Alsace adeg y Nadolig

Strasbwrg

Ewch i Alsace adeg y Nadolig yw ei wneud i un o'r rhanbarthau sy'n profi'r cyfnod hwn yn fwyaf dwfn Ewrop. Ei holl ddinasoedd, y mae ganddynt werthfawr canolfannau hanesyddol yr Oesoedd Canol, mwynhewch addurniadau Nadolig ysblennydd a dim llai o farchnadoedd hudol.

o Strasbwrg i fyny Colmar, ardaloedd y rhanbarth gogledd-ddwyreiniol hwn o Ffrainc dathlu Nadolig llawn hud a thraddodiadau mewn senarios yr ymddengys eu bod wedi'u cymryd, yn union, o a chwedl yr Adfent. At y gweithgareddau blaenorol, rhaid ychwanegu cystadlaethau côr Nadolig (y Noëlies) ac arferion gastronomig blasus. Er mwyn i chi benderfynu teithio i Alsace dros y Nadolig, rydyn ni'n mynd i esbonio popeth y mae'r ardal Galig hon yn ffinio arno Yr Almaen y Swistir.

Traddodiadau Alsace adeg y Nadolig

Kaysersberg

Awyrgylch y Nadolig yn Kaysersberg

Rydym newydd grybwyll bod y marchnadoedd yn un o draddodiadau mawr Alsace adeg y Nadolig. Ond mae yna rai diddorol iawn eraill. Mae cymeriadau hanfodol y Nadolig yn Hans Trapp y cristkindel. Er eu bod yn ddau ffigwr gwrth-thetig, mae’n siŵr y byddwch yn eu gweld mewn digwyddiadau Nadolig yn y rhanbarth. Daw'r cyntaf yn drawsgrifiad o'n boogeyman ac yn dychrynu y plant a fu yn anufudd trwy eu cymeryd ymaith yn ei fag.

Yn lle hynny, mae'r ail yn fath o angel da neu dylwyth teg sy'n rhoi anrhegion i'r rhai bach sydd wedi ymddwyn yn dda. Cyflwynwyd y ffigwr Cristkindel gan Martin Luther gyda'i Diwygiad Protestannaidd lleihau amlygrwydd i draddodiadau Catholig. Ac, mewn rhai manau, fe'i uniaethir â'r Plentyn Iesu. Yn yr hyn nad yw'r rhanbarth yn wahanol i rai Ewropeaidd eraill y mae ei chwaeth golygfeydd neu gribau'r geni. Ac, yn yr un modd, yn y goleuadau stryd gyda rhesymau priodol am y dyddiadau hyn.

Ar y llaw arall, gan na allai fod yn llai, mae gan Alsace ei hun arferion gastronomig adeg y Nadolig. Maen nhw'n ryseitiau y gallwch chi eu blasu yn unrhyw un o'i farchnadoedd Nadolig. O ran y diodydd, y gwin cynnes. Mae'n cael ei baratoi mewn dwy ffordd: gyda gwin coch, ffrwythau sitrws ac ychydig o sinamon neu gyda gwin gwyn, anis a nytmeg. Ef hefyd Sudd afal Mae'n glasurol mewn dathliadau.

Fel ar gyfer bwyd, mae fel arfer yn felys mewn paratoadau fel cwcis, bisgedi a elwir brédalas o byns mêl sbeislyd. Ond efallai hyd yn oed yn fwy nodweddiadol yw'r mannel, ffigurau bach o ddynion wedi'u gwneud â thoes brioche. Yn yr un modd, ynghyd â ryseitiau'r Nadolig, mae gennych chi rai traddodiadol eraill o'r ardal sy'n cael eu bwyta trwy gydol y flwyddyn, hefyd ar yr adeg hon. Er enghraifft, mewn llawer o brydau Nadolig y sauerkraut, dysgl Alsace hanfodol. Maent yn ddail bresych sydd wedi cael eplesu lactig ac yn cael eu torri'n stribedi tenau. Gallwn ddweud yr un peth wrthych am baecoffe, stiw wedi'i baratoi gyda thatws, winwns a chig oen, porc a chig eidion wedi'u marineiddio'n flaenorol mewn gwin gwyn ac aeron meryw.

Hefyd ymhlith arferion Alsace adeg y Nadolig mae'r addurno coed gyda gwahanol wrthddrychau, bron bob amser yn dyfod o'r crefftau cerameg lleol. Fe welwch hyn yn union a llawer o bethau eraill ym marchnadoedd Nadolig y rhanbarth.

marchnadoedd Strasbwrg

stryd Strasbwrg

Goleuadau Nadolig ar stryd yn Strasbwrg

Hi yw'r ddinas fwyaf poblog yn Alsace gyda bron i filiwn o drigolion. Oherwydd ei faint, mae ganddi nid yn unig un farchnad Nadolig, ond sawl un. Neu yn hytrach, mae ganddo farchnad sengl gyda gwahanol leoliadau. Mae pob un ohonynt i'w cael yn y gofod a ffurfiwyd gan y mawreddog ille neu ganolfan hanesyddol ganoloesol ddatganedig Treftadaeth y Byd.

Yn y farchnad hon gallwch ddod o hyd i bopeth. Ond mae'r ddinas hefyd yn cynnig tirnodau eraill i chi. Felly, yn y Sgwâr Kleber gosodir yr un sy'n rhagdybio ei fod coeden nadolig talaf yn y byd. Fodd bynnag, efallai bod canolbwynt nerf y dathliadau hyn yn Strasbwrg yn y sgwâr broglie, lle mae'r Christkindelsmarik o Marchnad y Plentyn Iesu.

Ar y llaw arall, ers i chi ymweld â'r ddinas Alsatian, gofalwch eich bod yn gweld ei phrif henebion. Dechreuwch gyda'ch anhygoel Eglwys Gadeiriol Notre Dame, enghraifft wych o Gothig fflamllyd, gyda'i gloc seryddol. Ac mae'n parhau trwy eglwysi eraill fel y Romanésg Sant Stephen ton o Sant Pedr yr Hen, sy'n gartref i allorweithiau ysblennydd.

Ond dylech chi hefyd dalu sylw i strydoedd yr hen dref, yn llawn tai canoloesol mewn pren du a gwyn sy'n nodweddiadol o'r ardal. Ymhlith y rhain yn sefyll allan adeilad y Hen Tollau ac, yn anad dim, yr ysblennydd Tŷ Kammerzell, sy'n cyfuno arddulliau Gothig a Dadeni. Yn olaf, peidiwch â stopio gwylio'r Palas Rohan, enghraifft o glasuriaeth Ffrengig; yr ysbyty sifil, yn yr arddull faróc, a'r Amgueddfa'r Celfyddydau Cain, gyda phaentiadau o Goya, Veronese, Tintoretto o Rubens.

Colmar, hanfod Alsace adeg y Nadolig

Colmar

Marchnad Nadolig yn Colmar

Mae'r dref fechan hon o tua saith deg mil o drigolion wedi cadw ei holl drigolion hanfod canoloesol, sy'n ei wneud yn lleoliad perffaith ar gyfer Nadolig Alsatian. Mewn gwirionedd, mae yna hefyd lawer o dai pren traddodiadol Gothig a Dadeni. Mae ganddo hyd yn oed afon, y cennin, sy'n cylchredeg trwy gamlesi bach i ail-greu golygfeydd Nadolig.

Mae'r marchnadoedd yn cael eu dosbarthu yn ôl y gwrthrychau y maent yn eu gwerthu. Felly, yn yr un o'r Sgwâr Dominicaidd cewch anrhegion; mewn eiddo Joan o Arc bwyd a gwrthrychau addurniadol; mewn ardal yr Hen Tollau, crefftau, ac yn y Cymdogaeth Fenis Fach, sy'n enwog am y sianeli uchod, mae gennych chi weithgareddau i blant.

Ar y llaw arall, gan eich bod yn Colmar, ymwelwch â'i Eglwys Gadeiriol Sant Martin, yn yr arddull Gothig, ac yn agos iawn ato y Corfflu de Garde, adeilad o'r Dadeni a wasanaethodd fel barics. Dylech hefyd weld y eglwys ddominaidd, sydd â ffenestri lliw godidog ac allorder ysblennydd gan Martin Schongauer. Ond mwy chwilfrydig fydd y Ty'r Penaethiaid, wedi'i addurno gan fwy na chant o ffigurau o wynebau ac, yn anad dim, y Tŷ Pfister, gydag arddull Gothig pictiwrésg. Yn olaf, peidiwch â rhoi'r gorau i agosáu at y Amgueddfa Unterlinden, sy'n gartref i emau fel Allor Isemheim, oherwydd Matthias Grünewald.

eguisheim

eguisheim

Marchnad Eguisheim, yr Alsace gwirioneddol adeg y Nadolig

Dim ond wyth cilomedr o Colmar mae gennych chi'r dref hardd arall hon gyda dim ond pymtheg cant o drigolion. Wedi'i drefnu mewn cylchoedd consentrig o gwmpas ei sgwâr yr eglwys, wedi ei restru fel un o'r pentrefi prydferthaf Ffrainc. Yn union yn y rhan ganolog honno mae marchnad Nadolig lle gallwch ddod o hyd i bron popeth.

Ond, yn ogystal, rhaid i chi weld yn Eguisheim ei eglwys San Pedro a San Pablo, a adeiladwyd rhwng y XNUMXeg a'r XNUMXg gan ddilyn llinellau'r Romanésg hwyr. Yn yr un modd, mae ei rhodfa ganoloesol a’i thai traddodiadol o’r cyfnod hwnnw yn ddiddorol. A hefyd ef castell bas ac ffynnon dadeni sydd wedi ei leoli yn sgwâr y farchnad ac yn dal y categori o heneb hanesyddol.

Ond efallai mai symbolau mawr y dref yw ei tri thwr canoloesol wedi ei adeiladu mewn tywodfaen cochlyd. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych eu bod yn perthyn i deulu pwerus a losgwyd wrth y stanc yn ystod yr alwad Rhyfel y Chwe Cheiniog. Ers hynny, maent wedi bod ym meddiant Esgobaeth Strasbwrg.

Mulhouse a'i ffabrigau Nadolig

Mulhouse

Carwsél Nadolig yn Mulhouse

Mae dinas Mulhouse wedi'i chysylltu â'r diwydiant tecstilau ers canrifoedd. Mewn gwirionedd, mae ganddo hyd yn oed y Amgueddfa Argraffu Tecstilau. Fe'i hagorwyd i'r cyhoedd ym 1955 ac mae'n gartref i fwy na chwe miliwn o ddarnau. Yn ogystal ag arddangosfeydd dros dro, gallwch weld peiriannau a gweithiau celf tecstilau dilys o'r XNUMXfed a'r XNUMXeg ganrif.

Felly, ni fydd yn syndod ichi hynny Mae'r Nadolig wedi'i addurno â ffabrigau yn y ddinas hon o tua chant a phump ar hugain o filoedd o drigolion. Trefnir cystadlaethau hyd yn oed i gyflwyno'r gwaith tecstil Nadolig gorau. Ac, wrth gwrs, mae'r darnau hyn yn eu marchnadoedd Adfent.

Ond dylech hefyd ymweld yn Mulhouse y Eglwys St, rhyfeddod arddull Gothig y gallwch chi ddringo ei dŵr. Afraid dweud, mae'r golygfeydd yn ysblennydd. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gweld adeilad y Neuadd y Dref, a fydd yn eich synnu gyda'i ffasâd pinc. Mae'n adeiladwaith o'r Dadeni lle mae ei fynedfa hefyd yn sefyll allan, sy'n cynnwys dau risiau cymesur. Yr un mor drawiadol yw ei du mewn. Felly, caniateir mynediad bob dydd ac eithrio gwyliau.

Yr un modd, yn y sgwâr aduniad, canol nerf y dref, mae ganddi adeiladau Dadeni fel y ty mieg, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif, er bod ei dŵr yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif. Ac, i'r dwyrain, fe welwch y Capel St, a adeiladwyd yn y XIII gan y trefn y maltese. Yn olaf, ar gyrion y ddinas mae gennych y Ecoamgueddfa Alsace, sampl o bensaernïaeth wledig y rhanbarth.

Marchnad Selestat

Selestat

Tref hardd Sélestat

Rydym yn gorffen ein taith o amgylch Alsace adeg y Nadolig trwy ymweld â marchnad Sélestat. Mae gan y dref fechan hon o tua ugain mil o drigolion y fath draddodiad Adfent ag y mae yn ymffrostio ynddo wedi gosod y goeden Nadolig gyntaf. O leiaf, dyma'r cyntaf y mae cofnod ysgrifenedig ohono. Oherwydd mae dogfen o 1521 eisoes yn sôn am yr un a osodwyd yn ei strydoedd.

Yn rhesymegol, mae gan Sélestat ei farchnadoedd Nadolig hefyd. Ond nid yn y fan honno y daw teyrngedau'r dref hon i'r Adfent i ben. Dan fwâu y gwerthfawr eglwys gothig sant george mae yna goed sy'n casglu holl hanes addurniadau Nadolig. Ac, yn yr un modd, yn y eglwys Sainte Foy, gallwch weld canhwyllyr wedi'i addurno â 173 o beli Nadolig gwydr Meisenthal.

Ar y llaw arall, tua deg cilomedr o Sélestat, fe welwch y trawiadol castell Haut-Koenigsbourg, a adeiladwyd tua'r flwyddyn 1100. Fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych ei fod yn y XNUMXfed ganrif yn gwasanaethu fel lloches i'r hyn a elwir marchogion bandit, a ddifrododd y rhanbarth gyda'u hysbeilio.

I gloi, rydym wedi dangos y gorau i chi Alsace adeg y Nadolig. Fodd bynnag, mae'r holl drefi yn yr ardal hon o Ffrainc Mae ganddyn nhw draddodiad a marchnadoedd Nadolig gwych. Felly, gallwch hefyd ymweld â'r Obernai, sy'n cael ei oleuo'n hardd ar fachlud haul; yr un o Kaysersberg, yn llawn aroglau; neu yr un o Ribeauville, tref sydd â thri chastell. Ewch ymlaen i ymweld ag Alsace adeg y Nadolig a mwynhewch ei awyrgylch gwirioneddol.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*