Beth i ymweld ag ef yn La Garrotxa

Besalu

ateb y cwestiwn beth i ymweld ag ef yn La Garrotxa Mae'n gofyn inni siarad â chi am henebion godidog, ond hefyd am fannau naturiol trawiadol. Oherwydd bod y rhanbarth hwn wedi'i leoli i'r gogledd-ddwyrain o dalaith Girona, rhwng ripollés a Alto Empordà, yn cynnig y ddau i chi.

Ynghylch yr ail, eu tiroedd sydd yn gwneyd i fyny y Parc Naturiol Parth Folcanig La Garrotxa, sy'n ffurfio un o'r tirweddau o'r math hwn pwysicaf oll Ewrop. Ac, o ran treftadaeth anferth, mae'n cynnwys lleoliadau hanesyddol sy'n mynd â ni i'r Oesoedd canol. Ar gyfer hyn oll, os ydych chi eisiau gwybod beth i ymweld ag ef yn La Garrotxa, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Parc Naturiol Parth Folcanig La Garrotxa

Llosgfynydd Santa Margarida

Golygfa o'r awyr o losgfynydd Santa Margarida

Dechreuwn ein taith o amgylch y rhanbarth Girona hwn, yn union, yn y parc naturiol yr ydym newydd ei grybwyll. Mae tua pymtheg mil hectar sy'n cynnwys dau ddeg wyth o warchodfeydd natur ac ugain llif lafa. Yn yr un modd, gyda thri deg wyth o losgfynyddoedd, mae'n ardal o dwysedd folcanig uchaf ym Mhenrhyn Iberia cyfan.

Yn eu plith, efallai mai'r mwyaf poblogaidd yw hwnnw Siôn Corn Margarida, top y gallwch chi gael mynediad iddo. Ond ymwelir yn fawr â hwynt hefyd y Croscat; Montsacopa, yn nghanol dinas Olot ; Bisaroques y o'r Garrinada. Yn yr un modd, ategir tirwedd drawiadol yr ardal hon gan goedwigoedd ffawydd fel rhai yr Iorddonen, gwlyptiroedd fel rhai y Gwanwyn, coedwigoedd fel yr un o Tosca neu lwyfandir fel Batet's.

Gallwch chi fynd ar daith i mewn beic llawer o lwybrau trwy'r Parth Folcanig hwn o La Garrotxa. Fel enghraifft, byddwn yn dyfynnu'r un sy'n cyrraedd gwlyptiroedd La Moixina, wedi'i gatalogio fel Gwarchodfa Naturiol o Ddiddordeb Geobotanegol. Ond mae gennych chi lwybrau beicio eraill hefyd. Er enghraifft, y rhai sy'n cyrraedd y llosgfynydd Santa Margarida uchod a choedwig ffawydd Jordá. Fodd bynnag, nid yn unig y mae'r rhanbarth Catalaneg hwn yn cynnig rhyfeddodau naturiol i chi. Nawr gadewch i ni ddod i adnabod eich trefi harddaf.

Olot, prifddinas y rhanbarth

Amgueddfa Llosgfynyddoedd

Pencadlys yr Amgueddfa Llosgfynyddoedd, yn Olot

Dechreuwn ein taith o amgylch y trefi i ymweld â La Garrotxa ym mhrifddinas y rhanbarth, olot. Gyda rhyw dri deg pump o filoedd o drigolion, mae ganddi un pwysig diwydiant cerfluniau crefyddol. Ond, yn anad dim, mae ganddi henebion diddorol, crefyddol a sifil.

Ymhlith y rhai cyntaf, mae'r Eglwys San Esteve, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif yn dilyn canonau neoglasurol. Hefyd yn nodedig yw ei dwr mawreddog. Ond mae syrpreis yn dal i aros amdanoch chi y tu mewn. Mae'n baentiad o Greco yn darlunio Crist yn cario y groes. Nid dyma'r unig deml y dylech chi ymweld â hi yn y dref neu'r cyffiniau. Mae'r eglwys y Drindod o Batet Mae'n rhyfeddod Romanésg a bod o Santa Maria del Tura Mae'n cadw delwedd o nawddsant y ddinas a grëwyd yn y XNUMXfed ganrif. Hyn oll heb anghofio y Cloestr hen leiandy El CarmenRhyfeddod y Dadeni.

O ran treftadaeth sifil Olot, mae gennych chi adeiladau modernaidd ysblennydd. Yn eu plith yn sefyll allan y Ty Gaieta Vila ac Villa Torre Malagridaond, yn anad dim, y Ty Morales Sola. Fe'i cynlluniwyd gan y pensaer mawreddog Lluís Doménech i Montaner, y mae'r Palacio de la Música de Barcelona neu'r Hospital de San Pablo hefyd yn ddyledus iddynt. Ac mae'n sefyll allan oherwydd ei ffasâd a addurnwyd yn wreiddiol â motiffau planhigion.

