Y deg dinas bwysicaf yn Ffrainc

Mae siarad am y deg dinas bwysicaf yn Ffrainc yn golygu siarad am y rhai sydd â'r nifer fwyaf o drigolion. Ond hefyd o'r rhai sydd â mwy o werth hanesyddol a choffaol a hyd yn oed y rhai sy'n derbyn nifer fwy o ymwelwyr.

Oherwydd bod pwysigrwydd dinas nid yn unig yn cael ei bennu gan ei maint neu ei chryfder economaidd. Mae yna drefi sydd, er eu bod yn llai, â phwysigrwydd enfawr yn hanes yr hen dir Gallig ac sydd â rhyfeddodau pensaernïol sydd, bob blwyddyn, yn denu miloedd o dwristiaid. Ond, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi'r deg dinas bwysicaf yn Ffrainc.

Y deg dinas bwysicaf yn Ffrainc yn ôl hanes a phoblogaeth

Bydd ein taith o amgylch y deg dinas fwyaf diddorol yn Ffrainc yn cychwyn, sut y gallai fod fel arall, gyda'r digymar Paris, y «Dinas Cariad» rhamantus. Yn ddiweddarach, bydd yn parhau trwy ardaloedd ymylol eraill fel y boblogaeth Marseille o Neis, prifddinas y Côte d'Azur.

Paris, un o emau Ewrop

Paris

Golygfa o baris

Byddai angen, nid un, ond sawl erthygl i ddweud wrthych am bopeth y gallwch chi ddod o hyd iddo ym Mharis, felly rydw i'n mynd i'ch gadael chi yma mwy o wybodaeth am y ddinas. Ond, fel y gwyddoch, ei symbol gwych yw'r twr Eiffel, a adeiladwyd ar gyfer Arddangosiad Cyffredinol 1889 ac wedi'i leoli yng ngerddi hardd y Cae'r blaned Mawrth.

Nid yw'n llusgo ar ôl o ran pwysigrwydd Eglwys Gadeiriol Notre Dame neu Nuestra Señora, rhyfeddod arddull Gothig a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif. Ac, wrth ymyl y ddwy heneb, yr hyfryd Amgueddfa Louvre neu adeilad mawreddog Annilysau, lle mae Napoleon Bonaparte wedi'i gladdu.

Rhaid gweld ymweliadau ym Mharis hefyd yn gymdogaeth bohemaidd Montmartre, Eglwys y Galon Gysegredig, Basilica Brenhinol Saint-Denis a'r Champs-Elysées. Hyn i gyd heb anghofio cerdded ar hyd glannau afon Seine a mwynhau bwyd Ffrengig yn ei fwytai a'i gaffis swynol.

Marseille, cryfder economaidd

Abaty Saint Victor

Abaty Saint Victor

Wedi'i leoli ar lannau Môr y Canoldir ac eisoes wedi'i drosi'n borthladd masnachol gan y Ffeniciaid, nid yn unig yr ail ddinas fwyaf poblog yn Ffrainc, ond hefyd yr un a roddodd ei henw i'r gân chwyldroadol o'r enw Y marsellesa, anthem genedlaethol gyfredol y wlad.

Ym mhrifddinas adran Bouches y Rhône gallwch ymweld â'r hardd eglwys gadeiriol Santa María la Maer, unigryw yn Ffrainc i gyd am ei steil Romanésg-Bysantaidd. Ac, wrth ei hymyl, peidiwch â stopio gweld y Abaty Saint Victor, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ac sydd efallai'n addoldy Cristnogol hynaf yn y wlad Gallig.

Ond y mwyaf nodweddiadol o Marseille yw'r bastidau. Mae'r rhain yn gartrefi urddasol hardd a wasanaethodd fel ail breswylfa i bourgeoisie'r ddinas. Yn eu plith, mae'r Château de la Buzine yn sefyll allan am ei harddwch, ond heddiw mae tua dau gant a hanner o hyd wedi'u gwasgaru ledled cefn gwlad Marseille.

O'r diwedd, yn y ynys If yw amddiffynfa'r XNUMXeg ganrif sy'n enwog am fod y carchar lle mae'r Cyfrif Monte Cristo, cymeriad poblogaidd Alexander Dumas.

Lyon, trydydd o'r deg dinas bwysicaf yn Ffrainc

Eglwys Gadeiriol Sant Ioan

Lyon: Eglwys Gadeiriol Sant Ioan

Gyda bron i hanner miliwn o drigolion, Lyon, cyn-brifddinas y galia, yw'r drydedd ddinas bwysicaf yn Ffrainc. Mae'n enwog am gynhyrchu sidanau, ond yn anad dim am ei gyfadeilad coffaol enfawr. Mewn gwirionedd, mae llawer ohono wedi'i restru fel Treftadaeth y Byd.

Rydym yn eich cynghori i ymweld â'r Hen Lyon, enw a roddir ar ei gymdogaeth ganoloesol a dadeni. Ynddo fe welwch y eglwys gadeiriol st john, gyda'i ffenestr rhosyn blaen enfawr sy'n cyfuno Romanésg a Gothig. Ond hefyd eglwys San Jorge, y Tŵr Pinc, adeiladau'r Gyfnewidfa Stoc a gwesty Bullioud neu'r Plaza de la Trinidad unigryw.

Fodd bynnag, efallai mai'r mwyaf nodweddiadol o Lyon yw'r traboules, sy'n ddarnau mewnol rhwng cyrtiau'r tai. Mae gan y ddinas tua phum cant, yn enwedig yn ei hen dref. Yn olaf, ar fryn Fourvière fe welwch y theatr Rufeinig a'r odeon, yn ogystal â'r mawreddog Notre-Dame de Fourvière basilica.

Toulouse, prifddinas Occitania

Neuadd y Ddinas Toulouse

Neuadd y Ddinas Toulouse

Yn adnabyddus am y "Dinas Pinc" Oherwydd bod y lliw hwn yn amlwg yn ei adeiladau brics agored hanesyddol, mae gan Toulouse lawer i'w gynnig i chi hefyd.

Ymhlith ei henebion crefyddol, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â'r Eglwys gadeiriol Saint Étienne, gyda'i arddull gothig ddeheuol, a'r trawiadol basilica o San Sernín, sy'n un o'r eglwysi Romanésg fwyaf yn Ewrop. Ond hefyd y lleiandy'r Jacobins ac basilica y Dorada o Toulouse, sy'n gartref i'r Forwyn Ddu, fel y'i gelwir.

O ran yr adeiladau sifil, mae eu niferus tyrau gothig fel rhai Boysson, Bernuy, Serta neu Olmières. Ac yn yr un modd eu gorchuddion dadeni. Er enghraifft, rhai'r Hotel Molinier, Assézat neu'r Brifysgol.

Yn ddiweddarach mae adeilad trawiadol y Capitol, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ac sydd ar hyn o bryd yn sedd i Gyngor y Ddinas; yr hen Ysbyty de la Grave, gyda'i gromen ysblennydd a'r camlas du midi, gwaith peirianneg rhyfeddol sy'n Safle Treftadaeth y Byd.

Neis, disgleirdeb y Côte d'Azur

Castell y Saeson

Neis: castell y Saeson

Mae Beautiful Nice ymhlith y deg dinas orau yn Ffrainc am sawl rheswm. Yn y lle cyntaf, yn ôl nifer ei drigolion, gan ei fod bron yn cyrraedd tri chant a hanner o filoedd. Ond, yn anad dim, am fod yn ardal dwristaidd y Arfordir Glas ac mae ganddyn nhw wyth cilomedr o draethau ysblennydd. Yn eu plith, byddwn yn sôn am yr Opera, opera Le Sporting neu gast Castel.

Ac rydym hefyd yn ei gynnig ar gyfer henebion fel Caer Monte Alban ac palasau Dugiaid Savoy, y Prefecture neu'r Senedd, heb anghofio'r poblogaidd taith gerdded y saesneg. Dylid eu hychwanegu yn ein hargymhelliad, yr adeiladau a godwyd yn ystod y Belle Epoque. Er enghraifft, y cestyll del Inglés, Valrose, Santa Helena a Gairaut neu'r Hotel Excelsior.

Nantes, tref enedigol Jules Verne

Castell Dugiaid Llydaw

Nantes: Castell Dugiaid Llydaw

Rydyn ni nawr yn mynd i orllewin Ffrainc i weld tref enedigol yr ysgrifennwr Julio Verne. Mae gan y dref Llydaweg hon lawer o henebion hefyd. Yr ysblennydd castell canoloesol Dugiaid Llydaw ac Eglwys Gadeiriol Sant Pedr a Sant Paul, synthesis o wahanol arddulliau pensaernïol.

Ac, wrth eu hymyl, y gwerthfawr basilica o sant nicholas, Neo-Gothig ac wedi'i restru fel Heneb Hanesyddol Ffrainc; drws Gallo-Rufeinig San Pedro; adeiladau Neuadd y Ddinas a'r Gyfnewidfa Stoc neu theatr Graslin. Pob un ohonynt heb anghofio, yn union, y Amgueddfa Jules VerneYmweliad hanfodol i gefnogwyr yr awdur yn benodol ac i gariadon llenyddiaeth yn gyffredinol.

Strasbwrg, prifddinas Ewrop

Strasbwrg

Strasbwrg: Ffrainc Fach

Wedi'i ystyried yn brifddinas Ewrop ynghyd â Brwsel a Lwcsembwrg, mae'r ddinas Alsatian hon sy'n ffinio â ffin yr Almaen wedi datganodd canolfan hanesyddol Safle Treftadaeth y Byd.

