Carmen Guillen

Credaf fod teithio yn un o'r profiadau cyfoethocaf y gall person ei fyw ... Yn drueni, mae angen arian ar gyfer hyn, iawn? Rydw i eisiau ac rydw i'n mynd i siarad am bob math o deithiau yn y blog hwn ond os ydw i'n mynd i roi pwys ar rywbeth, y cyrchfannau hynny rydw i'n mynd iddyn nhw heb adael ffortiwn ar y ffordd.