Beth i'w weld yn La Gomera

la Gomera

Mae'r hyn i'w weld yn La Gomera yn gwestiwn y mae llawer o bobl sy'n paratoi i deithio i'r ynys Canaraidd hon yn ei ofyn i'w hunain. Mae'n rhesymegol, gan ei fod yn un o'r lleiaf adnabyddus o'r archipelago Sbaenaidd hwn ac, wrth gwrs, llai o ymweliad na Tenerife (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am Tenerife) neu Gran Canaria.

Mae La Gomera, fodd bynnag, yn gorlifo â harddwch ym mhobman. Wedi'i ddatgan Gwarchodfa Naturiol y Biosffer yn 2012, mae'n cynnig parciau naturiol i chi, trefi bach sy'n llawn swyn a gyda henebion diddorol, traethau ysblennydd a nodweddion unigryw fel y chwiban rwber adnabyddus. Mae'r olaf yn fath o gyfathrebu hynafol a ddefnyddiwyd eisoes gan aborigines yr ynys ac sydd wedi'i ddatgan Treftadaeth y Byd. Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld yn La Gomera, rydym yn eich gwahodd i barhau i ddarllen.

Beth i ymweld ag ef yn La Gomera: o Garajonay i'r San Sebastián hardd

Byddwn yn cychwyn ar ein taith o amgylch yr ynys Canaraidd hon gan ymweld â rhyfeddodau naturiol fel Parc Cenedlaethol Garajonay i barhau i weld lleoedd anhygoel a gorffen yn San Sebastián de la Gomera, prifddinas yr ynys.

Parc cenedlaethol Garajonay

Garajonay

Parc naturiol Garajonay

Mae'r rhyfeddod hwn o natur yn meddiannu mwy na 10% o'r ynys ac mae wedi'i leoli yn ei rhan ganolog. Mae'r parc yn derbyn ei enw o'r copa sy'n ei ddominyddu, y Garajonay, sydd, bron i XNUMX metr o uchder, y drychiad uchaf ar La Gomera.

Wedi'i ddatgan Treftadaeth y Byd, mae'r gofod naturiol hwn yn cynnwys yn bennaf coedwigoedd llawryf, sy'n cael eu hystyried yn wir grair natur. Maent yn nodweddiadol o'r cyfnod trydyddol ac wedi diflannu bron ym mhobman. Maent yn cynnwys ffayas, grug, rhedyn a rhwyfau, yn bennaf.

Y ffordd orau i ddod i adnabod y parc hwn yw trwy gerdded. Mae gennych nifer o lwybrau wedi'u marcio'n dda yn rhedeg trwyddo. Yn ogystal, y tu mewn mae gennych chi ardal hamdden Morlyn Mawr ac ar y pwynt a elwir Gêm peli, yn perthyn i fwrdeistref Nodwydd, fe welwch y ganolfan ymwelwyr.

Henebion naturiol eraill i'w gweld yn La Gomera

Clogwyni Alajeró

Clogwyni Alajeró

Fodd bynnag, nid Garajonay yw'r unig atyniad naturiol ar yr ynys Canaraidd hon. I'r gogledd mae'r Parc naturiol Majona, lle mae erydiad wedi creu ceunentydd mawr ac mae ganddo rywogaethau endemig.

Henebion naturiol fel rhai Roque BlancoO'r Loin Carretón i Y Caldera. Yr olaf yw'r côn folcanig sydd wedi'i gadw orau ar yr ynys. Ond, efallai, yr un sy'n dal eich sylw fwyaf yw hwnnw Yr organau, rhai siapiau yn y clogwyn sy'n atgynhyrchu tiwbiau'r offeryn hwn.

Yn fyr, byddai'n amhosibl dweud wrthych am yr holl ryfeddodau naturiol i'w gweld yn La Gomera. Ond byddwn hefyd yn sôn am warchodfeydd naturiol Puntallana a Benchijigua, tirwedd warchodedig Orone, safleoedd o ddiddordeb gwyddonol Clogwyni Alajeró a Charco del Conde, yn ogystal â pharc gwledig Valle Gran Rey, gyda'i glogwyni a'i geunentydd. wedi'i orchuddio gan derasau.

Y traethau gorau yn La Gomera

Traeth Calera

Traeth La Calera a chlogwyni la Mérica

Ni allwn ddweud wrthych beth i'w weld yn La Gomera heb stopio ar ei draethau godidog. Mae gan bob un ohonynt dywod tywyll, ond nid yw hyn yn eu gwneud yn llai prydferth nac yn cael eu hargymell ar gyfer yr ystafell ymolchi. Mewn gwirionedd, mae gan yr ynys rai o'r goreuon yn y Canaries (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am draethau'r archipelago).

