Beth i'w weld yn Consuegra

Neuadd y Dref Consuegra

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld yn Consuegra, dywedwn wrthych fod y dref hon yn y talaith Toledo, yng nghanol y rhanbarth y staen, amgylchedd naturiol breintiedig a nifer o henebion. Mae wedi'i leoli wrth droed bryn Calderico, yr oedd pobl eisoes yn byw ynddo yn y cyfnod cyn-Rufeinig.

Yna dechreuodd ei hanes cyfoethog, a arweiniodd at fod yn bwysig i'r Lladinwyr ac, yn ddiweddarach, i'r Visigothiaid a'r Mwslemiaid. Yn union, yn y Brwydr Consuegra, rhwng y rhai hyn a'r Cristionogion, mab y Pencampwr Cid. Eisoes yn yr XNUMXeg ganrif, ymsefydlodd yn y dref Don Juan Jose o Awstria, mab naturiol enwog y Brenin Philip IV. Mae henebion hardd wedi aros o hanes mor hir yr ydym yn dangos i chi isod yn yr erthygl hon am yr hyn i'w weld yn Consuegra.

Castell Muela

Castell Consuegra

Castell Muela

Yn union, yn y Bryn Calderico Mae castell Consuegra, a godwyd yn y cyfnod Mwslemaidd, er, yn ôl pob tebyg, ar ben amddiffynfa Rufeinig arall. Mae hefyd yn ofod lle roedd anheddiad Celtiberian cyntefig. Yn ystod y XNUMXfed ganrif roedd yn eiddo i'r Urdd Sant Ioan o Jerwsalem, a sefydlodd brifddinas ei wlad yn Consuegra Priordy La Mancha.

Yn bensaernïol, mae ganddo gynllun sgwâr gyda thŵr silindrog mawr ar bob un o'i ochrau. Yn ogystal, mae ganddo linell ddwbl o waliau, rhodfa neu rodfa allanol, maes parêd a twr gwylio. Mae'r olaf, sy'n rhydd o weddill y gaer, er ei fod yn gysylltiedig ag ef, yn sylweddol, gan fod ganddi uchder o bedair llawr.

Mae'r drws mynediad i'r castell rhwng dau strwythur ciwbig ac o dan y arfbais y Don Juan José o Awstria y soniwyd amdani. Ar ôl dioddef cyfnod hir o bydredd, yng nghanol yr XNUMXfed ganrif fe'i prynwyd gan Gyngor Dinas Consuegra, sydd wedi ei adfer. Diolch i hyn, heddiw gallwch ymweld â rhai o'i rannau fel y meudwy, y barbican neu'r cabidyldy.

Y Plaza de España, yn hanfodol ymhlith yr hyn i'w weld yn Consuegra

Adeilad Coridorau

Adeilad Corredores, un o'r rhai harddaf i'w weld yn Consuegra

Mae'n un o'r lleoedd hanfodol i'w weld yn Consuegra, gan ei fod yn cwmpasu rhai ohono prif henebion. Fe'i lleolir yn yr un man lle bu'r fforwm Rhufeinig yn byw ac, ers hynny, mae wedi bod yn ganolfan gyfarfod a hamdden i drigolion tref La Mancha. Ynddo mae'n rhaid i chi dalu sylw i'r adeilad neuadd y ddinas, a adeiladwyd yn 1670. Mae'n adeiladwaith sobr arddull Castilian-Mudejar lle mae ei goffrau carreg sydd wedi'u cyfuno â brics yn sefyll allan. Wedi'i gysylltu ag ef gan fwa hanner cylch mae'r hardd tŵr cloc, a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif.

Ond, efallai, yr adeiladwaith harddaf yn y sgwâr yw'r ty rhedwyr, sy'n dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif ac yn cael ei enw o'r balconi pren hardd sydd ganddo ac sy'n nodweddiadol o bensaernïaeth La Mancha. Ar ben hynny, mae'r coridorau pren hyn yn symbol o'r cryfder a oedd gan Consuegra bryd hynny. Gan ei fod yn ddeunydd prin yn yr ardal, dim ond y trefi mwyaf pwerus yn economaidd allai adeiladu gydag ef. Roedd yr adeiladwaith hwn yn warws grawn neu neuadd y dref. Ond, ar hyn o bryd, mae'n gartref i'r Amgueddfa Archeolegol Dinesig, gyda gwrthrychau yn amrywio o'r Neolithig i'r XNUMXeg ganrif.

