Cynlluniau rhamantus yn Majorca

Pâr

Os ydych chi wedi meddwl am wneud cynlluniau rhamantus yn Majorca gyda'ch partner, byddwch wedi dewis y cyrchfan yn dda. Oherwydd y pwysicaf o Ynysoedd Balearaidd Mae'n lle perffaith i rannu eiliadau unigryw gyda hi.

Majorca cyfun a hinsawdd fwyn drwy'r flwyddyn gyda tirweddau breuddwydiol a môr tawel rhan fwyaf o ddyddiau. Ond mae ganddo hefyd lleoedd llawn hanes a chwedlau a bwytai gwych lle gallwch ddathlu eich undeb. Felly, mae yna lawer o gynlluniau rhamantus yn Mallorca sy'n aros amdanoch chi. Ond rydyn ni'n mynd i gynnig rhai ohonyn nhw.

Taith trwy bentrefi'r Sierra de la Tramontana

Valdemossa

Tref hardd Valldemosa

La cadwyn mynyddoedd Tramontana yn cynnwys rhai o'r tirweddau mwyaf rhamantus Majorca. Ac y mae y trefydd sydd ynddi mor brydferth a phrydferth. Gydag uchder uchaf sy'n fwy na mil metr (mae 1445 yn mesur y Puig Maer), yn cynnig rhai o'r safbwyntiau mwyaf trawiadol ar yr ynys. Hefyd, mae'r rhain yn lleoedd perffaith ar gyfer datganiad o gariad.

Sampl da ohonyn nhw, mae gennych chi ef i mewn banalbufar, lle mae'r twr verger, tŵr gwylio a wasanaethodd fel pwynt gwyliadwriaeth yn erbyn ymosodiadau môr-ladron. Ond, yn gyffredinol, mae'r holl drefi hyn, gyda'u pensaernïaeth draddodiadol, eu tai wedi'u haddurno â photiau lliwgar a'u strydoedd cul, yn lleoedd. llawn rhamant.

Mae'n debyg mai'r dref sy'n cymryd y gacen yn hyn o beth Valdemossa, sy'n ychwanegu at ei harddwch y ffaith o fod wedi bod yn olygfa cariad Chopin a'r llenor George Sand. yn ei enwog siarterdy treulion nhw aeaf ac efallai ei fod yn lle da i chi ail-fyw eu hanes rhamantaidd. Yn ogystal, byddwch yn adnabod yr adeilad hwn, a oedd yn gartref i'r brenin Sancho I o Majorca, er bod ei heglwys yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif ac yn neoglasurol o ran arddull.

Taith trên rhamantus

Trên Soller

Y trên Soller rhamantus

Os byddwch chi'n gadael mynyddoedd Tramuntana, mae gennych chi gynllun rhamantus arall ym Mallorca. rydym yn siarad am teithio i Sóller ar ei drên hanesyddol. Rheilffordd o'r flwyddyn 1912 sy'n gadael o Palma de Mallorca ac yn cwmpasu taith o saith cilomedr ar hugain drwy'r tirweddau ysblennydd y Tramontana.

Hefyd, stopiwch yn nhref brydferth Bunola, sy'n cynnwys tai carreg Mallorcan nodweddiadol ac sydd â hardd eglwys baróc o'r ddeunawfed ganrif. Fel ategu taith mor rhamantus, gallwch barhau ag ef yn y Tram soler, dim llai traddodiadol, gan ei fod yn dyddio o 1913, a fydd yn mynd â chi i borthladd y dref.

Hefyd, gan eich bod yn Sóller, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r dref hardd hon yn Mallorcan. berchen gorsaf reilffordd Mae'n lle llawn swyn a fydd yn eich cludo i'r gorffennol. Yn ogystal, heddiw dyma'r lleoliad ar gyfer arddangosfeydd peintio sy'n ymroddedig i Rwy'n edrych y Picasso. Ond canol niwralgaidd y dref yw y Cyfansoddiad Plaza, gyda'i fariau a bwytai. Ynddo, gallwch weld y mawreddog eglwys San Bartolomé. Mae'n deml baróc hardd, er bod ei ffasâd yn fodernaidd a'i chlochdy neo-Gothig.

