Awgrymiadau ar gyfer cynllunio taith fordaith

Sut i gynllunio taith

Os ydych chi eisoes yn meddwl am daith fordaith, yna mae'n amser da i wneud rhywfaint o waith cynllunio perffaith ohono. Ni allwn anghofio unrhyw beth! Ond nid yn unig siarad am fagiau ond am sefydliad da i gael popeth wedi'i glymu'n dda ac mae hyn yn cychwyn yn llawer cynt nag yr ydym ni'n ei feddwl.

Rydym yn gwybod y bydd yn foment unigryw, rhai dyddiau bythgofiadwy, ac er mwyn ymddieithrio o hyn i gyd, fe'ch cynghorir i ddilyn cyfres o gamau. Cynllunio taith fordaith yw'r mwyaf cyffrous A chan nad ydym am ichi adael popeth i'r funud olaf, dim ond i chi ddarganfod y pethau annisgwyl sydd gennym ar eich cyfer yr ydym yn eich cynghori.

Dewiswch un o'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd

Efallai bod gennych gyrchfan benodol eisoes mewn golwg, oherwydd mae'n wir pan ystyriwn daith fordaith y gallai fod felly. Ond os na, rhaid i chi hefyd ystyried y rhai y mae galw mawr amdanynt, fel nad ydych chi'n rhedeg allan o'ch lle. Mordeithiau Môr y Canoldir yw un o'r opsiynau gwych. Pam? Wel, oherwydd ei fod yn cynnig mwy na thirweddau bythgofiadwy inni. Mae'r Mordaith Gwlad Groeg yn eich gwahodd i ddarganfod yr holl ynysoedd sy'n llawn mytholeg a henebion y mae'n rhaid i chi eu gweld yn bersonol, o leiaf unwaith yn eich bywyd.

taith fordaith

Ar y naill law Athen, trwy Creta, Mykonos neu Santorini. Dim ond trwy eu crybwyll rydym yn gwybod y bydd gennym y cyfuniad mwyaf arbennig o ddiwylliant a thraethau yn y byd. Tra ar y llaw arall, hefyd Mae mordaith trwy'r Caribî yn un arall o'r opsiynau y mae galw amdanynt heb esgeuluso gogledd Ewrop sy'n caniatáu inni fwynhau Norwy, Saint Petersburg i Stockholm neu Copenhagen. Mae taith gerdded trwy'r tanau neu'r priflythrennau Baltig hefyd yn berffaith ar gyfer ein taith fordaith!

Peidiwch ag aros tan y funud olaf i archebu

Nid yw'n daith y gallwn ei gwneud mewn amser byr, i'r gwrthwyneb yn llwyr. Y peth gorau yw ceisio ei gynllunio ymlaen llaw ac os mai ein breuddwyd ni ydyw, ni allwn ei oedi mwyach. Dyna pam na allwn roi amser teg ond bras i chi: Blwyddyn ymlaen llaw yw'r mwyaf priodol, er ei bod yn wir weithiau y gallwn ei wneud hyd at ddwy flynedd o'r blaen. Os yw'n ymddangos yn ormod, cofiwch hynny Ymhlith manteision gwneud yr archeb yn gynnar mae gallu dewis y mathau o fordeithiau yn ogystal â'u teithlenni, argaeledd dyddiadau neu'r cabanau mwyaf, oherwydd nhw fel arfer yw'r rhai sy'n cael eu cadw o'r blaen. Heb anghofio y gallwch chi hefyd fanteisio ar hyrwyddiadau penodol os gwnewch eich archeb cyn gynted â phosibl. Mae'r mordeithiau 2022 ar gael i chi nawr!

Awgrymiadau ar gyfer teithio mewn cwch

Pa gaban ddylwn i ei ddewis

Mae'n un arall o'r cwestiynau mwyaf poblogaidd ac yn anad dim, rhaid dweud y gall y llinell fordeithio lle rydych chi'n mynd i deithio eich cynghori bob amser yn dibynnu ar y math o gwch. Still byddwn yn dweud hynny wrthych Os na fuoch erioed mewn cwch, mae'n well dewis caban yn y rhan ganolog ac ar y dec isaf. Yn fwy na dim oherwydd ei fod yn un o'r meysydd lle mae symudiad y cwch yn llai amlwg a bydd hyn yn ein hatal rhag mynd yn benysgafn. Argymhellir caban yn y rhan isaf pan fyddwch chi ddim ond ynddo i gysgu a dim ond digon. I'r gwrthwyneb, os credwch y gallwch dreulio mwy o amser ynddo yn gorffwys, yna ceisiwch ei gadw i ffwrdd o'r ardaloedd lle mae mwy o bobl yn ymgynnull.

Beth ydw a beth na ddylwn ei gario yn y cês

Mae pacio yn un arall o brif rannau unrhyw daith sy'n werth ei halen. Felly, dim byd tebyg i betio ar ei drefnu ac yn dda. Rydyn ni'n anghofio'n llwyr yr ymadrodd hwnnw o 'Rhag ofn' oherwydd yn y diwedd rydyn ni'n cael ein hunain gyda chês dillad sy'n fwy na'r cilo a ganiateir. Felly, cofiwch y dylech chi wisgo dillad cyfforddus am y dydd gydag esgidiau nad ydyn nhw'n llithro. Y ddau i fod ar y cwch ac i fynd ar wibdaith, er yma byddwn yn newid arddull esgidiau.

Gyda'r nos, mae'n wir weithiau y byddwn yn dod o hyd i ginio ychydig yn fwy anffurfiol. Felly gallwch chi ychwanegu dilledyn sydd hefyd. Bydd angen dillad chwaraeon a siwtiau ymolchi hefyd. Er y dylech ddarganfod a oes gennych chi eisoes ar fwrdd y llong, gallwch chi bob amser gario caniau bach gyda'ch gel neu siampŵ. Ond ie, peidiwch â dod â sychwr gwallt na haearn ar gyfer eich gwallt neu'ch dillad. Oherwydd ei fod yn rhywbeth na chaniateir fel arfer. Felly, canolbwyntiwch yn well ar ddillad, ategolion ac wrth gwrs, y brws dannedd neu'r ffôn symudol nad ydych chi'n ei anghofio. Wrth gwrs, rhaid i chi gynnwys y pasbort a'r cerdyn brechu. Rydych chi'n barod i hwylio ar wyliau gorau eich bywyd!

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*