Cabanau coed

Tŷ coeden

Hyd at ddim yn hir, y cytiau coed fel llety roeddent yn ymddangos i ni yn nodweddiadol o leoedd egsotig a phell megis, er enghraifft, la Polynesia. Fodd bynnag, mae yna lawer o safleoedd yn barod Sbaen sy'n cynnig i chi fwynhau'r profiad hwn.

Mae gorffwys yn un o'r cabanau hyn yn caniatáu ichi ddatgysylltu oddi wrth straen y ddinas. Ond, yn ogystal, mae'n ei gwneud yn haws i chi cyswllt â'r natur yn ei gyfanrwydd. Gallwch ddeffro yn gwrando ar yr adar yn canu ac anadlu awyr hollol bur. Yn ogystal, gallwch ddod o hyd iddynt O bob maint ac, felly, yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd cyfan yn ogystal ag ar gyfer cyplau a hyd yn oed y rhai sy'n teithio ar eu pen eu hunain. Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r sefydliadau twristiaeth hynny sy'n cynnig cabanau coed i chi.

Cabanau Gwyliau Monte

person mewn caban

Edrych allan ar y teras o gaban

Dechreuwn ein taith o amgylch y Ymreolaethol Cymuned Madrid. Yn nyffryn hardd Lozoya sydd gennych chi Gwyliau Mynydd. Mae ganddo nifer o gabanau sydd, yn eu tro, â meintiau gwahanol ar gyfer dau, pedwar a hyd yn oed pump o bobl.

Mae pob caban wedi'i gyfarparu â phopeth angenrheidiol i chi gael arhosiad dymunol. Mae ganddyn nhw deras, cawod a thoiled, dillad gwely a hyd yn oed microdon. Fodd bynnag, mae'r un lleiaf wedi'i gynllunio fel y gallwch chi fwynhau profiad gwirioneddol naturiol. Felly, nid oes ganddynt bob un o'r uchod. Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio'ch bag cysgu.

Dychmygwch ddeffro i olygfeydd godidog o'r Sierra de Guadarrama. Ynddo, gallwch chi gymryd llwybrau cerdded hyfryd ac ymweld â threfi sy'n llawn swyn. Mae'n achos o Lozoya choker, yn ardal ddinesig y llety y lleolir y llety, neu Pinilla de Buitrago. Ond, yn anad dim, rydym yn argymell eich bod yn dod i Fwltur Lozoya, y mae ei dirwedd yr un mor drawiadol.

Saif ei chanol drefol furiog ar benrhyn sydd wedi'i amgylchynu gan Afon Lozoya. Ond, os yw'r llun cerdyn post sy'n dangos y dref yn fendigedig, nid yw ei henebion yn llai nodedig. Ymhlith y rhain, yn sefyll allan y alcazar, Arddull Gothig-Mudejar; yr eglwys Santa María del Castillo, hefyd Mudejar; yr Tŷ'r Goedwig a Pont Arrabal, sy'n dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif.

Cabanau Coed

Terrace

Teras gyda chadeiriau a bwrdd mewn cwt coed

Gydag enw mor union, sefydliad sydd wedi'i leoli mewn coedwig ym mwrdeistref Bizkaia o Ceanuri. Mae eu cabanau yn integreiddio'n berffaith i'r dirwedd ac yn dod mewn gwahanol siapiau a meintiau, ond mae gan bob un ohonynt y cysuron mwyaf posibl. Maen nhw hyd yn oed yn dod â brecwast i chi bob dydd mewn basged.

Er enghraifft, yr alwad Oooh! Mae ei enw i'w briodoli i'r ffaith ei fod yn hollol grwn ac yn cynnig golygfeydd 360 gradd i chi a fydd yn eich gadael yn fud. Yn lle hynny, Gwenol Mae'n ddwy ar bymtheg metr o uchder; Tylluan Mae mor fawr ag unrhyw dŷ a Luna Mae'n ymddangos ei fod wedi'i gymryd o stori. Yn ogystal, i'r rhai sy'n cael problemau gydag uchder, mae ganddo rai ceir gwreiddiol tebyg i sipsi sydd hefyd wedi'u troi'n ystafelloedd.

Os arhoswch yn y lle gwych hwn, gallwch hefyd wneud llwybrau mynydd godidog trwy'r Parc Naturiol Mount Gorbea, sef y mwyaf oll Mae Gwlad y Basg. Ar eich teithiau cerdded, byddwch yn ymweld â lleoedd mor drawiadol â'r Hayedo de Otzarreta, rhaeadr Gujuli neu'r Karts de Itxina. Heb anghofio y Cruz del Gorbea ac ogof Mairuelegorreta.

Xalet de Prades

Tu mewn i gaban

Golygfeydd o gwt coed

Ym mwrdeistref Tarragona o Prades Fe welwch y busnes arall hwn sy'n cynnig cabanau coed i chi. Ond mae ganddo hefyd igloos gyda tho tryloyw i weld y sêr, tai pren a hyd yn oed ystafelloedd.

Ymhellach, mae wedi ei leoli yn amgylchedd breintiedig y Mynyddoedd Montsant, gyda'i siapiau creigiau mympwyol a hefyd parc naturiol. I'w barchu, mae popeth yn y sefydliad ecolegol, yn ei adeiladwaith ac yn ei fywyd o ddydd i ddydd. Mae hefyd yn cynnig pwll nofio i chi a hyd yn oed jacusi yn rhai o'i letyau.

Ar y llaw arall, os dewiswch y lle hwn, mae'n rhaid i chi ddod i adnabod y dref a grybwyllwyd uchod Prades. Ynddo, rhaid i chi ymweld â gweddillion y castell ac eglwys Santa Maria, arddull Gothig, er mai Dadeni yw ei ffasâd. Mae'r ffynnon yn ei phrif sgwâr portico hefyd yn perthyn i'r arddull olaf hon. Ac, eisoes ar y cyrion, mewn toriad ysblennydd o'r mynydd, mae gennych chi'r meudwy La Abellera.

Finca Los Canchales

Finca Los Canchales

Caban yn Finca Los Canchales

Rydyn ni nawr yn teithio i Extremadura i gynnig y sefydliad caban coed arall hwn i chi. Yn benodol, mae wedi'i leoli yn ardal ddinesig Pedroso de Acim (Cáceres), wedi'i amgylchynu gan borfeydd o goedwigoedd derw holm a chorc. Yn yr achos hwn, yn fwy na cabanau, mae'n a tŷ coeden, ond yn meddu ar yr holl gysuron: ystafell ymolchi lawn, teledu a hyd yn oed microdon. Mae ganddo hefyd deras ysblennydd sy'n cynnig golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Acim.

Os dewch i'r ardal hardd hon o dalaith Cáceres, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â Pedroso ac, yn anad dim, yr unigryw lleiandy Palancar. Fe'i disgrifiwyd fel "y lleiaf yn y byd", gan mai dim ond saith deg dau metr sgwâr o arwyneb sydd ganddo. Fodd bynnag, mae'n adeiladwaith hardd o'r Dadeni o'r XNUMXeg ganrif. Ymhellach, eisoes yn y XNUMXfed ganrif, ychwanegwyd eglwys, cloestr a thafarn.

Ystafelloedd Basoa

Ystafelloedd Basoa

Tu mewn i gaban Basoa Suites

Symudwn i'r hardd Cymuned Foral Navarra i ddangos y sefydliad tŷ coeden arall hwn i chi. Ceir yn Lizaso, yng nghanol dyffryn Ultzama, lle mae'r Amati Oak Grove trawiadol a thua thri deg munud o Pamplona.

Yn fwy na cabanau, mae'n cynnig i chi ystafelloedd treetop dilys, am fod ganddynt bob cysuron. Mae ganddynt hefyd wasanaeth teras a brecwast, a fydd yn cael ei ddosbarthu i chi mewn basged. Fodd bynnag, mae ganddo hefyd a adeilad gwasanaethau canolog yn yr hwn y rhoddir ciniaw a chiniaw.

Ar y llaw arall, os dewiswch Basoa Suites, gallwch fwynhau teithiau cerdded hyfryd trwy'r llwyn derw a grybwyllwyd uchod neu drwy'r Coedwig Orgy, cerdded y parc mycolegol Ultzama neu yn gwybod y Amgueddfa Mêl. Ond hefyd ymweld â thref hardd larrainzar, gyda'i ffermdy Navarrese gwirioneddol nodweddiadol a'i eglwys neoglasurol San Pedro.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r sefydliadau sy'n cynnig i chi cytiau coed i'ch lletya. Fodd bynnag, gallem hefyd fod wedi cynnwys llawer o rai eraill, megis, er enghraifft, y Cabanau Coedwig yn nhalaith La Coruña; Gwlad Celf en sef Castellón o Golygfa La Mancha yn Ciudad Real. Meiddio aros ynddynt a mwynhau cytgord â natur.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*