Anialwch yr Unol Daleithiau

Mewn llawer o ffilmiau yn yr Unol Daleithiau rydym yn gweld anialwch gyda lladdwyr cyfresol, cowbois, gwerthwyr cyffuriau neu bobl yn cael antur. Mae'r Anialwch yr Unol Daleithiau Maen nhw'n un o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd ar gyfer ffilmio ffilmiau.

Ond beth ydyn nhw? Sawl anialwch sydd yna? Pa nodweddion sydd ganddyn nhw? Hynny i gyd a mwy yn ein herthygl heddiw: anialwch America.

Anialwch yr Unol Daleithiau

Mewn llinellau cyffredinol ac o dan y chwyddwydr modern, anialwch yr Unol Daleithiau a gogledd Mecsico wedi'u grwpio i bedwar categori sy'n seiliedig ar gyfansoddiad y fflora a'i ddosbarthiad, hanes daearegol y rhanbarth, y pridd a'i amodau mwynol, y drychiad a'r patrymau dyodiad.

Mae yna bedwar anialwch mawr ac ystyrir tri o honynt "Anialwch poeth"Nid yn unig oherwydd bod ganddyn nhw dymheredd uchel iawn yn yr haf ond oherwydd bod eu fflora yn eithaf tebyg. Mae'r bedwaredd anialwch yn cael ei ystyried yn "Anialwch oer" oherwydd ei fod yn oerach ac nad yw'r fflora bellach yn darddiad is-drofannol fel un y tri arall.

Anialwch Basn Mawr

Mae'r anialwch hwn yn ardal o 492.098 cilomedr sgwâr felly dyma'r mwyaf yn y wlad. Mae'n anialwch oer gyda hafau poeth, sych a gaeafau oer lle weithiau gall eira hyd yn oed. Mae hyn yn bennaf oherwydd y ffaith ei fod ar uchder uwch gan ei fod yn mynd trwy amrywiol sectorau o'r wlad fel California, Utah, Oregon, Idaho ac Arizona. Yn benodol, tri chwarter gogleddol Nevada, gorllewin a de Utah, traean deheuol Idaho, a chornel dde-ddwyreiniol Oregon.

Mae eraill hefyd o'r farn ei fod yn cynnwys dognau bach o orllewin Colorado a de-orllewin Wyoming. Ac ie, i'r de mae'n ffinio ag anialwch Mojave a Sonora. Yn ystod y rhan fwyaf o'r flwyddyn yr anialwch mae'n sych iawn oherwydd bod mynyddoedd Sierra Nevada yn rhwystro'r lleithder sy'n dod o'r Cefnfor Tawel. Chwilfrydedd? Mae'n gartref i'r organeb fyw hynaf sy'n hysbys i ddyn, y pinwydd Britkecone. Amcangyfrifir bod rhai sbesimenau oddeutu 5 oed.

Wrth siarad am lystyfiant yn gyffredinol, mae fflora'r anialwch hwn yn homogenaidd, gyda rhywogaeth amlwg o lwyni am gilometrau a chilomedrau. Cactws? Ychydig iawn. Mae gan yr anialwch hwn wahanol sectorau hefyd. Mae traethau yn un, gyda gweithgaredd daearegol, Mae Gwastadedd Colorado gyda'i ffurfiannau daearegol ysblennydd a'i ddrychiadau uchel, yn un arall.

Anialwch Chihuahuan

Mae'r anialwch hwn yn rhedeg rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico ac mae'n meddiannu ardal o 362.000 cilomedr sgwâr. Mae'r rhan fwyaf ohono ym Mecsico ac ar ochr yr UD mae'n meddiannu rhan o Texas, Arizona a New Mexico.

Y gwir yw bod yr anialwch hwn mae ganddo dirwedd unigryw sy'n newid yn barhaus. Mae'n anialwch diffrwyth ond yn dal i fod mae ganddo lawer o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid. Mae yna yuccas, mae yna gacti, mae yna lwyni. Y tu mewn hefyd Mae Parc Cenedlaethol Big Bend yn gweithio a hefyd mae'r Rio Grande yn ei groesi gan ddarparu digon o ddŵr cyn gwagio i mewn i Gwlff Mecsico.

Mae'n anialwch mawr. Yn y gaeaf mae'r tymereddau'n cŵl ac yn yr haf yn boeth iawn, iawn. Nid yw'r rhan fwyaf ohono'n derbyn llawer o ddŵr glaw trwy gydol y flwyddyn ac er y gall lawio yn y gaeaf, mae'r tymor glawog yn haf.

Mae'n anodd categoreiddio ei wyneb yn siarad yn ddaearegol, ond yn gyffredinol mae yna llawer o bridd calchfaen a chalchaidd. Mae yna lawer o lwyni, mae'n y anialwch llwyn nodweddiadol a welwn yn y sinema, ond prin yw'r rhywogaethau lluosflwydd. Anifeiliaid? Efallai bod bleiddiaid llwyd Mecsicanaidd.

