Beth i'w weld yn Eindhoven

Golygfeydd o Eindhoven

Eindhoven yn dref i'r de o'r Yr Iseldiroedd ac fel llawer o leoedd o gwmpas yma mae ganddo ganrifoedd o hanes. Mae ymhell i'r de, mewn gwirionedd mae ei enw wedi'i gyfieithu yn golygu rhywbeth tebyg iardiau terfynol, felly gallwch ddychmygu lle a oedd unwaith yn gudd.

Nawr eich bod yn gwybod bod Eindhoven yn yr Iseldiroedd, beth am i mi ddweud wrthych beth i'w weld yn eindhoven?

Eindhoven

Eindhoven

Fel y dywedais o'r blaen mae yn ne'r Iseldiroedd ac y mae ei hanes yn dyddio yn ol i hanner cyntaf y y drydedd ganrif ar ddeg pan y caniatawyd hawliau dinas iddi, yr hon oedd, y pryd hyny, yn dref fechan ac anghysbell lle yr oedd camlesi Gender a Dommel yn cyfarfod.

Ar y pryd ni chyrhaeddodd y tai 200, roedd castell a wal amddiffynnol a ehangwyd dros amser. Nid oedd wedi'i eithrio rhag ymosodiadau ac ysbeilio, nac rhag tanau cynddeiriog na galwedigaethau Sbaenaidd a barhaodd dros amser.

Yr hyn a nododd ddatblygiad y ddinas am byth oedd y Chwyldro Diwydiannol ers i'r dulliau trafnidiaeth gael eu gwella gan ganiatáu iddo gysylltu â llawer o safleoedd eraill. Roedd ei weithgarwch diwydiannol yn canolbwyntio ar dybaco a thecstilau, ond yn ddiweddarach, diolch i'r cwmni rhyngwladol bellach Philips, ehangu i faes electroneg a goleuo. Ffaith: sefydlwyd Philips ym 1891.

Yna byddai cludiant trwm yn dod gyda'r cwmni DAF y erbyn diwedd yr XNUMXfed ganrif, roedd Eindhoven eisoes yn un o ddinasoedd mawr yr Iseldiroedd.

Beth i'w weld yn Eindhoven

Stratwm

Ystyrir y ddinas heddiw y Cyfalaf dylunio Iseldiroedd ac mae ganddo lawer i'w ddysgu. Mewn gwirionedd, amcangyfrifir bod o leiaf 25 mil o bobl yn ymweld ag ef bob wythnos. Felly beth allwn ni ei weld a beth ddylem ni ei weld ar ein hymweliad?

El Strattumseind neu Stratum, i sychu, yw y stryd nos hiraf yn y wlad ond mae ganddo hefyd a Doc 225 metr o hydneu a adnabyddir wrth yr enw Benelux : y mae 54 bwytai a chaffis a dyma lle mae'r 25 mil o ymwelwyr hynny yr wythnos yn tueddu i gael eu crynhoi. Dyma lle mae'r "tafarndai brown" traddodiadol, ar Wilhelminaplein. Yn y nos mae'n dirgrynu gyda phobl a hwyl.

Ond dywedasom ar y dechrau ei bod yn ddinas ymroddedig i ddylunio a gallwch weld hynny yn y Amgueddfa Fan a dyluniohuis. Mae'r gyntaf yn un o'r amgueddfeydd pwysicaf yn Ewrop, sy'n ymroddedig i gelf gyfoes a modern gyda gweithiau gan Kandinsky, Mondriaan Picasso neu Chagall. Yr ail yw'r llwyfan a'r man cyfarfod ar gyfer arloesi a dylunio.

van abbemuseum

El van abbemuseum yn gweithio mewn adeilad diddorol iawn wedi'i ddylunio ac yn cynnwys mwy na 2700 o ddarnau celf, gan gynnwys gosodiadau celf, celf fideo, a rhywfaint o gelf o'r Unol Daleithiau, yr Almaen, a Dwyrain Ewrop. Mae ganddo hefyd gaffeteria a siop gofroddion. Gallwch ddod o hyd iddo ar Bilderdijklaan 10, ac mae'n agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 11 am a 5 pm, gan gau ar Ebrill 27, Rhagfyr 25 ac Ionawr 1. Gallwch brynu tocyn ar-lein.

amgueddfa daf

O'i ran ef mae'r amgueddfa daf Mae'n anrhydeddu gwneuthurwr tryciau, y mwyaf yn Ewrop ers ei sefydlu ym 1928. Mae'n amgueddfa hynod boblogaidd yn Ne'r Iseldiroedd, sy'n dyst i ddyfeisgarwch lleol gyda gweithdai agored ac arddangosiadau o'r cerbydau a wnaed dros oes hir y cwmni. Mae ganddo fwyty a siop y tu mewn. Gallwch ddod o hyd iddo ar Tongelresestraat 27.

Gan barhau gyda'r amgueddfeydd, os yw'n beth i chi, gallaf argymell y PSV Amgueddfa Eindhoven, ymroddedig i'r obsesiwn sydd gan y ddinas hon gyda'r pêl-droed.Trodd y clwb yn gant oed yn 2014 a gallwch ddysgu am ei hanes yma. Mae ar stryd Stadionplein, 4.

Amgueddfa Philips

Amgueddfa arall a allai fod yn ddiddorol yw'r Amgueddfa a Chasgliad Philips, wedi'i leoli ger lle gwnaeth Gerard Philips ei fwlb golau gwynias cyntaf ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif. Mae'n amgueddfa fodern iawn gyda thaith rhagorol o amgylch bywyd y cwmni. Peidiwch â cholli Mission Eureka, gêm ryngweithiol sy'n cynnwys posau a gemau dibwys.

