Atyniadau Sagunto

Os ydych chi'n pendroni beth i'w wneud yn Sagunto Oherwydd eich bod yn bwriadu teithio i dref Valenciaidd, byddwn yn dweud wrthych eich bod yn mynd i fwynhau'ch arhosiad yn fawr. Oherwydd bod prifddinas rhanbarth Cae Murviedro, yng ngogledd y dalaith, mae'n cynnig rhyfeddodau a henebion naturiol i chi.

Fe'i sefydlwyd gan yr edetanos gydag enw Ass, yna daeth y Saguntum Rhufeinig a gwrthsefyll gwarchae'r Carthaginiaid dan arweiniad Hannibal mewn pennod mor enwog â'r Safle Numancia. Ers hynny mae wedi cadw cryfder penodol, fel y dangosir gan ei henebion Arabaidd, canoloesol a modern. Ond mae hefyd yn cynnig traethau hardd i chi yng ngwres y tymereddau Valenciaidd godidog. Heb ado pellach, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi beth i'w wneud yn Sagunto.

Beth i'w weld a beth i'w wneud yn Sagunto?

Yn union, byddwn yn cychwyn ar ein taith o amgylch y ddinas hon o'r COMUNIDAD Valenciana ar ei thraethau ac yna byddwn yn mynd at y dref i ymweld â'i phrif henebion. Oherwydd bod canol hanesyddol Sagunto wedi'i leoli tua phum cilomedr o'r arfordir ac, felly, o'r ardaloedd tywodlyd a'r porthladd masnachol pwysig.

Traethau Sagunto

Traeth La Almardá

Traeth La Almardá

Yn nhref Valencia gallwch fwynhau tri phrif draeth. Un yn unig yw hwnnw Porthladd Sagunto, sy'n amddiffyn. Am y rheswm hwn, mae'n ardal dywodlyd gyda dyfroedd tawel sydd â'r holl wasanaethau.

Hyd yn oed yn fwy prydferth yw'r Traeth Almardá, y mae ei brif atyniad yn gorwedd yng nghalon y twyni sy'n ei amgylchynu ac sydd â gwerth ecolegol uchel. Yn olaf, mae gennych y Traeth Corinto-Malvarrosa, hefyd wedi'i wneud o dywod, er gyda cherrig ar lan y môr. Mae ansawdd ei ddyfroedd wedi arwain at ddyfarnu bathodyn y Faner Las sawl gwaith. Dyma hefyd y tawelaf o'r tri.

Ar ôl i ni fwynhau bath ar y traethau, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar beth i'w wneud yn Sagunto, hynny yw, ar yr henebion y mae tref hanesyddol Valencian yn eu cynnig i chi.

Hen dref tref Sagunto

Portalet y Sang

Portalet y Sang

Cymwys fel Ased o Ddiddordeb DiwylliannolMae'n cynnwys sawl stryd yn y canol a Maer Plaza. Mewn cyn lleied o le, gallwch ymweld â llawer o henebion. O ran y crefyddol, yn tynnu sylw at y eglwys Santa Maria, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ar hen fosg. Er na chwblhawyd y gwaith adeiladu tan yr XNUMXeg ganrif, mae'n ymateb i'r arddull Gothig pigfain Valenciaidd. Yn ogystal, ar y grisiau sy'n mynd iddo o'r gogledd, gallwch weld dau arysgrif Lladin.

Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â meudwyon yn yr hen dref fel rhai Saint mary magdalene, O'r y gwaed a Our Lady of Sorrows. Ac, ychydig ymhellach i ffwrdd, mae'r eglwys El Salvador, a adeiladwyd rhwng y XNUMXeg a'r XNUMXfed ganrif, er mai'r arddull Gothig gyntefig sydd amlycaf ynddo.

Fodd bynnag, un o emau mawr y rhan hon o Sagunto yw'r Iddew, y gellir ei gyrchu trwy fwa hanner cylchol o'r enw Portalet y Sang. Ynddi, fe welwch sut oedd yr ardal ganoloesol hon o'r dinasoedd, yn ogystal ag ymweld â lle baddonau defodol a alwyd mikveh.

Ar y llaw arall, yng nghanol hanesyddol Sagunto mae gennych balasau hardd fel yr un ei hun Neuadd y Dref, adeiladwaith neoglasurol o'r XNUMXfed ganrif, neu'r Tŷ Mestre Penya, Gothig mewn steil a phencadlys cyfredol Amgueddfa Hanesyddol y dref. Yn olaf, fel yn y ddinas gyfan, gallwch weld samplau o bensaernïaeth Rufeinig megis, er enghraifft, olion wal y Teml Diana.

