Ffynhonnell afon Mundo

Mae ffynhonnell afon Mundo, yng nghanol mynyddoedd Alcaraz yn Albacete, yn ffenomen naturiol o harddwch mawr a fydd yn eich swyno.

Bryn Haearn

Mae Cerro del Hierro yn dirwedd carst hyfryd wedi'i lleoli yn nhalaith Seville, ger trefi Costantina a San Nicolás.

Twristiaeth wledig yn Galicia

Os ydych chi am wneud twristiaeth wledig yn Galicia, rydyn ni'n cynnig sawl cyrchfan fel y Costa da Morte, y Ribeira Sacra neu'r Mariña Lucense.

Simneiau tylwyth teg

Mae daeareg yn fympwyol ac yn fwy amrywiol nag y gall ymddangos ar yr olwg gyntaf. Enghraifft ohono…

Medina Sidonia

Mae harddwch a rhamantiaeth Cádiz yn cael eu syntheseiddio mewn un lle: Medina Sidonia, cyrchfan hanner ffordd rhwng ...

Trefi Soria

Mae trefi yn Soria fel Burgo de Osma neu Medinaceli yn cynnig amgylchedd naturiol rhyfeddol i chi a set odidog o henebion.

Castell Zafra

Wedi'i leoli mewn man diarffordd ym mwrdeistref Campillo de Dueñas, yn nhalaith Guadalajara, ar graig fawr ...

Penalba de Santiago

Mae Peñalba de Santiago yn dref hardd ym mynyddoedd Bierzo gyda thai traddodiadol hyfryd a llwybrau mynydd hardd.

Beth i'w weld yn Pamplona

Yn brifddinas teyrnas hynafol Navarre, mae gwreiddiau Pamplona yn mynd yn ôl i'r ganrif XNUMXaf CC pan sefydlodd y Rhufeiniaid ...

Traeth Poo

Mae traeth Poo, yn Asturias, wedi'i leoli o fewn tirwedd warchodedig Arfordir y Dwyrain, cilomedr prin ...

Beth i'w weld yn Navarra

Wedi'i leoli yng ngogledd Sbaen, mae Navarra yn gymuned sy'n llawn trefi swynol a chyfoeth naturiol gwych sy'n ...

Cudillero yn Asturias

Mae unigrywiaeth ei dirwedd, agosrwydd ei phobl a'i etifeddiaeth ddiwylliannol ddiddorol yn gwneud i gyngor Cudillero ...

Frigiliana

Ychydig gilometrau o Fôr y Canoldir ac wrth droed Parc Naturiol, mae Frigiliana yn codi, yr unig dref ...

Benavente

Mae Benavente wrth ymyl Toro a Zamora, un o'r tair dinas bwysicaf yn nhalaith Zamora. Ei bwysigrwydd…

Golygfa o Burgo de Osma

Burg o Osma

Mae Burgo de Osma yn dref hardd yn nhalaith Soria sydd â threftadaeth goffaol hyfryd a bwyd blasus.

Medina del Campo

Wedi'i lleoli i'r de-orllewin o dalaith Valladolid, mae Medina del Campo yn dref o darddiad cyn-Rufeinig y mae ei phrifddinas ...

Golygfa o San Vicente de la Barquera

San Vicente de la Barquera

Mae San Vicente de la Barquera yn cynnig amgylchedd naturiol hyfryd i chi, sawl heneb a gastronomeg blasus yn seiliedig ar bysgota.

Golygfa o Barbastro

Barbastro

Mae Barbastro yn ddinas fach sy'n llawn hanes a henebion sydd hefyd yn cynnig tirweddau ysblennydd a bwyd blasus.

Teithio gyda phlant yn Ewrop

O'r gogledd i'r de, mae Ewrop yn lle a argymhellir yn gryf i deithio gyda phlant gan ei fod yn cymysgu hwyl gyda ...

Golygfa o Robledillo de Gata

Robledillo Gata

Mae Robledillo de Gata yn em yn nhalaith Cáceres. Mae'n cadw ei bensaernïaeth draddodiadol ac yn cynnig llwybrau cerdded hardd i chi.

Ynys La Graciosa

Mae gan wythfed ynys yr Ynysoedd Dedwydd, La Graciosa, yr holl briodoleddau angenrheidiol i dreulio ychydig ddyddiau sy'n gwella'ch ...