Y melinau gwynt

Melinau gwynt

Melinau gwynt Consuegra

Os byddwn yn siarad am La Mancha, ymhlith yr hyn i'w weld yn Consuegra mae'n rhaid bod y melinau gwynt. Maent wedi'u lleoli wrth ymyl y castell, ar fryn Calderico, lle gwnaethant fanteisio'n well ar y cerrynt aer. Yn gyffredinol, maent yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif, er bod rhai cynharach yn ôl pob tebyg, hyd yn oed o'r XNUMXeg ganrif.

Yn yr un modd, maent i gyd yn ymateb i ffurf melin twr, gyda chorff silindrog sy'n dod i ben mewn gorchudd conigol y mae'r pedair llafn yn cylchdroi. Yn wreiddiol roedd tri ar ddeg, ond dim ond deuddeg sydd wedi'u hadennill. Mae ganddyn nhw i gyd enw sy'n gysylltiedig â La Mancha neu at ei gymeriad mwyaf nodedig: Don Quixote. Felly, mae'r Bolero yn gartref i'r swyddfa dwristiaeth; Mae gan Rucio sampl o winoedd ac Espartero o grefftau Toledo.

Fodd bynnag, y mwyaf arbennig yw Sancho. Oherwydd dyma'r cyntaf i gael ei adfer ac, i wneud hynny, defnyddiwyd deunyddiau a thechnegau o'i amser. Yn ogystal, mae'n dal i gadw darnau gwreiddiol o'r XNUMXeg ganrif a oedd yn perthyn i'w beiriannau. Ef hefyd oedd y cyntaf i gael ei ddatgan Ased o Ddiddordeb Diwylliannol, cydnabyddiaeth a estynnwyd yn ddiweddarach i bob un ohonynt.

Eglwys y Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Eglwys y Gwir Groes

Eglwys lesu Grist y Gwir Groes

O ran yr hyn i'w weld yn Consuegra, rydyn ni nawr yn dod at ei henebion crefyddol, nad ydyn nhw ymhell y tu ôl i'r rhai sifil mewn harddwch. Mae'r eglwys Santísimo Cristo de la Vera Cruz Mae'n dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif ac yn cyfuno dwy arddull bensaernïol. Mae'r cyrff ochr yn ymateb i Mudejar Castilian, tra bod y ffasâd, wedi'i wneud o farmor gwyn, yn ymateb i Baróc hwyr gydag elfennau neoclassical. Mae ganddo hefyd risiau ac mae dwy golofn Solomon a lintel wedi'i fframio ar ei drws. Yn olaf, mae clochdy gyda chlychau yn ei goroni.

Mwy rhyfedd yw'r gromen sydd i'w gweld y tu ôl iddo. Mae'n codi ar bendentives a drwm ac yn gorffen gyda llusern. Mae'r holl nodweddion hyn yn gwneud teml Crist y Gwir Groes yn adeilad annodweddiadol yn yr ardal. Hefyd, arbed delwedd y patrwm fila, sydd hefyd yn hynod unigryw.

Ar y llaw arall, mae gan Sefydliad Santísimo Cristo de la Vera Cruz a amgueddfa celf sanctaidd y gallwch ymweld ag ef ar gais. Ymhlith ei ddarnau mwyaf nodedig mae cerfiad arddull Napoli o'r Plentyn Iesu, darn o'r groes lle croeshoeliwyd Crist, llestri cysegredig o wahanol gyfnodau a phaentiad sy'n atgynhyrchu Saint Ramón Nonato.

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr a chofebau crefyddol eraill

Eglwys San Juan Bautista

Eglwys San Juan Bautista

Teml San Juan Bautista yw'r hynaf y gallwch ei gweld yn Consuegra, ers iddi gael ei hadeiladu yn 1567. Gan mai ei hyrwyddwyr oedd milwyr-mynachod y trefn y maltese (neu San Juan), mae ymddangosiad eglwys-gaer. Am y rheswm hwn, adeiladaeth sobr ydyw, er nad yw'n llai cain a mawreddog.

