Bwyd Honduraidd nodweddiadol

ergyd

La bwyd nodweddiadol Honduras Mae'n ganlyniad i syntheseiddio'r gydran Maya ac Aztec brodorol â dylanwad Sbaen. Ar y naill law, mae cynhwysion a ryseitiau gan y bobloedd cyn-Columbian hynny. Ac, ar y llaw arall, y defnydd o gynhyrchion a seigiau o Sbaen.

Ymunodd y ddwy gydran hyn yn ddiweddarach gan y dylanwad Affricanaidd. O ganlyniad, mae gastronomeg Honduraidd yn rymus ac yn amrywiol iawn, ond bob amser blasus. Er mwyn i chi wybod ei seigiau mwyaf blasus, rydyn ni'n mynd i siarad â chi yn yr erthygl hon am fwyd nodweddiadol Honduras.

Y cynhwysion

chuco atol

Bowlen Chuco atol

Fel yr ydym newydd esbonio i chi, mae gastronomeg gwlad Canolbarth America yn seiliedig ar gynhwysion a ddefnyddiwyd eisoes gan bobloedd cyn-Sbaenaidd. Mae'r bobl hyn yn setlo yn Honduras a ddefnyddir llawer o lysiau. Yn eu plith, y casafa, y bwmpen, y tomato, y tatws neu'r tatws melys. Ond, yn anad dim, y ffa a, hyd yn oed mwy, yr yd. Roedd hyn yn rhan o'r rhan fwyaf o'u prydau. Yn wir, hyd yn oed bryd hynny gwnaed tortillas a tamales i'w llenwi.

Roeddent hefyd yn bwyta ffrwythau fel pîn-afal, guava, afocado neu bapaia. Ac, o ran y diodydd, ei ffefrynnau oedd coffi, siocled ac atol. Rhoddir yr enw hwn i hylif a geir trwy goginio ŷd ac yna ei felysu â siwgr, fanila, sinamon neu rywogaethau eraill.

Gyda dyfodiad y Sbaenwyr, cynhyrchion megis porc a chyw iâr, codlysiau fel gwygbys a ffrwythau fel orennau a lemonau. Daethant hefyd â reis, gwenith ac olew olewydd i'r Cyfandir Newydd. Cyrhaeddodd hyd yn oed y grawnwin ac, felly, y gwin, America gyda'r Sbaenwyr.

Mae'r holl gynhwysion a chynhyrchion hyn wedi llunio bwyd nodweddiadol Honduras. Yn rhesymegol, mae gan bob rhanbarth o'r wlad ei seigiau ei hun. Ond rydyn ni'n mynd i siarad â chi nawr am y rhai sy'n cael eu bwyta ledled y genedl.

Cawl malwoden a brothiau eraill

Cawl malwen

Symbol o fewn bwyd nodweddiadol Honduras: y cawl malwoden

La cawl malwod Mae'n un o seigiau cenedlaethol Honduras. Er gwaethaf ei enw, ni chaiff ei wneud â malwod tir, ond gyda malwod môr canolig neu fawr. Yn yr un modd, er gwaethaf cael ei alw'n hwnnw, nid cawl ei hun ydyw, ond yn hytrach stiw cyfan.

Os byddwn yn sôn am ei gynhwysion, byddwch yn deall. Oherwydd, yn ogystal â malwod, mae'n cynnwys winwnsyn, llaeth cnau coco, yucca gwyn, llyriad gwyrdd, chili melys, coriander, garlleg, achiote, seleri, pupur a chwmin. Mewn unrhyw achos, mae'n bryd blasus. Mae'n edrych yn eithaf tebyg i'r cawl bwyd môr arddull Honduraidd. Mae gan yr un hwn berdys, pysgod, crancod, ond hefyd yucca, banana a llaeth cnau coco.

Ynghyd â'r ddau rysáit hyn, mae gan wlad Canolbarth America lawer o ryseitiau cawl eraill. Ymhlith eraill, rydym yn eich cynghori i geisio yr un gyda thripe, sy'n cael ei wneud â stumog a choes buwch; yr cawl capirotada, sy'n debyg i'r winwnsyn a'r caws o Ffrainc; yr carob consommé o y cawl ffa gydag asennau porc.

Ar y llaw arall, er nad yw'n gawl chwaith, ond yn hytrach yn stiw calonog, rydym am siarad â chi am y gorchuddio â llaeth cnau coco. Mae ganddo gig eidion a phorc, chorizo ​​​​a yucca, tomato, llyriad gwyrdd, nionyn neu chili. Ond hefyd bwyd môr fel berdys a chrancod. Mae hyn i gyd wedi'i goginio mewn dŵr ac, yn rhesymegol, llaeth cnau coco.