Paradwys Cangas de Onís

Ar lannau Afon Sella ac wedi'i amgylchynu gan y Picos de Europa, mewn man o harddwch digymar fe welwch ...

eglwys gadeiriol palencia

12 peth i'w gwneud yn Palencia

Ydych chi'n mynd i ymweld â Palencia? Darganfyddwch 12 cynllun sy'n ymwneud â'r lleoedd mwyaf nodweddiadol yn ninas Palencia na allwch eu colli. Ydych chi'n eu hadnabod i gyd?

Cyngor Taleithiol Palencia

Beth i'w weld yn Palencia?

Rydyn ni'n mynd i mewn i Palencia, yn y ddinas dawel hon, felly gallwch chi edrych ar y cynlluniau a'r lleoedd gorau i ymweld â nhw.

Cors San Juan

Mae llawer yn adnabod cronfa ddŵr San Juan fel traeth Madrid. I'r lle hwn wedi'i leoli 52 ...

Merida

Beth i'w weld yn Mérida

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi sydd i'w weld yn ninas Mérida, sydd â llawer o olion archeolegol o amser yr Ymerodraeth Rufeinig.

Valderrobres

Beth i'w weld yn Valderrobres

Rydyn ni'n dangos popeth i chi y gellir ei weld a'i wneud yn nhref Valderrobres yn Teruel, tref sydd â llawer o hanes.

Segura y Sierra

Segura y Sierra

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi sydd i'w weld yn nhref Segura de la Sierra, sydd â llawer o hanes a threftadaeth yn ei strydoedd.

Cymdogaethau Madrid

Mae gan brifddinas Sbaen gymaint o agweddau ag sydd o gymdogaethau. Mae pob un ohonyn nhw'n dangos wyneb gwahanol i Madrid o'r blaen ...

Beth i'w weld yn Soria

Wedi'i leoli yn Castilla y León, gallem ddiffinio Soria fel prifddinas fach sy'n cadw llawer o'i swyn ...

Yr Aifft gyda phlant

A yw'n bosibl teithio gyda phlant i unrhyw ran o'r byd? Efallai ei fod, mae yna deuluoedd anturus iawn, ond mae yna deuluoedd hefyd ...

Dinasoedd mwyaf Sbaen

Madrid a Barcelona yw'r prif ddinasoedd yn Sbaen a'r mwyaf ond nid nhw yw'r unig rai. Twf…

Beth i'w wneud yn Seville

Yn ôl y cyhoeddwr enwog o dywyswyr twristiaeth, Lonely Planet, cafodd Seville ei chydnabod fel y ddinas orau yn y byd bod ...

Calahorra

Mae Calahorra, prifddinas Rioja Baja, yn gyrchfan gastronomig a choffaol a werthfawrogir yn fawr. Mae'n un o ...

Congost o Montrebei

Congost de Mont-rebei

Mae'r Congost de Mont-rebei yn geunant trawiadol wedi'i leoli rhwng taleithiau Lleida a Huesca. Flynyddoedd yn ôl roedd yn lle naturiol inni ddweud wrthych beth sydd i'w weld yng ngheunant Congost de Mont-rebei, wedi'i leoli rhwng Lleida a Huesca, gyda llwybr naturiol hardd.

Alcazar o San Juan

Mae Alcázar de San Juan yn fwrdeistref fach ond hardd sydd wedi'i lleoli yn Ciudad Real. Mae ganddo hanes helaeth ac amrywiol ...

Teide

Parc Cenedlaethol El Teide

Parc Cenedlaethol Teide yw'r mwyaf o'r Ynysoedd Dedwydd. Mae'r parc cyfan yn drysor daearegol rhyfeddol, ...

Ayamonte, wrth droed yr afon

Heddiw dychwelwn i ganolbwyntio ar Sbaen, gwlad sydd â nifer o gyrchfannau twristaidd anhygoel. Ydych chi'n chwilio am gestyll neu eglwysi cadeiriol ...

Fforwm Caix Barcelona

Wedi'i leoli wrth droed mynydd Montjuïc mae'r CaixaForum, canolfan ddiwylliannol, gymdeithasol ac addysgol a ragwelir ...

Cadaques

Arferai’r arlunydd Salvador Dalí ddweud mai Cadaqués oedd y dref harddaf yn y byd. Efallai bod yna bobl sy'n ...

