Taith Nadolig i Lapdir

nadolig yn lapland

Tiriogaeth Lapland mae yng Ngogledd Ewrop ac wedi'i rannu rhwng Rwsia , y Ffindir , Sweden a Norwy . Ar gyfer y dyddiadau hyn mae'n dechrau bod ychydig yn fwy poblogaidd oherwydd mae yna rai sy'n dweud bod Siôn Corn yn gadael y rhannau hyn gyda'i sled a'i anrhegion.

Nid oes dim ar goll ar gyfer y gwyliau Cristnogol mwyaf poblogaidd, p'un a ydych yn Gristion ai peidio, mewn gwirionedd, felly gadewch i ni weld heddiw sut y gellir ei wneud a beth a trip i lapland ar gyfer y nadolig

Lapland

Lapland

Fel y dywedasom, tiriogaeth o Ogledd Ewrop yw hynny wedi ei rannu rhwng nifer o wledydd, ac yn union mae'r gwledydd hyn wedi gadael eu hôl o orchfygu a chamfanteisio dros amser. Mae gan bob gwlad ei dinasoedd yn Lapdir, ond pan soniwn am y Nadolig mae'n ymddangos i mi mai'r cyrchfan sy'n dod i'm meddwl yw Rovaniemi, y ddinas Nadolig trwy ragoriaeth, Yn y Ffindir.

Dim ond i ychwanegu mwy o wybodaeth am Lapland, rhaid dweud eu bod yn siarad a iaith a elwir yn sami. Yn hytrach, mae sawl iaith Sami ac mae gan yr un a siaredir fwyaf eang tua 30 o siaradwyr, tra nad yw eraill yn cyrraedd cant. Maen nhw'n troi allan, yn etymolegol, eu bod yn rhannu'r un tarddiad â Hwngari, Estoneg a Ffinneg. Ac er eu bod wedi bod yn ymdrechu'n galed i'w trosi i Gristnogaeth ers yr XNUMXeg ganrif, maent yn dal i fod animistiaid ydyn nhw.

nadolig yn lapland

Pentref Santa Claus

Sut mae'r Nadolig yn Lapdir y Ffindir? Mae'n digwydd yn ninas Rovaniemi ac yn ger y Cylch Arctigrhwng mynyddoedd ac afonydd. Mae'n cael ei ystyried drws y lapland a gwlad Siôn Corn neu Sion Corn yw hi.

Bu'n rhaid ailadeiladu Rovaniemi ar ôl yr Ail Ryfel Byd oherwydd fe losgodd yr Almaenwyr hi'n llwyr pan wnaethon nhw dynnu'n ôl. Fe'i gwnaed yn bennaf o bren, felly llosgodd yn llwyr. Felly, ar ôl y gwrthdaro, fe'i hailadeiladwyd yn dilyn cynlluniau'r pensaer Alvar Aalto, tueddiad modernaidd o'r Ffindir, ar ffurf carw.

Felly, dyddiad sefydlu newydd y ddinas yw 1960.

Rovaniemi

Gan fod y byd yn tueddu i gau gyda'r oerfel, a'r gaeaf nesaf bydd yn oer heb nwy, yma yn Rovaniemi mae pobl yn dod yn fyw: sglefrio iâ, pysgota iâ, sledding cŵn, saffaris natur, gwylio adar anifeiliaid gwyllt a llawer mwy. Nid yw dosbarthiadau coleg yn dod i ben felly mae yna bobl ym mhobman.

Ac mae'n Nadolig yn unig, felly mae popeth yn cymryd ar naws Nadolig bythgofiadwy. Mewn gwirionedd, dyma'r amser gorau i gynllunio a Taith Nadolig i Lapdir y ymweld â Phentref Siôn Corn, preswylfa swyddogol ein cyfaill o anrhegion. Beth mae'r lwc hwn yn ei gynnig i ni? parc thema nadolig sy'n agos at y maes awyr?

Pentref Siôn Corn

Yn gyntaf, mae yna Siôn Corn/Papa ​​Noel felly gallwch chi gwrdd ag ef yn bersonol. Mae hynny'n rhad ac am ddim, er os ydych chi am dynnu llun i anfarwoli'r eiliad mae'n rhaid i chi dalu. Gallant hefyd fod cwrdd â'r ceirw a mynd reidiau sled taflu ganddynt. Nid oes angen cadw lle felly mae'n gyfleus iawn.

Ar y llaw arall ar Fynydd Porovaara mae fferm geirw sy'n cynnig mathau eraill o saffaris yn fwy cyflawn, gallwch hyd yn oed fynd i weld y Northern Lights enwog gyda nhw. Mae'r mynydd tua 20 cilomedr i'r de o ganol Rovaniemi ac mae'n safle hardd iawn.

Cyfrifwch y gall antur sled o awr fod tua 70 ewro, saffari o dair awr 146 ewro a'r Saffari goleuadau gogleddol, hefyd tair awr, hefyd 146 ewro.

reidiau sled gyda Siôn Corn

A hyd yn oed yn fwy arbennig, mae’n cael ei ystyried yn dipyn o brofiad i groesi’r Cylch Arctig felly fe'i cynhelir mewn cyfarfod o ddim mwy na 30 munud am 35 ewro. Yn ninas Rovaniemi mae llinell Cylch yr Arctig yn croesi Pentref Siôn Corn, wedi'i leoli yn ei dro tua wyth cilomedr o ganol y ddinas. Mae yna arwyddion da fel bod ymwelwyr yn croesi'r llinell sydd wedi'i marcio ac yn cael tystysgrif arbennig.

