Beth i'w weld yn Ninas Mecsico

La prifddinas Mecsico mae'n ddinas hen, fywiog, boblog, hwyliog, hanesyddol, ddiddorol. Nid oes ansoddeiriau ar gyfer dinas bwysicaf y wlad, dinas na allwch ei gadael heb ymweld â'r pwysicaf.

Heddiw, yn Actualidad Viajes, rydyn ni'n cymryd rhan beth i'w weld yn Ninas Mecsico. Dewch i ni gael hwyl!

Ciudad de México

Cyn iddo gael ei alw'n DF Mecsico, yn ôl ardal ffederal. Hi yw dinas bwysicaf y wlad a'r calon wleidyddol, ariannol, cymdeithasol a thwristiaeth. Nid yw union ddyddiad ei sefydlu yn hysbys, er y tybir ei fod tua'r flwyddyn 1325, gan law'r bobl mexica a orchfygwyd ac a ddominyddwyd gan y Sbaenwyr yn ei dro.

Mae Ficeroyalty Sbaen Newydd yn dyddio o 1535. Digwyddodd annibyniaeth Mecsico ym 1821 ac oddeutu 1824 daeth y ddinas yn ardal ffederal, yn wahanol i'r taleithiau eraill sy'n ffurfio'r wlad, a daeth yn sedd i bwerau'r Wladwriaeth. Tua diwedd yr '80au o'r XNUMXfed ganrif, dechreuodd y newidiadau yn ei statws gwleidyddol ac felly daeth yr enw yn syml yn enw Dinas Mecsico.

Heddiw dyma 35 o leoedd y mae UNESCO wedi datgan yn Safle Treftadaeth y Byd, mwy na chant o amgueddfeydd, Mewn geiriau eraill, hi yw'r ail ddinas gyda'r nifer fwyaf o amgueddfeydd yn y byd y tu ôl i Lundain, felly gallwch chi ddychmygu ei bod yn a mecca twristiaid.

Beth i'w weld yn Ninas Mecsico

Y Zocalo yw enw'r prif sgwâr neu Plaza de la Constitución, sydd Dyma'r sgwâr pwysicaf ac un o'r mwyaf yn y byd. O'i gwmpas mae yna lawer o safleoedd pwysig, er enghraifft y Eglwys Gadeiriol Metropolitan Mecsico, o arddull baróc y gorchmynnwyd ei adeiladu gan Hernán Cortés ei hun ar deml Aztec. Y tu mewn mae Crypt yr Archesgobion, allor y Brenhinoedd, y Capel Brenhinol a chôr hardd.

Adeilad arall o amgylch y Zócalo yw'r Palas Cenedlaethol gyda murlun enwog y Diego Rivera, llai enwog. Yn un o gorneli’r sgwâr mae’r hyn sydd ar ôl o’r hyn a elwir Maer Templo, calon gwareiddiad hynafol Mecsico a'r hen brifddinas, Tenochtitlán. Ceisiodd gwladychiad Sbaen ysgubo'r holl gof wrth adeiladu'r ddinas, ond yn ystod yr XNUMXfed ganrif roedd gwahanol gloddiadau archeolegol yn datgelu'r gorffennol mawr hwnnw.

Fe welwch olion pyramid ac adeiladau eraill ac mae'r hyn a ddarganfuwyd mewn amgueddfa yn y cyfadeilad, er enghraifft rhyddhad carreg y dduwies Coyolxauhqui, sffincs y duw tân a heneb drawiadol i Tlatecuhtli.

Hefyd, mewn cornel arall o'r Zócalo mae'r Hen Borth Mercaderes, grŵp o adeiladau masnachol o'r XNUMXeg ganrif, heddiw wedi'u troi'n westai a siopau moethus. Man gwylio da yw teras y Hotel Majestic neu olygfan Gwesty'r Gran.

Hefyd yng nghanol hanesyddol y ddinas gallwch ymweld â'r Coleg San Ildefonso, hen sefydliad addysgol mawreddog iawn, yr oedd ei ystafelloedd dosbarth yn pasio cymeriadau fel Frida Khalo a Diego Rivera. Mewn gwirionedd, cyfarfu'r cwpl yma.

