Diwylliant Hindŵaidd

Diwylliant Hindŵaidd

Mae diwylliant Indiaidd yn cael ei adnabod ledled y byd fel un o'r diwylliannau mwyaf bywiog a cyfriniol sy'n bodoli heddiw, mae'r mynegiant Asiaidd gwych hwn yn ganlyniad ymasiad a chymathiad hynod ddiddorol o wahanol elfennau. Mae'n gymysgedd ddiwylliannol wych sydd wedi amsugno tueddiadau o wledydd cyfagos, gan greu deinameg ddiwylliannol heterogenaidd fawreddog, sy'n cael ei adlewyrchu mewn agweddau sy'n amrywio o grefydd i bensaernïaeth, celf, gastronomeg neu arferion. Mae ei luosogrwydd wedi arwain at ddod yn un o'r gwledydd mwyaf diddorol ar y blaned, ac yn gyrchfan dwristaidd ardderchog i deithwyr o bob cwr o'r byd.

Mae'r diwylliant Hindŵaidd hwn wedi bod yn cynnig traddodiadau ar gyfer milenia, sy'n mynd yn ôl i'r Rig-Veda, y testun hynaf yn India, o'r XNUMXfed ganrif CC Ar ôl goresgyniadau Islamaidd a thra-arglwyddiaeth gwledydd y Gorllewin dros India, dylanwadwyd arno gan amrywiol ddiwylliannau, ond gan gynnal ei hanfod a'i draddodiadau. Mae'n amhosibl dweud miloedd o flynyddoedd o draddodiadau a diwylliant mewn un swydd, ond byddwn yn ceisio creu gweledigaeth eang o ddiwylliant Indiaidd a'r hyn sy'n ein denu ato.

Ychydig o hanes India

Taj majal

Rhennir hanes hynafol India yn y Cyfnod Vedic a chyfnod Brahmanaidd. Y cyntaf yw'r hynaf o'r flwyddyn 3000 CC, pan oedd gan y gwareiddiad Dravidian ddiwylliant datblygedig, gyda'r diwydiant efydd, amaethyddiaeth a chymunedau bach, yn ogystal â chrefydd amldduwiol. Daeth y cyfnod Brahmanaidd pan oedd y Brahmins, casp o ardal Môr Caspia, yn dominyddu'r tiriogaethau gan greu teyrnasoedd bach. Fodd bynnag, ar ôl eu prif reol a'u dirmyg, gwrthryfelodd y bobl ac esgor ar Fwdhaeth.

La stori fwyaf cyfredol yn siarad am oresgyniadau o ddiwylliannau amrywiol, o'r Persiaid i'r Arabiaid, Portiwgaleg neu'r Saesneg. Mae'n grynodeb eang iawn, ond mae'n rhoi syniad inni o'r holl ddylanwadau y mae'r diwylliant Indiaidd dwfn hwn wedi'u derbyn trwy gydol hanes.

System gastiau diwylliant Indiaidd

Cymdeithas yn India

Y system hon o haeniad cymdeithasol yn deillio'n uniongyrchol o Hindŵaeth, prif grefydd India. Mae'n ein dysgu bod bodau dynol wedi'u creu o wahanol rannau corff y duw Brahma, gan greu'r pedwar castell y buont yn llywodraethu drwyddynt am ganrifoedd.

O geg y duw daeth Brahma i'r amlwg y Brahmans, y grŵp mwyaf pwerus, o offeiriaid. Y chatria yw'r rhyfelwyr bonheddig, a ddaeth allan o freichiau'r duw. Y Vaisías yw'r masnachwyr a'r ffermwyr, a ddaeth allan o gluniau'r duw, a'r sudras neu'r gweision yw'r cast isaf, a ddaeth allan o draed y duw. Yn ychwanegol at y rhain mae'r anghyffyrddadwy, sy'n cael eu hystyried yn alltudion, ac nad ydyn nhw'n rhan o'r castiau na'r gymdeithas, gan mai dim ond y swyddi isaf y gallen nhw eu gwneud, fel casglu baw dynol. Ar hyn o bryd, mae'r castiau'n cael eu hatal yn gyfreithiol, ond fe'u cynhelir oherwydd y defnyddiau a'r arferion a pha mor ddwfn yw'r rhain mewn cymdeithas.

Crefydd yn India

Cerflun duw Hindŵaidd, sy'n nodweddiadol o ddiwylliant Indiaidd

Mae crefydd yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant India, a heddiw mae pedair crefydd o darddiad Indiaidd neu Dharmig. Hindŵaeth yw'r grefydd fwyaf poblogaidd, a'r drydedd fwyaf yn y byd. Ynddi mae yna lawer o wahanol ysgolion a thraddodiadau, a'r grefydd sy'n dilyn traddodiad y castiau. Ei brif dduwiau yw Rama, Shivá, Visnú, Krisná a Kali.

Ar y llaw arall mae Bwdhaeth, y pumed pwysicaf yn y byd, a sefydlwyd gan Sidarta Gautama, mab Raja teyrnas Sakias, a ymwrthododd â phopeth a dod yn gardotyn, gan alw ei hun yn Fwdha, sy'n golygu'r un goleuedig. Mae'n seiliedig ar yr arfer o ddaioni, elusen, cariad a rhinweddau eraill ac mae'n an-ddamcaniaethol. Mae yna hefyd Yainiaeth, yn debyg i Fwdhaeth, a Sikhaeth, crefydd monotheistig hanner ffordd rhwng Islamiaeth a Hindŵaeth.

Erthygl gysylltiedig:
India: Credoau a Duwiau

Cerddoriaeth a dawnsfeydd diwylliant Hindŵaidd

Traddodiad cerddorol yn niwylliant Hindŵaidd

Mae mynegiant cerddorol hefyd yn gymysgedd cyfoethog o synau gwerin a chlasurol, sydd wedi arwain at greu dawnsfeydd egsotig a nodweddiadol o'r wlad. Fodd bynnag, Mae yna 8 dawns Hindŵaidd sydd wedi'u dosbarthu fel clasuron, ac sydd wedi'u hymgorffori mewn system addysgu draddodiadol oherwydd eu statws fel mynegiant clasurol Hindŵaidd traddodiadol. Fe'i dysgir yn yr Academi Gerdd, Dawns a Drama fawreddog, ac mae'n cynnwys dawnsfeydd: bharatanatyam, Kathak, gathakali, mohinyattam, cuchipudi, manipuri, odissi y sattria. