bwyty drutaf yn y byd

Dwi'n hoffi llefydd neis ond dwi ymhell o fod â lot o bres, felly mae'n rhaid i mi setlo am eu gweld ar y teledu neu mewn cylchgronau. Rwyf bob amser yn dweud pe bai gennyf lawer o arian byddwn yn ei wario ar fynd i'r bwytai a'r gwestai hynny i filiwnyddion, nid ar gyfer y gwasanaeth ond ar gyfer y lleoedd, y profiadau a'r blasau y maent yn eu cynnig.

Wrth siarad am fwytai, Beth yw'r bwyty drutaf yn y byd? Wel, mae'n amrywio o bryd i'w gilydd, ond mae'n ymddangos heddiw ei fod yn a bwyty Sbaeneg beth sydd i mewn Ibiza: y Sublimation.

Sublimotion

Os oes gennych chi lawer o arian yna gallwch chi fynd i fwynhau gwasanaeth y bwyty hwn sydd yn Ibiza, Sbaen. Cafodd ei urddo yn 2014 ac yn greadigaeth gysyniadol o Paco Romero, yn amodol ar flaen y gad o goginio yn y wlad. digon yw dweud ei fod wedi 3 gwadn Repsol a dwy seren Michelin. Dim byd drwg.

Mae'r hyn y mae'r bwyty hwn yn ei gynnig yn fwy na dysgl, mae'n gyfanwaith profiad coginio lle mae cyfuno technoleg, gastronomeg a sioe. Popeth gyda'i gilydd, ond yn amlwg, mae'r bwyd o ansawdd uchel oherwydd y tu ôl iddo mae'r y cogyddion Dani García, Toño Perez, Diego Guerrero a David Chang a'r prif gogydd crwst Paco Torreblanca.

Y gwir yw, mewn byd lle mae bob amser yn ymwneud â gwneud gwahaniaeth, syniad y bwyty yw mynd un cam ymhellach mewn gastronomeg ac nid yn unig cynnig bwyd, plaen a syml, ond profiad. Y dyddiau hyn, ym mhob maes, mae’n ymddangos mai’r hyn sydd angen ei wneud yw nid darparu gwasanaeth ond profiad sydd mor drochi â phosibl.

Felly, mae yna fwyd, mae yna ddylunwyr, mae yna illusionists, mae yna dechnegwyr, dylunwyr set, cerddorion, sgriptwyr a llawer mwy. O amgylch y ciniawau mae sioe go iawn yn cael ei threfnu, o'r rhai y mae eu hansawdd a'u dyfeisgarwch bob amser yn gweld yn Hollywood neu Broadway.

mewn sublimation dim ond lle i 12 o bobl sydd sy'n cael eu lletya nid mewn sawl bwrdd ond mewn un. Y bwyd a'r gwesteion yw'r prif gymeriadau ac o'r eiliad y byddwch chi'n eistedd wrth y bwrdd mae'r sioe yn dechrau. Sioe sydd, yn anterth y safle, â thechnoleg o’r radd flaenaf i’w gwneud yn wirioneddol fythgofiadwy. A pha dechnoleg ydyn ni'n siarad amdani? O'r realiti rhithwir...

Y syniad yw y gall y bwyty teithio heb adael y gadair, newid gofod, gyda a gêm o ddelweddau, goleuadau, tafluniadau amrywiol a cherddoriaeth. Ac yn y cyfamser, mwynhewch fwydlen sy'n cynnwys llawer o brydau egsotig. Mae'r ddewislen, yn ei dro, yn cynnwys 14 o seigiau, diodydd a dau bwdin. Fesul un, ac mae'r daith yn parhau hyd y diwedd.

Mae'r pryd yn dechrau gyda choctel, wisgi drud iawn a all gostio 240 ewro enfawr y botel. Digon yw dweud ei fod wedi'i wneud â llaw a bod ganddo fyrdd o arogleuon ac nad ydych chi'n mynd i suro'ch taflod a'ch trwyn oherwydd dyma'r peth mwyaf llyfn, egsotig a blasus yn y byd. Ac yn amlwg, nid eu bod yn ei wasanaethu'n syml ychwaith, felly mae hynny'n ddechrau gwych.