Wrth gerdded i lawr stryd cerddwyr Madero o'r sgwâr rydych chi'n dod ar ei draws un o'r skyscrapers talaf yn y ddinas, yr hyn a elwir Torre Latinoamericana. Mae ei safbwynt yn glasur go iawn, ond y tu mewn mae arddangosfa barhaol, mae'r Amgueddfa Daucanmlwyddiant, bar ar y 40fed llawr a bwyty ar y 41ain llawr. Mae'r teras agored ar y 44fed llawr.

Os ydych chi'n hoff o gelf yna mae'n rhaid i chi ymweld â'r Palas y celfyddydau cain sy'n agos at y Torre Latino. Mae'r adeilad yn dyddio o ddechrau'r 1900au, mae yn null Art-Nouveau, er mai Art-Deco yw'r tu mewn iddo. Mae wedi ei wneud o farmor gwyn a thu mewn mae gweithiau gan Siqueiros, Diego Rivera neu Rufino Tamayo. Yn ogystal, mae hefyd yn gweithio o fewn y Amgueddfa Pensaernïaeth a'r theatr lle gallwch chi fynychu sioe boblogaidd sy'n glytiog iawn i dwristiaid: y Bale Gwerin Mecsico.

Os ydych chi'n hoff iawn o Diego Rivera a'i waith gallwch ymweld â'r Amgueddfa Murlun Diego Rivera sydd ar ddiwedd Canol Alameda, llwybr o ffynhonnau a lawntiau. Am fwy o gelf mae yna'r Amgueddfa Gelf Genedlaethol, o flaen Plaza Manuel Tolsá gyda'i gasgliad celf gwerthfawr sy'n mynd o'r XNUMXeg i'r XNUMXfed ganrif.

Mae ymweld â dinas bob amser yn awgrymu symud, cerdded, symud. Yma, yn ychwanegol at y ganolfan, mae harddwch i'w gael yn gwahanol gymdogaethau. Un ohonynt yw Coyoacán, i'r de o'r ddinas. Mae'n a Cymdogaeth Bohemaidd, lle artistiaid a thai trefedigaethol, gydag amgueddfeydd, marchnadoedd, siopau llyfrau, siopau coffi. Dyma lle mae'r Tŷ Glas Firda Khalo ac Afon Diegoa, heddiw yn amgueddfa, ond mae yna hefyd y Amgueddfa Tŷ Leon Trotsky, Y Tŷ Hernán Cortés, yr Ardd Ganmlwyddiant neu'r Tŷ Bwrdeistrefol.

Cymdogaethau hardd a argymhellir eraill yw Condesa a Roma, gyda'i strydoedd hardd gyda choed a thai o wahanol arddulliau pensaernïol, siopau, caffis, bariau ffasiynol. Mae yma lle gallwch chi hefyd arsylwi ar y gorau o'r Celf drefol Mecsicanaidd neu celf stryd. I werthfawrogi hyn gallwch gofrestru ar gyfer a taith dywys beic mae hynny'n mynd â chi trwy wahanol gorneli o'r ddinas.

Wrth gerdded, byddwch yn sicr o gyrraedd y Plaza y Tair Diwylliant, diwylliant Sbaen, oherwydd bod y plwyf a'r lleiandy trefedigaethol, diwylliant Tenochtitlán gyda'i adfeilion a'i byramidiau a'r diwylliant Mecsicanaidd modern gyda Chanolfan Ddiwylliannol y Brifysgol. Prin gweld popeth mewn un lle, ond gwych o safbwynt twristiaeth.

Os ydych chi'n Gatholig a'ch bod chi'n hoffi seintiau, mae Mecsico yn gyfystyr â Forwyn Guadalupe ac yna ymwelwch â'r Basilica o Guadalupe mae'n rhwymedigaeth. Y Forwyn o Guadalupe yw nawddsant y ddinas, y wlad ac America Ladin. Fe'i cwblhawyd ym 1709, er bod y rhan newydd yn dyddio o 1976. Mae 20 miliwn o bobl yn ymweld ag ef bob blwyddyn.

