Susana Garcia

Wedi graddio mewn Hysbysebu, rwy'n hoffi ysgrifennu a darganfod straeon a lleoedd newydd cyhyd ag y gallaf gofio. Teithio yw un o fy nwydau a dyna pam rwy'n ceisio dod o hyd i'r holl wybodaeth am y lleoedd hynny yr wyf yn gobeithio eu gweld un diwrnod.