Manilfa

Trefi arfordirol Malaga

Mae trefi arfordirol Malaga yn cynnig traethau hyfryd a henebion hardd gyda llawer o hanes. Dewch i'w hadnabod a'u mwynhau.

Golygfa Peratallada

Pentrefi prydferthaf Catalwnia

Mae trefi mwyaf prydferth Catalwnia i'w cael ar yr arfordir hardd ac mewn tirweddau mewndirol ysblennydd. Meiddio cwrdd â nhw.

Calamocha

Y trefi oeraf yn Sbaen

Mae'r trefi oeraf yn Sbaen i'w cael yn bennaf ar lwyfandir Castilian, Aragon a dwyrain Catalwnia. Meiddio cwrdd â nhw.

Cymdogaethau mwyaf peryglus yn y byd

Mae'r byd yn lle annheg iawn, mae mwy a mwy o bobl dlawd ac mae tlodi yn dod â throseddau. Heddiw mae bywyd mewn dinasoedd mawr wedi dod yn Mae gan bob dinas yn y byd gymdogaethau peryglus lle nad yw'n gyfleus i fynd, na dydd na nos. Dyma rai ohonyn nhw.

Oer

Dinasoedd lleiaf Sbaen

Mae dinasoedd lleiaf Sbaen yn ôl dynodiad hanesyddol, nid yn ôl trigolion. Dyma achos Frías neu Redes. Meiddio cwrdd â nhw.

Cawsiau Ffrengig enwocaf

Mae Ffrainc yn gyfystyr â chawsiau. Mae gan bob rhanbarth o'r wlad ei gaws neu gawsiau arbennig, ac mae tua 240 o gawsiau i'w cael yn gyffredinol Darganfyddwch yr amrywiaeth hyfryd a blasus o gawsiau Ffrengig enwog: Roquefort, Brie, Reblochon a llawer mwy...

Y gwledydd yr ymwelir â hwy fwyaf yn Ewrop

Ewrop yw'r rhanbarth o'r byd y mae twristiaid yn ymweld â hi fwyaf. Bu amser pan oedd rhai o'i gwledydd harddaf y tu ôl i'r Llen Haearn.Dysgwch am y gwledydd yr ymwelwyd â hwy fwyaf yn Ewrop, sef y rhai a ddewiswyd fwyaf gan deithwyr.

Ojen

Trefi hyfryd Malaga

Ymhlith trefi hardd Malaga mae Ronda, Frigiliana, Antequera neu Archidona. Meiddio ymweld â nhw a mwynhau eu harddwch

Golygfa o Montefrío

Y pentrefi harddaf yn Granada

Mae'r trefi mwyaf prydferth yn Granada yn caniatáu ichi fwynhau'r môr a'r mynyddoedd, gyda thraethau a thirweddau ysblennydd. Meiddio cwrdd â nhw

Pont Alcantara

pontydd Rhufeinig enwog

Mae pontydd Rhufeinig enwog fel Mérida neu Aelius yn dangos arbenigedd peirianwyr yn Rhufain hynafol. Darganfyddwch y mwyaf prydferth

Golygfa o Jaén

Beth i'w weld yn Jaén

Beth i'w weld yn Jaén. Mae gan ddinas Andalusaidd gyfadeilad anferthol rhyfeddol, amgylchedd naturiol breuddwydiol a gastronomeg dda

Atyniadau Sagunto

Beth i'w wneud yn Sagunto? Rydyn ni'n darganfod dinas hanesyddol Levantine gyda'i henebion a'i hamgylchedd naturiol. Ewch ymlaen ac ymwelwch ag ef.

Anialwch yr Unol Daleithiau

Mewn llawer o ffilmiau yn yr Unol Daleithiau rydym yn gweld anialwch gyda lladdwyr cyfresol, cowbois, gwerthwyr cyffuriau neu bobl yn cael antur. Anialwch Cyfarfod â phedwar anialwch mawr yr Unol Daleithiau, cacti, coyotes, tywod, llwyni, gwres eithafol a hyd yn oed eira.

