Bwyd nodweddiadol Cordoba

Salmorejo

La bwyd nodweddiadol Cordoba Mae'n gynnyrch dau ddylanwad. Ar y naill law, roedd yr Andalwsiaid yn deillio o'i orffennol Mwslemaidd ac, ar y llaw arall, dyfodiad Cristnogol o ogledd Penrhyn Iberia. I'r cyntaf y mae yn ddyledus am y defnydd helaeth o sbeisys megis oregano, mintys neu tarragon, tra bod nifer o ryseitiau traddodiadol wedi'u cymryd o'r olaf.

Y Cynhyrchion y ddaear yw ei brif gynhwysion. Yn eu plith, mae rôl yr un mor hanfodol yn cael ei chwarae gan y olew olewydd o'u meysydd. Ond hefyd gwartheg ei mynyddoedd. Yn union, gallwn wahaniaethu rhwng dau amrywiad yn gastronomeg Cordovan. Yr alwad cwrteisi Oherwydd ei fod wedi datblygu yn y canolfannau amaethyddol hyn, yn y bôn mae'n cynnwys cawliau a stiwiau. Yn lle hynny, mae'r o gefn gwlad Mae'n seiliedig yn fwy ar brydau swmpus. Os ydych chi eisiau gwybod yn well beth yw bwyd arferol Córdoba, rydyn ni'n mynd i fynd ar daith o amgylch ei ryseitiau mwyaf poblogaidd.

Cawliau oer, clasur ym mwyd nodweddiadol Córdoba

Garlleg gwyn

Plât o ajoblanco

Mae'r tywydd bob amser yn dylanwadu ar gastronomeg lle. Ac nid oedd Córdoba yn mynd i fod yn eithriad. Mae ei dywydd poeth yn gwahodd paratoi cawliau neu hufenau oer sy'n adnewyddu'r corff. Am y rheswm hwn, mae'r mathau hyn o ryseitiau yn draddodiadol mewn bwyd Cordovan.

Dichon mai ei glasur gwych yn yr ystyr yma yw y salmorejo. Ei gynhwysion sylfaenol yw bara mâl, olew olewydd, garlleg, halen a thomato. Y canlyniad yw hufen blasus yr ydych yn cael ei weini gyda naddion ham neu wy wedi'i ferwi'n galed. Hefyd, oherwydd ei gyfansoddiad a'i ffordd o'i yfed, mae arbenigwyr yn cynnwys y rysáit hwn ymhlith y rhai o gazpachos Andalusaidd.

Ond nid dyma'r unig gawl oer sy'n nodweddiadol o Córdoba. Felly hefyd y Garlleg gwyn, sy'n cael ei wneud â dŵr, garlleg, halen, olew olewydd, bara, almonau mâl a mymryn o finegr. Yn yr un modd, byddant yn ei weini ynghyd â darnau o felon neu rawnwin. Ar y llaw arall, credir bod ei darddiad hyd yn oed yn hŷn na rhai salmorejo, gan y gallai ddyddio'n ôl i gyfnod y Rhufeiniaid a hyd yn oed i fwyd Groegaidd.

Stiws a dechreuwyr

Golygfa o rai fflamencwinau

Flamencwinau

Ond nid yw popeth yn seigiau oer ym mwyd nodweddiadol Córdoba. Mae ganddo hefyd ryseitiau mwy swmpus a fydd yn flasus i chi. Yn eu plith, y stiw o ffa sych neu boronia ac paella gwlad. Mae gan yr olaf, yn ogystal â reis, ham, cig moch, cyw iâr a chorizo, yn ogystal â phaprica a ewin. Yn yr un modd, mae stiwiau eraill yn asbaragws chwerw, migas ac uwd.

Ond mwy cynhenid ​​yw y pot cordovan, stiw ffacbys wedi'i wneud gyda phaprica, cig moch porc, winwnsyn, garlleg, halen a bresych. Fel rysáit grymus, roedd yn arfer bod yn barod i fwydo gweithwyr dydd, ond, dros amser, mae wedi dod yn glasur o gastronomeg y dalaith Andalusaidd.

cigoedd lleol

cynffon ychen

Rabo de toro, clasur o fwyd nodweddiadol Córdoba

Mae gwartheg yn cael eu magu yn arbennig ym mynyddoedd Córdoba. Mewn gwirionedd, mae ganddo un o'r cabanau mwyaf yn Andalusia sy'n cynnwys bridiau gwartheg, defaid a geifr. Ni fydd yn syndod ichi, felly, fod cig yn un arall o brif gynhwysion stiw yr ardal.

