Awgrymiadau ar gyfer teithio i Riviera Maya

 

Un o'r ardaloedd mwyaf twristaidd ym Mecsico yw'r Riviera Maya. Os ydych chi'n hoffi'r haul, y môr a'r traeth, dyma un o'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd yn America, felly heddiw yn Actualidad Viajes byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi a awgrymiadau ar gyfer teithio i Riviera Maya.

Gyda'r pandemig mae'r ardal wedi dioddef llawer ond mae twristiaeth ychydig ar y dechrau yn dechrau dychwelyd, felly cymerwch nodiadau ar gyfer eich taith nesaf.

Riviera Maya

Is ar arfordir Môr y Caribî, yn nhalaith Mecsicanaidd Quintana Roo, tua 210 cilomedr i gyd, ar ran ddwyreiniol y Penrhyn Yucatán. Dim ond yma mae 405 o westai o wahanol gategorïau, gyda chynnig o tua 43.500 o ystafelloedd. Ac ydy, mae'r mwyafrif helaeth yn cynnig y system hollgynhwysol, sy'n hynod ymarferol.

Mae'r ardal wedi'i gorchuddio gan a coedwig lled-drofannol sych, tywod cwrel yw'r traethau, y dyfroedd clir a chynnes grisial, sy'n nodweddiadol o'r Caribî, a chan fod y tir yn galchfaen mae yna lawer o ogofâu o dan y ddaear neu ogofâu, y dyddiau hyn yn atyniad twristaidd arall.

Y prif bwyntiau o ddiddordeb yn y Riviera Maya yw Puerto Morelos, tua 16 cilomedr o Faes Awyr Rhyngwladol Cancun a 32 o Cancún yr un peth. Mae'n dref arfordirol, o darddiad pysgota, gydag awyrgylch tawel.

Yn hefyd Playa del Carmen, y ddinas bwysicaf a mwyaf ar y Riviera, gyda llawer o westai, siopau a bwytai. Mae pedwar cilomedr o ardaloedd a thraethau i gerddwyr a dyma'r man cychwyn i ymweld ag ef Cozumel. Cyrchfan arall yw Puerto Adventures.

Mae Puerto Aventuras yn ddatblygiad twristaidd a phreswyl gydag awyr forwrol, gyda'r marina gorau ar y penrhyn, cwrs golff a thraethau ysblennydd. Dilynwch ef akumal, gyda llai o westai ond gyda morlyn hardd Yalku ar gyfer snorkelu, cenotau a riffiau arfordirol. Yma ni allwch golli ymweliad ag Aktun Chen, ogof brydferth gyda thair ystafell, ei cenote ei hun a llawer o stalactidau a stalagmites.

Tulum Dyma'r cerdyn post mwyaf clasurol. Mae'r parth archeolegol arfordirol yn ffotograff hardd. Dinas Maya â waliau hynafol, heddiw mae yna rai gwestai a bwytai, mae yna adfeilion cobá, tua 40 cilomedr i ffwrdd, ac mae sawl cenote hefyd. Wrth siarad am Cobá, mae'n safle archeolegol Maya arall, 90 cilomedr o Chichen Itza.

I gariadon natur mae'r Gwarchodfa Biosffer Sian Ka'an, ar arfordir y Caribî, Safle Treftadaeth y Byd er 1987.

Awgrymiadau ar gyfer teithio i Riviera Maya

Os ydych chi'n mynd i symud mewn car yna mae'n rhaid i chi ddod â'r trwydded yrru ryngwladol.Yn fy achos i, rydw i bob amser yn ei brosesu yn y Clwb Automobile yn fy ngwlad ac mae'n hynod broffesiynol. Yn ddiweddarach, os ydych chi'n mynd i ymarfer camp benodol fel hwylio ac eraill, dylech chi ddod â'ch tystysgrifau eich hun. Yswiriant iechyd hefyd, wrth gwrs.

O ran yr arian cyfred cyfredol yw'r Peso Mecsicanaidd ond yn y mwyafrif o safleoedd twristiaeth fe'u derbynnir yr un mor Doler ac ewros yr UD. Y prif rai cardiau credyd Maent hefyd yn gyffredin (Visa, Mastercard, American Express), ond nid mewn siopau bach a stondinau stryd, felly mae bob amser yn gyfleus cael rhai pesos wrth law, yn enwedig pan ewch ar wibdaith.

