Llundain fel cwpl

Mae'r adeg hon o'r flwyddyn yn amser da iawn i ymweld â phrifddinas Lloegr. Mae'r ddinas yn mwynhau hinsawdd dda ac fel sy'n digwydd bob amser mewn dinasoedd ag awyr lwyd a stormus lawer o'r flwyddyn, pan fydd yr haul yn tywynnu mae ei dinasyddion yn dod i'r amlwg ac yn mwynhau ei chynhesrwydd.

Gwibdeithiau, ciniawau, cerdded trwy barciau a chestyll, arddangosfeydd, gwyliau. Mae Llundain yn cynnig llawer trwy gydol y flwyddyn ac os ewch chi fel cwpl gallwch chi feddwl a dewis rhai yn enwedig gweithgareddau rhamantus, o'r rhai sy'n gadael lluniau mor fythgofiadwy â chardiau post rhamantus. Nid oes unrhyw orchymyn o'r gorau i'r gwaethaf ar ein rhestr felly cymerwch gip ac adeiladu eich un chi.

Lido Serpentine

Mae mewn parc hyde ac mae pobl leol wedi mwynhau'r reid ers canrif o leiaf. Mae llawer o gyplau yn dod yma ar ddydd Sadwrn, rhoi eu traed yn y dŵr neu reidio mewn cychod bach. A phan mae'n amser cael te maen nhw'n mynd i'r Lide Café Bar.

Mae'n pwll sy'n agor ar benwythnosau yn unig o fis Mai a saith diwrnod yr wythnos rhwng Mehefin 1 a Medi 12. Mae gan y caffeteria fyrddau ger y pwll fel y gallwch naill ai yfed coffi, te neu wydraid o win coch. Gerllaw mae'r Clwb Nofio sef yr hynaf yn Lloegr a lle mae pobl yn nofio bob dydd rhwng 6 am a 9:30 am. Hyd yn oed yn y gaeaf. Ac ydy, mae'r dŵr yn lân oherwydd ei fod yn cael ei brofi bob wythnos.

Y Lido Serpentine ar agor rhwng 10 am a 6pm er eu bod yn gadael i chi fynd i mewn tan 5:30 yr hwyr. Mae ganddo bris o 4 pwys yr oedolyn er ar ôl 4pm mae'r pris yn gostwng i 4 pwys. Mae rhentu lolfa haul yn costio £ 10 trwy'r dydd. Rydych chi'n cyrraedd y tiwb yn dod i ffwrdd yng ngorsaf South Kensington.

Little Fenis

Am dro rhamantus a rhywfaint o ginio yn yr haul, rhaid i'r daith gerdded fod hon cymdogaeth dawel wedi'i hamgylchynu gan gamlesi lle mae cychod hwylio yn symud. Ar hyd y brif gamlas mae caffis a bariau a llawer o dai yn null pensaernïol y Rhaglywiaeth. Mae dwy gamlas fawr, yr Grand Union a'r Regent's a Basn Paddington sy'n cydgyfarfod â phwll mawr a hardd, calon yr ardal gyfan, y Pwll Dod.

Mae byw yma yn ddrud ac mae mor cŵl ond mae'n daith gerdded wych i dwristiaid ac i gwpl mewn cariad, gwych. Gall y daith gerdded hyd yn oed fynd ymhellach a gadael Little Venice ar droed i gyrraedd Regent's Park mewn taith gerdded hanner awr braf.

Gallwch hefyd fynd â chwch, Waterbus, sy'n mynd i lawr y gamlas i'r sw ac i Camdem. Gallwch gyrraedd yno mewn tiwb trwy fynd i ffwrdd yng ngorsaf Warwick Avenue ar Linell Bakerloo.

Ffordd Columbia

Os nad ydych yn mynd i aros mewn gwesty ac os ydych yn aros mewn fflat rhentu twristiaid, bydd gennych dŷ ar gael ichi. Mae siopa am nwyddau yn rhwymedigaeth a gallwch hefyd fanteisio a phrynu blodau i'ch partner. Lle da i brynu tuswau yw'r Marchnad Flodau Ffordd Columbia. Yn unig Yn agor ar ddydd Sul ac mae yn Nwyrain Llundain ond mae'n berffaith cerdded ymysg blodau.

hefyd mae yna siopau hynafol, orielau celf a rhai siopau dillad o gwmpas yma felly mae'r daith gerdded yn fwy cyflawn. Ar Ezra Street, er enghraifft, gallwch eistedd mewn caffi ciwt o'r enw Lily Vanilly a blasu ei chacennau gyda choffi neu de. Goeth!

Gorsaf St Pancras

Efallai eich bod yn pendroni beth sy'n rhamantus am orsaf isffordd ond mae rhywbeth bob amser. Yma yn cuddio a cerflun naw metr o uchder yn cynrychioli cwpl cofleidio gyda thynerwch mawr. Siawns na fyddwch chi'n pasio trwy'r orsaf hon rywbryd felly pan fyddwch chi'n ei wneud gyda'ch bachgen neu ferch yna stopiwch a Tynnwch y llun.