Trefi hyfryd Cymuned Valenciaidd

Mae trefi hardd yn y Gymuned Valenciaidd fel Peñíscola, Morella neu Guadalest yn aros amdanoch chi. Dare i fynd i mewn a chwrdd â nhw.

Y trefi harddaf yn Huelva

Mae'r pentrefi harddaf yn Huelva yn cyfuno tirweddau hyfryd â threftadaeth goffa eang. Dare eu hadnabod nawr.

Y chwe dinas fwyaf diogel yn y byd

Mae'r chwe dinas fwyaf diogel yn y byd wedi'u lleoli yn Asia, Oceania, Ewrop a Gogledd America. Mae Tokyo a Singapore yn sefyll allan yn eu plith

Y 10 mynydd talaf yn y byd

Mynydd Everest yw'r mynydd uchaf yn y byd, ond nid dyma'r unig un. Gwybod pa rai yw'r naw mynydd uchaf arall yn y byd.

Dinasoedd wedi'u gadael

Mae yna lawer o ddinasoedd segur yn y byd a oedd ar un adeg yn drefi llewyrchus. Rydym yn cynnig canllaw iddynt.

San Miguel de Escalada

Mae San Miguel de Escalada yn un o ryfeddodau cyn-Romanésg Sbaen. Gallwch ymweld ag ef ym mwrdeistref Gradefes, talaith León.

Gwledydd Oceania

Rhennir y byd yn rhanbarthau daearyddol ac un ohonynt yw Oceania. Mae'r rhanbarth hwn yn ymestyn yn y ddau hemisffer ...

Ffordd Ffrengig Santiago

Mae'r Camino Frances de Santiago yn caniatáu ichi ymweld â threfi rhyfeddol fel Estella, Nájera, Carrión de los Condes neu Astorga.

Anialwch Sonoran

Ydych chi'n hoffi anialwch? Mae yna lawer ar bob cyfandir ac un o'r pwysicaf yng Ngogledd America ...

Beth i'w weld yn Lyon

Mae gan Ffrainc lawer o gyrchfannau hardd ac ni ddylid gadael llonydd i chi gyda Paris. Er enghraifft, dinas arall sydd â llawer o hanes yw ...

Golygfa o Soria

Beth i'w wneud yn Soria

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w wneud yn Soria, byddwn yn dweud wrthych fod ganddo dreftadaeth hanesyddol-artistig ragorol a bwyd blasus.

Taith i Machu Picchu

Un o'r lleoedd mwyaf hudolus yn y byd, lle mae'r cysylltiad rhyngom ni a'r amgylchedd yn amlwg yn syml ...

Neis a'i swyn

Rydyn ni'n mynd trwy gyfnodau anodd iawn ond mae'r oerfel yn ein gadael, mae'r dyddiau cynhesach yn agosáu ac mae'r ...

Sgwâr Navona

Dinasoedd yr Eidal

Mae gan holl ddinasoedd yr Eidal henebion a fydd yn creu argraff arnoch chi. Ond yn eu plith, mae Rhufain, Dinas y Fatican, Milan, Fenis a Florence yn sefyll allan.

Traddodiadau Japan

Mae gan Japan lawer o draddodiadau, ond yn ôl yr adeg o'r flwyddyn mae'n digwydd i mi ei bod hi'n amser da i ...

Ymweld â Mount Olympus

Un o'r mynyddoedd enwocaf yn y byd yw Mount Olympus, y mynydd mwyaf poblogaidd yng Ngwlad Groeg a'r ...

Taith Tahiti

Mae Tahiti yn ynys Ffrengig sy'n gyfystyr â pharadwys. Mae'n bell, egsotig, afieithus, cyfoethog a drud, ond wrth gwrs ...

