bwyd Almaenig nodweddiadol

Selsig

Pan feddyliwn am bwyd Almaenig nodweddiadolyn anochel rydym yn dod i'r meddwl selsig. Yn wir, mae gan ei gastronomeg fwy na phymtheg cant o wahanol fathau ohonynt. Ond mae bwyd Almaeneg yn llawer mwy na'r cynnyrch hwn.

Felly, mae'r tiriogaethau deheuol megis Bafaria o swabian rhannu ryseitiau gyda'u cymdogion Swistir y Awstria. Yn yr un modd, yn y gorllewin mae dylanwadau gan yr enwog Coginio Ffrengig ac yn y gogledd ceir cyd-ddigwyddiadau â'r Coginio Iseldiraidd a Llychlyn, yn enwedig pan ddaw i bysgod. Fodd bynnag, mae gan fwyd Teutonig rai nodweddion cyffredin. Rydyn ni'n mynd i'w dangos i chi ac yna siarad am fwyd Almaenig nodweddiadol.

Nodweddion coginio Almaeneg

Sauerkraut

Sauerkraut, un o brydau ochr mwyaf nodweddiadol o fwyd Almaeneg

Fel yr oeddem yn ei ddweud, mae bwyd Almaeneg yn llawer mwy na selsig a chwrw. Yr olaf, efallai, yw diod nodweddiadol y wlad par excellence, ond mae gwinoedd da hefyd. Mewn gwirionedd, mae gan y wlad un ar bymtheg o ranbarthau gwin sy'n cyd-fynd yn fras â gwastadeddau'r afonydd mawr fel y Rhein, yr Elbe neu'r Moselle.

Y mathau o rawnwin sy'n tyfu fwyaf yw Riesling a Silvaner. Er mwyn rhoi syniad i chi o bwysigrwydd gwin yn niwylliant yr Almaen, byddwn yn dweud wrthych fod yna leoedd o'r enw weinstube. Byddent yn cyfateb i'n gwindai a hyd yn oed, yn y misoedd cynaeafu grawnwin, y weinfests. Maent yn bartïon sy'n ei ddathlu ac yn ystod y maent yn yfed, yn rhesymegol, gwin a bwyta cacennau nionyn a elwir zwiebelkuchen.

Ar y llaw arall, yn gyffredinol, nodweddir gastronomeg yr Almaen gan gynnig blasau crynodedig a chryf. Un arall o'i elfennau rhagorol yw rhywbeth mor sylfaenol â bara. bodoli tua thri chant o wahanol fathau o fara yn y wlad. Nid yw’n gyd-ddigwyddiad, felly, fod ganddi ddwy amgueddfa wedi’u neilltuo ar gyfer y bwyd hwn.

O ran diet ac arferion yr Almaenwyr, y prif brydau yw brecwast a chinio. Yn lle hynny, mae cinio yn ysgafnach. Mae'r cyntaf yn cynnwys coffi neu de, wyau, rholiau a theisennau, cigoedd oer a chawsiau. Ynglŷn â'r bwyd hwn, mae'n nodweddiadol o Bafaria ac, o ganlyniad, o lawer o'r Almaen bauernfrühstück o brecwast ffermwr, sy'n cynnwys tatws wedi'u coginio â menyn, winwns wedi'u carameleiddio, cig moch, wyau a phupur du.

Mae prif gwrs ar gyfer pryd canolog y dydd fel arfer, fel arfer cig gyda dysgl ochr. Gall hyn fod yn basta, llysiau neu lysiau. Yna mae ganddo bwdin. Fodd bynnag, yn y rhanbarthau deheuol, efallai oherwydd dylanwad gwledydd Môr y Canoldir, mae arferiad o aperitivo. maen nhw'n ei alw byrbryd o imbis ac fel arfer mae'n cynnwys cwrw a bara gyda selsig, cigoedd mwg neu gaws.

O ran cinio, mae'n cael ei wneud tua saith yr hwyr ac mae'n debyg i'n byrbryd prynhawn. Prin ei fod yn cynnwys cwpl o frechdanau. Fodd bynnag, mae hyn wedi newid llawer yn ddiweddar. Nawr, mae'r Almaenwyr hefyd yn bwyta cinio mewn ffordd fwy cyflawn a maethlon.