Croesfan Cylch yr Arctig

Os ydych chi'n hoffi profiadau gydag anifeiliaid, lamas, alpacas, carw ac yn y blaen, gallwch chi hefyd ymweld â fferm y coblynnod i wneud teithiau cerdded a cherdded. Mae'r wefan hon reit o flaen y Parque de los Huskies ac mae ar agor bob dydd rhwng 11 am a 5 pm. Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw ar-lein neu eu prynu yn y fan a'r lle. Mae popeth tua 30, 40 neu 50 ewro. Yr un peth os ydych chi'n hoffi'r cŵn eira nodweddiadol, yr hwsïau annwyl.

fferm husky

Gallwch chi fynd i gwrdd â nhw a chyffwrdd â nhw, gallwch chi dynnu lluniau neu gallwch chi fynd i sledding. Yn gyfan gwbl y Parc Husky Mae ganddo 106 o gŵn ac ar ddiwrnodau gaeafol, pan mae'n oer iawn, dim ond 500 metr y mae'n rhedeg.

Ar y llaw arall, mae Pentref Siôn Corn hefyd yn cynnig a parc eira i reidio beiciau modur 4×4, ffynhonnau poeth Ac ym materion y Nadolig, wel, llawer mwy. Fel beth? Dylech ymweld â Swyddfa Bost Siôn Corn, caffis a bwytai beth sydd yn y pentref a'r Academi Coblynnod. Nid oes ganddo ddim cyfartal oherwydd yma mae'r hyn a ddysgir crefftau a pheth hud hynafol.

Mae coblynnod llyfrau yn darllen ac yn trefnu llyfrau o bob maint, mae coblynnod tegan yn astudio sut i wneud teganau, mae coblynnod sawna yn dysgu cyfrinachau sawna defodol, a O'r diwedd mae coblynnod Siôn Corn yn paratoi popeth ar gyfer Noswyl Nadolig.

Academi Coblynnod

Maen nhw i gyd yn gyfeillgar ac maen nhw i gyd yn hwyl. Y syniad yw bod gyda nhw, gweld sut maen nhw'n byw a chymryd rhan ym mywyd beunyddiol coblynnod Nadolig yn yr academi, tra bod paratoadau'r Nadolig yn digwydd yng Nghylch yr Arctig. unwaith graddio mae myfyrwyr yn derbyn marc sy'n symbol o'r doethineb a ddysgwyd ac wrth gwrs, y diploma cyfatebol

Yn olaf, mae'n rhaid dweud y gallai rhywun boeni am y canlyniadau amgylcheddol y mae cymaint o dwristiaeth yn eu cynhyrchu, ond... Pentref Siôn Corn yn ceisio gwneud Datblygu cynaliadwy ac ymladd newid hinsawdd. Gan fod y pentref cydweithredol yn cyfrif am 50% o dwristiaeth yn y Cylch Arctig a'r cyffiniau, mae'n cymryd y mater o ddifrif.

Map Pentref Siôn Corn

 

Adeiladwyd bron yr holl lety yn y pentref rhwng 2010 a 2020 felly mae allyriadau carbon yn isel. Mae sbectol arbennig ac mae'r boeleri'n defnyddio'r hyn a elwir trydan gwyrdd. Mae gwresogi'r cabanau mwy newydd, er enghraifft, yn cael ei gynhesu gyda egni geothermol a'r rhai hŷn gyda systemau eraill sy'n ceisio lleihau unrhyw ddifrod.

I orffen gyda'n herthygl ar Taith Nadolig i Lapdir Rwy'n gadael rhywfaint i chi awgrymiadau:

  • Trefnwch y daith yn dda. Mae'n gyrchfan boblogaidd iawn ac mae'n rhaid i chi drefnu popeth ymlaen llaw. Mae prisiau ym mis Rhagfyr yn uchel, os gallwch chi, Tachwedd sydd orau. Mae'r eira trwm yn dechrau ym mis Rhagfyr ac mae'r golygfeydd yn well, ond chi sy'n penderfynu.
  • Gwyliwch eich cyllideb. Os na allwch dalu Rhagfyr neu Dachwedd, Mae Ionawr a Chwefror hefyd yn opsiynau da. Os ydych chi'n hoffi trefnu, gwnewch hynny eich hun yn lle asiantaeth oherwydd byddwch chi'n arbed llawer o arian.
  • Penderfynwch yn dda pa mor hir rydych chi'n mynd i aros. Dydw i ddim yn meddwl y byddwch yn ôl felly ystyriwch wneud popeth a chael amser da iawn. Ewinedd pum noson Maent yn ymddangos yn ddigonol i mi, rhwng y gost a'r manteision. Nid yw llai na phedair noson yn werth chweil, bydd yn troi allan eich bod wedi gwneud popeth yn gyflym iawn.
  • Penderfynwch yn dda ble rydych chi'n mynd i aros. Yn amlwg y brif ddinas yn Lapdir y Ffindir, y gyrchfan fwyaf poblogaidd yw Rovaniemi, ond cyrchfannau eraill a argymhellir ei Salla, Pyhä, lefi, Inari a Saariselka. Mae'r ddau olaf ymhellach i'r gogledd ac rydych chi'n cyrraedd gan ddefnyddio maes awyr Ivalo. Mae Levi yn y gogledd-orllewin a gellir ei gyrraedd trwy faes awyr Kittilä, cyrhaeddir Pyhä a Salla o Rovaniemi. Ac mae perl go iawn Ranua, tref fach wirioneddol Ffindirol o 4 mil o drigolion a dim ond awr o faes awyr Rovaniemi.
  • Peidiwch ag anwybyddu'r gôt. Gall y tymheredd ostwng i minws 50ºC a bob amser tua minws 20ºC, felly mae'n oer iawn.
  • Dewiswch eich hoff weithgareddau Nadolig: ymweld â Siôn Corn, mynd i sawna, reidio sled...
Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*