Castell Sagunto

Castell Sagunto

Castell Sagunto

Wedi'i leoli ar ben bryn sy'n amddiffyn y ddinas, mae Heneb Genedlaethol er 1931. Er bod ei ffurf bresennol yn fwy modern, credir ei fod eisoes yn bodoli yn oes Iberia. Yna, mae Rhufeiniaid a Gothiaid, Mwslemiaid a Christnogion wedi cyfrannu eu diwygiadau.

Mae wedi'i rannu'n saith lloc muriog y mae'r Plaza de Armas yn sefyll allan yn eu plith, gan gyd-fynd â'r hen fforwm Rhufeinig. O'i ran, yn y Plaza de San Fernando, gallwch weld y Antiquarium Epigraffig, sampl o arysgrifau Iberaidd, Rhufeinig ac Hebraeg.

Y theatr Rufeinig

Theatr Rufeinig

Theatr Rufeinig Sagunto

Mae'n un arall o'r rhyfeddodau y gallwch chi ymweld â nhw yn Sagunto ac mae'n agos iawn at yr un blaenorol. Cafodd ei ailsefydlu’n ddwfn ar ddiwedd yr XNUMXfed ganrif, ond nid yw hyn yn tynnu oddi ar ei werth coffaol. Mae'r gwaith adeiladu yn dyddio o'r ganrif XNUMXaf ar ôl Crist a gwnaed hynny gan fanteisio ar ogwydd bryn i setlo'r standiau.

Mae'n enghraifft berffaith o gytgord pensaernïol Rhufeinig yr oes, a oedd yn seiliedig ar egwyddorion Vitruvian. Felly, mae gan y gerddorfa, sef 22 metr, y mesur allweddol yr adeiladwyd popeth arall o'i gwmpas. Ar y llaw arall, yng ngweithiau cloddio'r theatr, daethpwyd o hyd i nifer o wrthrychau o'r un cyfnod, fel cerameg, cerrig beddi neu stelae.

Nid y theatr yw unig heneb bwysig y Sagunto Rhufeinig. Mae olion y syrcas, a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar ôl Crist ac a oedd â gallu i fwy na phymtheng mil o bobl. Yn yr un modd, gallwch chi weld yn yr ardal beth oedden nhw fel y Dels tŷ Peixos, henebion angladdol a ffyrdd o oes y Rhufeiniaid.

Maenorau a phalasau

Dels tŷ Berenguer

Tu mewn i'r Casa dels Berenguer

Nid oes gan Sagunto olion o'i orffennol canoloesol a Dadeni. Er enghraifft, yr hen rhagfuriau maent wedi'u cadw'n rhannol gyda rhai o'i dyrau. Ond gallwch hefyd weld palasau fel y Dels tŷ Berenguer, Gothig mewn steil ac sy'n gartref i Ganolfan Derbyn a Dehongli Ymwelwyr y ddinas a'r Palas Delme neu o'r Punyalet, dyddiedig tua 1250 ac mai dim ond y ffasâd sydd wedi'i gadw.

Y Grau Vell

Grau Vel

Caer y Grau Vell

Mae ardal hen borthladd Sagunto yn hysbys o'r enw hwn, lle gallwch hefyd ymweld â lleoedd o ddiddordeb mawr. Mae'n wir am safle archeolegol, lle darganfuwyd tai ac adeiladau fel trochiad a goleudy posib, pob un ohonynt o oes y Rhufeiniaid.

A hefyd o tîm amddiffynnol Grau Vell, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ac sy'n cynnwys caer, twr sgwâr, warysau a batri. Heb os, ei bwrpas oedd amddiffyn yr arfordir rhag ymosodiadau posib gan fôr-ladron neu fyddinoedd y gelyn.

Henebion eraill

Ffermdy Agua Fresca

Ffermdy caerog Agua Fresca

Yn yr un modd, ar gyrion Sagunto mae gennych henebion eraill o ddiddordeb. Byddwn yn sôn am y ffermdy caerog Agua Fresca, a adeiladwyd rhwng y XNUMXfed a'r XNUMXeg ganrif. Mae'n gastell bach sydd wedi'i fwriadu ar gyfer cartref arglwyddi gwledig a oedd â thir fferm. Enghraifft arall o'r math hwn o adeiladwaith, er ei fod yn fwy gostyngedig, yw'r ffermdy des Frares, gyda'i ffermdy o'r XNUMXfed ganrif.