Os ydych chi'n hoffi gweld diwylliant a mynd i siopa, yna mae'n rhaid i chi fanteisio ar y marchnadoedd ac yn yr ystyr hwn un a argymhellir yn gryf yw'r Marchnad San Juan. Mae'r lle hwn yng nghanol y ddinas ac mae ganddo ganrif a hanner o fywyd. Mae popeth o gynhyrchion bwyd cyffredin ac egsotig, gan gynnwys pryfed, i gynhyrchion llaeth a delicatessen.

Mae Mecsico hefyd yn gyfystyr â chwyldro, felly er mwyn gwybod y mudiad annibyniaeth Mecsicanaidd mae'n rhaid i chi fynd i'r Cofeb i'r Chwyldro, strwythur enfawr a thrawiadol yn y Plaza de la República. Mae'n ymwneud â mawsolewm wedi'i gysegru i arwyr Mecsicanaidd, Pancho Villa yn eu plith. Mae yna hefyd y Amgueddfa'r Chwyldro, y safbwynt canolradd sy'n cyrraedd bron i 66 metr, wrth ei draed y pileri â ffigyrau cwyr, a'r Paseo Linternilla, fel y'i gelwir, gyda'i cromenni.

Hefyd yn gysylltiedig ag annibyniaeth mae, o fewn y Paseo de la Reforma, y Angel Annibyniaeth, symbol cenedlaetholl. Mae'n dyddio o 1910, blwyddyn annibyniaeth genedlaethol, ac mae ganddi dduwies Gwlad Groeg buddugoliaeth mewn efydd ag aur. Y rhodfa hon yw'r bwysicaf yn y ddinas, gyda 15 cilomedrs, gan gyffwrdd â llawer o leoedd pwysig yn ei daith.

Yn y nos, yn y Ffynnon Canmlwyddiant yn y Plaza de la República, yr sioe ysgafn a cherddoriaeth. A siarad am y nos, pan fydd yr haul yn machlud cyrchfan dda yw'r alwad Parth pinc sydd yn Colonia Juarez.

Mae gwestai, bariau, bwytai, clybiau nos a llawer o dwristiaid, oherwydd mae'n ymwneud â chael hwyl. dyma y golygfa hoyw Hefyd a gallwch fynd oddi yma i gymdogaeth Roma Forte gan gerdded trwy'r Glorieta de los Insurgentes, un o brif gylchfannau cerddwyr yn y ddinas.

Yn olaf ond nid lleiaf, lleoedd eraill na allwch eu colli ar restr heddiw o'r hyn i'w weld yn Ninas Mecsico: yr Capeltepec y Castell, cyn breswylfa'r Ymerawdwr Maximilian ym 1864, gyda dodrefn ac addurn yr amser hwnnw, yr Amgueddfa Hanes Nacional (y tu mewn a gyda thaith dywys os ydych chi eisiau), mae'r Coedwig Chapultepec 500 hectar, enfawr, gydag amgueddfeydd, llynnoedd a bwytai, y enfawr a'r gwerthfawr Amgueddfa Anthropoleg Genedlaethol Mecsico (Dyma lle mae Carreg yr Haul, hetress Moctezuma, replica beddrod y Brenin Pakal, brodor o Palanque gyda'i fasg jâd, neu'r Ystafell Faenaidd.

Ar gyfer gwibdeithiau chic a chain mae yna'r Cymdogaeth Polanco, cartref i lawer o lysgenadaethau, ar gyfer teithiau cerdded trwy gymdogaethau tawel mae San Ángel a Chimalistac, yr Camlesi Xochimilco, i gerdded i mewn trajineras lliwgar a gweld y farchnad neu Amgueddfa Dolores Olmedo gyda'i chasgliad mawr o weithiau Rivera, ac wrth gwrs, y safle archeolegol Teotihuacán gyda'i byramidiau o'r haul a'r lleuad, y citadel, rhodfa'r meirw ac eraill. Gellir ei gyrraedd ar fws.

Wrth gwrs, dim ond sampl o'r hyn y mae Dinas Mecsico rhyfeddol ac enfawr i'w gynnig i'w hymwelwyr yw'r rhestr hon yr ydym wedi annog ein hunain i'w gwneud.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*