castilian.

I gloi, mae Potes, yn Cantabria, yn a fila urddasol hardd yn llawn henebion a gyda amgylchoedd breuddwydiol. Os ychwanegwch ei gastronomeg blasus at hyn i gyd, mae gennych yr holl elfennau i benderfynu dod i'w adnabod. Peidiwch â theimlo fel ei wneud?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*