Cernyw, trysor yn Lloegr

Mae Lloegr yn berchen ar dirweddau cardiau post anhygoel, hardd, ni allwch chi wir gredu gwyrdd ei gefn gwlad, y ...

Ewch i Cabo de Palos

Mae clogyn yn bwynt o dir sy'n ymestyn tuag at y môr ac sy'n dylanwadu ar y llanw a ...

Trwy gestyll Valladolid

Mae Sbaen yn gyforiog o gestyll, mae'n baradwys i holl gefnogwyr yr Oesoedd Canol neu ffantasi ganoloesol….

Ymweld â Phalas Versailles

Ydych chi'n teithio i Ffrainc y gwanwyn hwn ac eisiau ymweld â Phalas godidog Versailles? Ni fyddwch yn difaru,…

Taith gerdded trwy Central Park

Un o'r lleoedd mwyaf arwyddluniol yn Efrog Newydd yw Central Park, y parc canolog sy'n adnabyddus ledled y byd diolch i ffilm a theledu. A pham ydych chi'n mynd i Efrog Newydd? Peidiwch byth â cholli taith gerdded trwy'r Central Park gwych!

London Eye, rhaid yn Llundain

Mae gan lawer o ddinasoedd atyniadau gwych, wedi'u meddwl, eu dylunio a'u hadeiladu gyda safbwynt twristiaid. Enghraifft yw'r Llundain ...

Ymweld â Mount Fuji

Symbol Japan yw Mount Fuji. Mae unrhyw gefnogwr o sinema manga, anime neu Japaneaidd yn ei wybod ...

Y mynydd uchaf yn Ewrop

Rwy'n credu bod pawb yn gwybod mai'r mynydd uchaf yn y byd yw Everest ... ond a ydych chi'n gwybod beth ydyw ...

Taith i Gwm Nuria

Mae gan Sbaen gyrchfannau anhygoel ac os ydych chi'n hoff o fyd natur a thwristiaeth awyr agored yna gallwch chi fynd i dalaith Gerona, yng Nghatalwnia, mae'r gaeaf yn dod er mwyn i chi allu cynllunio taith sgïo. Ydych chi'n adnabod Dyffryn Nuria a'i orsaf? Mae'n cŵl, yn hardd ac yn gyfarwydd.

Priflythrennau'r Dwyrain Canol

Y Dwyrain Canol. Mae'r rhanbarth hwn o'r byd wedi bod yn y newyddion am ychydig llai na hanner can mlynedd. Yn rhannol oherwydd ei bod yn ardal y Dwyrain Canol, mae ganddi ddinasoedd hen iawn ac mae'n llawn hanes a diwylliant. Nid nhw yw'r mwyaf diogel bob amser ond os ydych chi'n hoff o antur ...

Y cestyll harddaf yn Sbaen

Am ddetholiad! Y gwir yw ei bod yn eithaf anodd gwneud rhestr o'r cestyll harddaf yn Sbaen ... Mae cymaint! Ac yn ôl pa feini prawf y gallai Sbaen gael llawer o gestyll hardd, a yw'n bosibl gwneud rhestr? Rydyn ni wedi ceisio felly gweld a ydych chi'n hoffi'r un rhai.

Twr Pisa

Mae dyn bob amser wedi hoffi adeiladu tuag i fyny ac mae'r byd yn llawn cystrawennau sy'n ceisio crafu'r awyr neu gyrraedd y cymylau. Yn Os ewch chi ar daith i'r Eidal, peidiwch â cholli'r Tŵr Pisa. Sñi, y twr pwyso enwog. Mae'n agos iawn at Fflorens.

Twr Belém

  Os ydych chi'n hoff o bensaernïaeth mae yna lawer o adeiladau a strwythurau sy'n haeddu cael eu hadnabod yn bersonol. Mae gan Bortiwgal, er enghraifft, lawer o adeiladau. Ydych chi'n mynd ar daith i Lisbon? Yna peidiwch ag anghofio ymweld â'r Torre de Belém hardd. Mae'n brydferth y tu allan a'r tu mewn ac o'i deras y golygfeydd yw'r rhai mwyaf.