Rydym hefyd yn eich cynghori i weld y Melin gaerog Torre Gausa, Y Twr San Roque a castell carchar, datganodd pob un ohonynt Asedau o Ddiddordeb Diwylliannol. Ac yn olaf, mae'r lleiandy Santa Ana, a adeiladwyd yn y bedwaredd ganrif ar ddeg ac mae ganddo eglwys, adeilad lleiandy a pherllan.

El Sagunto diwydiannol

Eglwys Mam Duw Begoña

Eglwys Ein Harglwyddes Begoña

Mae twristiaeth ddiwydiannol, a ddeellir fel un sy'n ymweld â hen dreftadaeth weithgynhyrchu dinas, wedi cael hwb cryf yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ac, yn yr ystyr hwn, mae gan Sagunto lawer i'w gynnig i chi.

Yn ardal porthladd modern y dref, fe welwch lawer o adeiladau a fydd yn caniatáu ichi ail-fyw ei orffennol diwydiannol. Yn eu plith, yr hen ysbyty i weithwyr, Y gweithdai cyffredinol neu'r llongau darnau sbâr.

Ond hefyd y gwerthfawr eglwys Our Lady of Begoña, y comisari, y casino hamdden neu gartrefi'r gweithwyr. Fodd bynnag, efallai mai'r elfen fwyaf chwilfrydig o'r holl dreftadaeth ddiwydiannol hon yw'r ffwrnais chwyth sy'n cael ei gadw fel fest o ffyniant y gorffennol ac a osodwyd ym 1922.

Natur Sagunto

Y Marjal de Los Moros

Cors y Rhosydd

Nid henebion a threftadaeth ddiwydiannol yw popeth yn nhref talaith Valencia (yma rydyn ni'n gadael erthygl i chi amdani beth i'w weld yn ninas Valencia). Rydym eisoes wedi dweud wrthych am ei draethau. Ond, ar ben hynny, mae'r ddinas wedi'i lleoli rhwng parciau naturiol y Sierra Calderona a'r Sierra de Espadán. Am y rheswm hwn, mae ganddo lwybrau cerdded a cherdded Nordig gwych.

Ymhlith y cyntaf, yr hyn a elwir llwybr pellter hir GR-10, pa ran o dref Puzol ac mae'n croesi'r cyntaf o'r mynyddoedd yr ydym wedi sôn amdanoch chi. Hefyd, ger Sagunto mae gennych ddwy gors o werth ecolegol gwych. Yn ymwneud rhai Almardà a Los Moros.

Gallwch hefyd anadlu awyr iach yn y safle naturiol Romeu, lle mae'r goedwig bwysicaf yn y fwrdeistref. Yn ogystal, byddwch yn gallu gweld safleoedd archeolegol fel y Corbenau dels Pic a hynny o y Covaxa.

Tipyn o gastronomeg

Pastissets tatws melys

Pastissets tatws melys

I orffen ein taith o amgylch beth i'w wneud yn Sagunto, byddwn yn eich cynghori rhai o'i seigiau nodweddiadol. Yn eu plith mae'r reis wedi'i bobi gyda phenfras, sy'n cael ei baratoi yn arbennig yn Wythnos y Garawys a'r Sanctaidd.

Ond, efallai mai'r mwyaf nodweddiadol o'r ddinas yw'r sglodion, rhai brechdanau bach sydd ag omled ffa llydan a garlleg neu lwyn tyner gyda thomato. Hyd yn oed yn fwy blasus yw'r ximos neu fara llaeth wedi'u ffrio sy'n cael eu llenwi â thiwna, tomato, wy a phupur gwyrdd.

Yn olaf, o ran melys, mae gennych lawer i'w roi ar waith yn Sagunto. Er enghraifft, Cacennau San Blas, Y Coca De llanda, Y Pastissets tatws melys neu'r Anis toesenni.

I gloi, rydym wedi dangos llawer i chi o'r hyn beth i'w wneud yn Sagunto. Fel y gwelsoch efallai, mae ganddo henebion godidog, amgylchedd breintiedig a bwyd blasus. Peidiwch ag anghofio ymweld â'r dref hardd hon o'r COMUNIDAD Valenciana.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)