Nid yw'r fwydlen bob amser yr un peth, ond yn sicr fe welwch lawer cynhyrchydd môr, er enghraifft wystrys wedi'u piclo, cregyn gleision, cregyn bylchog neu gocos. Pan fydd y fwydlen yn cynnwys pysgod a physgod cregyn yr holl ystafell yn dyfod yn fôr a'i ddyfnderoedd. Golau, lliwiau...

Yna newidiwch yr olygfa efallai eich bod yn cael eich hun yn nwysedd coedwig bwyta madarch a pherlysiau neu mewn tref Eidalaidd, gyda cherddoriaeth gan The Godfather, yn blasu llysiau'r ardd. Yn ddiweddarach daw'r tro i ddefnyddio sbectol realiti estynedig. Felly, rydyn ni'n mynd yn llawn i'r rhith-realiti sy'n rhoi i chi gwybodaeth am gynhwysion o'r hyn yr ydych ar fin ei fwyta gyda rysáit o'r paratoad wedi'i gynnwys mewn fideo.

Allwch chi hyd yn oed ddychmygu hynny? Onid yw hynny'n iawn Blade Runner? A phan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi yn yr XNUMXain ganrif efallai eich bod yn ymddangos yn sydyn ar drên cain ac mae'r ddysgl ar eich bwrdd yn hollol wahanol. Nid yw'r daflod a'r llygaid yn peidio â phrofi rhyfeddodau. 

A oes lle i ffair neu syrcas? Hefyd, ond mae'r cynhyrchion sydd ar werth yn seigiau, a'r blasau, dim byd rydych chi erioed wedi'i flasu. Ydych chi'n meddwl bod un barbeciw a yw'n gyffredin? Ydy, ond yn yr un yma mae’r gerddoriaeth a’r ddawns yn cyfeilio, ac, yn rhyfedd ddigon, mae’r wisgi yn ymddangos eto ond gyda blas arall, myglyd, sy’n cael ei ailadrodd yn y saws barbeciw. Cofiwch hynny yma mae'r diodydd yn baru delfrydol gyda'r bwyd a weinir, felly mae'r cogyddion wedi meddwl am bopeth. Mae gan bob pryd ei bâr yn y ddiod ac i'r gwrthwyneb.

Yn olaf, y pwdinau sy'n cyrraedd gyda chogydd i bob bwyty sy'n ei baratoi reit yno, wrth ei ochr. Gall fod yn sbwng iogwrt, hufen menyn, mousseline oren... Mae'r ail bwdin yn dod â siocled law yn llaw gyda wisgi newydd sydd, i beidio â newid, yn hynod ddrud. Mae yn y gwydr ond hefyd yn y pwdin ei hun, yn trwytho'r gacen gyda'i blas pren.

Fyddwn i ddim yn gwybod a yw'r seigiau'n doreithiog, rwy'n amau ​​​​hynny, ond dyma chi'n talu rhywbeth hollol wahanol. A faint sy'n cael ei dalu? Tua 2000 ewro fesul ystafell fwyta. Er ei fod yn ymddangos fel llawer, nid yw'n ddrwg o gwbl o ystyried ein bod yn sôn am fwyty yn Ibiza lle gall diod fod rhwng 250 a 600 ewro os yw o frand da. Mae'r fynedfa i Pacha, enghraifft arall, tua 500 ewro y pen, felly os ydym yn siarad am brisiau, nid yw Sublimotion o blaned arall.

Y peth gorau yw bod unrhyw un sydd ag ewros yn eu poced yn gallu talu a bod yno ymhlith y deuddeg cinio hynny. Felly gydag unrhyw lwc efallai bod un o'ch cyd-ddisgyblion yn enwogd, pwy a wyr? Y gwir yw os ydych chi'n fodlon gwneud hynny talu tua 1600 ewro Rydych chi'n mynd i fyw profiad gwych, blasau, sioe, gwasanaeth, mae popeth yn dda iawn ac yn bythgofiadwy. Mewn dau air: celf coginio.

A oes yna bobl gyffredin sy'n fodlon talu cymaint â hynny am ginio? Yn sicr, mae yna bobl sy'n fodlon talu'n ddrud am docyn i weld rownd derfynol Cwpan y Byd. Neu ddim? Mae'n ymddangos bod ciniawyr yn gadael Sublimotion yn hynod fodlon, felly os ydych chi'n hoffi profiadau yn fwy na phrynu gwrthrychau, gallwch chi feddwl am fuddsoddi mewn noson wirioneddol fythgofiadwy.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)