Bwyta yn Hondarribia

Prydau bwyd

Trafod bwyta yn Hondarribia yn golygu nesau at y godidog a'r mawreddog gastronomeg bas, sydd wedi ennill enwogrwydd ledled y byd diolch i ffigurau fel Arzak o Arguiñano. Mewn gwirionedd, fe'i hystyrir, ynghyd â'r Ffrancwyr a rhai eraill, fel un o'r goreuon ar y blaned.

Ond y gegin Mae Gwlad y Basg mae hefyd yn cynnwys ryseitiau a thraddodiadau sydd wedi'u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth hyd heddiw. Ymhlith yr olaf, yr un gyda'r pintxo, y byrbryd hwnnw a gymerir gyda gwydraid o win cyn y pryd neu fel rhan ohono. Er mwyn i chi allu mwynhau hyn i gyd, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r lleoedd gorau i fwyta yn Hondarribia i chi. Yna byddwn yn siarad am y prydau nodweddiadol beth allwch chi ofyn amdano

Arroka Berri

Pysgod wedi'u grilio

Pysgod wedi'u grilio yw un o'r seigiau mwyaf blasus i'w bwyta yn Hondarribia

Rydyn ni'n dechrau ein taith o amgylch y bwytai yn Hondarribia yn yr un hon, sy'n yn cyfuno traddodiad ac avant-garde ac mae'n werth da am arian. Yn wir, nid dyma'r rhataf, ond mae daioni ei gynhyrchion, paratoadau a gwasanaeth yn werth chweil. I roi syniad i chi, mae'r salad cimychiaid yn costio tua chwech ar hugain ewro ac mae'r ffiled cegddu ar ffurf koskera (y byddwn yn siarad amdani yn nes ymlaen) tua naw ar hugain.

Yn union, mae'n sefyll allan am ei baratoadau o pysgod wedi'u grilio ymhlith y rhai hefyd sy'n sefyll allan y cocochas, yr un modd, o cegddu. Ond mae hefyd yn gwneud cigoedd godidog, fel syrlwyn Idiazábal, mochyn sugno o ddyffryn Baztán neu lygad asen Rekarte Premium o wartheg oedrannus.

Yn ogystal, mae'r Arroka Berri yn un o'r bwytai yn mwy traddodiadol yn Hondarribia. Mwy na hanner can mlynedd yn ôl, gan gymryd yr etifeddiaeth paquita gonzalez, Y teulu Ancísar Trawsnewidiodd yr ardal bicnic fawr hon yn ffermdy lle gallwch fwynhau cynnyrch y môr a’r tir.

Fe'i cewch ar calle Faro de Higer, rhif 6. Mae'n agor bob dydd rhwng 13 a 15.15:20 p.m. a rhwng 22.45 a XNUMX:XNUMX p.m. Ac os ydych chi'n teithio mewn car, peidiwch â phoeni. Yn union o'ch blaen mae gennych chi a parcio gyda chapasiti ar gyfer mwy na hanner cant o gerbydau.

Bwyty Great Sun

Bwrdd bwyta

Bwrdd yn barod i'w fwyta

Mae'n clasur arall ble i fwyta yn Hondarribia sydd wedi llwyddo i gynnal hanfod bwyd a thraddodiadau Gwlad y Basg. Fodd bynnag, fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych ei fod hefyd wedi cymryd dim llai na hi Tokio. Ddim yn bell yn ôl mae ei berchnogion wedi agor cangen ym mhrifddinas Japan lle maen nhw'n paratoi eu ryseitiau. Ymhlith y rhain, yn ddiarhebol pintxos, tlysau bychan iawn o gastronomeg.

Nid yn ofer, maent wedi cael nifer Gwobrau mewn cystadlaethau, nid yn unig yn lleol, ond hefyd yn genedlaethol. Dosberthir ei gydnabyddiaeth gan Guipúzcoa a Navarra, ond hefyd gan Valladolid. Ymhlith ei syniadau, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar yr hyn a elwir hondarribia, sef tost penfras mwg gyda phupur piquillo, jam eirin gwlanog a foie ffres. Neu'r Jaizkibel, sy'n cynnwys madarch wedi'i stwffio â mousse caws gydag ali oli a ham Iberia.