Hefyd yn y sgwâr fe welwch y Neuadd y Dref, yr un mor faróc a chydag arfbais enfawr y dref. Ac, wrth ymyl yr eglwys, dylech edrych ar adeilad modernaidd y Banc Soller. Yn union, os ydych chi'n hoffi'r arddull adeiladu hon, rydym yn argymell eich bod yn ymweld Gall Prunera, sy'n ymateb iddo ac, yn ogystal, yn gartref i amgueddfa fodernaidd. Yn olaf, cyn gadael Sóller, ewch am dro o gwmpas y Sa Luna street, stryd sy'n cadw holl swyn hanesyddol y dref ac y byddwch hefyd yn dod o hyd i lawer o siopau.

Gwyliwch y machlud mewn cildraethau anghyfannedd

varques cildraeth

Cala Varques, un o draethau mwyaf rhamantus Mallorca

Er bod ynys Majorca yn un o'r prif leoedd twristiaeth yn Ewrop, mae ganddi o hyd lleoedd lled-wyryf. Ar hyd ei harfordiroedd mae nifer cildraethau bach bod prin neb yn ymweld neu, o leiaf, sydd fel arfer yn wag. Maent yn lleoedd perffaith i'w darganfod gyda'ch partner a theimlo fel pe baent yn perthyn i chi.

Ymhlith y cildraethau hyn, rydym yn awgrymu varques cildraeth, sydd wedi'i leoli yn ardal ddinesig manacor a'i bod hi yn ymarferol yn wyryf. Gallwch gael mynediad iddo o'r ffordd sy'n cysylltu porto Crist y Porto Colom. Fe welwch dirwedd hardd o glogwyni gydag ogofâu, tywod mân a dyfroedd glas gwyrddlas.

Gallwch hefyd ddewis Cala Mitjana, sydd wedi'i leoli ger trefoli Cala d'Or, yn felanix. Caiff ei hecsbloetio cyn lleied gan dwristiaeth dorfol fel mai dim ond ar droed y gellir ei chyrchu. Yn gyfnewid am y daith, fe welwch dywod gwyn mân a dyfroedd clir grisial.

Yn olaf, yn swatio rhwng clogwyni mawreddog tua dau gan metr o uchder, mae gennych chi Cala Sa Calobra, sydd mewn gwirionedd yn ddau fanc tywod bach. Gallwch eu cyrraedd ar y môr neu drwy ffordd sy'n llawn cromliniau fertigol sy'n arbed, yn union, y Sierra de Tramontana. Bydd y daith, felly, yn cynnig tirweddau bendigedig i chi.

Er mwyn gwneud eich taith hyd yn oed yn fwy rhamantus, rydym yn eich cynghori i'w wneud ar fachlud haul. Mae'r machlud en Majorca Maent ymhlith y harddaf yn y byd. Ac, os ydych chi am roi cyffyrddiad mwy gwreiddiol iddo, gallwch chi rhentu cwch hwylio a gwyliwch ddiwedd y dydd wrth i chi dostio â gwydraid o siampên.

Cyngerdd yn ogofeydd Drach

Ogofâu Drach

Ogofâu ysblennydd Drach

Rydym yn newid cofrestr yn llwyr ac yn mynd o'r arfordir i'r isbridd o dir Majorcan i argymell ymweliad â'r Ogofau Drach. Wedi'i leoli yn y fwrdeistref o manacorMaent hefyd yn cynnig profiad llawn rhamantiaeth i chi. Maent yn ymestyn am fwy na chilometr ac yn cyrraedd pum metr ar hugain o ddyfnder. Mae pedwar ceudod i gyd: yr ogof Ddu, yr un Wen, un Lluís Salvador (er anrhydedd i archddug Awstria o'r un enw a fapiodd yr ogofau) ac ogof y Ffrancwyr.

Mae gan bob un ohonynt ffurfiannau mympwyol o stalagmidau a stalactidau a fydd yn gwneud i chi deimlo mewn byd breuddwydion. Ond mae uchafbwynt y wibdaith yn digwydd yn ardal y llynnoedd mewndirol. Ar fwrdd cwch, bydd sawl cerddor yn cynnig i chi cyngerdd gyda darnau rhamantus o Chopin a chyfansoddwyr eraill. A gallwch chi hefyd groesi'r dyfroedd ar fwrdd un o'r cychod bach hyn.

Ar y llaw arall, fel cyferbyniad, efallai y byddai'n well gennych uchder. Yn yr achos hwn, rydym yn cynnig un arall o'r cynlluniau rhamantus yn Mallorca. Mae'n ymwneud a reid balwn trwy awyr yr ynys. Mae yna gwmnïau sy'n arbenigo yn y llwybrau hyn ac yn cynnwys gwydraid o gafa a siocledi ar y daith. Mae'n para tua phedair awr a bydd yn caniatáu ichi fwynhau tirweddau hardd Mallorcan o safbwynt arall.

