Beth i'w weld yn y Sierra de Madrid

Golygfeydd o'r Sierra de Madrid

Oes tywydd da? Wel, mae'n rhaid i chi fod yn yr awyr agored a mwynhau! Oes, gallwch chi hefyd wneud rhywbeth os ydych chi'n byw ym Madrid, mae gan ddinasoedd mawr gorneli i'w gwneud, mae'n fater o'u hadnabod a gwybod sut i fanteisio arnynt.

Y galwadau Sierras o Madrid gwneud cadwyn o fynyddoedd ger y brifddinas y mae ei henw cywir Sierra de Guadarrama a heddiw cawn weld beth i'w weld yma.

Sierra de Madrid

Trefi Sierra de Madrid

Er bod pawb yn galw hyn cyfres o fynyddoedd yr enw cywir yw Sierra de Madrid. y mynyddoedd yn a rennir gan daleithiau Ávila, Cymuned Madrid a Segovia. Os nad ydych chi eisiau neu os gallwch chi fynd ymhell ar wyliau a'ch bod chi'n hoffi bod yn yr awyr agored, yna mae'r gyrchfan hon yn wych.

Gallwch nofio a gwlychu mewn pyllau naturiol, mynd am dro, cael picnic a llawer mwy. Ac y mae yn a cyrchfan gwych i deuluoedd oherwydd mae plant wrth eu bodd yn symud llawer. Wel, efallai bod eich rhai bach yn gysylltiedig iawn â'u sgriniau, felly mae tynnu ychydig bach ohonyn nhw hefyd yn syniad da iawn.

Awn yn ôl rhannau: Y Sierra de Madrid a gafodd ei chamenwi gellir ei rannu yn Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama a Sierra Norte.

Sierra de Guadarrama

golygfeydd o'r Sierra de Guardarama

Mae'r Sierra de Guadarrama yn a cyfres o fynyddoedd sy'n rhan o hanner dwyreiniol y System Ganolog yng nghanol Penrhyn Iberia. Mae'n ymestyn trwy daleithiau Madrid, Avila a Segovia. Byddant tua 80 cilomedr o hyd a Peñalara yw ei gopa uchaf gyda 2428 metr uwchben lefel y môr.

Y llif yn rhannu basnau Duero a Tagus ac mae'n wlad sy'n frith o laswelltiroedd, pinwydd gwyllt a mannau creigiog. hwn dim ond 60 cilomedr o Madrid a dyna pam y mae'n orlawn iawn. Mae ganddo seilwaith da twristiaeth a chwaraeon mynydd, felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus gyda'r amgylchedd bob amser. Yma mae dwy warchodfa natur: Parc Rhanbarthol Cuenca Alta de Manzanares, sy’n gorchuddio 47 hectar a Gwarchodfa Biosffer ers 1991.

Mae'r parc ar hyd Afon Manzanares ac yn La Pedriza. Parc arall yw Copa Peñalara, Parc Naturiol Cirque a Lagwnau. Mae ganddi 768 hectar ac mae yng nghanol y mynyddoedd. Dyma lle rydyn ni'n dod o hyd i gopa Peñalara a grŵp o lagynau o darddiad rhewlifol fel y Laguna Grande de Peñalara, y Laguna Chica, y Carnations, yr Aderyns … Mae yna hefyd y Parc Cenedlaethol Guardarma, prosiect diogelu ecosystemau.

Golygfeydd o'r Sierra de Guadarrama 2

Mae gan y sierra lawer o "lwybrau mynydd", llawer ohonynt ag uchder o fwy na 1800 metr a llawer o ganolfannau twristiaeth eraill. Yr hynaf yw'r Porthladd Fuenfria, a ddefnyddiwyd eisoes gan y Rhufeiniaid pan oeddent yn cerdded trwy'r tiroedd hyn. Gallwn enwi y Puerto de Navacerreada, y Puerto de Cotos neu'r Morcuera, dim ond i enwi ond ychydig. Hefyd mae rhaeadrau, afonydd a chronfeydd dŵr.

Yn amlwg gwelodd hyn pert hefyd Mae ganddo drefi: La Hiruela, Patones de Arriba, Puebla de la Sierra, Pradena del Rincón, El Berrueco, Montejo de la Sierra a rhai mwy. Mae yna drefi gyda hanes fel San Lorenzo o El Escorial o Miraflores y Sierra a safleoedd sydd wedi'u datgan yn dreftadaeth naturiol fel La Pedriza neu'r Hayedo de Montejo. Mae La Hiruela yn draddodiadol iawn, gyda llawer o lwybrau cerdded diddorol, Patonau Mae'n hynod pictiwrésg ac felly yn ffotograffig iawn, yn El Berrueco mae cronfa ddŵr El Atazar.