Yng ngogledd yr ynys mae gennych draeth La Caleta yn Hermigua. Dau gant metr o dywod folcanig yn unig ydyw, ond mae hynny'n rhoi mwy fyth o swyn iddo. Yn ogystal, mae'n cael ei amddiffyn rhag y tonnau, sy'n ei gwneud yn berffaith ar gyfer nofio. Yn agos iawn mae traeth Santa Catalina, sydd serch hynny yn berffaith ar gyfer chwaraeon morwrol fel syrffio, er bod ganddo bwll naturiol hardd hefyd. Ond, os ydym yn siarad am y mathau hyn o leoedd, yn well fyth yw rhai'r Parc morwrol Vallehermoso.

O ran de La Gomera, rydym yn argymell traethau La Calera a English yn Valle Gran Rey. Mae'r cyntaf ohonyn nhw'n berffaith i chi fynd gyda phlant oherwydd ei donnau isel, tra bod yr ail yn cael ei ystyried y gorau ar yr ynys. Mae wrth droed clogwyn ysblennydd ac yn cadw ei awyr wyryf. Ar y llaw arall, yn Alajeró mae gennych draeth Santiago, yn ddelfrydol ar gyfer plymio oherwydd ei chyfoeth ffermio pysgod, ac yn San Sebastián de La Gomera fe welwch eiddo'r dref ei hun, tref La Guancha a hynny o Ogof, yr olaf yn adnabyddadwy gan yr heneb i'r ffagl Olympaidd.

Traeth noethlymun yw La Guancha yn union, ond nid hwn yw'r unig un ar yr ynys. Mae yna hefyd rai Tapahuga, Chinguarime, Argaga, El Guincho, El Cabrito a las Arenas, ymhlith eraill.

Alajeró, rhwng mynyddoedd mawreddog

Alajeró

Cwm Alajeró

Ar ôl ymweld â rhan dda o natur yr Ynys Dedwydd, rydyn ni'n mynd i ymweld â rhai o'i threfi, sy'n hanfodol ynglŷn â'r hyn i'w weld yn La Gomera. Byddwn yn dechrau gydag Alajeró, wedi'i leoli rhwng mynyddoedd mawreddog (mewn gwirionedd, mae'n meddiannu ardal o barc Garajonay), ond gyda mynediad i'r môr trwy glogwyni ysblennydd.

Mae Alajeró yn ymweliad bron yn orfodol, oherwydd yn ei dymor trefol mae'r Maes awyr La Gomera. Fodd bynnag, gallwch hefyd weld yn yr ardal yr hardd eglwys El Salvador, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif a'r Hermitage of Our Lady the Virgin of El Paso, noddwr y dref.

Hermigua

Hermigua

Golygfa o Hermigua, un o'r trefi i'w gweld yn La Gomera

Wedi'i leoli i'r gogledd o'r ynys, mae'r dref hon yn gartref i'r Amgueddfa Ethnograffig La Gomera, ymweliad hanfodol os ydych chi eisiau gwybod traddodiadau’r ynys ac mae parc Los Telares yn ategu hynny. Hefyd, gallwch chi weld y lleiandy Santo Domingo de Guzmán, a adeiladwyd ym 1598; meudwyaeth San Juan ac eglwys yr Ymgnawdoliad, teml hardd sy'n cyfuno arddulliau neo-Gothig a neo-Bysantaidd.

Ond symbol gwych Hermigua yw'r Roques de Pedro a Petra, dau losgfynydd ysblennydd sydd â'u chwedl eu hunain. Yn ôl hyn, roeddent yn ddau gariad a gafodd eu troi at garreg gan fellt.

Vallehermoso, y fwrdeistref fwyaf yn La Gomera

Cwm hardd

Golygfa o Vallehermoso

Wedi'i warchod gan y mawreddog Roque Cano, mae gan dref Vallehermoso heneb naturiol Los Órganos hefyd, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdani. Ond mae'n rhaid i'ch ymweliad â'r pentref ddechrau gyda'i brydferth Cyfansoddiad Plaza, dan lywyddiaeth Cyngor y Ddinas gyda'i falconi arddull Canaraidd ac yn llawn bariau.

Hefyd, mae'n rhaid i chi weld y eglwys San Juan Bautista, teml neo-gothig y ganrif XIX; gardd fotaneg ysblennydd y Darganfyddiad, gyda rhywogaethau o bob cwr o'r byd ac olion y Castillo del Mar. Roedd yr olaf yn rhan o doc llwytho a adeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif ar gyfer allforio bananas, y mae yna ohono. hefyd yr hyn a elwir yn Vallehermoso davit.