Mae ganddo gynllun croes Lladin ac mae'r clochdy, y gromen a'r gromen yn sefyll allan. Mae hyn, wedi'i goroni gan y seren wen wyth pwynt ar gefndir coch sy'n arwyddlun y drefn, yn cael ei werthfawrogi orau o'r tu mewn. Ond, y tu mewn iddo sy'n sefyll allan, yn anad dim, y gragen anferth sy'n coroni paentiad o Sant Ioan Fedyddiwr.

Ar ben hynny, mae'r deml hon wedi'i lleoli mewn lle hardd. Ydy'r glannau Afon Amarguillo, sy'n ymdrochi'r dref ac, felly, yn fannau gwyrdd y gallwch fynd am dro hyfryd drwyddynt. Fe welwch hefyd ffynnon a cherflun sy’n talu teyrnged i’r drefn a adeiladodd yr eglwys ac a oedd mor bwysig yn Consuegra.

Ar y llaw arall, eglwys Santa María la Maer Fe'i hadeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif ac mae'n ymateb i arddull Toledo Mudejar. Y tu mewn, mae'n gartref i ddelwedd y Forwyn o La Blanca ac, wrth ei ymyl, mae gennych y gwerthfawr lleiandy y Parchedig Famau y Beichiogi Dihalog. Mae hyn yn cyfuno'r Mudejar ei hun gyda'r Gothig. Beth bynnag, adeiladau crefyddol eraill i'w gweld yn Consuegra yw'r rhai bach eglwys Raphael St ac lleiandai y Tadau Ffransisgaidd a'r Carmeliaid Disgaled.

Adeiladau eraill o ddiddordeb i'w gweld yn Consuegra

mam-yng-nghyfraith

Stryd yn Consuegra

La Ty Tercia Dyma hen balas Grand Priors Urdd Sant Ioan. Fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, ond dim ond y tŵr a wasanaethodd fel mynediad sydd ar ôl. Fodd bynnag, roedd yn ffurfio cymhleth mawr o ddau floc a oedd yn cynnwys unedau gwahanol megis seilos, warws, carchar neu archif. Yn yr un modd, fe'i hadeiladwyd ar yr hen Termau Rhufeinig felly yn awr gellir gweld olion ohonynt. Digwyddodd rhywbeth tebyg gyda'i eglwys, a adeiladwyd ar y mosg cyntefig.

O'i ran ef, yr Alfar Mae’n weithdy hen grochenwaith sy’n sefyll allan am ei bensaernïaeth draddodiadol La Mancha a’i werth ethnograffig. Os byddwch chi'n ymweld ag ef, byddwch chi'n gallu gwerthfawrogi sut roedd y crefftwyr hynny'n byw. Mae ganddo ddwy popty, un Rhufeinig a'r llall Arabaidd, yn ogystal ag arddangosfa fechan o grefftau. Ond, hefyd, y tu mewn gallwch weld olion yr hen syrcas Rufeinig.

Mae'n perthyn yn union i'r cyfnod Lladin. Yr ysglyfaeth o'r ganrif XNUMXaf y byddwch yn dod o hyd i weddillion y dref ar gyrion y dref. Mae'n enghraifft dda o bwysigrwydd Consuegra ar y pryd, gan fod ganddi hyd o chwe chan metr dros Afon Amarguillo. Hyd yn oed heddiw gallwch weld ei waliau pwerus a hyd yn oed camlas fechan a wasanaethodd fel gorlifan. Ond, yn anad dim, yn y man lle mae'r argae wedi'i leoli sydd gennych chi un o dirweddau prydferthaf yr ardal. Fe welwch y pwynt lle mae'r Montes de Toledo a gwastadedd La Mancha yn cwrdd, gyda'u eangderau mawr o winwydd, grawnfwydydd a choed olewydd.

I gloi, rydym wedi dangos ichi beth i'w weld yn Consuegra. Fel y gwelsoch, y dref fechan hon o y staen Mae ganddi dreftadaeth fawreddog a thirweddau hardd. Does ond rhaid i ni roi gwybod i chi, os byddwch chi'n ymweld ag ef, eich bod chi hefyd yn dod ato Toledo, prifddinas y dalaith, un o'r dinasoedd harddaf yn Sbaen. Yn yr un modd, gallwch ddarganfod gemau llai adnabyddus eraill, ond yr un mor agos, fel Alcazar o San Juan o Maes Cryptana (y ddau eisoes i mewn Ciudad Real). Dewch i ddarganfod yr ardal hardd hon o'n gwlad.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*