Tirweddau'r Sierra de Guadarrama

Ymhlith yr hyn y gallwn ei wneud o gwmpas yma, gall un hefyd adnabod bynceri'r Rhyfel Cartrefol, dilynwch Lwybr yr Arcipestre de Hita, ymweled ag El Escorial a mynd ar gadair Felipe II, hefyd dringo Monte Abantos neu reidio burricleta yn Manzanares el Real.

Gorllewin Sierra

Uwchgynadleddau Sierra Oeste

Mae'n un o ranbarthau Cymuned Madrid ac mae yn y rhan dde-orllewinol. Yma mae afonydd Perales ac Alberche yn mynd heibio ac y mae tirweddau amrywiol iawn oherwydd bod yr uchder yn amrywio o 500 i 1500 metr uwchlaw lefel y môr.

Mae'r Sierra Oeste rhwng yr olaf o'r Sierra de Guardarama a sectorau cyntaf y Sierra de Gredos. Mae yna coedwigoedd conwydd a chastanwydd, derw corc a derw holm, er enghraifft. Mae'n bwrw glaw llawer trwy gydol y flwyddyn, er yn llai yn yr haf, ac os ewch chi yn y gaeaf, paratowch ar gyfer oerfel ac ambell i rew ac eira.

Gorllewin Sierra Mae'n wlad Cenigentes , Aldea de Fresneo , Comelnar del Arroyo neu Navas del Rey, ymhlith bwrdeistrefi eraill. Yma gallwch reidio beic drwy'r Alberche, er enghraifft, neu ymweld â chronfa ddŵr San Juan a gwneud gweithgareddau, ymweld â gwindai, cael hwyl yn y Parc Antur yn Pelayos de la Presa, ymweld â phont ganoloesol Valdemaqueda, yr hardd Coedwig hudolus yn San Martín de Valdeiglesias neu ganol Nothingness yn Robledo de Chavela.

Gogledd Sierra

Canyon darluniadol yn y Sierra Norte

Fe'i lleolir ym mhen gogleddol Cymuned Madrid ac mae ganddi gyfanswm o 1253 cilomedr sgwâr mewn 42 o fwrdeistrefi. Mae'r afon Lozoya yn mynd trwy yma, sydd wedi pum cronfa ddŵr ac felly dyma brif gyflenwad dŵr y gymuned. Y tu mewn i'r mynydd hwn mae llawer o ddyffrynnoedd (Cwm Lozoya, Cwm Jarama, Sierra de la Cabrera ac eraill).

Draw yma mae grawnfwydydd, llwyni olewydd a gwinllannoedd yn cael eu tyfu ac y mae hardd coedwigoedd pinwydd a derw, cnau cyll, llwyfen, ynn, meryw a derw holm. Fe'i gelwir bob amser yn "gredyn o fynyddoedd gwael", sy'n ymroddedig i amaethyddiaeth a da byw, ond ers peth amser bellach, mae twristiaeth wedi datblygu, gan ennill pwysigrwydd a dyrchafiad.

Yn y Sierra Norte gallwch chi ymdrochi yn y Pyllau Naturiol Las Presillas, ymweld â'r Mynachlog Santa Maria de El Paular, dilynwch yma y Llwybr Los Robledos, dod i adnabod coedwig y Ffindir, y rhaeadr purdan, ewch ar deithiau beic o amgylch cronfa ddŵr Pinilla neu ewch ar daith canŵ.

Tirweddau Sierra Norte

Sut ydych chi'n cyrraedd y Sierra Norte? O Madrid y brif ffordd yw traffordd A1. Mae 50 cilomedr i ffwrdd. Mae Bilbaeo yn 300 a Burgos yn 150. Bob amser yn y car, ond gallwch chi ddefnyddio'r bws hefyd. Mae ganddo dudalen we dda a chyflawn iawn, i ymweld â hi a chymryd sylw cyn cychwyn ar yr antur.

Yn olaf, y tu hwnt i'r cyrchfannau hyn o fewn yr hyn a elwir yn Sierra de Madrid, sydd, fel y dywedasom, yn cael ei alw'n anghywir, gallwn ymweld â rhai cyrchfannau yn y taleithiau cyfagos. Rwy'n siarad am carreg, un o'r trefi harddaf yn Segovia ac yn Sbaen,  sgïo yn La Pinilla, wneud y Llwybr o drefi du Guadalajara, ymarfer heicio  a llawer mwy.

Y gwir yw bod digon o opsiynau twristiaeth ger Madrid.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*