Yn olaf, byddwn yn dweud wrthych am y mannau lle gallwch chi roi cynnig ar fwyd Almaeneg nodweddiadol. Yn rhesymegol, mae gennych chi fwytai a bragdai ym mhob dinas yn y wlad. Ond, fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud hynny wrthych mae llanast. Maent yn ymdebygu i ffreuturau Sbaen a gallwch ddod o hyd iddynt mewn prifysgolion. Maent yn lleoedd sy'n cynnig bwyd hunanwasanaeth, ond yn eithaf rhad. Er gwaethaf hyn, mae'n bwyta'n eithaf da. Yn wir, y cylchgrawn Almaeneg yn unig dewis bob blwyddyn y mansa gorau yn y wlad. Ond, ar ôl i ni esbonio hyn i gyd i chi, rydyn ni'n mynd i'ch cyflwyno chi i'r seigiau sy'n rhan o fwyd Almaenig nodweddiadol.

y pretzel

pretzel

Mathau amrywiol o bretzel, y bara mwyaf cyffredin mewn bwyd Almaeneg nodweddiadol

Dechreuwn gyda'r bara hwn, yr hwn, efallai, yw y mwyaf cynrychioliadol o'r mwy na thri chant yn yr Almaen. Mae'n fath o ddolen fawr a thenau sy'n frodorol i'r ardal o Bafaria. Mae dwy rysáit i'w wneud: mae un yn fath o fara ac yn feddalach, tra bod y llall yn arddull cwci ac yn fwy cyson.

Fodd bynnag, gallwch ofyn yn yr Almaen, fel y dywedasom, llawer o fathau eraill o fara. Ymhlith eraill, mae gennych chi gyfan, gwenith a rhyg (gelwir yr olaf yn pwmpernicel), winwnsyn a gyda hadau pwmpen neu blodyn yr haul.

Y selsig

Selsig

wieners

Rydym eisoes wedi dweud wrthych wrth basio am gynnyrch mor Almaeneg â selsig. Ond mae'n rhaid i ni ymchwilio i'r hyn y maent yn ei olygu yn gastronomeg y wlad honno. Yr ydym hefyd wedi sôn wrthych fod mwy na fy mhum cant o fathau ohonynt. Yn fras, maent yn cynnwys gwahanol friwgig a chynfennau eraill.

Yn yr un modd, maent yn cael eu paratoi, yn anad dim, mewn dwy ffordd: grilio neu rostbratwurst a sgaldan ynteu Brühwurst. Yn ôl rhanbarth, mae'r selsig thuringian, y mae ei rysáit yn gyfrinachol, er ei bod yn hysbys ei fod yn cynnwys porc a sbeisys fel carawe a marjoram.

Mae Almaenwyr yn bwyta selsig mewn sawl ffordd. Maen nhw'n ei wneud fel rydyn ni'n ei wneud, mewn cŵn poeth, ond mae'n well ganddyn nhw ffyrdd eraill. Felly, er enghraifft, ynghyd â salad tatws o'r enw cartoffelsalad o con Y poblogaidd sauerkraut. Defnyddir yr olaf hefyd i gyd-fynd â llawer o brydau eraill. Mae'n cynnwys salad o ffilamentau bresych sydd wedi cael eplesu asid lactig. O ganlyniad, mae ganddo flas asid cryf.

Kartoffelsuppe a chawliau eraill

cawl cwrw

cawl cwrw

Mae bwyd Almaeneg nodweddiadol yn cynnwys llawer o fathau o gawl. Yn gyffredinol, y mae ryseitiau cryf i ddod yn gynnes. Yn eu plith, yr alwad cartoffelsuppe, sy'n cael ei wneud gyda broth cig, tatws, moron, seleri, winwns a rhywfaint o gydran cig, selsig yn bennaf.

Mwy chwilfrydig yw'r cawl cwrw, sy'n cael ei baratoi gyda'r diod hwn, cawl cig, menyn, winwnsyn, darnau o fara wedi'u ffrio ac ychydig o gennin syfi. yn cael ei wneud hefyd cawl asbaragws o pwmpen. Ac, fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych eu bod yn paratoi, fel ninnau, cawl garlleg. Ond nid y dannedd a ddefnyddiant i'w baratoi, ond y dail. Felly, mae ei liw yn wyrdd ac mae ei flas yn wahanol iawn.

Am ei ran, y ffon fflädle yn nodweddiadol o Bafaria ac fe'i gwneir â darnau o gig wedi'u torri'n dafelli, deilen llawryf, pupur, cennin syfi, persli a halen. Amrywiad ysgafnach yw cawl o knodel, sydd â'r peli hyn o semolina, nionyn, moron a nytmeg. Mwy grymus yw'r cawl pys, sy'n draddodiadol yn Gogledd Rhein-Westphalia, gan ei fod yn cael ei weini fel arfer gyda selsig a bara.

Migwrn : yr Eisbein

Eisbein

Eisbein: migwrn gyda sauerkraut

Un o'r cigoedd sy'n well gan yr Almaenwyr yw porc. Maen nhw hefyd yn bwyta llawer o gig llo a dofednod fel cyw iâr, gŵydd neu ŵydd. Hefyd, nid yw helwriaeth fel baedd gwyllt neu iwrch, na chwningen na gafr yn ddiffygiol yn eu diet. Maent hyd yn oed yn bwyta llawer o gig ceffyl, yn enwedig yn y saxony is.

