bara y meirw

bara y meirw

El bara y meirw Mae'n draddodiad Mecsicanaidd sy'n rhai cannoedd o flynyddoedd oed. Mae'n danteithfwyd blasus sy'n cael ei wneud o gwmpas dyddiadau Diwrnod y Marw, yn cyfateb i'n diwrnod y Meirw, felly, ar Dachwedd XNUMXaf.

Nid dyma'r unig un y maent yn ei gyflawni ynddo Mecsico. Mae gan y wlad Aztec diwylliant cyfan yn gysylltiedig â'r dyddiad hwnnw sy'n cynnwys defodau niferus. Nid yn ofer, mae'r diwrnod hwnnw wedi'i ddatgan Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol y Ddynoliaeth gan UNESCO. Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddangos popeth sy'n ymwneud â bara'r meirw i chi. Efallai yn ddiweddarach y byddwch am ei ymhelaethu.

Tarddiad bara y meirw

Bara mawr y meirw

Bara mawr y meirw ar allor

Fel y dywedasom wrthych, mae gan y danteithfwyd melys hwn sawl canrif o hanes y tu ôl iddo. Cyn dyfodiad y Sbaenwyr i America, gwnaeth brodorion ardal Mecsico fath o fara o'r enw papalotlaxcalli, y gallem ei gyfieithu yn "fara glöyn byw." Ei phrif gynhwysion oedd amaranth ac ŷd sych ac roedd ganddo siâp crwn a gwastad.

Cafodd ei gynnwys mewn defod a oedd yn talu teyrnged i'r duw Huitzilopochtli, prif dduwdod y Mexica, a rhannwyd gan y gymuned gyfan. Gyda dyfodiad yr Ewropeaid, felly hefyd eich teisennau crwst. Felly, cyfoethogwyd y bara hwn â chynhwysion eraill i arwain at y bara rydyn ni'n ei adnabod heddiw. Fodd bynnag, gyda threigl amser, bu gwahanol fathau yn ôl gwahanol ardaloedd o'r wlad. Ond gallem ddweud bod yna rysáit canonaidd y daw'r holl ailweithrediadau hyn ohoni. Rydyn ni'n ei esbonio i chi.

Pa fodd y gwneir bara y meirw

Bara y meirw o Hidalgo

Bara'r meirw a thoesenni o Hidalgo

Mae cynhwysion sylfaenol y melys hwn blawd gwenith, wy, llaeth, burum, halen, siwgr a menyn. Ar ben hynny, mae ganddo flas dŵr blodau oren, anis a chroen oren. Weithiau, i roi cyffyrddiad mwy egsotig iddo, fe'i ychwanegir hyd yn oed. blodyn cempasuchil. Mae hwn yn rhywogaeth o blanhigyn sy'n frodorol i Fecsico a ddefnyddir hefyd, yn union, i addurno allorau ar Ddiwrnod y Meirw.

Fodd bynnag, fel yr ydym wedi nodi, ar hyn o bryd mae amrywiadau gwahanol o'r rysáit hwn. Er enghraifft, yn y cyflwr o Guerrero Daw mewn lliw coch trawiadol; yn y of Guanajuato Mae'n cael ei wneud trwy roi siapiau anifeiliaid iddo ac yn y Hidalgo bodau, tra, yn Ciudad de MéxicoWeithiau caiff ei ysgeintio â siwgr pinc. Yn yr un modd, mae melysion coffaol eraill ar gyfer Dydd y Meirw yn cael eu paratoi ym mhob talaith o'r wlad. Yn ddiweddarach byddwn yn siarad â chi amdanynt, ond yn awr rydym am siarad am y ddefod y defnyddir y bara hwn ynddi.

Symbolaeth y bara hwn

danfoniad bara

Cludo bara ar Ddydd y Meirw

Mae bara'r meirw yn rhan o'r holl weithredoedd y mae Mecsicaniaid yn eu cyflawni i anrhydeddu eu ymadawedig. Fel y gwyddoch, yn y wlad Aztec mae'r gred yn cael ei gadw bod eneidiau'r rhai sydd wedi marw Maent yn dychwelyd Diwrnod y Meirw i ymweld â'u perthnasau. Mae’n syniad sy’n dod o bobloedd cyn-Columbian ac sydd, ynghyd â chrefyddolrwydd Cristnogol, wedi cyrraedd ein dyddiau ni.

