Celf goginiol yn Cambodia

Bwyd Cambodiaidd

Pan fydd pobl yn teithio, mae'n arferol iddyn nhw fod eisiau rhoi cynnig ar gastronomeg y lle, mae'n ffordd o adnabod yr arferion a'r bobl sy'n byw mewn lle penodol. Mae Cambodia yn lle i dwristiaid lle mae llawer o bobl yn teithio bob blwyddyn i gael gwyliau gwych.

Os ydych chi'n bwriadu mynd i Cambodia, bydd yr erthygl hon o ddiddordeb i chi.

Bwyd yn Cambodia

Bwyd nodweddiadol Cambodia

Er nad yw mor sbeislyd nac amrywiol â gweddill bwyd Gwlad Thai neu Fietnam, mae'r bwyd yn Khmer yn flasus ac yn rhad ac wrth gwrs, mae reis yn cyd-fynd ag ef. Gellir dod o hyd i nodweddion Thai a Fietnam mewn bwyd Cambodiaidd. neu Khmer, er bod Cambodiaid yn caru blasau dwys yn eu llestri, yn enwedig ychwanegu prahok, y past pysgod enwog. Yn ogystal â bwyd Khmer, mae yna nifer o fwytai Tsieineaidd, yn enwedig yn Phnom Penh a'r taleithiau canolog.

O ran ymddangosiad bwyd Cambodiaidd maen nhw wedi dysgu pethau o fwyd Ffrengig, Cyfeiriaf yn anad dim at gyflwyniad y bwyd. Gallant wneud i salad cig syml edrych fel rhywbeth hynod o flasus (ac nid ydym yn amau ​​am eiliad y bydd mewn gwirionedd).

Plât salad Cambodia

Agwedd arall y mae'r Cambodiaid wedi dylanwadu arni gan y Ffrancwyr yw oherwydd y baguette enwog. Mae baguettes yn dorthau tenau o fara sydd wedi'u bwriadu ar gyfer brecwast ac maen nhw'n un o'r eitemau sy'n gwerthu orau i werthwyr stryd sy'n gwerthu baguettes ar eu beiciau. Y bobl nad oes ganddynt amser i fwyta brecwast da gartref oherwydd diffyg amser sy'n prynu'r cynnyrch hwn gan werthwyr stryd amlaf.

Mae bwyd Tsieineaidd hefyd yn dylanwadu ar fwyd Cambodiaidd, gellir ei weld yn glir mewn bwydydd sy'n defnyddio nwdls a dwmplenni.

Fel rheol gyffredinolMae Cambodiaid yn tueddu i fwyta diet sy'n llawn pysgod a reis. Mae rysáit ar gyfer cyri catfish, sydd wedi'i stemio wedi'i lapio mewn dail banana, mae'n ddysgl y mae pob twristiaid yn ei hargymell yn aml pan fyddant yn ei bwyta yn Cambodia am ei blas coeth. Os ydych chi'n llysieuwr, gellir gweini llysiau ffres mewn saws ffa soia. Ac ar gyfer pwdin gallwch archebu fflan reis neu bwmpen. Ond os ydych chi eisiau gwybod prydau nodweddiadol eraill, peidiwch ag oedi cyn parhau i ddarllen.

Prydau nodweddiadol Cambodia

Plât bwyd Cambodia

Nesaf, rydw i'n mynd i siarad â chi am rai prydau Cambodiaidd nodweddiadol, felly pan fyddwch chi'n treulio ychydig ddyddiau yno ar wyliau neu pan fydd yn rhaid i chi fynd i ymweld ag ef, rydych chi'n gwybod beth i'w archebu mewn bwytai a'ch bod chi hefyd yn gwybod beth yw pob dysgl wedi. Fel hyn, gallwch chi fwynhau'r fwydlen lawer mwy.

Amok

Mae'r prydau nodweddiadol mwyaf blasus yn Khmer yn cynnwys Amok, dysgl enwocaf Cambodia ymhlith teithwyr. Mae'n ddysgl wedi'i pharatoi â llaeth cnau coco, cyri ac ychydig o sbeisys sy'n cael ei baratoi yng Ngwlad Thai yn unig. Gwneir Amok o gyw iâr, pysgod neu sgwid, yn ogystal â chynnwys rhai llysiau. Weithiau mae'n cael ei weini â llaeth cnau coco a reis ar yr ochr.