Ond, wrth fynd yn ôl at borc, un o'i hoff rannau yw'r migwrn, sy'n cael ei ddefnyddio i goginio'r pryd o'r enw Eisbein. Yn rhesymegol, mae wedi migwrn a baratowyd yn y popty ar dymheredd isel i gyflawni'r gwead a ddymunir. ac yn cyd-fynd â sauerkraut, tatws wedi'u berwi, pys stwnsh a hyd yn oed peli cig. Fodd bynnag, mae hefyd wedi'i baratoi'n syml wedi'i rostio ac nid dyma'r unig ffordd o fwyta porc sydd gan yr Almaenwyr.

Yn union yn y rhanbarth yr ydym newydd grybwyll bod y Cutlet Sacsoni neu Kasseler. Fel yr un rydyn ni'n ei fwyta yma, golwyth porc mwg a hallt ydyw. Ond maen nhw fel arfer yn mynd gyda hi hefyd sauerkraut neu lysiau.

Schnitzel neu escalope Fiennaidd

Schnitzel

Schnitzel neu escalope Fiennaidd

Er gwaethaf ei enw, mae'n saig a ddefnyddir yn eang yn yr Almaen a hefyd yn Yr Eidal a hyd yn oed yn Sbaen. am nad yw yn ddim ond a escalope cig llo bara. Hynny yw, escalope Milanese yr ydym yn ei adnabod yn ein gwlad. Ar ben hynny, ei enw yma sydd fwyaf priodol, gan fod y cyfeiriad ysgrifenedig cyntaf am y rysáit hwn i'w gael mewn llawysgrif Milanese o'r XNUMXfed ganrif.

Fodd bynnag, mae ei baratoi yn arbennig. Nid yw'n ddigon i fara'r cig a'i ffrio. Yn flaenorol, rhaid ei daro â mallet i'w feddalu. Yna mae'n cael ei basio trwy flawd gwenith, wy wedi'i guro a briwsion bara. Ac, yn olaf, mae'n cael ei ffrio mewn menyn. Mae'r canlyniad yn flasus ac, fel y dywedasom wrthych, mae'n rhan o'r bwyd Almaeneg nodweddiadol.

penwaig a physgod eraill

rholiau

rholmops penwaig

Nid yw'r Almaenwyr yn cael eu rhoi iawn i baratoadau pysgod mawr. Un o flasau mwyaf poblogaidd y wlad, fodd bynnag, yw'r rholmop, sef ffiled penwaig wedi'i rolio mewn picl neu winwnsyn a'i farinadu mewn finegr. Mae hefyd yn cael ei werthfawrogi y brithyll o ardal y Coedwig ddu, sydd fel arfer yn cael ei baratoi mewn papillot.

Fel ar gyfer pysgod cregyn, maent yn dod o'r Môr y Gogledd. Yn y rhanbarthau yn ymyl hwn mae'n arferol cymryd math o berdysyn bach o'r enw crabben Ar brecwast. Maent hefyd yn cael eu bwyta cregyn gleision arddull rhenish, sydd â saws o win gwyn, nionyn, moron, cennin, lemwn, persli a phupur du.

Strudel a chynhyrchion crwst eraill

Cacen y Goedwig Ddu

Teisen y Goedwig Ddu

Rydyn ni'n gorffen ein taith o amgylch bwyd nodweddiadol o'r Almaen yng nghrwstau'r wlad. Un o'i baratoadau mwyaf enwog yw y chwyrlio. Er yn wreiddiol o Awstria, yn cael ei fwyta'n eang ledled yr Almaen. Mae'n cynnwys pastai crwst pwff sydd wedi'i lenwi â gwahanol hufenau neu bastau a'i orchuddio â siwgr eisin. Y mwyaf poblogaidd yw yr un afal.

Ond mae ganddo hefyd fwyd Almaeneg gyda chacennau blasus. Un o'r rhai mwyaf enwog yw y goedwig ddu, sydd â haenau o fisgedi siocled wedi'u trochi mewn kirsch sydd bob yn ail â hufen a cheirios. Yn olaf, daw i ben gyda naddion siocled hefyd.

Hefyd yn flasus caws caws o käsekuchen, sy'n cael ei baratoi gyda ricotta neu gaws cwarc, wyau, hufen, siwgr a chynhwysion eraill. Fel rheol, caiff ei weini'n oer ac mae saws llugaeron yn cyd-fynd ag ef.

I gloi, rydym wedi dangos i chi'r prif brydau sy'n rhan o'r bwyd Almaenig nodweddiadol. Yn rhesymegol, mae yna lawer o rai eraill fel y sbatsh, sef pasta siâp crwn ynghyd â gwahanol gynhyrchion. Neu'r frikadellen, sy'n fath o beli cig wedi'u ffrio sydd â briwgig, wy, briwsion bara, halen a phupur ac sy'n cael eu gweini â saws tartar neu wen. Onid ydych chi'n meddwl eu bod yn ryseitiau blasus?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*