Beth i'w weld yn Jaén

Golygfa o Jaén

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld yn Jaén Oherwydd eich bod am ymweld â'r ddinas Andalwsia, byddwn yn dweud wrthych fod ganddi dreftadaeth anferthol drawiadol. Cydymffurfiwyd â hwn trwy gydol ei hanes hir, sy'n cynnwys, o leiaf, o'r cyfnod Iberia, fel y dangosir gan safle archeolegol y Bryn y Plaza de Armas o Puente Tablas.

Yn ddiweddarach, Jaén fyddai prifddinas Teyrnas sanctaidd hyd y XNUMXeg ganrif. Ond, yn ogystal, mae'r ddinas Andalusaidd wedi ei leoli mewn amgylchedd breintiedig, wrth droed y bryn Santa Catalina a mynydd Jabalcuz, lle mae gennych nifer o lwybrau cerdded, ac wedi'i amgylchynu gan llwyni olewydd. Os ydych chi am ddarganfod beth i'w weld yn Jaén, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Eglwys Gadeiriol y Rhagdybiaeth

Cadeirlan Jaén

Eglwys Gadeiriol y Tybiaeth yn Jaén

Teml urddasol o Arddull y Dadeni, er bod ei ffasâd yn un o dlysau'r Baróc Sbaenaidd. Wedi'i ddatgan yn Heneb Ddiwylliannol, dechreuodd ei hadeiladu yn yr XNUMXeg ganrif a pharhaodd am y canrifoedd dilynol. Ymhellach, ar ôl y daeargryn yn Lisbon, roedd yn rhaid ei adfer. Ond, os yw'r tu allan yn brydferth, mae hyd yn oed yn fwy ysblennydd yr hyn y gallwch chi ei weld y tu mewn.

Er enghraifft, mae'r côr neoglasurol, sy'n un o'r rhai mwyaf yn Sbaen, a'r cabidwl, gwaith Andres de Vandelvira. Ond, yn anad dim, rhaid i chi ymweld y tu mewn i'r crair o'r Wyneb Sanctaidd, yn cael ei ystyried yn wir wyneb lesu Grist. Dyma'r cynfas y byddai Veronica wedi sychu wyneb yr Arglwydd ag ef yn ystod y Dioddefaint.

Temlau ac adeiladau crefyddol eraill i'w gweld yn Jaén

Basilica Sal Ildefonso

Basilica o San Ildefonso

Wrth ymyl yr eglwys gadeiriol, mae gennych lawer o adeiladau crefyddol eraill o harddwch aruthrol yn y ddinas Andalwsia. Yn eu plith, y basilica o San Ildefonso, o arddull Gothig ac sy'n gartref i'r ddelwedd o Forwyn y Capel, cyd-noddwr Jaén. Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld ag eglwysi Saint mary magdalene, O'r Bedyddiwr Sant Ioan, a ystyrir yr hynaf yn y ddinas, neu San Andrés, sy'n gartref i'r Capel Sanctaidd, ystafell weddi wedi'i chysegru i'r Beichiogi Di-fwg.

Ar y llaw arall, mae yna hefyd adeiladau lleiandy i ymweld â nhw yn Jaén. Yn eu plith y Lleiandy Brenhinol Santo Domingo, pencadlys presennol Archif Hanesyddol y Dalaith. Mae ei ffasâd yn arddull Maneraidd ac mae ganddo eglwys a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif. Ond y prif ryfeddod y gallwch chi ei weld yn y fynachlog hon yw'r cloestr, a ystyrir y mwyaf yn y ddinas ac y mae ei chwe deg o golofnau Tysganaidd ac wyth ar hugain o fwâu hanner cylch yn sefyll allan.

Baddonau Arabaidd a Phalas Count Villardompardo

Y baddonau Arabaidd

baddondai Arabaidd Jaén

Mae'r palas, a godwyd yn yr XNUMXeg ganrif, yn rhyfeddod Dadeni, er mai yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg y gwnaed ei phrif ddrws. Y tu mewn, mae'r patio canolog gydag oriel ddwbl o golofnau yn sefyll allan ac y mae gwahanol ystafelloedd yr adeilad yn agor iddo.

Hefyd, yn islawr y palas gallwch ymweld â'r hen Baddonau Arabaidd, ystyrir y mwyaf cadw yn Ewrop, gyda'i 450 metr sgwâr. Yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif, mae ganddyn nhw sawl ystafell wedi'u haddurno yn dilyn canonau celf Almoravid ac Almohad.