A chan eich bod yn yr orsaf honno gallwch orffen y daith yn y Bar Champagne Searcys St. Pancras. Mae'r bar yn 98 metr o hyd, ie, rydych chi'n darllen hwnnw'n gywir, ac maen nhw'n cael eu gweini o leiaf Mae 17 o fathau o'r ysbryd hwn yn yfed.

Marchogaeth Ceffyl yn Hyde Park

Nid oes ots a ydych chi'n feiciwr gwych ai peidio, gallwch chi bob amser rentu ceffyl ac adeiladu un ceffyl rhamantus yn marchogaeth trwy un o barciau mwyaf poblogaidd Llundain. Cynigir y gwasanaeth hwn yma trwy gydol y flwyddyn, ar gyfer oedolion neu blant beicwyr unigol a hefyd ar gyfer grwpiau.

Mae'r gwasanaeth yn agor ei ddrysau am 7:30 am ac yn cau am 5 pm, bob dydd o'r wythnos. Nid oes angen profiad blaenorol oherwydd bod y ceffylau yn bwyllog iawn. Os ydych chi'n hoffi'r syniad, gallwch wirio'r tywydd cyn ac ar ôl gwneud yr archeb a'r taliad ar-lein neu dros y ffôn. Os gwnewch hynny amser maith ymlaen llaw, gallwch bob amser wneud addasiadau trwy hysbysu wythnos o'r blaen. Ni ddychwelir yr arian, fel arall.

Nid yw'n daith rad oherwydd bod gwersi marchogaeth yn costio fesul oedolyn 103 pwys yr awr. Os ydych chi eisiau rhywbeth mwy unigryw, yna mae'n rhaid i chi dalu 130 pwys. Mae'r gyfradd yn cynnwys esgidiau uchel, het a chôt ddiddos. Cadwch mewn cof bod yna lawer o bobl ar benwythnosau felly mae'n rhaid i chi archebu mwy nag wythnos ymlaen llaw.

Parc Greenwich

Mae'n un o'r parciau brenhinol a pan ewch i fyny i ben y bryn mae gennych olygfa fendigedig o Lundain. Yn y gwanwyn mae'r parc yn llawn blodau, mae ganddo berlysiau, blodau gwyllt, tegeirianau, ac os oes gennych ddiddordeb hefyd mewn hanes morwrol mae'n cynnwys Hen Goleg y Llynges Frenhinol a'r Amgueddfa Forwrol Genedlaethol.

Nid wyf ychwaith yn dweud wrthych pan fydd ei goed bach gyda blodau porffor yn eu blodau a'r petalau yn cwympo ar y llwybrau ac ar y meinciau. Mae'n harddwch!

Eglwys Gadeiriol Sant Paul

Mae eglwys bob amser yn rhamantus os mai'ch bwriad yw cael perthynas "gysegredig". Ac mae'r eglwys benodol hon yn brydferth iawn felly gallwch ddringo gyda'ch calon hanner i ben y gromen, 259 cam drwodd, ac ystyried Llundain, gwnewch eich archeb llaw ...

Mae'r eglwys gadeiriol yn hawdd ei chyrraedd gan fod ganddi ei gorsaf metro ei hun. Mae'n agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:30 a 4:30 p.m. mae mynediad i'r gromen yn costio 18 pwys.

Ciniawau rhamantus, tost a the

Os ydych chi'n hoffi mynd allan i fariau gyda'ch bachgen / merch gallwch fynd am dro o'i gwmpas Gwesty Connaught. Mae ei far yn gornel ddirgel a diarffordd y byddwch chi'n ei charu. Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n dewis bwyta gyda golygfeydd panoramig yna Bwyty Searcy yn y Gherkin yw'r gorau, gyda'i gromen wydr sy'n tynnu'r awyr a'r ddinas yn foel.

Ydych chi'n hoffi'r syniad o beint mewn nodweddiadol tafarn brau? Wel mae'r cynnig yn niferus ond yn Clerkenwell mae'r Tafarn Fox & Anchor, gyda'i fwydlen syml a suddlon, 100% Prydeinig. Yn olaf, a 5 o'r gloch te Gallwch ei flasu mewn bron unrhyw gornel yn Llundain (yn y gwestai mwyaf clasurol neu hyd yn oed yn Harrod's maen nhw'n gwasanaethu'r gorau).

Ydych chi'n meddwl tybed o ble mae'r ffotograff sy'n cychwyn y post? Ble mae'r bryn hyfryd hwnnw o Loegr wedi'i guddio? Mae'n y Bryn Richmond, yng ngogledd ystum y Tafwys, o amgylch Palas Richmond a'r parc o'r un enw. Gellir cael yr olygfa fendigedig hon o'r Terrace Walk, a ddyluniwyd yn y XNUMXfed ganrif.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*