Yn olaf, mae gennych chi rai amgueddfeydd yn Olot. Yn eu plith, yr un o'r llosgfynyddoedd y eiddo La Garrotxa, sydd wedi'i leoli mewn adeilad neoclassical hardd oherwydd Ventura Rodriguez. Mae'n rhan o'r Amgueddfa Gelf Genedlaethol Catalwnia ac yn gartref i gasgliadau archeolegol, ethnograffig a darluniadol. Hefyd, peidiwch â gadael y dref hardd hon yn Girona heb roi cynnig ar ei galwad cegin folcanig, sy'n cael ei nodweddu gan gael ei wneud ar y gril. Rydym yn eich cynghori i flasu'r tatws o Olot neu'r ffa o Santa Pau.

Besalú, yn hanfodol ymhlith yr hyn i ymweld ag ef yn La Garrotxa

canolfan Besalu

Sgwâr Neuadd y Dref Besalú

Ar ein taith trwy ranbarth La Garrotxa, deuwn yn awr i Besalu, un o'r trefi harddaf Catalonia. Fe'i lleolir y tu mewn i dalaith Girona, ar lan yr afon Fluviá a bydd cerdded drwy ei strydoedd coblog cul yn gwneud i chi fynd yn ôl i'r Canoloesol. Mae mynediad i'r fila ei hun, drwy'r bont, bydd yn gwneud i chi gael y teimlad hwnnw. Mae'r adeiladwaith Romanésg hwn, gyda'i ddimensiynau mawreddog, ei dŵr hecsagonol caerog a'i gyflwr cadwraeth godidog, yn borth teilwng i Besalú hardd.

Unwaith y byddwch yn y dref, gallwch gerdded drwy'r strydoedd a oedd yn rhan o'i chwarter em. Yn eu plith, rhai Pont Vell, Rocafort neu Portalet. Yn yr un modd, o dan weddillion yr hen synagog, gallwch chi ymweld y mivke, lie y cyflawnwyd y baddonau defodol. Ar y llaw arall, i'r patrimoniaeth grefyddol y perthyn y eglwys Romanésg San Vicente y sef Ysbyty San JulianY ddau o'r XNUMXfed ganrif. Ond, yn anad dim, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r Mynachlog San Pedro de Besalu, rhyfeddod Romanésg arall o'r X, er ei fod wedi'i ddiwygio yn yr XII. Y tu mewn, mae'r gromen ganolog fawr yn sefyll allan gyda'i symudedd. Hefyd, yn ei ymyl mae gennych sampl arall o bensaernïaeth ganoloesol, er yn yr achos sifil hwn. Rydym yn siarad â chi am y Ty Cornella.

Yn olaf, mae syrpreis arall yn eich disgwyl yn Besalú. Yn ymwneud syrcas, amgueddfa sy'n ymroddedig i fyd y syrcas sydd wedi'i lleoli yn yr hen ty modernaidd abad San Pedro. Ymhlith y casgliadau y mae'n eu cadw, mae'r un o stampiau ar thema syrcas yn sefyll allan ac mae ganddi hefyd y syrcas fach fwyaf yn y byd. Ac yn olaf, darn o gyngor. Os ydych chi am ymgolli yn yr Oesoedd Canol, ymwelwch â Besalú ar ddechrau mis Medi, pan fydd yn dathlu ei ffair ganoloesol, gyda chrefftau a gweithgareddau hamdden.

Castellfollit de la roca

Castellfollit de la roca

Golygfa banoramig drawiadol o Gastellfollit de la Roca

Prin bedair cilomedr ar ddeg o Besalú, mae gennych chi'r berl arall hon i ymweld â hi La garrotxa. Mae'n boblogaeth fechan sydd wedi'i lleoli ar lwyfandir basaltaidd mawr tua hanner can metr uwchlaw lefel y môr. Golygfa panoramig, bydd yn ymddangos i chi fod eu tai yn wedi'i leinio ar ymyl y dibyn. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych ei fod yn un o'r trefi lleiaf yn Sbaen, gan fod ganddi arwynebedd llai na chilomedr sgwâr.

