Cildraeth olew yn Conil

Cildraeth olew yn Conil

La Cildraeth olew yn Conil Mae'n un o'r traethau hardd y mae'r fwrdeistref hon yn nhalaith Cádiz. Mae'n perthyn felly i'r hyn a elwir Costa de la Luz, sy'n cwmpasu arfordir y dalaith a grybwyllwyd uchod a yr o Huelva ac mae gan hynny gryfder twristiaid mawr.

Er nad dyma’r traeth mwyaf yn yr ardal na’r un sydd â’r gwasanaethau gorau, mae’n un o’r rhai harddaf. Fodd bynnag, mae gennych ddewis. Achos y pedwar cilomedr ar ddeg o draethau o dref Cadiz yn cynnwys rhai o y brwydrau, y Fontanilla, y corillo o Ffynnon Ceiliog. Hefyd, mae gennych chi gildraethau eraill fel rhai'r Roqueo neu rai Roche. Wrth ymyl yr olaf, roedd yna hefyd goedwig pinwydd hardd a ddioddefodd dân ofnadwy yn 2006. Ond, os ydych chi eisiau gwybod mwy am Cala del Aceite yn Conil, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Ble mae hi a sut i gyrraedd Cala del Aceite?

Golygfa panoramig o Cala del Aceite

Clogwyni Cala del Aceite yn Conil de la Frontera

Mae'r cildraeth hardd hwn wedi'i leoli gyrion Conil de la Frontera, ger porthladd pysgota y dref. I'w gyrraedd, gallwch gymryd y ffordd CA-308, sy'n gadael cylchfan yr heddlu. Ar ôl mynd heibio'r maes gwersylla, cymerwch yr ail allanfa tuag at y porthladd.

Ar ôl mynd heibio bwyty, mae'n rhaid i chi droi i'r chwith a dilyn ffordd faw. Yna trowch i'r dde a byddwch yn dod i'r maes parcio cilfach. I ddisgyn i'r tywod mae ramp a grisiau. Felly, gallwch gyrraedd y cildraeth ar droed trwy fynd am dro byr o ddim ond un cilomedr. Ond gallwch hefyd gael mynediad mewn car. Yn ogystal, mae'r llwybr cyfan wedi'i nodi'n berffaith.

Ar y llaw arall, os ydych am ymestyn eich taith gerdded ac ystyried golygfeydd godidog o arfordir Cadiz, gallwch fanteisio ar yr hyn a elwir yn Llwybr Calas de Conil. Mae'n un cilomedr a hanner o hyd ac yn ymuno â goleudy Roche â'r ardal lle lleolir y drefoli o'r un enw. Ar hyd y ffordd, fe gewch olygfeydd hyfryd o Cala del Aceite ei hun, ond hefyd o'r Fuente del Gallo a hyd yn oed o Conil a goleudy Trafalgar.

Sut mae Cala del Aceite yn Conil?

Machlud yr Haul

Machlud haul ar draethau Conil de la Frontera

Os meiddiwch ddod i adnabod y cildraeth hwn, fe welwch fanc tywod hardd sy'n ddau gant a hanner o fetrau o hyd a phum metr ar hugain o led. Fodd bynnag, gall y dimensiynau hyn amrywio, yn rhesymegol, yn dibynnu ar y llanw. ond bob amser wedi tywod gwyn a dyfroedd glas turquoise. Mae'r tonau hyn yn cyferbynnu â'r lliw cochlyd y clogwyni sy'n amgylchynu'r traeth a hefyd gyda'r gwyrdd llystyfiant beth amdani hi

Mae wedi'i gyfeirio i'r de, lle mae gwynt Levante yn chwythu llai. Felly, mae'r lleoliad hwn, wrth ymyl y clogwyni eu hunain a'u siâp crwn, maent yn ei diogelu. Gan nad dyma'r ardal dywodlyd bwysicaf yn Conil de la Frontera, prin yw'r gwasanaethau sydd ganddi. Ond mae ganddo lanhau a gwyliadwriaeth. Hyd yn oed yn yr haf, mae bar traeth yn agor lle gallwch chi gael diod a bwyta. Opsiwn arall yw mynd i'r porthladd, lle mae nifer o sefydliadau arlwyo.