Dyffryn y Brenin Mawr

Golygfa o Valle Gran Rey

Dyffryn y Brenin Mawr

Wedi'i leoli wrth droed y mynyddoedd mawreddog lle mae'r enwog chwiban rwber, Mae Valle Gran Rey yn cynnig porthladd pysgota a chwaraeon hardd i chi. Ond gallwch hefyd weld yn y dref hon y meudwyaeth y Brenhinoedd Sanctaidd, a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif, a'r Safbwynt Palmarejo, a grëwyd gan yr artist Lanzarote César Manrique ac mae hynny'n cynnig golygfeydd ysblennydd i chi o'r dyffryn hardd hwn.

Nid dyma'r unig un y gallwch chi ddod o hyd iddo yn yr ardal. Mewn gwirionedd, La Gomera yw ynys y safbwyntiau. Rydym hefyd yn argymell y Santo, Curva del Queso a La Retama. Yn olaf, ar ail ddydd Sul pob mis mae gennych chi farchnad grefftau fywiog yn y dref.

San Sebastian de la Gomera

Golygfa o San Sebastián de La Gomera

San Sebastian de La Gomera

Rydym yn gorffen ein taith o amgylch yr ynys yn ei phrifddinas hardd. Mae San Sebastián de la Gomera yn dref fach sydd prin â deg mil o drigolion sy'n llawn swyn. Rydym eisoes wedi dweud wrthych am ei draethau hardd, ond mae ganddo hefyd nifer dda o henebion.

Ar ben hynny, byddem yn dweud wrthych ei bod hi ei hun, yn ei chyfanrwydd, yn gofgolofn. Mae'n camu ar fryn arfordirol ac mae'n llawn strydoedd a thai Canaraidd nodweddiadol. Ond rydym yn eich cynghori i ymweld â'r Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth, y mae ei darddiad yn dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif, er, oherwydd ymosodiadau môr-ladron, bu'n rhaid ei ailadeiladu sawl gwaith. Beth bynnag, mae'n cyfuno arddulliau Gothig, Mudejar a Baróc. Yn ogystal, y tu mewn mae gennych chi ffresgoau hardd.

I'r un amser yn perthyn y Twr Cyfrif, wedi ystyried symbol La Gomera. Wedi'i adeiladu o garreg wen a choch, roedd yn amddiffynfa amddiffynnol a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach fel derbynfa ar gyfer personoliaethau. Ar hyn o bryd, mae'n gartref i arddangosfa gartograffig o'r ynys.

Dylech hefyd ymweld â'r Tŷ Columbus, adeilad o'r XNUMXfed ganrif. Mae'n derbyn yr enw hwn oherwydd bod y tŷ a arferai fod ar y wefan hon yn cael ei ddefnyddio gan y llywiwr fel llety cyn gadael am America. Heddiw mae'n gartref i amgueddfa hardd o gelf cyn-Columbiaidd.

Ar y llaw arall, meudwyaeth San Sebastián Fe’i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ac mae’n gartref i ddelwedd y sant sy’n rhoi ei enw iddo a phwy yw nawddsant La Gomera. Ond hyd yn oed yn fwy prydferth yw'r ty Ffynnon Aguada neu Tollau. Dywedir i Columbus yfed y dŵr y bendithiodd y Cyfandir Newydd ag ef. Mae'n sefyll allan am ei steil Canaraidd traddodiadol ac ar hyn o bryd mae ganddo amgueddfa sy'n ymroddedig yn union i deithiau'r llyngesydd.

San Sebastian de La Gomera

Plaza de América, yn San Sebastián de La Gomera

Mae llawer o'r henebion hyn yn y stryd go iawn, y pwysicaf o San Sebastián de la Gomera. Mae'n gerddwyr ac yn llawn siopau, bariau a bwytai. Ond, yn anad dim, mae nifer o dai Canaraidd nodweddiadol fel Los Quilla, Los Condes neu Casa Darias yn ei fframio.

Yn olaf, mewn adeilad o'r XNUMXfed ganrif mae gennych chi'r Amgueddfa Archeolegol La Gomera, sydd ag ail-greu allorau Guanche ac elfennau eraill o ddiwylliant cynhenid ​​yr ynys.

I gloi, rydym wedi adolygu popeth gyda chi beth i'w weld yn La Gomera. Fel y gwelwch, mae'n ynys fendigedig lle byddwch chi'n mwynhau tirweddau naturiol hardd, traethau tawel a threftadaeth goffa ddiddorol. Nawr mae'n rhaid i chi annog eich hun i ymweld ag ef a dweud wrthym sut rydych chi wedi'i wario.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*