Bwyd nodweddiadol o Madagascar

Madagascar a'i fwyd nodweddiadol

Rydyn ni'n dangos popeth sydd angen i chi ei wybod am Madagascar a'i fwyd arferol. Mae hyn yn seiliedig ar reis, ond mae'n llawer mwy. Ewch ymlaen a rhowch gynnig arni.

bara y meirw

bara y meirw

Rydyn ni'n esbonio beth yw bara'r meirw a sut mae'n cael ei wneud, elfen sylfaenol yn niwylliant Mecsicanaidd sy'n gysylltiedig â'r ymadawedig. Dare i roi cynnig arni

Prydau bwyd

Bwyta yn Hondarribia

Rydym yn awgrymu rhai lleoedd i fwyta yn Hondarribia, yn ogystal â'r prydau mwyaf nodweddiadol y gallwch eu blasu. Ewch ymlaen a rhowch gynnig arnynt.

bwrdd bwyty

Ble i fwyta yn Cartagena

Rydym yn awgrymu sawl lle i fwyta yn Cartagena ac rydym yn rhoi rhai syniadau i chi ar ffurf prydau nodweddiadol o'r ardal. Ewch ymlaen a gofynnwch amdanynt.

Ourense

Ble i fwyta yn Ourense

Rydyn ni'n dangos rhai o'r lleoedd gorau i fwyta yn Ourense i chi ac yn blasu'r bwyd blasus Galisaidd. Meiddio cwrdd â nhw.

Alcala de Guadaira

Ble i fwyta yn Alcalá de Guadaira

Rydyn ni'n esbonio ble i fwyta yn Alcalá de Guadaira a beth allwch chi ei archebu. Dewch i ddod i adnabod y dref hardd hon yn nhalaith Seville.

cataplana bwyd môr

Beth i'w fwyta yn yr Algarve

Mae gennych lawer o brydau nodweddiadol i'w bwyta yn yr Algarve. Mae'r cataplanas a'r pysgod wedi'u grilio yn sefyll allan yn eu plith. Dare i roi cynnig arnyn nhw.

Selsig

bwyd Almaenig nodweddiadol

mae bwyd nodweddiadol o'r Almaen yn cynnwys seigiau blasus fel eisbein, cawl kartoffel neu schnitzel. Dare i roi cynnig arnyn nhw.

ergyd

Bwyd Honduraidd nodweddiadol

Ymhlith y prydau sy'n rhan o'r bwyd Honduraidd nodweddiadol, rydym yn argymell y cawl malwod neu'r baleadas. Dare i roi cynnig arnyn nhw.

Bwyty

Ble i fwyta yn Sierra Nevada

Os ydych chi'n pendroni ble i fwyta yn Sierra Nevada, byddwn yn dweud wrthych fod gennych nifer o fwytai o bob arddull. Dare i roi cynnig arnyn nhw.

Bwyty

Bwytai gorau yn Barcelona

Mae'r bwytai gorau yn Barcelona yn cynnwys pob math o fwyd a'r cynigion gastronomig mwyaf amrywiol. Meiddio cwrdd â nhw.

Bwyty

Bwytai Almaeneg ym Madrid

Mae yna rai bwytai Almaeneg ym Madrid. Ond mae llawer o rai eraill yn debycach i fragdai Teutonig gyda bwydlen o seigiau. Meiddio cwrdd â nhw.

Salmorejo

Bwyd nodweddiadol Cordoba

Mae bwyd nodweddiadol Córdoba yn ymateb i'r swbstrad Arabaidd a'r traddodiadau Castilian ac Andalusaidd. Meiddio ei flasu a'i fwynhau.

bwyty drutaf yn y byd

Dwi'n hoffi llefydd neis ond dwi ymhell o fod â lot o bres, felly mae'n rhaid i mi setlo am eu gweld ar y teledu neu mewn cylchgronau. Rwyf bob amser yn dweud bod y bwyty drutaf yn y byd yn Ibiza ac mae'n Sublimotion. Ydych chi'n fodlon talu 1600 ewro am ginio?

Bwyd nodweddiadol Seville

Mae gastronomeg Sbaen yn flasus iawn ac yn amrywiol, felly ni waeth ble rydych chi'n mynd byddwch chi'n bwyta'n rhyfeddol. Er enghraifft, os ewch am dro o amgylch y Os ewch i Seville, peidiwch ag anghofio rhoi cynnig ar seigiau mwyaf nodweddiadol ei gastronomeg blasus ac amrywiol: pysgod, malwod, codlysiau, selsig a llawer mwy.

Cawsiau Ffrengig enwocaf

Mae Ffrainc yn gyfystyr â chawsiau. Mae gan bob rhanbarth o'r wlad ei gaws neu gawsiau arbennig, ac mae tua 240 o gawsiau i'w cael yn gyffredinol Darganfyddwch yr amrywiaeth hyfryd a blasus o gawsiau Ffrengig enwog: Roquefort, Brie, Reblochon a llawer mwy...