Ynglŷn â nhw, mae dwy saig yn rhan o fwyd nodweddiadol Córdoba. Yn ymwneud y fflamencwiniaid a rabo de toro. Mae gan y rhai cyntaf baratoad syml iawn hefyd. Sleisys o ham Serrano yw'r rhain wedi'u rholio i fyny mewn stribed o lwyn ac, yn ddiweddarach, eu bara a'u ffrio. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod yr enw, fel y credir, yn dod o agwedd estynedig ei ymddangosiad. Yn yr un modd, mae arbenigwyr gastronomeg yn gosod tarddiad y pryd hwn yn nhref Cordoban Bujalance, er ei fod wedi ymledu trwy Sbaen.

O'i ran ef, y mae yr ystlys hefyd yn ddysgl gyffredin mewn rhanau ereill o'n gwlad. Yn ei achos ef, mae'r rysáit wedi bod yn hysbys ers cyfnod y Rhufeiniaid, er bod y paratoadau presennol yn dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'n cael ei baratoi gyda chynffon buchol (tarw neu fuwch) ac mae ganddo hefyd domato, nionyn, moron, pupur, garlleg, halen a deilen llawryf. Hefyd, ychwanegwch olew olewydd a gwydraid o win coch.

Y ddwy saig hyn yr ydym wedi'u hegluro i chi yw'r rhai mwyaf nodweddiadol o fwyd nodweddiadol Córdoba o ran cig. Ond mae eraill fel cig eidion gydag artisiogau, Y stiw cwningen, Y Stiw cig oen neu mochyn sugno plentyn. Gwerthfawrogir y chanfaina hefyd, sydd hefyd yn cael ei wneud â chig oen a'i waed, winwnsyn, garlleg, deilen llawryf a phupur chilli. Ond mae'r rysáit hwn hefyd yn perthyn, gydag amrywiadau, i eraill ceginau Sbaen a hyd yn oed America Ladin.

Seigiau eraill sy'n ymddangos yn y bwyd nodweddiadol o Córdoba

sgrialu Baena

Sgramblo o Baena

Ynghyd â'r paratoadau blasus uchod, mae ryseitiau eraill yr un mor flasus mewn bwyd Cordovan. Er enghraifft, mae gennych y omled San Jose, sy'n cymysgu wyau wedi'u curo gyda briwsion bara a saws saffrwm arbennig sy'n rhoi lliw melyn unigryw iddo. Ac, yn yr un modd, sgrialu Baena, gydag ysgewyll garlleg tyner.

Mae hefyd yn goeth salad cordovan, yn debyg i'r Rwsieg, ond ag olewydd duon o'r tir. Ac, o ran y prydau llysiau, mae gennych y eggplants wedi'u ffrio gyda mêl a Artisiogau arddull Montillana, a baratowyd â gwin o appellation Montilla-Moriles, a dyna pam ei enw.

Mwy chwilfrydig yw'r letys garlleg, a elwir hefyd yn galon Cordovan, sy'n cael ei wneud trwy wisgo'r llysiau gyda saws wedi'i wneud o garlleg wedi'i ffrio, paprika, halen, finegr a darnau o ham Serrano.

Malwod, glasur o gastronomeg Cordovan

Malwod

Malwod, dysgl sylfaenol ym mwyd nodweddiadol Córdoba

Mae'n chwilfrydig beth sy'n digwydd gyda malwod yn Sbaen. Er mai prin y cânt eu bwyta mewn rhai ardaloedd, mewn eraill fe'u hystyrir yn ddanteithfwyd. Ymhlith yr olaf mae Córdoba, sydd wedi eu troi yn bopeth baner ei gastronomi, i'r pwynt eu bod hyd yn oed yn cael eu gwerthu mewn stondinau stryd.

Mewn gwirionedd, mae llawer o ymhelaethiadau wedi'u datblygu yn y ddinas Andalwsia. Gallwch chi roi cynnig arnyn nhw gydag amrywiaeth eang o sawsiau. Ond, maen nhw bron bob amser yn cynnwys cynhyrchion fel tomato, winwnsyn, pupur coch, garlleg, gwin, mintys a sbeisys eraill wrth eu paratoi. Hefyd, y rhai mwyaf cyffredin fel arfer yw'r sbeislyd, er bod rhai cogyddion wedi dechrau creu ryseitiau newydd a beiddgar. Er enghraifft, malwod arddull Rhufeinig, wedi'u ffrio â llysywod, wedi'u meddwi ag edafedd ham a hyd yn oed carbonara.