Mae'n debyg y bydd yr Haul Fawr yn edrych yn gyfarwydd i chi, hyd yn oed os nad ydych erioed wedi ymweld ag ef, oherwydd ei fod wedi ymddangos yn rhaglenni teledu fel Un país para comérselo o tapas a bariau. Fe welwch hi ar Calle San Pedro, rhif 45, ac mae ar agor bob dydd ac eithrio dydd Llun. O ran yr amserlen, gallwch chi fwynhau ei fwyd o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 12.30:15.30 a 19.30:22 a rhwng 12.30:15.30 a XNUMX:XNUMX. Ar y llaw arall, ar ddydd Sul dim ond am hanner dydd y mae'n gweithio, yn benodol rhwng XNUMX:XNUMX p.m. a XNUMX:XNUMX p.m.

Gastroteka Danontzat, bwyta cigoedd mwg blasus yn Hondarribia

Eog wedi'i fygu

Plât o eog mwg

Bydd y teitl rydym wedi'i roi i'r adran hon yn rhoi syniad i chi o'r gofal y maent yn ei gymryd yn eu cynhyrchion mwg. Ymhlith y rhain, maent yn flasus rhai brwyniaid, sardinau ac brwyniaid. Ond maen nhw hefyd yn cynnig ymhelaethiadau gwych eraill i chi fel cacen cranc heglog, octopws neu hyd yn oed bravas patatas cartref.

Mae ei lythyr wedi'i strwythuro mewn ryseitiau y gallwch eu harchebu pintxo, hanner dogn neu gyfran gyfan. Er enghraifft, y teitl danteithfwyd Phoenician, sydd â ling iwrch a ffrwythau sitrws gyda thafelli o mojama tiwna glas. Neu y bedyddiedig fel pibellau môr, sy'n cynnwys cregyn gleision tempura, naddion halen a phaprica o La Vera.

Fodd bynnag, mae Danontzat hefyd yn cynnig a llythyr gofalus gyda seigiau fel draenogod y môr a ceviche eog gyda leche de tigre a'i cevichadas neu sgwid yn ei inc gyda risotto madarch. Fel y gwelwch, y cogydd Gorka Irisarri, sy'n gyfrifol am y gegin, yn ffrind i gyfuniadau newydd. Ond mae hefyd yn cynnig prydau traddodiadol i chi fel peli cig cartref gyda thatws tomato a mam-gu.

Yn yr un modd, mae'r pwdinau yn ofalus. Gallwch chi flasu, er enghraifft, pwdin reis melys gydag ergyd o pomace; tost Ffrengig cartref gyda hufen iâ tiramisu neu a llifo siocled gyda hufen iâ fanila. A hyn i gyd gyda chyfuniad ansawdd-pris digonol.

Fe welwch y Danontzat ar stryd Denda, rhif 6. Mae'n agor bob dydd rhwng 12 a 24 awr ac eithrio dydd Llun a dydd Mawrth, pan fydd yn cau ar gyfer gorffwys. Hefyd, nid yn unig yn y lle hwn y gallwch chi fwyta ryseitiau Irisarri yn Hondarribia. Mae hefyd o flaen Bwyty Sebastian, sydd wedi ei leoli tua hanner can metr oddi wrth yr un hwnnw.

Laia Erreteguía neu'r griliau i'w bwyta yn Hondarribia

bwrdd cig

Gwasanaeth o gig wedi'i grilio

Os ydym yn sôn am fwyd Basgaidd yn arbennig a bwyd gogleddol yn gyffredinol, ni allem golli'r adolygiad hwn o'r bwytai lle i fwyta yn Hondarribia tafod. Am y rheswm hwn, rydym wedi dewis yr un hwn nad yw ei bennaeth, ar ben hynny, yn unrhyw athro yn unig, ond Jon Ayala, a enillodd y Gystadleuaeth Gril Genedlaethol yn SS Gastronomika ychydig flynyddoedd yn ôl. Ac, ynghyd ag ef, mae ei chwaer yn rhedeg y lle fel pennaeth yr ystafell Arantza.

Yn ei fwydlen, sut y gallai fod fel arall, mae cig, pysgod a hyd yn oed llysiau a baratowyd yn sefyll allan, yn union, wedi'i grilio. Mae rhai ryseitiau'n eithaf gwreiddiol, fel madarch wedi'i grilio. Ond gallwch chi hefyd flasu reis gyda chregyn bylchog, marinâd braf neu grancod heglog wedi'i stiwio. Ond, ynghyd ag ansawdd, mae'r gorau o'r gril hwn eich prisiau. Gallwch flasu pysgodyn wedi'i grilio'r dydd am bymtheg ewro yn unig a dysgl llwy i ddeuddeg. Ac roedd hyn i gyd yn golchi i lawr gyda gwin o'i seler ddiddorol, sydd â gwinoedd o bob rhan o'r byd, neu seidr Basgaidd traddodiadol.