Mae hefyd yn gartref i balas Villardompardo, dwy amgueddfa y bydd gennych ddiddordeb mewn eu gweld. A yw'r Naïf Art International, yn seiliedig ar gasgliad yr arlunydd Manuel Moesol, A'r o Gelfyddydau a Thollau Poblogaidd, sydd â gwerth ethnograffig pwysig.

Palasau eraill y gallwch eu gweld yn Jaén

Palas y Vilches

Palas y Vilches

Nid Villardompardo yw'r unig adeilad palatial y gallwch ei weld yn Jaén. Yn wir, rydym yn argymell nad ydych yn colli'r gwerthfawr Palas y Vilches, gyda'i ffasâd trawiadol o'r Dadeni; yr yr Is-iarll de los Villares neu'r Count-Duke, a leolir nesaf at fynachlog baróc Santa Teresa de Jesús; yr Palas taleithiol, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ac sydd â chasgliad pwysig o baentiadau, neu'r Neuadd y Dref, sydd wedi'i hysbrydoli gan yr un blaenorol, ond sy'n berl eclectig o bensaernïaeth yr XNUMXfed ganrif.

Ond, efallai, y palas mwyaf gwreiddiol a tharawiadol yn Jaén sef Constable Iranzo am ei arddull Mudejar ysblennydd. Sampl o oroesiad celf Fwslimaidd ar ôl concwest Cristnogol y ddinas, os gallwch chi, ewch i'w neuadd drawiadol gydag aljarfe neu nenfwd gyda phren cerfiedig. Ar hyn o bryd, dyma bencadlys y Llyfrgell Ddinesig.

Castell Santa Catalina

Castell Santa Catalina

Castell Santa Catalina

Mae'n debyg mai dyma'r gofeb fwyaf adnabyddus yn Jaén. Fe'i lleolir ar fryn o'r un enw ac fe'i hadeiladwyd yn y canol oesoedd ar weddillion hen gaer Arabaidd. Mewn gwirionedd, mae gan y cyfadeilad, wrth ei ymyl, ddau gae arall: y Hen Alcazar a agorais, er bod rhan dda o'r gweddillion hyn wedi'u symud i adeiladu'r parador de turismo cenedlaethol.

Mae gorthwr y castell yn ddeugain metr o uchder ac mae canolfan ddehongli y tu mewn iddo. Ond, yn anad dim, ohono mae gennych olygfeydd hyfryd o Jaén a'r llwyni olewydd a'r mynyddoedd o amgylch y ddinas.

Yn yr un modd, yn y grŵp, y Capel y Santes Catrin o Alexandria, a adeiladwyd rhwng y XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif yn yr arddull Gothig, a y groes, a leolir yn rhan uchaf y bryn ac sy'n symbol o'r ddinas. Ynddo gallwch hefyd ddarllen soned hardd gan y bardd Jaen Antonio Almonds Aguilar.

Yr em

Menorah

Menorah o sgwâr y Plant Amddifad

Roedd gan y ddinas bresenoldeb Hebraeg am ddeuddeg canrif ac mae'r set o strydoedd cul a serth sy'n rhan o'i chwarter Iddewig yn rhan o'r rhwydwaith Llwybrau Sepharad nesaf at drefi fel Córdoba, Ávila, Béjar neu Calahorra. Fe'i gelwir hefyd yn Cymdogaeth Santa Cruz ac yn mysg ei hadeiladau rhagorol y mae ty Ibn Shaprut, y Carnicerías, o dan ba rai y mae baddonau Naranjo, y menorah yn y Plaza de los Orfanos ac adfeilion porth Baeza, un o fynedfeydd y Mur.

Ond, feallai, yr elfen ragorol o'r gymydogaeth hon yw y Mynachlog Frenhinol Santa Clara, XNUMXfed ganrif. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod y merched sy'n mynd i briodi yn rhoi wyau i leianod y Poor Clare er mwyn cael amser da ar ddiwrnod eu priodas.