Dylech hefyd fynd drwy eich helmed hanesyddol o strydoedd cul, coblog a thai a adeiladwyd gyda chraig folcanig o'r ardal. Hefyd, ymwelwch a'r Eglwys San Salvador, yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif, er bod ei ffurf bresennol, yn arddull y Dadeni, yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif. Fodd bynnag, gallwch weld ffenestr a sawl priflythrennau Romanésg. Yn olaf, mae Castellfollit wedi dwy amgueddfa. Mae un yn ymroddedig i mewnosodiad, ond mwy chwilfrydig yw'r ail. Mae'n ymwneud amgueddfa fietnam, lle gallwch weld dillad ac offer a ddefnyddiwyd yn rhyfel y wlad honno.

Santa Pau, rhyfeddod arall yr Oesoedd Canol

Siôn Corn

Castell canoloesol Santa Pau

Symudwn yn awr i ganol parc naturiol Parth Folcanig La Garrotxa i ymweld ag ef Siôn Corn, tref nad oes ganddi ddim i'w genfigennu wrth y rhai blaenorol oherwydd ei nodweddion canoloesol. Adeiladwyd y fila hwn o gwmpas ei castell o'r XNUMXeg ganrif ac mae'n cael ei ddatgan Heneb Artistig Hanesyddol.

Felly, mae'n sefyll allan yn arbennig am ei adeiladau rhamantus. Yn eu plith, y eglwysi San Vicente a San Honorato, yr olaf ag allor alabastr gwerthfawr o'r XNUMXeg ganrif. A hefyd ef Mynachlog San Julian del Monte ac Gwarchodfeydd y Virgen de los Arcos a Santa Margarita de la Cot, wedi'i leoli, yn union, yn crater y llosgfynydd homonymous. Yn ôl mae'r eglwys Santa Maria, dyddiedig yn y bymthegfed ganrif.

Dim llai pert yw hi Prif Sgwâr, yr un mor ganoloesol ac yn cynnwys tai ynghlwm wrth yr hen wal. Nid dyma'r unig un. Hyd yn oed yn hŷn yw'r Sgwâr Vila Vela, y ceir mynediad iddo drwy'r drws o'r un enw ac sy'n dyddio o ddechrau'r XNUMXg. Ac, fel cyferbyniad i gynifer o ryfeddodau'r Oesoedd Canol, mae gennych yr alwad RLlwybr Artistiaid Ifanc, set o weithiau a ddosbarthwyd ledled y dref ac a wnaed yn ystod cyfarfod o grewyr y dref a gynhaliwyd ym 1992.

Sant Joan les Fonts

Sant Joan les Fonts

Pont ganoloesol Sant Joan les Fonts, rhyfeddod arall i ymweld ag ef yn La Garrotxa

Fe wnaethom orffen ein hadolygiad o'r hyn i'w weld ynddo La garrotxa yn y rhyfeddod cofiadwy arall hwn a elwid gynt begudá. Fe'i lleolir ar lan yr afon Fluviá, y mae ei pont ganoloesol, y prif gysylltiad rhwng yr hen dref a chymdogaeth Castanyer.

Nid dyma’r unig adeiladwaith o’r cyfnod hwnnw sydd gan Sant Joan, er i’r daeargrynfeydd a ddigwyddodd yn 1427 a 1428 ddinistrio llawer ohonynt. Mewn unrhyw achos, mae'n sefyll allan Ranch Juvinyá, maenordy caerog gyda thŵr amddiffynnol sy'n y adeilad Romanésg hynaf oll Catalonia. A hefyd y twr canadell, pedair stori a bylchau.

Ond yn anad dim, rhaid i chi weld y Mynachlog Sant Joan les Fonts. ei godidog eglwys Romanesque Mae'n dyddio o'r XNUMXfed ganrif ac mae wedi'i gatalogio â hi Ased o Ddiddordeb Diwylliannol. Fe'ch trawyd gan liw pinc ei waliau ac addurniadau'r cromfachau. Edrychwch hefyd ar y garreg gerfiedig ar un o'i waliau ochr. Mae'n cynnwys arysgrif o'r cyfnod Visigothig. Ar y llaw arall, y tu mewn, mae ganddo ffont bedydd o'r un ganrif â'r deml, gyda phriflythrennau addurnedig a gweithiau celf eraill.

I gloi, rydym wedi dangos y prif i chi Beth i ymweld ag ef yn La Garrotxa. Ond gallem hefyd eich cynghori i gysylltu Y Fflatiau, gyda'i eglwys Romanésg o Santa María de les Encies; a San Feliu de Pallarols, ag adfeilion castell Hostoles ; i bentref bychan Y Mallol, wedi datgan Safle Hanesyddol-Artistig, neu argelawr, gyda'i dŷ palas Montpalau, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif. Meiddio adnabod y rhanbarth hardd hwn o dalaith Girona.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*