Ar ben hynny, canolig yw meddiannaeth y cildraeth. Ydy, fe'i mynychir, ond nid yw'n orlawn, ac eithrio yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, pan fydd Conil yn derbyn mwy o dwristiaid. Mae gan ei dyfroedd a chwyddo cymedrol. Maent, felly, yn ddyfroedd tawel ac yr un mor dryloyw. Mae hyn yn eu gwneud yn berffaith ar gyfer ymarfer deifio a hefyd felly bod rydych chi'n ymolchi gyda'ch plant bach.

Yn olaf, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â Cala del Aceite yn Conil ar fachlud haul. Mae lliw cochlyd y machlud yn cael ei gyfuno â lliw tebyg y clogwyni a gyda glas turquoise y môr, gan greu golygfa llawn harddwch a rhamant. Ond, os ydych chi'n mwynhau Cala del Aceite, rydych chi hefyd yn mynd i ymweld â Conil. Dyna pam yr ydym am eich argymell beth i'w weld yn y dref brydferth hon yn Cadiz.

Beth i'w weld yn Conil de la Frontera?

Tŵr Guzman

Torre de Guzmán, un o symbolau Conil

Mae Conil yn dref fechan yn nhalaith Cádiz yr hwn sydd a thua dwy fil ar hugain o drigolion yn ei holl dymor dinesig, er y gall yn yr haf gyrhaedd can mil. Fodd bynnag, mae'n un o'r trefi yn fwy nodweddiadol a gyda mwy o swyn o arfordir Cadiz.

Mae ganddo ysblennydd helmed hanesyddol o dai gwyn a phatios wedi eu haddurno â blodau y ceir mynediad iddynt drwy'r Porth y Villa. Adeiladwyd hwn ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif ac roedd yn un o bedwar oedd yn rhedeg drwy'r hen wal, nad oes llawer ohono ar ôl. Ond ar Calle Extramuros mae un o'i gorneli wedi'i chadw.

Blaenorol yw y Tŵr Guzman, sef y deyrnged i gastell Conil, bellach wedi diflannu. Mae'n dyddio o'r XNUMXeg ganrif, er ei fod wedi cael ei atgyweirio sawl gwaith. Ar hyn o bryd, y mae lleoliad arddangos celf ac mae ganddo bwynt gwybodaeth i dwristiaid. Ond, yn anad dim, gallwch fynd i fyny at y to a mwynhau golygfeydd godidog o arfordir Cadiz.

Roedd hefyd yn amddiffyniad rhag ymosodiadau môr-ladron. Er mwyn osgoi'r rhain, roedd dau dŵr arfordirol hefyd wedi'u cadw. yw rhai o Castilnovo, yn ffinio â Vejer de la Frontera, a o'r mochyn, ar y ffin â Chiclana. Yr un mor brydferth yw chwarter pysgotwyr, o ble y gallwch gerdded i fyny at y sgwâr y felin, a elwir felly am fod un yn gadwedig ynddo. Ac, wrth ei ymyl, fe welwch gwch bach sy'n symbol o'r cysylltiad rhwng y dref a'r môr.

Ar y llaw arall, yn Conil mae sawl un plastai gwladol. Ymhlith eraill, gallwch weld tŷ Cyfrif y Pum Tŵr. Ond mae cystrawennau sifil eraill hefyd yn ddiddorol, fel y hen garchar a tai cabidwl, i gyd o'r XNUMXeg ganrif. Hefyd, peidiwch â rhoi'r gorau i agosáu at y Sgwâr Sbaen, lle arwyddluniol yn y dref ac yn llawn animeiddiad.

Eglwys Santa Catalina

Hen eglwys Santa Catalina

Fodd bynnag, wrth siarad am symbolau o Conil, mae'n rhaid i ni ei wneud y chanca. Roedd y dref, ynghyd ag eraill ar arfordir Cadiz fel Barbate neu Tarifa, yn byw am amser hir o'r pysgota tiwna bluefin, i'r pwynt y daeth yn ddiwylliant cyfan. Mae La Chanca yn adeilad anferth saith mil pum cant metr sgwâr a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif lle cafodd y pysgod eu torri a'u halltu. Ar hyn o bryd, sydd eisoes wedi'i adfer, fe'i defnyddir fel llyfrgell, ar gyfer arddangosfeydd ac fel pencadlys, yn union, y Amgueddfa Tiwna.

