Bryn Haearn

Mae Cerro del Hierro yn heneb naturiol drawiadol sydd wedi'i lleoli yn nhalaith Sevilla eisoes bron i saith gant metr uwchlaw lefel y môr. Wedi'i ddefnyddio fel mwynglawdd ers cyfnod y Rhufeiniaid, mae'n ffurfio, ynghyd â'r hyn sydd o'i amgylch Parc Naturiol Sierra Norte.

Fel y mae ei enw'n awgrymu, cafodd ei werthfawrogi'n fawr am y cyfoeth yn haearn o'i greigiau calchfaen. Ond nawr mae ei bwysigrwydd yn gorwedd yn y dirwedd ysblennydd sy'n ffurfio ei wyneb carst. Ac, yn anad dim, am ei werth naturiol ac am fod yn berffaith ar gyfer heicio a dringo. Os ydych chi eisiau adnabod Cerro del Hierro yn well, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Cydffurfiad Cerro del Hierro

Mae tarddiad Cerro del Hierro yn dyddio'n ôl i Cyfnod Cambrian, hynny yw tua phum can miliwn o flynyddoedd yn ôl. Fe'i ffurfiwyd o welyau môr a drawsnewidiwyd yn greigiau calchfaen. Wedi hynny, mae'r tir yn karstified trosi rhan o'i gyfoeth haearn yn ocsidau a hydrocsidau a oedd yn ei dro yn ffurfio gwythiennau.

Arweiniodd hyn oll at gloddio Cerro del Hierro, a ddechreuwyd, fel y dywedasom wrthych, gan y Rhufeiniaid. Mor gynnar â'r XNUMXeg ganrif, roedd cwmnïau o'r Alban yn cloddio'r mwyn ac yn creu y dref sy'n dal i fyw ac felly gallwch chi ymweld heddiw. Roedd hyd yn oed llinell reilffordd a oedd yn cysylltu'r ardal hon â phorthladd Seville ar gyfer trosglwyddo haearn.

Ac ni ddylai bywyd yn yr ardal fod wedi bod yn hawdd, gan ei fod yn cael ei alw'n "Siberia Sevillian", efallai gydag ychydig o or-ddweud. Fodd bynnag, y gwir yw, yn y gaeaf, mae'r tymheredd sawl gradd yn is na sero.

Golygfa o'r Cerro del Hierro

Bryn Haearn

Pethau i'w gwneud yn Cerro del Hierro

Fel yr esboniwyd gennym, mae'r ardal hon yn addas ar gyfer dringo a heicio. O ran yr olaf, mae ganddo goedwigoedd gwyrddlas a sawl llwybr mor brydferth fel na allwch eu colli. Rydyn ni'n mynd i ddangos dau ohonyn nhw i chi fel enghreifftiau.

Glasffordd y Sierra Norte de Sevilla

Yn union y cynllun y rheilffordd mae'r hyn y soniasom amdano o'r blaen bellach wedi'i drawsnewid yn llwybr gwyrdd y gallwch ei deithio ar droed neu ar feic mynydd. Rhan o'r dref lofaol ei hun ac, yn fwy penodol, yr hyn a elwir Tŷ'r Saeson, a oedd yn gartref i beirianwyr a rheolwyr yr hen fwynglawdd. Ar hyn o bryd, mae'n gartref i a Canolfan ddehongli ar y Cerro del Hierro.

Llwybr Cerro del Hierro

Mae'n llwybr arall o symlrwydd enfawr gan mai dim ond dau gilometr sydd ganddo. Mae'n werth ymweld ag ef am ei harddwch naturiol, gyda ffurfiannau creigiau mor hynod â y lapiaces a'r nodwyddau. Ond hefyd oherwydd ei fod yn mynd i mewn i dwneli ac orielau'r hen fwynglawdd.

Dringo

Mae Cerro del Hierro hefyd yn ardal berffaith ar gyfer dringo. Mewn gwirionedd, mae'r lle pwysicaf i ymarfer y gamp hon yn nhalaith gyfan Seville. Yn gyfan gwbl, mae ganddo rai cant ac ugain o ffyrdd mae hynny'n cynnwys rhywfaint o ddringo clasurol ond eraill hefyd yn fwy modern a chymhleth. Os ydych chi'n hoffi'r gamp hon, mae'n hanfodol eich bod chi'n adnabod Cerro del Hierro.