Y baleada a tortillas a tamales eraill

ergyd

Y baleada, un arall o seigiau cenedlaethol Honduras

La ergyd Mae'n un arall o seigiau hanfodol Honduras. Tortilla blawd gwenith ydyw sy'n cael ei lenwi a'i blygu yn ei hanner. Mae ei diamedr tua ugain centimetr ac y tu mewn iddo yn y bôn yn cynnwys ffa coch a chaws wedi'i gratio. Fodd bynnag, mae bananas, afocado, rhyw fath o gig a hyd yn oed wy wedi'i ffrio hefyd yn cael eu hychwanegu fel arfer.

Mor boblogaidd yw'r rysáit hwn yn Honduras, ers 2018, y Diwrnod Cenedlaethol Baleda. Ac mae ganddo hyd yn oed ei chwedl ei hun. Mae hyn yn dweud bod yn San Pedro Sula roedd yna wraig a werthodd y tortillas hyn. Roedd wedi goroesi saethu a dywedodd pobl, pan aethant i'w prynu, "gadewch i ni fynd i'r saethu."

Ond nid dyma'r unig rysáit o'r math hwn sy'n cael ei wneud yng ngwlad Canolbarth America. Mae'r nacatamales yn eiddo i Nicaragua, ond wedi eu mabwysiadu gan yr Honduriaid. Maent yn cael eu paratoi trwy lapio toes wedi'i wneud ag ŷd, reis, cig a llysiau amrywiol mewn dail banana.

Tebyg yw'r mynyddoedd, sydd hefyd â thoes, er yn yr achos hwn wedi'i wneud o borc, llaeth, llysiau, chili aeddfed a thomatos. Mae hefyd wedi'i lapio mewn dail banana. Yn olaf, mae'r catrachas ffa Tortillas corn yw'r rhain ac ychwanegir ffa a chaws wedi'i gratio atynt.

Cyw iâr Chuco a chigoedd eraill

sgiwer Americanaidd

Sgiwers Americanaidd: rysáit cyw iâr arall o fwyd Honduraidd

Rydyn ni nawr yn trosglwyddo ein taith o amgylch bwyd nodweddiadol Honduras i gigoedd. Mae'n boblogaidd iawn yng ngwlad Canolbarth America olancano gorchuddio, y mae cawl yn cael ei dynnu ohono hyd yn oed. Mae'n cario sawl math o gig, yn benodol, porc, cig eidion a selsig gwahanol. Mae'r cynhwysion hyn yn cael eu halltu y noson gynt. Yna cânt eu coginio mewn dŵr i gael gwared â gormodedd o halen. Ac mae'r dysgl yn cael ei baratoi mewn ffynnon gan ychwanegu yucca, llyriad, nionyn chili, cilantro, garlleg a llaeth cnau coco, ymhlith cynhwysion eraill.

Yr un mor eang yn Honduras yw'r cyw iâr chuco neu gyda sleisys. Mae'n gig dofednod wedi'i farinadu, wedi'i flawdio a'i ffrio ac mae winwnsyn, cilantro, chili melys a llyriad gwyrdd wedi'u ffrio yn cael eu hychwanegu ato. Mae'r enw tajadas yn deillio o'r olaf, gan ei fod wedi'i rannu'n ddarnau hirgul.

Fel y gallwch weld, casafa yw un o gynhwysion sylfaenol bwyd Honduraidd. Mae hefyd wedi'i gyfuno â chicharrón. Yr olaf yw ffrio braster a chroen y mochyn neu anifeiliaid eraill. Mae'r yucca gyda chroen porc Mae ganddo'r ddau gynhwysyn, ond hefyd winwnsyn, gwahanol fathau o chiles, tomatos a finegr neu lemwn.

Bara a ryseitiau tebyg wedi'u stwffio

pupusas

y pupusas

Yn Honduras mae gwahanol fathau o fara yn cael eu bwyta. Mae rhai yn debyg i Sbaen, tra, mewn achosion eraill, maen nhw'n greadigaethau brodorol. Er enghraifft, ef bara cnau coco y yr un banana, y marquesote, y toesenni neu'r cacennau. Ond efallai mai'r mwyaf nodweddiadol yw'r cassava casafa. Bara croyw ydyw wedi ei wneuthur, unwaith eto, â blawd casafa, wedi ei rostio ar radell neu radell. Mae'r rysáit hwn o darddiad cyn-Columbian.