Un sba gyda golygfeydd o'r môr neu fynyddoedd

Spa

Un sba gyda golygfeydd mynyddig

Mae Majorca yn un o'r cyrchfannau twristiaeth a ddewisir fwyaf gan gyplau. Mae hyn wedi arwain nifer o westai'r ynys i gynnig cynlluniau arbennig ar eu cyfer. bron pob cynnig ystafelloedd godidog gyda manylion rhamantus fel potel o siampên neu anrheg croeso, ymhlith eraill. Ac maent yn cynnwys eu cynigion mewn pecynnau twristiaeth fforddiadwy iawn.

Fodd bynnag, rydym am fynd un cam ymhellach a chynnig arhosiad o'r math hwn i chi, ond hefyd mewn a sba yn edrych dros Fôr y Canoldir neu'r mynyddoedd. Nid dyma'r lle i hysbysebu sefydliadau penodol. Mae'n well gennym eich bod chi'n dewis yr un rydych chi'n ei hoffi orau. Fe welwch lawer ar unrhyw wefan archebu gwesty. Ond dychmygwch sut y byddwch yn mwynhau gyda'ch partner tra byddant yn rhoi i chi tylino dymunol yn ystyried harddwch yr arfordir neu fynyddoedd y Majorcan.

Cinio rhamantus

bwrdd i ginio

Set bwrdd ar gyfer cinio rhamantus

Ymhlith ein cynnig o gynlluniau rhamantus yn Mallorca, ni allai cinio i ddau fod ar goll. Mae gan yr ynys a cynnig gastronomig a gwesty godidog. Oes gennych chi rai bwytai gyda Seren Michelin. Ond, yn anad dim, eraill sy'n cynnig awyrgylch rhamantus hardd i chi ac sy'n ddelfrydol ar gyfer ciniawau neu brydau fel cwpl. Mae gennych chi nhw hefyd yn wynebu'r môr neu'n edrych ar yr ysblennydd cadwyn mynyddoedd Tramuntana. Hefyd, mae wedi'u lleoli yn hen ffermdai, tra y mae eraill yn adeiladau modern. Mae dewis un neu'r llall yn dibynnu ar y cyffyrddiad avant-garde neu wladaidd rydych chi am ei roi i'ch cinio.

Hefyd, yn hyn y peth pwysicaf yw eich bod gyda'ch gilydd a bod yr awyrgylch yn gartrefol a dymunol. Ond hoffem hefyd roi rhai argymhellion i chi am fwyd, oherwydd Mae gastronomeg Mallorcan yn flasus. Mae'n werth tynnu sylw at ei bysgod wedi'i grilio a physgod cregyn, ond hefyd rhai prydau nodweddiadol godidog.

Mae selsig gwirioneddol yr ynys yn y sobrasada, sy'n cael ei wneud gyda phorc heb lawer o fraster, menyn a phaprika. Gallwch ei fwyta'n amrwd, wedi'i ffrio neu wedi'i rostio. Mae hefyd yn nodweddiadol iawn y ffrio, sy'n dod â phorc neu gig oen i'r badell gyda nionyn, pupur, tomato a thatws. Mae hefyd yn cael ei wneud gyda gwahanol lysiau. y twmpath, sydd hefyd â physgod neu gig.

O'i ran ef, y golosg mae'n edrych fel pizzas Eidalaidd a reis amrwd, sy'n gawl, â selsig a chynnyrch o'r ardd a helgig. O ran y pwdinau, mwynhewch yr ensaimada, sy'n cael ei wneud gyda phasta, siwet a siwgr. Ond, os ydych chi am roi cynnig ar rywbeth llai enwog, dewiswch y rubyol, sef empanada melys, neu ar gyfer y rosari siwgr. Ac, i orffen y pryd, gallwch chi roi cynnig ar wydraid o palo, gwirod a wneir â chrwynllys.

I gloi, rydym wedi cynnig rhai cynlluniau rhamantus yn Majorca. Ond gallwch ddewis eraill fel mwynhau a Hamman neu bath Arabaidd; eich gwneud yn un saethu lluniau mewn tirweddau delfrydol; a llong hwylio i weld dolffiniaid neu, yn syml, i gludo'ch hun i'r gorffennol gan fynd ar daith o amgylch y prydferth hen dref Palma de Majorca. Ewch ymlaen a mwynhewch unrhyw un o'r cynlluniau hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*