Traethau yn Ynysoedd y Cíes

Arfordiroedd Sbaen

Mae gan Sbaen fwy na 7.900 cilomedr o arfordir. Hinsawdd dda'r wlad a'r amrywiaeth eang o gyrchfannau ...

Molina de Aragon

Mae Molina de Aragón yn un o'r trefi canoloesol harddaf yn Guadalajara (Sbaen). Wedi'i leoli yng ngogledd-ddwyrain y dalaith, ...

Beth i'w weld yn Cantabria

Mae Cantabria yn un o'r cyrchfannau mwyaf arbennig yn Sbaen oherwydd ei fod yn cyfuno mynyddoedd, môr, gastronomeg a diwylliant. Mae'n lle…

Sherry of the Knights

Mae Jerez de los Caballeros yn un o drefi olaf Sbaen yn nhalaith Badajoz cyn croesi'r ...

Ebro Delta

Un o ardaloedd harddaf daearyddiaeth Catalwnia yw Parc Naturiol Delta del Ebro sydd wedi'i leoli yn ...

Ochate

Mae Ochate yng nghanol Sir Treviño (Burgos) a phedwar ar ddeg cilomedr o dalaith Álava.

medina azahara

Wrth droed Sierra Morena ac 8 cilomedr o Córdoba mae Medina Azahara, y ddinas ddirgel sy'n ...

Mynachlog Yuste

I'r gogledd-orllewin o dalaith Cáceres, ger Cuacos de Yuste, mae Mynachlog Yuste, y lle ...

Eglwys gadeiriol Barcelona

Y Sagrada Familia yn Barcelona yw'r deml Gatholig fwyaf poblogaidd ymhlith twristiaid sy'n glanio yn Barcelona ...

Llynnoedd Covadonga

Llynnoedd Covadonga yn Asturias

Rydyn ni'n dangos popeth y gallwch chi ei weld yn ardal Covadonga Lakes sydd wedi'i leoli yn y Picos de Europa, yn y Principality of Asturias.

Valencia

Eigioneg Valencia

Y llynedd dathlodd Oceanogràfic Dinas Celfyddydau a Gwyddorau Valencia bymtheng mlynedd ers ...

Marchnadoedd gorau yn Sbaen

Er gwaethaf cynnydd masnach ar-lein, mae marchnadoedd traddodiadol yn cadw'r swyn hwnnw sy'n eu gwneud yn lle o'r fath ...

La Molina

Mae'n siŵr bod cefnogwyr sgïo erioed wedi troedio yn La Molina, cyrchfan chwaraeon wedi'i lleoli yn Cerdanya, rhanbarth ...

Dal Vila

Ibiza gyda phlant

Pan feddyliwn am Ibiza, y peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw ynys sy'n llawn disgos, tafarndai a childraethau ...

Getaways gyda phlant

Ydych chi'n cynllunio tecawê teuluol? Onid ydych chi wedi penderfynu ar y gyrchfan rydych chi am ymweld â hi eto? Gyda'r syniadau rydych chi'n ...

Cynlluniau gyda phlant ym Madrid

Mae'n siŵr y bydd y rhai sy'n mynd i dreulio ychydig ddyddiau gyda'r teulu ym Madrid eisiau gwneud cynlluniau gyda'r plant, ers ...

Cantabria

Y trefi harddaf yn Cantabria

Mae Cantabria yn gymuned lle gallwch chi fwynhau mynedfeydd anhygoel trwy ei phentrefi, gan groesawu lleoedd lle gallwch chi ddarganfod ei thraddodiadau.

Ffasâd Prifysgol Salamanca

Mae Prifysgol Salamanca, a sefydlwyd ym 1218 gan y Brenin Alfonso IX o León, yn cael ei hystyried yr hynaf ...

y pedriza

Wedi'i leoli yn ardal ddeheuol Sierra de Guadarrama, i'r gogledd-orllewin o Gymuned Madrid ac o fewn y ...

Segóbriga, parc archeolegol yn Sbaen

Pam na wnewch chi deithio’r penwythnos hwn i weld Parc Archeolegol Segóbriga? Mae'n safle gwych, gydag adfeilion wedi'u cadw'n dda a hyd yn oed y cyfle i heicio o'i gwmpas.