Mynachlog Guadalupe

Mae Ewrop yn llawn eglwysi a mynachlogydd ac mae rhai o'r rhai harddaf yn Sbaen. Dyma achos Mynachlog Guadalupe, mae un o Safleoedd Treftadaeth y Byd yn Sbaen yn Extremadura a Mynachlog hardd Guadalupe yw hi. Peidiwch â'i golli!

Arferion Ecwador

Mae America Ladin yn grochan toddi o rasys ac mae ei filoedd o flynyddoedd o wareiddiadau a diwylliannau wedi gadael etifeddiaeth bwysig. Efallai, i rywun nad yw'n Americanaidd, nad ydych chi'n mynd i Ecwador? Wel, mae'n wlad brydferth ac mae ganddi lawer o arferion. Beth am ddod i adnabod rhai ohonyn nhw cyn ymweld? moesau, gwisgoedd nodweddiadol, bwyd ...

Arferion Bolifia

Os nad ydych chi'n adnabod De America, mae'n debygol nad ydych chi'n gwybod bod Bolifia yn wlad amlochrog ac felly nid yw'n bosibl dweud bod ei thraddodiadau ac a ydych chi'n mynd i Bolifia? Am gyrchfan hardd! Mae ganddo lawer o arferion diwylliannol, llawer o hanes a llawer o fwyd blasus! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cynnig ar ychydig o bopeth.

Map Game of Thrones

Mae ffantasi ganoloesol yn genre gwych a all gynnwys yn yr un stori o hud a chynllwynio gwleidyddol, trwy ramant i arwriaeth ac Ydych chi'n hoffi Game of Thrones? Wel, yn Iwerddon a Sbaen mae gennych chi lawer o leoliadau naturiol lle mae sawl pennod o'r gyfres wedi'u ffilmio.

Llundain gyda Jack the Ripper a Sherlock Holmes

Darganfyddwch Lundain gyda theithiau cerdded ar Jack the Ripper a Sherlock Holmes. Mae marwolaethau, dioddefwyr, llofruddion, gelynion, yn cynllwynio i gyd trwy alïau hynafol prifddinas Lloegr.

5 bwyty rhyfedd iawn yn Tokyo

Mae bwyta yn Tokyo bob amser yn barti ond yn y 5 lle hyn mae hefyd y peth mwyaf rhyfedd yn y byd: fampirod, breuddwydion seicedelig, ninjas ...

Taith Ghostbusters yn Efrog Newydd

Os ewch chi i Efrog Newydd a'ch bod chi'n hoffi'r ffilmiau mae yna lawer i fynd, ond os ydych chi'n ffan o The Ghostbusters gallwch weld eu lleoliadau. Ewch ar daith Ghostbusters!

Caledonia Newydd, cornel fach o'r byd

Ydych chi'n hoffi treulio'r haf mewn gorymdeithiau anghysbell? Yna rhowch gynnig ar Caledonia Newydd, ynys wych gyda mil o dirweddau: traethau, mangrofau, clogwyni, coedwigoedd

Airbus A380, y mwyaf oll

Ydych chi'n gwybod pa un yw'r awyren fasnachol fwyaf yn y byd? Dyma'r Airbus A380, yr awyren deulawr gyda bar a chawod. Dewch i'w adnabod!

Vanuatu, paradwys bell

Yn llai hysbys na Tahiti neu Bora Bora ond yr un mor brydferth yw Vanuatu, yn Ne'r Môr Tawel. Mae'r ynysoedd yn cynnig traethau, llosgfynyddoedd, jyngl, a hyd yn oed canibaliaid.