Mae yna lawer o beiriannau ATM yn Cancun a'r Riviera Maya, ond peidiwch ag ymddiried ynddynt a phryd bynnag y byddwch chi'n gadael y gwesty ar y math hwn o wibdaith, cymerwch eich arian eich hun. Bydd ei angen arnoch chi os ydych chi eisiau prynu dŵr, eli haul, crefft rydych chi'n ei hoffi neu gadael tomen. Yma ym Mecsico y peth arferol yw gadael 10 a 15% o gyfanswm y bil mewn bariau a bwytai, ond mae'n gyfleus i'w wirio oherwydd bod rhai safleoedd eisoes yn ei gynnwys. Ac ydy, mae'n arferol hefyd tipio tywyswyr teithiau.

Pryd ddylech chi fynd i Riviera Maya? Wel, mae'n boeth ac yn llaith trwy gydol y flwyddyn, ond mae'n bwrw glaw rhwng Mai a Hydref ac o fis Mehefin i fis Tachwedd mae'n dymor corwynt. Mae'r tymor sych rhwng Tachwedd ac Ebrill gyda thymheredd dymunol o tua 25ºC, er y gall y nosweithiau fod yn oerach ym mis Ionawr a mis Chwefror. Gall gwyntoedd y gogledd ddod â rhai cymylau a rhywfaint o law ym mis Rhagfyr a mis Ionawr. Ac eithrio'r gwyliau, mae'r dyddiadau hyn yn gyffredinol yn cael eu hystyried yn dymor isel felly mae prisiau gwell a llai o bobl.

Ar y llaw arall, mae'r tymor glawog rhwng Mai a Hydref gyda glaw a gwres a lleithder. Gall y glaw fod yn ddwys ac yn fyr ac ar ôl ychydig mae'r haul yn dod allan. Mae'r tymor uchel rhwng Mehefin ac Awst ac yna mae'r prisiau'n ddrytach ac mae mwy o bobl. A dweud y gwir, y gwaethaf yw tymor y corwynt, rhwng Mehefin a Thachwedd, ond yn enwedig rhwng Awst a Hydref. Nid bod corwyntoedd bob blwyddyn ac mae'r system dywydd bob amser yn ei ganfod mewn pryd ond ni chymerir rhagofalon.

Mae 15 miliwn o dwristiaid yn ymweld â'r Riviera Maya a Cancun bob blwyddyn, felly mae'n gyrchfan ddiogel. Ydw, rwyf hefyd wedi gweld y newyddion diweddaraf am saethu mewn ardaloedd masnachol ... Yn anffodus mae masnachu cyffuriau yn berygl a rhaid inni ystyried hynny ond mae'n ymddangos i mi nad yw'n rheswm o hyd i ganslo'r rhan hon o Fecsico o'n rhestr o gyrchfannau i dwristiaid. Mewn perthynas â rhagofalon eraill, mae'n rhaid i chi gymryd y rhai arferol.

O ran cludiant yn yr ardal mae popeth, o bysiau a thacsis i rentu ceir a gwasanaethau preifat. Bydd y drafnidiaeth a ddewiswch yn dibynnu ar eich cynlluniau. Os ewch ar wibdaith efallai y gallwch rentu car neu gofrestru ar gyfer teithiau taith rownd sy'n cynnwys cymorth tywysydd a thocynnau. Os ewch chi i siopa, gofynnwch am dacsi yn y gwesty a voila. Os ydych chi'n mynd i stopio un ar y stryd, gwnewch yn siŵr bod ganddo drwydded a thrwsiwch bris y daith gan nad oes mesurydd.

Allwch chi yfed dŵr tap? Yn gyffredinol, dim A hyd yn oed os dywedaf ie, nid yw'n addas i chi. A oes unrhyw un eisiau treulio ei wyliau yn yr ystafell ymolchi gyda stomachache? Mae'n well gennych ddŵr potel bob amser.

Yn olaf, Ble ddylech chi aros? mae yna lawer pob gwesty cynhwysol a nhw yw'r opsiwn gorau bob amser. Yn enwedig os ewch chi trwy ardal Cancun. Nawr, os ydych chi'n mynd i ymweld â'r Riviera Maya ac yn benodol Cozumel a Playa del Carmen mae yna westai hardd fel Royal Hideaway Playacar ar gyfer oedolion yn unig, neu Occidental yn Xcaret neu Allegro Playacar yn Playa del Carmen. Mae'r Grŵp Barceló Mae ganddo lawer o lety yn y rhan hon o Fecsico.

Beth na all fod ar goll ar daith i Riviera Maya?

  • Ymweliad â Chanolfan Ecolegol Akumal
  • Snorkel yn y Cenote Dos Ojos
  • Parc Eco Punta Venado
  • Ogofâu Xel- Há
  • Ymweld ag Ynys Holbox, dwy awr o'r Riviera Maya. Dim ond 42 cilomedr o hyd ydyw, ond mae'n llawn adar trofannol.
  • Playa del Carmen, Rio Secreto
  • Cancún
Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*