Mae Casgliad Philips hefyd y tu mewn, casgliad celf sy'n dyddio o 20au'r ganrif ddiwethaf gyda mwy na 3 o weithiau o bob rhan o'r byd. Mae ar 31 Stryd Emmasingel Mae ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 11 am a 5 pm ac ar wyliau ysgol yn yr Iseldiroedd mae hefyd ar agor ar ddydd Llun. Mae yna sawl dyddiad yn y flwyddyn y mae ar gau felly cymerwch olwg ar eu gwefan cyn i chi fynd.

Amgueddfa Philips

Yn olaf, yr amgueddfa leiaf yn Eindhoven, ond ar yr un pryd un o'r rhai mwyaf diddorol, yw'r inkijkmuseum. Mae'n gweithredu allan o hen ffatri golchi dillad a llieiniau, ac mae ei arddangosion celf bob amser yn dal eu rhai eu hunain. yr un y Ton Smits Huis, sy'n ymroddedig i un o'r artistiaid comig cenedlaethol enwocaf.

Eglwys y Santes Catrin yn Eindhoven

Os nad amgueddfeydd yw eich peth ond eich bod yn hoffi hen adeiladau, gallwch ddod i weld y Eglwys Santa Catalina. Nid eglwys ganoloesol mohoni ond mae ganddi flynyddoedd da: fe’i hadeiladwyd ym 1867 mewn arddull neo-Gothig ac mae’n cymryd lle eglwys hŷn o’r XNUMXeg ganrif a ddioddefodd lawer o ddifrod drwy gydol hanes. Heddiw mae'n cael ei adfer a'i ymgorffori yn y strwythur presennol. wedi dau Tyrau arddull Gothig Ffrengig 73 metr o uchder yr un, Mair a Dafydd. Ac y tu mewn i'r eglwys mae ffenestri lliw lliwgar a dwy organ hardd, un gyda bron i 5.800 o bibellau. Mae yr eglwys brydferth hon ar 1 Catharinaplein.

nuenen

Mae Eindhoven yn ddinas sydd hefyd yn gysylltiedig â ffigwr yr arlunydd plastig Vincent Van Gogh. Ar gyrion Eindhoven, dim ond wyth cilomedr i'r gogledd-ddwyrain, mae pentref hardd sy'n edrych fel rhywbeth allan o stori'r Brodyr Grimm: nuenen. Mae'n enwog iawn oherwydd i Van Gogh ei gynnwys yn ei gelfyddyd ac oherwydd yma y bu yn byw rhwng 1883 a 1885. Gwnaeth hynny mewn tŷ gweinidog sydd, yn ffodus, wedi'i adfer yn llawn.

Llwybrau Van Gogh yn Nuenen

Yma yn gweithio y winganol, atyniad newydd sy'n ymroddedig i'r artist a'i amser yn y pentref. Mae yna lawer o deithiau cerdded sy'n dilyn yn ôl ei draed y gallwch chi eu dilyn. Maent i gyd yn dilyn math o Amgueddfa awyr agored mae hynny'n mynd â chi i adnabod y mwy nag 20 o leoliadau o amgylch y pentref sy'n ymwneud â Van Gogh. A gallwch eu hategu â chanllaw sain.

Un arall o'r atyniadau sy'n ymddangos ar ein rhestr o'r hyn i'w weld yn Eindhoven yw'r replica o'r pentref cynhanesyddol: prehistoric Dorp. Yma gallwch ddysgu am dechnegau hynafol a gweld sut roedd pobl yn byw bryd hynny, ond hefyd yn ddiweddarach mewn amser, yn amser y Rhufeiniaid a hyd yn oed yr Oesoedd Canol. Unwaith roedd y rhan hon o'r wlad yn ffermwyr a bugeiliaid 100%, dim trydan na thryciau, ac mae'r amgueddfa awyr agored yn ffenestr i'r gorffennol hwnnw.

Dorp cynhanesyddol

Y gwir yw bod Eindhoven yn lle hardd, gyda llawer o wyrdd, felly gall ymwelwyr bob amser gymryd amser i orffwys. Un o'r lleoedd mwyaf poblogaidd i'w wneud yw'r Genneper Parken, ar y dyffryn a ffurfir gan yr afonydd Dommel a Tongelreep. Mae heddiw yn a ardal cadwraeth natur ac mae llawer o lwybrau wedi'u marcio'n dda i'w heicio.

Parc arall yw'r Parc y Ddinas neu Stadswanderlpar, gyda 30 o gerfluniau a henebion, gan gynnwys un sy'n dwyn i gof y darllediad radio cyntaf a wnaed yn yr Iseldiroedd ym 1927.

Parciau yn Eindhoven

Ac os ydych chi eisiau anifeiliaid, yna mae'r Sw Dierenrijk, yn enwedig i blant. Hyd yn hyn y mwyaf diddorol ac a argymhellir yn y rhestr o beth i'w weld yn Endhoven Wrth gwrs, yn ddiweddarach, yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn, byddwch yn rhedeg i mewn i wyliau amrywiol felly cyn i chi fynd gallwch weld a oes unrhyw un ohonynt yn ddiddorol i chi.

os mai dyma'r tro cyntaf i chi Mae'n well aros yng nghanol y ddinas. oherwydd mae'r rhan fwyaf o'r atyniadau mwyaf poblogaidd yn yr ardal fwy cryno hon o'r ddinas a gallwch gerdded yno.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*