Gwibdeithiau o Kyoto

Mae amgylchoedd Kyoto yn fendigedig felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â nhw: Arashiyama, Kokedera, Katsura a miloedd o doris coch Fushimi Inari.

Mwynhewch wythnos yn Jamaica

Mae Jamaica yn gyfystyr â thraethau a reggae ond mae'n cynnig cymaint mwy. Wythnos yn Jamaica yw'r gorau: traethau, rhaeadrau, jyngl, mynyddoedd a llawer o si.

Gwyliau heulog yn Barbados

Ydych chi'n meddwl am y Caribî? Wel, mae Barbados yn gyrchfan wych: traethau hardd, môr breuddwydiol, hanes trefedigaethol a llawer, llawer o si.

Ymweld â Chraig Gibraltar

Hoffech chi fynd allan i Gibraltar? Gydag ychydig ddyddiau mae'n ddigon i fynd i fyny ac i lawr y graig, bwyta, cerdded a mwynhau.

Bywyd nos yn Dubai, sut i gael hwyl

Ydych chi'n mynd i Dubai? Wel, mae'n llawer mwy nag anialwch a siopa, mae ganddo fywyd nos gwych! Paciwch ddillad i fynd allan oherwydd eich bod chi'n mynd i gael amser gwych.

Beth i'w fwyta yn yr haf yn Tokyo

Os ewch chi i Tokyo yn yr haf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cynnig ar y prydau haf gorau ym mhrifddinas Japan. Cewch eich synnu gan ba mor flasus ydyn nhw!

Beth i'w wneud 3 diwrnod yn Havana

Ydych chi'n mynd i Giwba? Peidiwch â neidio'n uniongyrchol i'w draethau. Treuliwch 3 diwrnod yn Havana a darganfod ei hanes, ei ddiwylliant a'i dreftadaeth. Ni fyddwch yn peidio â rhyfeddu!

Y 5 golygfa banoramig orau o Baris

Pan ewch i paris, peidiwch â stopio cerdded trwy ei strydoedd a dringo ei adeiladau talaf. Dewch i adnabod 5 pwynt panoramig gorau Paris!

Bolvia, perlog cudd De America

Darganfyddwch beth sydd gan Bolifia i chi: adfeilion hynafol, dinasoedd trefedigaethol, fflatiau halen gwych, pobl wych. Cymaint o ryfeddodau!

Gwibdaith anturus i Swrinam

Ydych chi'n hoffi anturiaethau? Yna gallwch chi fynd i adnabod Suriname, gwlad fach Americanaidd sydd â bioamrywiaeth wych.

Sut i ymweld â Petra, trysor yr Iorddonen

Mae ymweld â Petra yn cymryd amser a threfn oherwydd bod cymaint i'w weld. Felly, mae'n tynnu sylw at y wybodaeth ymarferol orau i wybod y trysor hwn o Wlad yr Iorddonen.

Arweiniad i ymweld â Moscow

Yn 2017 dathlir canmlwyddiant Chwyldro Rwseg a gallwch drefnu taith. Felly, ysgrifennwch y canllaw hwn o'r hyn na allwch ei golli ym Moscow

Canberra, prifddinas Awstralia

Teithio i Awstralia? Peidiwch ag aros gyda Sydney Melbourne yn unig, rhowch gynnig ar Canberra! Wedi'r cyfan hi yw'r brifddinas.

Saint Lucia, haf trwy'r flwyddyn

Ydych chi eisiau lle lle mae'n haf bron trwy gydol y flwyddyn? Yna ewch i'r Caribî a mwynhau ynys hyfryd Santa Lucia. Ni fyddwch yn difaru!

Fienna

Mwynhewch Fienna mewn tridiau

Oes gennych chi dridiau yn Fienna? Ysgrifennwch bopeth y gallwch chi ei wneud a'i fwynhau yn y ddinas imperialaidd hon.

Sbaen, set ffilm

Mae'r gyfres deledu, mor ffasiynol yn ddiweddar, a'r sinema wedi dod yn hysbyseb orau ...