Pysgod o dalaith fewndirol

pysgod mewn marinâd

Plât o bysgod wedi'u marineiddio

Fel y gwyddoch, nid oes gan Córdoba fôr, er bod ganddo afonydd. Ond nid yw hyn yn atal pysgod rhag bod yn bresennol hefyd yn rhai o'i ryseitiau gastronomig. Fel mewn rhannau eraill o Sbaen, cryn dipyn o'r rin-red, stiw tiwna gyda thatws a phupur. Weithiau, mae hefyd yn cael ei baratoi gyda phenfras hallt. Defnyddir yr olaf hefyd i goginio'r garlleg gawl, sy'n cyd-fynd â thomato.

Fodd bynnag, mae'n fwy cyffredin pysgod wedi'u marineiddio, yn enwedig y palometa, sydd yn Córdoba yn cael yr enw unigryw "japuta". Mae'n cael ei sesno â paprica melys, garlleg, finegr, oregano a blawd ac yna wedi'i ffrio mewn digonedd o olew olewydd. Ond hefyd defnyddir y marinâd a'r vinaigrette i wisgo'r seigiau hyn. Gyda'r olaf, mae llawer yn cael ei fwyta brwyniaid.

Melysion o Cordoba

candy cwins

Quince melys

O ran pwdinau, maent hefyd yn amrywiol iawn yn gastronomeg y dalaith Andalwsia hon. Mae cawsiau da, ymhlith pa rai y mae yr un o Pedroches, a wneir yn y dyffryn homonymous, eisoes yn ffinio ar Extremadura. Ond, yn anad dim, mae melysion yn bwysig iawn o fewn bwyd arferol Córdoba.

Mae melyster bwyd Cordovan yn cyfuno elfennau Andalusaidd nodweddiadol ag eraill o wreiddiau La Mancha. Mae'r olaf yn perthyn, er enghraifft, ffrwythau wedi'u ffrio mewn padell megis blodau wedi'u ffrio, yn wreiddiol o Campo de Calatrava ac sydd hyd yn oed wedi cyrraedd Mecsico a Colombia. Yn hytrach, maent yn fwy lleol Aguilar meringues, Y toesenni gan Priego a gwins past o Puente Genil.

Beth bynnag, cynhwysion melysion Cordoban yw mêl, sesame a matalahúva. Fodd bynnag, un o bwdinau mwyaf nodweddiadol y dalaith Andalwsia yw'r cacen cordovan, danteithfwyd wedi'i wneud o flew angel a chrwst pwff. Yn ei fersiwn unigol, mae'n derbyn enw mitten a padin union yr un fath yn cario'r cacennau crwst crwst.

Yn olaf, os ydych chi am fwynhau danteithfwyd Cordovan arall, gallwch archebu rhai Uwd melys. Yn yr achos hwn, fe'u gwneir gyda blawd, siwgr, llaeth, anis, lemwn, olew olewydd a sinamon.

Diodydd i gyd-fynd â bwyd arferol Córdoba

Potel o Montilla-Moiles

Gwin o Montilla-Moriles

Ni allwn orffen ein taith o amgylch gastronomeg Cordovan heb sôn am ddiodydd. Yr ydym eisoes wedi crybwyll yn y gorffennol y enwad o darddiad gwin Montilla-Moiles. Ynddo fe welwch winoedd rhagorol.

Os cyfunwch wydraid o fino ag un arall o dulce (er enghraifft, Pedro Ximénez), bydd gennych pum deg pum deg, a ddefnyddir yn helaeth yn y ddinas fel aperitif. Ac, i orffen pryd o fwyd da, gallwch archebu gwydraid o Rute brandi, sydd wedi'i wneud o anis ac sy'n fyd-enwog.

I gloi, rydym wedi dangos i chi gynhwysion a seigiau traddodiadol y bwyd nodweddiadol Cordoba. Fodd bynnag, ni allwn fethu â sôn am ryfeddodau eraill megis y Ham Serrano o Ddyffryn Pedroches, Y Sosej Pozoblanco, Y Pwdin du o Fuenteovejuna neu, yn y maes llysieuol, y hash cordovan, sydd â dim ond ciwcymbr, winwnsyn, pupur, tomato, olew olewydd, halen a finegr. Peidiwch â ydych yn teimlo fel ymweld â'r hardd Cordova a mwynhau'r hyfrydwch gastronomig hyn?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)