Ar y llaw arall, er nad bara ei hun ydyw, ond tortillas corn neu reis, rydym yn sôn yma am y pupusas. Oherwydd, ar yr olwg gyntaf, maen nhw'n edrych fel bynsen wedi'i stwffio, yn benodol gyda chaws, croeniau porc, sboncen, loroco a ffa. Mae hefyd yn rysáit Maya ac, fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych ei fod wedi'i wreiddio hyd yn oed yn ddyfnach mewn El Salvador hynny yn Honduras. Mewn gwirionedd, mae Salvadorans yn ei ystyried yn bryd cenedlaethol iddynt, ac os ymwelwch â'r wlad, ni fyddwch yn hir yn gweld pupuserías.

Pysgod a bwyd môr

Ceviche

Berdys ceviche

Mae gan bysgod rôl sylfaenol hefyd yng ngheg nodweddiadol Honduras. Mae'r mojarra wedi'i ffrio gyda sleisys yn cario pysgod o'r enw hwn ynghyd â bananas gwyrdd, radis, moron, ciwcymbr, chili melys neu fresych. O'i ran ef, y pysgod wedi'u lapio Gelwir hynny oherwydd ei fod yn cael ei roi y tu mewn i ddail banana ac yna ei rostio. Yna caiff ei weini ynghyd â reis gwyn, ffa, a hyd yn oed ffacbys.

Mae hefyd yn flasus Pysgod wedi'u ffrio yn arddull Llyn Yojoa. Fe'i gwneir yn syml iawn, gan ei fod yn ddigon i ffrio'r pysgod wedi'i orchuddio â blawd. Yna caiff llyriad gwyrdd ei sleisio a'i ffrio hefyd i wasanaethu fel dysgl ochr.

Nid oes prinder, fel mewn gwledydd eraill o America Ladin, Y ceviches yn Honduras. Un o'r rhai mwyaf blasus yw y berdys. Mae'n cael ei wneud gyda'r pysgod cregyn hwn wedi'i ymdrochi mewn sudd lemwn a gyda phupur chili, winwnsyn, garlleg mâl a choriander. Yna caiff ei lapio mewn tortilla a'i sawru. Mae'n flasus.

Gyda'r un pysgod cregyn y Creol Berdys. Paratoir y rysáit hwn trwy ychwanegu menyn, garlleg, saws tomato, winwnsyn, achiote, chili gwyrdd a choriander. Caiff hyn i gyd ei ffrio mewn padell ffrio a gadewir dysgl wych. Hefyd wedi'u ffrio yw'r berdys cnau coco, yn yr achos hwn wedi'i orchuddio'n flaenorol yn y ffrwythau wedi'i gratio hwn.

Yn olaf, mae'r coctel cyril Mae'n rysáit oer sy'n cael ei baratoi gyda'r hyn a elwir yn folysgiaid dwygragennog. Ychwanegir winwnsyn, garlleg, chili poeth, tomatos, pupur a saws o'r enw Saesneg.

Pwdinau a theisennau

Totopoles

sawl polyn

Rydyn ni'n gorffen ein taith o amgylch bwyd Honduraidd nodweddiadol trwy ddweud wrthych chi am rai pwdinau. Mae'r tustaca Mae'n gacen flasus wedi'i gwneud â blawd corn, menyn a halen a'i gorchuddio â mêl neu garamel. Fel arfer caiff ei gymryd gyda choffi amser brecwast neu fyrbryd.

El totoposte Mae hefyd yn cael ei wneud gyda blawd corn, ond mae'n debycach i gwci. Mae mor syml i'w wneud fel mai dim ond menyn a phanel wedi'i gratio sydd angen i chi ei ychwanegu. O'u rhan hwy, y terfysgoedd Maent yn swyno plant gan eu bod yn popcorn wedi'u rhwymo at ei gilydd gan fêl caled. Mwy cywrain yw sapodilla melys, sy'n cael ei baratoi gyda'r ffrwyth hwn, ond mae ganddo hefyd lemonau, sudd oren, ewin, siwgr brown, fanila, sinamon, dŵr ac ychydig o rym. Tebyg yw'r coyoles mewn mêl, gan fod y rhain hefyd yn fath cyffredin o ffrwythau yn Honduras.

Cyn i ni ddweud wrthych fod casafa yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn bwyd Honduraidd. A gallwn ddweud yr un peth wrthych am y banana. Defnyddir hwn ar gyfer popeth, hyd yn oed i greu pwdinau blasus. Mae'n achos y pastai bananaO'r bara banana neu o'r bananas mewn gogoniant.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r ryseitiau mwyaf blasus i chi sy'n rhan o'r bwyd nodweddiadol Honduras. Mae llawer yn cael eu rhannu gyda'u cymdogion El Salvador, Nicaragua o Guatemala, ond y mae llawer o rai eraill yn bur gynhenid. Onid ydych chi'n teimlo fel rhoi cynnig ar y danteithion hyn?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*