Amgueddfa Iberia

Amgueddfa Iberia

Darnau o Amgueddfa Jaén Iberia

Ymweliad hanfodol arall ydyw yn Jaén, fel y mae yn cartrefu y casgliad mwyaf o gelf Iberia yn y byd. Yn cynnwys darnau o safleoedd archeolegol ledled y dalaith. Yn eu plith yn sefyll allan bod o Pont Tablas, yr ydym wedi crybwyll eisoes. Ond maent hefyd wedi cyfrannu nifer o wrthrychau y rhai o Cydweddiad Gwyn yn Porcuna, o Castulo yn Linares, o Bryn yr Adar yn Huelma neu hynny o Tŵr gwylio yn Gaer y Brenin.

Hen Ysbyty San Juan de Dios

Ysbyty San Juan de Dios

Cloestr yr Ysbyty de San Juan de Dios

Byddwn yn gorffen ein taith o amgylch y ddinas yn yr adeilad mawreddog hwn a godwyd yn y XNUMXfed ganrif ac yna'n mynd ymlaen i ddweud wrthych am amgylchedd Jaén. Mae'n sefyll allan am ei ffasâd Gothig hwyr a'i batio hardd arddull y Dadeni Andalusaidd, wedi'i dirlunio a gyda ffynnon ganolog. Wrth ymyl yr ysbyty, gallwch weld a capel wedi'i adfer, ond wedi cadw ei ffasâd o'r XNUMXfed ganrif.

Parciau ac amgylchoedd Jaén

Golygfa o'r Alameda de los Capuchinos

Alameda de los Capuchinos yn Jaén

Fel y dywedasom, mae gan ddinas Andalusaidd leoliad breintiedig ac amgylchoedd hardd iawn lle gallwch chi wneud yn ddiddorol llwybrau cerdded a beicio. Yn eu plith yr un sy'n mynd trwy'r mynydd Jabalcuz, yr ydym wedi crybwyll eisoes ac sy'n teithio rhwng pinwydd a llwyni olewydd. Os cerddwch trwyddo, fe welwch hefyd adeilad y hen sba a'i gerddi, grŵp o adeiladau o werth pensaernïol mawr a godwyd ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif.

Mae'r llwybr sy'n rhedeg trwy'r hen dref hefyd yn cynnig tirweddau hardd Wal tref ganoloesol, yr un sy'n arwain i ardal hamdden y Croes Chimba, lle mae dosbarth natur, a'r un sy'n mynd i Coedwigoedd Pinwydd Neveral, ger castell Santa Catalina.

Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi adael Jaén i fwynhau natur. Mae gan y ddinas nifer o barciau, llawer ohonynt, yn ogystal, o harddwch mawr. Efallai mai'r harddaf yw'r Alameda de Capuchinos, sy'n dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif ac sydd â gerddi arddull y Dadeni a rhodfa ganolog wedi'i dylunio ar gyfer y daith gerbydau. Yn agos iawn ato mae'r Cwfaint y Beichiogi Ffransisgaidd neu de las Bernardas, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif.

Yr Parc Concordia, sydd wedi ei leoli wrth ymyl y cofeb i'r brwydrau, wedi'i chysegru i rai Las Navas de Tolosa a Bailén ac wedi'u gwneud gan y cerflunydd o Jaén Hyacinth Higueras yn 1910.

Ond efallai mai'r parc mwyaf ysblennydd yn Jaén yw eiddo Andrés de Valdenvira sydd, gyda'i chan mil o fetrau sgwâr, y mwyaf yn holl Andalwsia. Mae ganddo fwy na dwy fil o rywogaethau planhigion, pyllau, ffynhonnau, amffitheatr a hyd yn oed cae pêl-droed. Dyma brif ysgyfaint y ddinas a hefyd gofod lle gallwch chi gyflawni gweithgareddau chwaraeon.

I gloi, rydym wedi siarad â chi amdano beth i'w weld yn Jaén. Fel y gwelsoch, mae dinas Andalusaidd yn cynnig llawer o atyniadau i chi. Mae ganddi henebion godidog, natur freintiedig a llawer o animeiddiadau. Ynglŷn â hyn, yn ogystal, gallwch fwynhau a gastronomeg godidog ac o amryw ardaloedd tapas, yn glasur yn Jaén. Ymhlith y seigiau nodweddiadol y gallwch chi eu blasu yn y ddinas Andalusaidd, mae danteithion fel y salad pupur rhost, y pipirrana, y sbigoglys asbaragws arddull Jaén, y stiw ffa ac wy neu'r penfras gyda nionod. Heb anghofio melysion fel pestiños, alfajores neu ochíos. Onid ydych chi eisiau mwynhau'r brifddinas Andalwsia hardd hon?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*