Paella

Bwydydd nodweddiadol o Sbaen

Mae bwydydd Sbaenaidd nodweddiadol fel omlet tatws, paella neu stiw ffa Astwraidd yn enwog ledled y byd. Meiddio eu blasu.

Prydau Almaeneg nodweddiadol

Mae'r Almaen yn wlad ffederal sydd â chanrifoedd lawer o hanes, felly mae ei bwyd yn datgelu'r siwrnai ddiwylliannol hon yn unig. Nid yw'n enwog fel y Ffrangeg, mae'r bwyd Almaeneg yn llawer mwy na selsig a chwrw, felly byddwch yn barod i roi cynnig ar fwy o flasau ac ie, llawer o gwrw hefyd.

Prydau nodweddiadol o Japan

Rwy'n hoff o fwyd o Japan, mae'n rhywbeth rwy'n ei fwynhau'n fawr bob tro rwy'n teithio ac, am ychydig yn awr, yn fy ninas fy hun. A gyda rhedeg rydych chi'n gwybod prydau nodweddiadol gorau Japan: swshi, ramen, soba, okonomiyaki, shabu-shabu, oinigiri ...

Bwyd nodweddiadol Aguascalientes

Darganfyddwch fwyd nodweddiadol Aguascalientes, synthesis o draddodiad coginiol rhannau eraill o Fecsico a'r gastronomeg brodorol.

Bwyd nodweddiadol o Veracruz

Mae bwyd nodweddiadol Veracruz yn cyfuno'r gorau o'r swbstrad brodorol gyda'r cynhyrchion sy'n cyrraedd o Sbaen a chyda dylanwad Affrica.

Gastronomeg Gwlad y Basg

Gastronomeg Gwlad y Basg

Byddwn yn siarad am y prydau mwyaf blasus o gastronomeg Basgeg, yn canolbwyntio ar bysgod a chynhwysion o safon.

Arferion coginio Ffrainc

Os oes dywediad sy'n dweud, ble rydych chi'n mynd, gwnewch yr hyn a welwch, a allwn ni hefyd ddweud ble rydych chi'n mynd i fwyta ...

Cyngor Dinas Huesca

Ble i fwyta yn Huesca

Yr ardaloedd gorau i'w bwyta yn Huesca yw cymdogaeth San Lorenzo a Coso Alto, sy'n ffurfio'r hyn a elwir yn El Tubo.

Gastronomeg Japan

Mae gastronomeg Japan yn un o fy ffefrynnau. Nid wyf yn hoffi ychydig iawn o bethau ac rwy'n annog pawb sy'n ...

Bwyd traddodiadol o Sbaen

Mae bwyd traddodiadol Sbaen yn helaeth, yn amrywiol ac yn flasus iawn. Yn bennaf mae'n cynnwys cyfraniadau gan y gwahanol ...

Bwytai yn Lisbon

Bwyta yn Lisbon

Rydyn ni'n dweud wrthych chi ble i fwyta yn Lisbon a hefyd beth yw'r prydau gorau o gastronomeg Portiwgaleg y mae'n rhaid i chi roi cynnig arnyn nhw.

Bwyd nodweddiadol Ffrainc

Mae bwyd Ffrengig yn gyfystyr ag ansawdd a mireinio. Mae'n cael ei ystyried yn un o'r gastronomau pwysicaf yn y byd….

Marchnad San Miguel

Marchnad San Miguel ym Madrid

Rydyn ni'n dangos popeth i chi y gall y Mercado de San Miguel ei gynnig i chi yng nghanol Madrid, gofod gastronomig o ansawdd.

Gastronomeg Mecsico

O ran bwyd, mae gan Fecsicaniaid ddywediad sy'n dweud "bol llawn, calon hapus." Dim ots…

Gastronomeg Italia

Gastronomeg Italia

Mae gan gastronomeg yr Eidal seigiau sydd wedi mynd o amgylch y byd gyda'u poblogrwydd a chydag eraill sydd yr un mor flasus.

Gastronomeg Ffrainc

Mae gan Ffrainc gastronomeg chwedlonol, yn fwy na pharod i'ch croesawu wrth i chi ei flasu. O'r crwst gorau i un syml a gwladaidd. Ydych chi'n mynd i Ffrainc? Yn ogystal â'r amgueddfeydd a'r cestyll mae ei gastronomeg. Mae coginio ffracnese yn fendigedig yn y melys a'r hallt. Bwyta!

Taj majal

Diwylliant Hindŵaidd

Dewch i adnabod diwylliant India a darganfod arferion y bobl Hindŵaidd o ran crefydd, gastronomeg, gwyliau a llawer mwy o'r diwylliant Hindŵaidd.

Durian agos

Durian, y ffrwyth drewllyd yn y byd

Mae Durian yn cael ei ystyried y ffrwyth mwyaf drewllyd yn y byd, beth yw ei arogl drwg? Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau'r ffrwyth hwn sy'n arogli mor ddrwg.