Y dref lofaol

Yn ogystal â mwynhau natur, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r hen dref lofaol y dywedasom wrthych amdani yn gynharach. Ynddo, yn ogystal â gweld gweddillion y tai, byddwch hefyd yn arsylwi cystrawennau mwyngloddio, warysau, a Eglwys Anglicanaidd a'r hen gorsaf reilffordd. Mae gennych hefyd y ganolfan ddehongli yr ydym wedi sôn amdani a bwyty lle gallwch ail-wefru'ch batris.

Eglwys Anglicanaidd

Hen eglwys Anglicanaidd yn nhref Cerro del Hierro

Y ddwy dref hardd o amgylch Cerro del Hierro

Ond bydd eich ymweliad â'r rhyfeddod naturiol hwn yn anghyflawn os nad ydych chi'n adnabod y ddwy dref hardd sy'n agos ati, ychydig gilometrau i ffwrdd, ac sydd rhwng y harddaf yn nhalaith Seville. Rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi amdanyn nhw.

Cystennin

Yn agos iawn at Cerro del Hierro fe welwch y dref fach wen hon, prin chwe mil o drigolion yn swatio yn y canol Sierra Morena. Wedi'i ddatgan Cymhleth Artistig Hanesyddol, mae gan dref Constantina lawer i'w gynnig i chi.

I ddechrau, gallwch ymweld â'u castell. Fe'i hadeiladwyd yn yr oes Arabaidd mae'n debyg ar weddillion hen gaer. Fodd bynnag, mae ei addasiadau diweddaraf yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif. Mae'n Ased o Ddiddordeb Diwylliannol ac, er bod treigl amser wedi difetha llanast arno, gwnaed diwygiadau ychydig amser yn ôl.

Dylech hefyd ymweld yn Constantina y Eglwys Arglwyddes yr Ymgnawdoliad, teml Mudejar o'r XNUMXeg ganrif, er bod ei ffasâd twr ysblennydd o'r XNUMXeg ganrif. Yr un mor ddoeth yw ymweliad ag eglwysi Nuestro Padre Jesús a La Concepción a lleiandai Santa Clara a Tardón.

Ond efallai mai'r peth harddaf am Constantina yw ei helmed hanesyddol, gydag adeilad neoglasurol Neuadd y Dref a'i nifer o gartrefi urddasol yn yr arddull ranbarthol neu yr un mor neoglasurol. Sampl dda ohonynt yw'r C.palas asa cyfrif Fuente. Yn olaf, rydym yn argymell eich bod yn cerdded trwy gymdogaeth Morería a gweld Tŵr y Cloc.

Castell Cystennin

Castell Cystennin

Sant Nicholas o'r Porthladd

Hefyd ychydig gilometrau o Cerro del Hierro fe welwch y dref hardd hon hyd yn oed yn llai na'r un flaenorol gan fod ganddi tua chwe chant o drigolion. Ynddo gallwch ymweld â'r hardd Eglwys Mudejar yn San Sebastián, y tu mewn y mae'r ffont lle cafodd ei fedyddio San Diego de Alcala.

Un arall o'i henebion yw'r meudwyaeth San Diego, hefyd Mudejar. Ac, wrth ymyl y rhain, mae'r Pont Rufeinig dros afon Galindón, trawslun carreg o'r XNUMXeg ganrif ac olion twr Mwslimaidd.

Ond mae gan San Nicolás del Puerto syndod arall i chi o hyd. Mae'n ymwneud â'r Rhaeadrau Huesna, heneb naturiol yr ydym yn eich cynghori i'w gweld. Mae'n cynnwys grŵp o raeadrau a phyllau bach wedi'u hamgylchynu gan lystyfiant coedwig ac afon.

Sut i gyrraedd Cerro del Hierro

Yr unig ffordd sy'n rhaid i chi gyrraedd y gofod naturiol trawiadol hwn yw'r ffordd. Gallwch ei gyrchu o Constantina i'r de neu o San Nicolás del Puerto i'r gogledd. Yn yr achos cyntaf, rhaid i chi ddilyn y llwybr A-455 ac yna y SE-163. Ar y llaw arall, os ydych chi'n teithio o San Nicolás, mae'r ffordd, yn uniongyrchol, yn SE-163.

I gloi, Bryn Haearn Mae'n heneb naturiol fendigedig lle gallwch chi fynd i ddringo a heicio. Ond hefyd swynwch eich hun gyda'i dirweddau ac ymwelwch â'r ddwy dref hardd yr ydym wedi sôn amdanyn nhw. Os cewch gyfle, ymwelwch ag ef, ni fyddwch yn difaru.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)