K'tieu

Ar y llaw arall mae gennym hefyd y K'tieu, cawl nwdls sy'n cael ei weini fel arfer i frecwast. Gellir ei baratoi gyda phorc, cig neu gynhyrchion morol. Ychwanegir blasau ar ffurf sudd lemwn, pupur poeth, siwgr, neu saws pysgod. Mae Somlah Machou Khmae yn gawl melys a sur wedi'i wneud â phîn-afal, tomatos a physgod.

Bai Saik Ch'rouk

Dysgl nodweddiadol arall o'r lle yw Bai Saik Ch'rouk, sydd hefyd wedi'i weini i frecwast. Mae'n gymysgedd o reis gyda phorc wedi'i grilio. Ar y llaw arall, Mae Saik Ch'rouk Cha Kn'yei yn fath o borc wedi'i ffrio y gallwch chi ddod o hyd iddo yn y rhan fwyaf o leoedd.

lok lak

Dysgl reis yn Cambodia

Mae Lok lak yn gig trwchus hanner wedi'i goginio. Mae'n debyg mai'r olaf yw un o weddillion gwladychu Ffrainc. Mae'n cael ei weini gyda letys, nionyn ac weithiau tatws.

Chok nom bahn

Mae Chok Nom Bahn yn ddysgl Cambodiaidd boblogaidd, cymaint felly nes ei bod yn Saesneg yn syml yn cael ei galw'n "nwdls Khmer."

Mae Chok nom Bahn yn fwyd nodweddiadol i frecwast, mae'r dysgl yn cynnwys nwdls reis wedi'u puntio'n ofalus, gyda saws cyri ar ei ben Pysgod gwyrdd wedi'u gwneud o lemongrass, gwreiddyn tyrmerig a chalch kaffir. Mae dail mintys ffres, ysgewyll ffa, ffa gwyrdd, blodau banana, ciwcymbrau, a llysiau gwyrdd eraill yn pentyrru ar ei ben ac yn rhoi blas ysgafn iddo. Mae yna hefyd fersiwn o gyri coch sydd fel arfer yn cael ei gadw ar gyfer seremonïau priodas a dathliadau.

Chaa Kdam: cranc wedi'i ffrio

Mae cranc wedi'i ffrio yn arbenigedd arall yn nhref arfordirol Cambodia, Kep. Mae ei farchnad crancod byw yn adnabyddus am ei gwneud yn ffrio gyda pharatoad gwyrdd, pupur Kampot, i gyd wedi'i dyfu'n lleol. Mae'r pupur Kampot aromatig yn enwog ledled y byd, er mai dim ond y pupur gwyrdd yn Cambodia y gallwch chi ei flasu. Dywed llawer ei bod yn werth teithio i'r ddinas hon dim ond ar gyfer y ddysgl hon.

Morgrug coed coch gyda chig a basil

Dysgl morgrug Cambodia

Hyd yn oed os nad ydych wedi arfer ag ef, mae realiti ac y gallwch ddod o hyd i bob math o bryfed ar y fwydlen yn Cambodia ... mae tarantwla hefyd wedi'u cynnwys yn y prydau mwyaf egsotig. Ond y ddysgl fwyaf deniadol ar gyfer palates tramor yw morgrug coch wedi'u sawsio â chig a basil.

Mae morgrug o wahanol feintiauMae rhai morgrug mor fach fel eu bod prin yn weladwy ac eraill yn gallu bod sawl centimetr o hyd. Maen nhw'n cael eu sawsio â sinsir, lemongrass, garlleg, winwns a chig wedi'i sleisio'n denau.

Gellir cyd-fynd â'r dysgl gyda phupur chili i roi cyffyrddiad aromatig ond heb gael gwared ar y blas chwerw sydd gan y cig morgrugyn. Mae morgrug hefyd yn aml yn cael eu gweini â reis, a os ydych chi'n lwcus gallant fynd gyda chi gydag ychydig o larfa morgrug yn y bowlen.

Pwdinau yn Cambodia

Peidiwch â meddwl ein bod wedi anghofio am bwdinau, oherwydd roedd gennym Pong Aime (losin) eisoes mewn golwg. Mae'r rhain ar gael yn y mwyafrif o leoedd a heb amheuaeth, mae eu blas yn goeth. Gallwch ddewis rhwng gwahanol fathau o gigoedd melys wedi'u gweini â reis, llaeth cyddwys a dŵr siwgr.. Rhywbeth na allwch roi'r gorau i roi cynnig arno yw Tuk-a-loc, diod wedi'i seilio ar ffrwythau, wy amrwd, wedi'i felysu â llaeth a rhew cyddwys.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*