Tormo yn y Ddinas Hudolus

Ymweliad â Dinas Hudolus Cuenca

Os nad ydych chi'n dal i adnabod Dinas Hudolus Cuenca, rydych chi'n colli gwibdaith ddiddorol trwy ofod naturiol sy'n cynnig ffurfiannau creigiau anhygoel.

Taith gerdded trwy Wal Lugo

Mae'r Pasg yn dod a gallwch chi fanteisio arno i fynd allan i Lugo. Ydych chi'n gwybod ei Wal? Mae'n Safle Treftadaeth y Byd ac mae'n enfawr!

Llwybrau heicio ym Madrid

Madrid yw un o'r prif ddrysau mynediad i ddarganfod Sbaen. Mae'n ymwneud â'r brifddinas, gyda phopeth ...

Beth os ydym yn gadael y tŷ gwledig?

Beth os ydym yn mynd i dŷ gwledig y penwythnos hwn neu'r bont wyliau nesaf? Os nad ydych chi'n dal i adnabod y trefi gwledig hyn, rydych chi eisoes yn cymryd amser!

Gwyliau rhamantus ym Mharis

Ydych chi'n mynd i baris gyda'ch partner? Felly ceisiwch fyw gwyliau rhamantus iawn: teithiau cerdded, golygfeydd, bwytai, prydau bwyd.

Garachico

9 tref swynol am getaway

Darganfyddwch y 9 tref swynol hyn sydd wedi'u lleoli yn naearyddiaeth Sbaen, corneli bach lle mae llawer i'w weld ar getaway.

Beth i'w wneud ym Mharis gyda phlant

Mae Paris nid yn unig ar gyfer cariadon, mae hefyd ar gyfer teuluoedd â phlant: gerddi, amgueddfeydd rhyngweithiol, carwseli, traethau a Disney Paris.

Llundain fel cwpl

Ydych chi'n mynd gyda'ch cariad neu gariad i Lundain? Yna ysgrifennwch y lleoedd a'r profiadau hyn i'w mwynhau fel cwpl a, chariad byw hir!

5 syniad i'w datgysylltu ar wyliau

Os mai'r hyn yr ydych ei eisiau, a'i angen, yw datgysylltu ar wyliau yna peidiwch â cholli'r pum syniad yr ydym wedi'u paratoi ar eich cyfer heddiw.

Trefi gwledig

7 Rhyfeddod Gwledig Sbaen

Darganfyddwch pa rai yw 7 Rhyfeddod Gwledig Sbaen. Saith tref wledig swynol a ddewiswyd gan dudalen Toprural.

Eira gyda phlant

Teithio i'r eira gyda phlant

Mae teithio i'r eira gyda phlant yn syniad gwych, ond mae'n rhaid i ni gynllunio popeth, o'r offer i'w brynu i'r gyrchfan.

Traethau Alacati

Getaway rhamantus i Alacati, yn Nhwrci

Ydych chi am dreulio ychydig ddyddiau rhamantus ar arfordir Twrci? Rhowch gynnig ar Alacati, pentref hardd a argymhellir yn gryf i ymweld ag ef yn yr hydref.

Ogofau'r Gwyrddion

8 lle hudolus yn Sbaen (I)

Darganfyddwch wyth lle hudolus yn Sbaen, lleoedd arbennig a naturiol i golli'ch hun i fwynhau awyrgylch gwahanol.

Notre Dame, em gothig Paris

Mae yna lefydd yn y byd nad oes angen cyflwyniad arnyn nhw oherwydd bod eu enwogrwydd yn siarad drostyn nhw eu hunain. Mae'n achos ...

Blodau ceirios Cwm Jerte

Os oes tirwedd hardd yn Sbaen, y mae'n rhaid i chi ei hystyried o leiaf unwaith yn eich bywyd, os nad eto ...

Getaways ger Madrid

Meddwl am getaways ger Madrid? Rydym yn cynnig rhai cyrchfannau i chi ddarganfod trefi swynol ger prifddinas Sbaen. Darganfyddwch nhw

Y gorau o'r Costa Brava: Cala Corbs

Mae Cala Corbs wedi'i gynnwys yn ardal naturiol Es Castell, un o'r amgarnau gwyryf sy'n dal i aros ar arfordir Girona, ym mwrdeistref Palamós