Paris yn yr haf

Paris yn yr haf, beth i'w wneud

Nid yw'r haf drosodd eto, felly ysgrifennwch yr awgrymiadau hyn i fwynhau'r haf ym Mharis: cerddoriaeth, theatr, traethau, sinema.

Cannes

Y gwibdeithiau gorau o Nice

Os ymwelwch â Nice yr haf hwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â threfi swynol Riviera Ffrainc. Maen nhw'n hen ac yn brydferth!

Ogofâu Môr

Cyrchfannau traeth rhad yn Sbaen

Mae'n hawdd dod o hyd i gyrchfannau traeth rhad yn Sbaen. Rydyn ni'n dweud wrthych chi am bum cyrchfan wych ar arfordiroedd Sbaen.

Efrog Newydd yn yr haf

Canllaw i fwynhau Efrog Newydd yn yr haf

Os ewch chi i Efrog Newydd yn yr haf mae yna lawer o bethau i'w gweld a'u gwneud yn yr awyr agored: parciau, traethau, teithiau cerdded, mordeithiau, cyngherddau a phartïon.

Rhaeadr Iguazu

7 rhyfeddod naturiol y byd

Dewch i adnabod 7 rhyfeddod naturiol y byd, a ddewiswyd trwy bleidlais boblogaidd, gyda lleoedd anhygoel sy'n rhaid eu gweld.

Tromso

Haf 2016, beth i'w wneud yn Norwy

Ydych chi'n meddwl bod Norwy yn gyrchfan hardd ond drud? Peidiwch â stopio, ysgrifennwch y wybodaeth hon am gostau ac atyniadau a theithio i'w mwynhau.

Ella, y gorau o Sri Lanka (rhan I)

Mae hi wedi'i lleoli yn ardal Badulla (talaith Uva) ac ar uchder o 1050 metr uwch lefel y môr. Yn gysylltiedig â Colombo a Kandy (prif ddinasoedd y wlad)

Beth yw'r cymoedd pwysicaf yn y byd?

Ydych chi'n adnabod y 10 cwm pwysicaf yn y byd? Peidiwch â cholli'r lleoedd ysblennydd hyn a'r cyfrinachau maen nhw'n eu cuddio i'r rhai sy'n ymweld â nhw.

Y Quilotoa, perlog o'r Andes Ecuador

Llosgfynydd Ecwador yw'r Quilotoa y mae ei grater wedi cronni'r hyn a elwir yn llyn crater. Un o'r llynnoedd llosgfynydd mwyaf ysblennydd yn y byd.

Traethau Andalusia

3 o'r traethau gorau yn Andalusia

Mae yna lawer o draethau yn Andalusia sy'n boblogaidd ac yn wych, ac rydyn ni'n dangos tri o'r goreuon i chi, na ddylech chi eu colli os ydych chi'n teithio i'r de.

Prif gwmnïau hedfan Oceania

Heddiw, rydyn ni'n mynd i gwrdd â rhai cwmnïau hedfan pwysig yn Oceania. Dechreuwn trwy grybwyll Qantas, y cwmni hedfan pwysicaf a hanesyddol yn ...

Cludiant yn Lima

Mae dinas Lima yn rhyng-gysylltiedig â gweddill y wlad trwy'r Briffordd Ganolog a'r Briffordd Pan-Americanaidd. Ers…

Ynys Anhysbys Dyn

Wedi'i leoli ym Môr Iwerddon, rhwng Lloegr, yr Alban, Cymru ac Iwerddon, mae'n diriogaeth ddibynnol ar Goron Prydain, ...

Sut i fynd o gwmpas Istanbul

Mae Istanbul yn un o'r dinasoedd mwyaf poblog yn y byd, ac felly'n anhrefn trawiadol. Yn ogystal, mae'n cael ei ymdrochi gan ...