Ymweliadau gastronomig ag Andalusia (II)

Os ddoe fe ddaethom â delicatessens atoch o 4 talaith Andalusaidd, heddiw byddwn yn dweud wrthych chi rai o'r pedair sy'n weddill: Malaga, Granada, Almería a Jaén.

Ymweliadau gastronomig ag Andalusia (I)

Yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n dod ag arogleuon a blasau ein hannwyl Andalusia i chi. Dewch i adnabod yma seigiau nodweddiadol Huelva, Cádiz, Córdoba a Seville.

Y bwytai gorau yn Times Square

Ydych chi'n teithio i Efrog Newydd neu ai eich breuddwyd chi ydyw ac a ydych chi ar y ffordd i'w wireddu? Gwych! Efrog Newydd yw'r gorau ...

Marchnad pryfed

Yn China mae pryfed yn bleser i'r daflod

Yn Tsieina, mae pryfed yn cael eu bwyta ac maen nhw'n ddanteithfwyd go iawn. Ydych chi eisiau gwybod pa bryfed sy'n coginio ac a allai ddechrau cael eu bwyta yn Ewrop?

Gwyliau a diwylliant Philippine

Diwylliant Philippine

Darganfyddwch bwysicaf diwylliant Philippine: arferion, iaith a gwybodaeth arall sy'n gysylltiedig â gastronomeg, crefydd a llawer mwy.

Salad Philippine

Gastronomeg Philippine

Beth yw prydau nodweddiadol Ynysoedd y Philipinau? Rydyn ni'n darganfod y bwyd rydych chi'n ei hoffi fwyaf yn Ynysoedd y Philipinau fel eich bod chi'n gwybod beth i roi cynnig arno ar eich taith.

Dysgl reis yn Cambodia

Celf goginiol yn Cambodia

Darganfyddwch y bwyd Cambodiaidd nodweddiadol a pharatowch ryseitiau gyda'r awgrymiadau gastronomig y byddwch chi'n eu darganfod am gastronomeg nodweddiadol Cambodia.

Potel Carlsberg

Bragdy Carlsberg yn Copenhagen

Rydym yn teithio i Copenhagen i ymweld â Ffatri Gwrw Carlsberg, taith dywys yn gwybod ei phroses gynhyrchu, ei hanes ac, yn olaf, yn blasu ei blas

Dyma pa mor ddilys yw reis Ciwba

Un arall o seigiau mwyaf rhagorol gastronomeg Ciwba, efallai oherwydd ei symlrwydd, yw reis Ciwba, ychydig yn wahanol i'r hyn a wneir yn Sbaen.

Prydau Cuisine Cantoneg

Ar yr achlysur hwn rydyn ni'n mynd i siarad am fwyd Cantoneg, gastronomeg sy'n tarddu o dalaith Treganna, i'r de o ...

Caffi Fampir yn Ginza, Tokyo

Yng nghymdogaeth Ginza yn Tokyo, mae lle gwirioneddol afradlon a dychrynllyd, hyd yn oed ar gyfer dinas o ormodedd a phethau anhygoel fel prifddinas Japan. Rydyn ni'n siarad am Gaffi'r Fampir, bwyty gothig wedi'i addurno â chroeshoeliadau, penglogau, cobwebs, canhwyllyr sydd ag arch iawn Count Dracula hyd yn oed.

Blasau Gwlad Thai.

Mae Gwlad Thai am ei sefyllfa, a'i diwylliant bob amser wedi cael ei nodi'n fawr gan China ac India. Ffrwyth y berthynas hon ...

Petra, dinas y garreg (IIIa)

Rydyn ni'n cyrraedd trydydd cam ein hymweliad â Petra lle rydyn ni'n mynd i adnabod gastronomeg nid yn unig o hyn ...

Ceginau'r Byd: Algeria (I)

Gallwn ddod i adnabod gwlad neu ddinas mewn mil ac un ffordd wahanol ac yn amlwg, y ffordd orau yw trwy fynd i ...

Vanuatu, y wlad hapus (III)

Rydyn ni'n dechrau ein trydedd ran o'n llwybr yn y gyrchfan hyfryd hon a'r tro hwn rydyn ni'n mynd i adnabod rhai o ...

Tollau cymdeithas yr Eidal

Un o agweddau mwyaf poblogaidd yr Eidalwyr yw eu anian, maent yn angerddol ac yn llawn mynegiant. Maen nhw'n bersonau…

Dysgl nodweddiadol o Albania

I'r rhai nad ydyn nhw'n gwybod bod Albania yn weriniaeth yn Ne-ddwyrain Ewrop. Mae'n ffinio â Montenegro i'r gogledd, y Weriniaeth ...

Y 5 bwyty gorau yn Singapore

1.- Ffliwtiau yn y Gaer: Bwyty rhamantus a chyfnod trefedigaethol iawn yw hwn. Byddwch wrth eich bodd yn gwybod ...

Monaco, y wlad foethus

Ar ôl y Fatican, Monaco yw'r ail wlad leiaf yn y byd, ac yn baradocsaidd y gyntaf mewn dwysedd poblogaeth….