O ran treftadaeth grefyddol Conil, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r Eglwys Trugaredd, lle mae cerfiad aml-liw o'r Forwyn Fair o'r XNUMXfed ganrif. Dylech hefyd fynd i'r Eglwys y Rhinweddau, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif a thu mewn lle gallwch weld cerfiadau o Our Lady of Virtues a Santa Catalina, cyd-noddwyr y dref, yn ogystal ag un arall o Grist croeshoeliedig dyddiedig yn yr XNUMXeg ganrif.

Yn yr ardal bysgota y mae y meudwy yr Ysbryd Glan, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, ac yn El Colorado yw'r Hermitage of Our Lady Mary Help Cristnogion. Ac rydym hefyd yn argymell eich bod yn ymweld â lleiandy Victoria.

Mae gan gymeriad gwahanol iawn y Eglwys Fawr Conil neu Santa Catalina. Oherwydd bod y deml Mudejar hardd hon o'r XNUMXfed ganrif, wedi'i hailadeiladu sawl gwaith, bellach wedi'i halogi, wedi dod yn ganolfan ddiwylliannol. Ynddo, felly, gallwch weld arddangosfeydd a digwyddiadau eraill. Yn union, yn y Plaza de Santa Catalina mae gennych y chwilfrydig Amgueddfa Ddinesig Gwreiddiau Conile, o natur ethnograffig a gyda mwy na naw cant o ddarnau a ddefnyddiwyd yn y gorffennol gan drigolion y dref.

Beth i'w weld o gwmpas Conil?

Vejer de la Frontera

Golygfa panoramig o Vejer de la Frontera

Unwaith y byddwn wedi dweud wrthych am Cala del Aceite yn Conil a beth i'w weld yn y dref hardd hon yn Cadiz, byddwn yn awgrymu rhywle yn agos ati. Dim ond un cilomedr ar bymtheg sydd gennych Vejer de la Frontera, y mae ei hen chwarter muriog ensemble hanesyddol artistig. Wedi'i dominyddu gan ei chastell mawreddog a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ac a ddatganwyd yn heneb genedlaethol, mae gan y dref hefyd dreftadaeth grefyddol ddiddorol.

Uchafbwyntiau ynddo y eglwys y Gwaredwr Dwyfol, gem Gothig Mudejar a adeiladwyd ar hen fosg yng nghanol yr XNUMXeg ganrif. Gwerth eich ymweliad hefyd Hermitage of Our Lady of Olewydd, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif, sy'n gartref i baentiadau gan yr arlunydd o Fecsico John Strap.

Ar y llaw arall, tua deunaw cilomedr o Conil mae gennych dref Chiclana y ffin. Mae'n rhyfeddod anferthol arall y mae gennych chi gystrawennau crefyddol fel y eglwysi San Juan Bautista (tlws o neoglasuriaeth Cadiz) a San Sebastián, meudwyau Santa Ana a Vera Cruz neu leiandy Jesús Nazareno.

O ran ei threftadaeth sifil, mae hyd yn oed yn fwy ysblennydd. sefyll allan ynddo tyrau fel y Cloc, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ar un o'r bwâu mynediad i'r dref. Mae wedi ei leoli yn y Prif Sgwâr, y gofod pensaernïol pwysicaf yn Chiclana, gan ei fod hefyd yn gartref i henebion eraill megis eglwys San Juan Bautista, a grybwyllwyd eisoes. Yn olaf, gallwch weld yn y fila palasau urddasol megis rhai Cyfrif Torres a Chyfrif Pinar, y ddau yn drawsnewidiol rhwng y Baróc a'r Neoglasurol.

I gloi, rydym wedi egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y Cildraeth olew yn Conil. Ond roeddem hefyd am siarad â chi am yr hyn i'w weld yn y dref hardd honno yn nhalaith Cádiz, yn ogystal ag mewn trefi cyfagos eraill fel Chiclana neu Vejer. Onid ydych chi'n meddwl bod ganddyn nhw ddigon o atyniadau i chi ymweld â nhw?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*