Lle i nofio gyda dolffiniaid yn Sbaen

Y dolffiniaid maent yn brydferth ac yn hynod smart. Mamaliaid morol, morfilod a, ydyn nhw mae 34 o rywogaethau. Oeddet ti'n gwybod? Rwy’n eu caru, ond rwy’n ystyried mai anifeiliaid ydyn nhw a bod yn rhaid i chi adael llonydd iddyn nhw, felly dwi ddim wir yn deall awydd twristiaid bod pobl yn rhyngweithio â nhw ...

Ond wel, y cwestiwn wedyn, Allwch chi nofio gyda dolffiniaid yn Sbaen? Mewn egwyddor, dim. Mae grwpiau amgylcheddol wedi ei sicrhau, ond o hyd mae yna ychydig o leoedd lle gallwch chi rywsut eu gweld yn agos. Gadewch i ni wybod ychydig mwy am y pwnc.

Nofio gyda dolffiniaid yn Sbaen

Fel y dywedasom, mae'n eithaf anodd nofio gyda dolffiniaid yn Sbaen oherwydd wedi'i wahardd. Eto, mae sawl man lle mae mae yna sioeau dolffiniaid a hyd yn oed os ydyw, gallwch fod yn agos, er enghraifft yn y Sw Madrid neu Sw Barcelona.

Er mwyn rhyngweithio mwy â nhw mae'n rhaid i chi fynd Benidorm, i Mundomar. Yma mae un o'r dolffinariwmau gorau yn Ewrop, gyda nid yn unig dolffiniaid ond anifeiliaid morol eraill fel crwbanod, llewod y môr, dyfrgwn, fflamingos ... Mae yna gyfanswm o 80 o rywogaethau ac mae hefyd yn lle y gallwch chi ymarfer therapi dolffiniaid.

Yn Mundomar yr hyn a gynigir yw cyfarfodydd hanner awr gyda dolffiniaid, bob amser gyda phresenoldeb ceidwaid neu hyfforddwyr sy'n dysgu i'r cyhoedd agweddau mwyaf diddorol yr anifeiliaid gwych hyn. Mae mynd gyda phlant yn gynllun gwych. Yna mae'r foment yn para 30 munud ac yn cynnwys y cyfarfod gyda'r anifeiliaid, dau ffotograff a fydd am byth yn cofio'r cyswllt, tywel anrheg, backpack a photel fach o ddŵr mwynol.

yma Fe'ch cynghorir i gadw lle ymhell ymlaen llaw, am o leiaf wythnos, trwy'r siop ar-lein neu trwy anfon e-bost at mundomar@mundomar.es yn nodi enw, cyfenw, rhif ffôn symudol, nifer y plant ac oedolion a'r amser sydd â diddordeb (a all fod am 12 neu 16 pm) .

Gallwch hefyd ffonio dros y ffôn, mae'r holl wybodaeth ar y wefan. Beth ie mae angen i chi wybod sut i nofio a pheidio â bod ag anabledd meddwl, peidio â bod yn feichiog ac os ydych chi'n blentyn a'ch bod rhwng 5 a 12 oed ac na allwch nofio, bydd oedolyn gyda chi. Y math hwn o weithgaredd yn digwydd rhwng Mawrth a Rhagfyr, bob dydd, a'r pris yw 80 ewro yr oedolyn a 55 y plentyn.

Mae lle arall yn Sbaen i gael cyfarfyddiadau dolffiniaid yng Nghatalwnia ac yn Aquopolis. Mae'r lle hwn ar y Costa Dorada, yn La Pineda, ger Salou ac mae'n brydferth Parc dwr. Mae gennych gyswllt â dolffiniaid trwy a taith dywys, gyda sgwrs addysgol a rhyngweithio bach sy'n caniatáu i'r anifeiliaid gael eu cyffwrdd, bob amser o dan lygaid craff y ceidwaid.

Yn amlwg, gallwch chi dynnu lluniau. Heddiw mae'r pris yn 74 ewro i bob oedolyn a phob plentyn. Rhaid i blant fod yn saith oed o leiaf a bod o leiaf 1, 15 metr o daldra. Rhaid i'r rhai rhwng 7 a 10 oed fod yng nghwmni oedolyn sydd hefyd yn cymryd rhan yn y cyfarfod.

Yn y COMUNIDAD Valenciana gallwch hefyd gael cyfarfyddiadau dolffiniaid. Ble? Yn Oceanogràfic o Valencia a chyda Pasbort Animalia. Byddwch nid yn unig yn gallu cwrdd dolffiniaid ond hefyd gyda llewod y môr a dysgu popeth am fywyd yr anifeiliaid gwych hyn. Ac rydych chi'n tynnu llun cofroddion. Beth yw'r ffi am y gweithgaredd hwn? € 44,70 yr oedolyn a € 37 y plentyn.