Mae hyn yn eistedd ar yr alwad Ynys Fawr Strasbwrg, lle mae'n rhaid i chi ymweld â'r ysblennydd Eglwys Gadeiriol Notre Dame, Gothig mewn steil ac wedi ystyried y pedwerydd adeilad crefyddol talaf yn y byd. Fe ddylech chi hefyd weld eglwysi Santo Tomás, San Pedro el Viejo a San Esteban.

Ynghyd â'r henebion hyn, fe welwch yn Strasbwrg eraill fel y Cymdogaeth Little France, gyda'i strydoedd a'i adeiladau canoloesol, yr Palas Rohan neu'r tai Kammerzell neu'r Tollau. Yn olaf, peidiwch ag anghofio mynd trwy'r Sgwâr Kleber, yn yr ardal fasnachol, ac i weld Amgueddfa'r Celfyddydau Cain, gyda'i chasgliad pwysig o baentiadau.

Montpellier, dinas a oedd yn perthyn i Goron Aragon

Eglwys Gadeiriol San Pedro

Montpellier: Eglwys Gadeiriol San Pedr

Mae'n ddinas ifanc o'i chymharu â'r mwyafrif o'r rhai blaenorol, ers ei sefydlu yn yr XNUMXfed ganrif. Fodd bynnag, nid yw'n brin o leoedd diddorol sy'n werth ymweld â nhw.

Y cyntaf yw'r Eglwys Gadeiriol San Pedro, gyda'i bortico rhyfedd wedi'i fframio gan ddwy biler annibynnol a'i ganopi. Ac, ar ben hynny, rydym yn eich cynghori i weld y traphont ddŵr San Clemente, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif, giât Peyrou, yn yr arddull Dorig, ac adeilad hardd y Gyfadran Meddygaeth lle bu cymeriadau fel Nostradamus, Rabelais a Ramón Llul yn astudio.

Am ei ran, y Jardin des Plantes Dyma’r ardd fotaneg hynaf yn Ffrainc, ers iddi gael ei chreu ym 1523 ac mae Tŵr y Pines yn dyddio o’r XNUMXfed ganrif ac yn ymateb i’r arddull Gothig Normanaidd.

Bordeaux, gwlad y gwinoedd

Bordeaux

Sgwâr Cyfnewidfa Stoc Bordeaux

Galwyd Bordeaux yn brifddinas rhanbarth New Aquitaine "Harddwch Cwsg" am fod wedi byw am amser hir heb hyrwyddo ei henebion. Fodd bynnag, ers ychydig flynyddoedd bellach, mae wedi deffro twristiaeth. Mewn gwirionedd, mae'r ardal o'r ddinas a elwir yn Porthladd y Lleuad Cyhoeddwyd ei fod yn Safle Treftadaeth y Byd.

En "Perlog Aquitaine", fel y'i gelwir hefyd, rhaid i chi ymweld â'r Eglwys gadeiriol St. Andrew, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, ei gatiau canoloesol fel gatiau Cailhau a'r ysblennydd basilica o Saint-Michel, mewn arddull Gothig wenfflam a chyda chlochdy saeth dros gant metr o uchder.

Ond mae'n rhaid i chi weld y basilica o San Severino, y mawreddog abaty Santa Cruz, Theatr y Grand godidog a'r Cymdogaeth lescure, pob un wedi'i adeiladu mewn arddull art deco. Hyn i gyd heb anghofio'r Sgwâr y farchnad stoc, ensemble pensaernïol trawiadol o adeiladau clasurol.

Lille, «Dinas Celf a Hanes»

Opera Lille

Opera Lille

I orffen ein taith o amgylch y deg dinas bwysicaf yn Ffrainc, byddwn yn stopio yn Lille, o'r enw "Dinas Celf a Hanes" ers iddi fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2004.

Yn agos iawn at ffin Gwlad Belg, yn Lille ei mawr citadel o Vauban, wedi'i drosi'n barc ar hyn o bryd. Fe ddylech chi hefyd weld ei ysblennydd Eglwys gadeiriol Notre Dame de la Treille, arddull neo-gothig ac wedi'i adeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fel y gerllaw Eglwys Sant Maurice, yn dal y categori Heneb Hanesyddol Ffrainc.

Ond, harddach os yn bosibl yw'r Palas y Celfyddydau Cain, a adeiladwyd trwy orchymyn Napoleon ac sy'n gartref i gasgliad ysblennydd o baentiadau a cherfluniau. A gallwn ddweud yr un peth wrthych am adeiladu'r OPERA. Ond symbol gwych Lille yw Charles de Gaulle, sydd ag amgueddfa wedi'i gosod yn ei fan geni.

I gloi, rydym wedi dangos i chi'r deg dinas bwysicaf yn Ffrainc. Fodd bynnag, mae llawer o rai eraill wedi aros ar y gweill. Er enghraifft, y twrist Cannes, yr ydym eisoes yn cysegru iddo post ar ein blog, y canoloesoedd Carcassonne, yr hanesyddol Avignon neu'r boblog Aix en Provence. Onid ydych chi eisiau eu hadnabod?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*