Fe welwch Laia Erreteguía yng nghymdogaeth Arkolla ac yn agored bob dydd o'r wythnos. Fodd bynnag, o ddydd Llun i ddydd Gwener dim ond prydau y mae'n eu cynnig a rhwng 13 a 15 p.m. Ar y llaw arall, ar ddydd Sadwrn a dydd Sul mae hefyd yn gwasanaethu gyda'r nos.

Tafarn Badia

Paratoi dysgl

Cogydd yn cydosod plât

Rydyn ni'n gorffen ein taith o amgylch y lleoedd bwyta yn Hondarribia gan argymell y dafarn hon sydd wedi'i lleoli yn Plaza Guipúzcoa, rhif 1. Mae'n lle bach a chlyd y byddwch chi, felly, yn ei ganol Hen Dref o'r ardal.

Fel sy'n gweddu i'w natur, mae ei arlwy gastronomig yn seiliedig ar pintxos, tapas y prydau bwyty gwneud gyda chynnyrch lleol. Ymhlith ei baratoadau, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar y corgimychiaid gyda brandi, salad y betrisen wedi'i biclo neu'r syrlwyn Iberia gyda mwstard a rhosmari. Ond mae eu calamari ffrio a'u bwrdd caws hefyd yn ardderchog. Yn yr un modd, gallwch chi olchi'r prydau hyn i lawr gyda gwinoedd o'u bwydlen helaeth, sydd hyd yn oed yn cynnwys rhai o Yr Almaen y Sweden.

Beth i'w fwyta yn Hondarribia?

Hake mewn saws gwyrdd

Steil koskera cegddu neu mewn saws gwyrdd

Unwaith y byddwn wedi argymell rhai o'r bwytai i'w bwyta yn Hondarribia, rydym am siarad ychydig â chi am fwyd coeth tref y Basg. Felly, byddwch yn dewis gyda gwybodaeth o'r ffeithiau beth i'w archebu yn y lleoedd hyn. Sut y gall fod fel arall os ydym yn sôn am dref arfordirol, y pysgod ffres yn bwysig iawn yn ei ryseitiau.

Rydym eisoes wedi dweud wrthych ei fod yn flasus, yn syml, ar y gril. Ond mae hefyd yn nodweddiadol eu bod yn ymhelaethu arno ychydig yn fwy. Er enghraifft, mae'n rysáit draddodiadol cegddu i'r koskera neu'r arddull Basgaidd, sydd â saws gwyrdd blasus wedi'i wneud ag olew olewydd, garlleg, gwin gwyn a broth o'r pysgod ei hun. mae gennych hefyd y cod al pil pil, sy'n cael ei baratoi mewn pot clai ac, yn yr un modd, gydag olew olewydd, garlleg a phupur chili. Ac, gyda'r un pysgodyn hwn, y zurrukutuna, math o gawl garlleg, er, ynghylch y broths, efallai y cawliau llyswennod conger a chennin ynteu purrusalda.

O ran cig, mae llawer o faedd gwyllt yn cael ei fwyta, er ei fod hefyd porc heb lawer o fraster. Hefyd, eu fersiwn nhw o tripe yw'r trybedd, yn yr achos hwn oen. Ac, o ran pysgod cregyn, mae'n nodweddiadol txanguro i'r donostiarra, sef cig cranc wedi'i stiwio gyda saws o winwnsyn, cennin, saws tomato, menyn, briwsion bara a cognac.

Cocochas cegddu

Cocochas cegddu, clasurol ymhlith yr hyn i'w fwyta yn Hondarribia

Yn olaf, wrth siarad am y pwdinau, mae gennych y cacen Fasgeg, sy'n cael ei wneud gyda blawd, wyau a menyn i ychwanegu hufen crwst a jam ffrwythau. Ond yn fwy nodweddiadol o Hondarribia yw'r San Marcos dewis. Mae'n gacen sbwng gydag wyau wedi'u berwi'n galed sy'n cyfateb i gacen Pasg rhanbarthau eraill. Hynny yw, bod y mamau bedydd yn ei roi i'w plant bedydd.

I gloi, rydym wedi dangos i chi ble bwyta yn Hondarribia a hefyd rhai o'r seigiau nodweddiadol y gallwch eu harchebu. Dim ond yn parhau i fod i ni eich cynghori, yn ogystal â mwynhau ei gastronomeg, achub ar y cyfle i ddarganfod y dref hardd hon Mae Gwlad y Basg, gyda'i chanolfan hanesyddol forwrol hardd a henebion fel y Eglwys Santa María de la Asunción y del Manzano neu Palas Zuloaga. Dewch i fwynhau Hondarribia.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*