Roedd y teyrngedau hyn i'r ymadawedig yn bwysig iawn, yn enwedig ymhlith y Mexica neu'r Aztecs. Mae'n hysbys bod y trefi hyn eisoes wedi paratoi allorau gydag offrymau i'r ymadawedig, yn union fel y maent heddiw. Fodd bynnag, mae'n debyg y byddai'r gwrthrychau a osodir ynddynt yn wahanol.

Ar hyn o bryd, mae'r allorau y mae Mecsicaniaid yn eu paratoi i anrhydeddu eu ymadawedig yn cynnwys llawer o ddarnau, pob un â'i ystyr ei hun. Felly y rhoddir am fara y meirw tawelwch newyn yr eneidiau. Rydym hefyd wedi crybwyll bod tuswau o blodau cempasuchitl ac, yn yr un modd, o blodyn melfed. Gwnânt hyn oherwydd, yn ôl traddodiad, mae'r planhigion hyn yn arwain eneidiau ar eu taith.

Ymhellach, fel arwydd o alar, maent yn gosod canhwyllau rhaid i'w rhif bob amser fod yn wastad, a Croes Gristnogol a ffotograff o'r ymadawedig pwy a gofir. Mae hyd yn oed bwyd, diod a thybaco oedd at ddant yr ymadawedig yn cael eu gosod ar yr allor. Yn yr ystyr hwn, ni all fod ar goll yr yd, gan ei fod yn blanhigyn gyda mytholeg gyfan yn gysylltiedig â diwinyddiaethau cyn-Columbian.

Yn fyr, penglogau sydd, weithiau, yn felys, ffigurau wedi'u gwneud â phapur wedi'i dorri neu ffon tejocote Maent hefyd fel arfer yn bresennol ar allorau wrth ymyl bara'r meirw. Mae'r ffyn hyn yn symbol o helpu'r ymadawedig i wneud eu ffordd at eu perthnasau. Yr un modd, yn y rhai mwyaf cywrain, a bwa wedi'i wneud o gansen a blodau y copal. Mae hwn yn resin aromatig a oedd eisoes yn bresennol mewn credoau cyn-Sbaenaidd. Yn ôl y rhain, roedd yn glanhau ac yn puro'r man lle cafodd ei osod o egni negyddol.

Melysion eraill nodweddiadol Day of the Dead

Bara a melysion eraill

Bara Dydd y Meirw a melysion eraill

Fel yr oeddem ni wedi addo i chi ac i orffen, rydyn ni'n mynd i siarad â chi am ddanteithion eraill y mae Mecsicaniaid yn eu gwneud, yn ogystal â bara'r meirw, ar gyfer y dyddiadau hyn. Wrth adolygu'r gwahanol daleithiau eto, yn Guerrero y maent yn paratoi eneidiau gyda siwgr, doliau, glöynnod byw y "asynnod". O'i ran, yn Guanajuato maent hefyd yn gwneud almas, ond mewn ffurf ddynol a bara sinamon.

Hidalgo yw un o'r taleithiau sydd â'r nifer fwyaf o gynhyrchion sy'n gysylltiedig â Diwrnod y Meirw. Ymhlith ei hyfrydwch mae Moorish, sy'n cael eu gwneud â blawd, wy, pulque (diod alcoholig cyn-Sbaenaidd) a sinamon, yn ogystal â croesau siwgr. Mae gan Puebla hefyd grwst diddorol sy'n gysylltiedig â'r dyddiad hwn. Enghraifft dda o hyn yw'r gyddfau neu edafedd lliw a'r sequillo, cacen sbwng melyn a sych.

O ran Michoacán, gwneir blodau a phenglogau wedi'u paentio, yn ogystal â'r toesen, bara sydd â dail banana, anis a piloncillo neu siwgr brown. Cynnyrch mwyaf traddodiadol Oaxaca yw scolded, sef bara crwst pwff. Ond maent hefyd yn cael eu gwneud casafa neu fara melynwy gyda neu heb hadau sesame. Yn olaf, mae Morelos yn gwneud bara'r meirw ar ffurf ddynol ac, yn wahanol i wladwriaethau eraill, â breichiau croes.

I gloi, nawr rydych chi'n gwybod yn well y bara y meirw, traddodiad coginio Mecsicanaidd sy'n gysylltiedig â dyddiadau yr ymadawedig. Mae'n hyfrydwch gastronomig sy'n cael ei gynnwys yn y rhagorol eisoes bwyd aztec. Meiddio rhoi cynnig arni a mwynhau ei flas.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*