Anialwch Sonoran

Yr anialwch hwn Mae'n mynd o Fecsico trwy Arizona i dde California. Mae'n cynnwys ardal o tua 259 mil cilomedr sgwâr ac mae Anialwch Mojave, Gwastadedd Colorado a'r Meysydd Penrhyn yn ffinio ag ef. Ymhlith yr israniadau mae anialwch Colorado ac Yuma.

Y pwynt isaf uwch lefel y môr yw'r Salton Môr, gyda gradd uwch o halltedd na'r Cefnfor Tawel ei hun. Yn ogystal â'r môr hwn, mae Afon Colorado ac Afon Gilas yn pasio trwodd yma fel prif ffynonellau dŵr. Mae dyfrhau wedi cynhyrchu tir ffrwythlon ar gyfer amaethyddiaeth mewn sawl ardal, er enghraifft y Cymoedd Imperial neu Coachella yng Nghaliffornia. Mae hyd yn oed rhai cyrchfannau i dreulio gaeafau cynnes ynddynt Palm Springs, Tucson, Ffenics.

Ymhlith y llystyfiant nodweddiadol mae'r cactws saguaro, yn eithaf poblogaidd oherwydd dim ond yma y mae'n tyfu. Gall fod yn dal iawn ac mae sawl cangen yn tyfu o'r gefnffordd felly mae'n edrych fel bod dynol. Mae ei flodau yn cael eu peillio gan ystlumod, gwenyn a hyd yn oed colomennod.

Dylid nodi hynny dyma anialwch poethaf yr holl anialwch yng Ngogledd America, ond mae ei glaw yn cynhyrchu a amrywiaeth fiolegol wych. Mae glaw yr haf yn caniatáu twf rhai planhigion, rhai'r gaeaf, ac eraill. Mae yna hyd yn oed goed gwanwyn a blodau.

Y tu mewn mae Heneb Genedlaethol Anialwch Sonora sy'n dyddio o 2001, yn amddiffyn wyneb penodol ohoni ac yn tanlinellu gwychder y dirwedd hon.

Anialwch Mojave

Mae'n croesi Nevada, Arizona a California ac yn derbyn dwy fodfedd o ddŵr glaw y flwyddyn felly dyna a ddywedir anialwch hynod sych. Ac yn boeth iawn. Mae hefyd yn anialwch mawr iawn ac felly mae ganddo ddrychiad amrywiol iawn o'r tir. Y pwynt uchaf yw'r Copa Telesgop a'r isaf yn Nyffryn Marwolaeth. Bob amser yn siarad am uchder.

Un o bwyntiau mwyaf eithriadol yr anialwch hwn yw'r Coeden Joshua, coeden nodweddiadol ac mae i'w gael ar ei ffiniau. Fe'i hystyrir yn ddangosydd rhywogaethau ac mae hynny'n darparu bywyd i oddeutu dwy fil yn fwy o rywogaethau planhigion. Dangosydd rhywogaethau? Mae'n cyfeirio at organeb fyw y gellir ei defnyddio i fesur rhai amodau amgylcheddol. Hefyd, mae yna o gwmpas 200 o rywogaethau planhigion endemig ac os ydym yn siarad am anifeiliaid mae coyotes, llwynogod, nadroedd, cwningod ...

Mae gan yr anialwch hwn dywod, llystyfiant prin, arwynebau halen gyda boracs, potasiwm a halen (sy'n cael eu cloddio), arian, twngsten, aur a haearn. Hefyd o fewn ei wyneb mae dau barc cenedlaethol, Parc Cenedlaethol Death Valley a Pharc Cenedlaethol Joshue Tree, ardal gadwraeth, Mojave National, ac ardal hamdden ar Lyn Mead.

Os ydych chi'n hoffi'r ffyrdd yma mae'r Ffordd Mojave, un o'r llwybrau hynaf a ddaeth ag arloeswyr i California. Mae'n llwybr unigryw sy'n cael ei gadw wrth i'r rhai dewr ei groesi, gan fynd trwy dirweddau nad ydyn nhw bron wedi newid unrhyw beth ers y cyfnod cynhanesyddol. Ni fyddant fawr mwy na 220 cilomedr ac yn cael ei wneud mewn tryciau 4 × 4.

Mae'n ffordd unig, gyda rhai ffynhonnau dŵr croyw a oedd, cyn cael eu defnyddio gan y dyn gwyn, eisoes yn hysbys i'r Indiaid. Nid yw mynd ymlaen a chwblhau Llwybr Mojave yn gamp fach oherwydd ei fod yn a gwibdaith rhwng dau a thridiau, sy'n cael ei wneud mewn confoi gyda sawl fan. Mae'n dechrau ar Afon Colorado ac yn ddiweddarach, yr antur wyllt heb Rhyngrwyd, heb wasanaethau, heb westai ...

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)