I weld dolffiniaid Valencia, rhaid i blant fod yn chwech oed o leiaf ac os ydyn nhw rhwng chwech a deuddeg oed mae'n rhaid iddyn nhw fod yng nghwmni oedolyn hefyd. Y peth diddorol yma yw, os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith y rhai sy'n rhoi gofal, gallwch ddod yn un ohonynt am ddiwrnod. Ie, Gallwch chi fod yn Hyfforddwr am ddiwrnod a dysgu am sut maen nhw'n gofalu am yr anifeiliaid. Ychwanegol: mae'r profiad o gysgu gyda siarcod hyd yn oed yn cael ei gynnig am 90 ewro.

El Mae Delfinarium Selwo Marina ym Malaga, ym mwrdeistref Benalmádena. Yma mae gan y dolffinariwm lwybr cerdded tanddwr, wedi'i led-foddi, fel y gallwch chi werthfawrogi'r anifeiliaid o ychydig yn agosach. Trefnir gemau a gallwch dynnu lluniau a chyffwrdd â'r dolffiniaid pan fydd y gweithgareddau hynny wedi'u gorffen. Y gyfradd fesul plentyn yw 39 ewro a phob oedolyn yw 74 ewro, yn dibynnu ar y tymor rydych chi'n mynd.

Yr oedran lleiaf i fwynhau'r profiad hwn ym Malaga yw 5 oed i blant, ac ydy, os ydyn nhw rhwng 5 a 7 rhaid iddyn nhw fod yn nwylo oedolyn. Ni allant ychwaith fesur llai na 1,25 metr o uchder ac os felly, hefyd gydag oedolyn wrth eu hymyl.

Dyma'r lleoedd lle mae'n bosibl rhyngweithio â dolffiniaid yn Sbaen. Sylwch nad wyf yn dweud nofio oherwydd fel y dywedasom ar y dechrau bod gweithgaredd wedi'i wahardd yn y wlad. Mae'n ymwneud â rhyngweithio, bod yn agos, eu cyffwrdd, a dim llawer arall..

Y tu allan i Sbaen, er yn agos, gallwch wneud ychydig mwy ym Mhortiwgal, yn Zoomarine. yma ie gallwch nofio Wel, gallwch chi fynd i mewn i forlyn enfawr wedi'i amgylchynu gan blanhigion a thywod gwyn. Mae'n ddrytach ond mae'n werth chweil: mae'n costio 125 ewro, yn dibynnu ar y tymor.

Ond onid oes lle arall yn Sbaen mewn gwirionedd? Wel, gallwch chi fynd i arfordir yr Iwerydd a chofrestru ar gyfer taith sy'n caniatáu ichi fynd i'w gweld yn eu cynefin naturiol., Ie yn wir. Mae gwibdeithiau o'r math hwn yn yr Ynysoedd Dedwydd, er enghraifft, ond mae'n dal yn anghyfreithlon nofio gyda'i gilydd.

Y gwir yw ei bod yn ymddangos yn berffaith i mi na allwch nofio gyda dolffiniaid. Mae cadw anifeiliaid sy'n cael eu hamddifadu o'u rhyddid yn ymddangos i mi yn arswyd, sy'n nodweddiadol iawn o'r XNUMXeg ganrif, yn tydi? Pa angen sydd heddiw i gynnal y mathau hyn o leoedd pan allwch chi naill ai deithio neu ei wylio ar y teledu neu'r Rhyngrwyd? Ydw, dwi'n gwybod, mae'n rhaid i nofio gyda dolffiniaid fod yn fendigedig ac yn brofiad gwirioneddol fythgofiadwy, ond a yw'n werth pwysleisio'r anifeiliaid hyn, aflonyddu arnyn nhw mewn cychod sy'n llawn twristiaid neu eu cloi mewn dolffiniwm fel y gall pobl eu cyffwrdd a thynnu lluniau ohonyn nhw?

Os yw'r gweithgaredd o ddiddordeb i chi beth bynnag, fy nghyngor i yw hynny edrych i ddeifio neu nofio ymysg dolffiniaid yn y gwyllt. Mae ei wneud gydag anifeiliaid am ddim yn fendigedig ac yn wahanol iawn i ryngweithio â'r anifail caeedig, gan nad yw hyn ond yn annog hela.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*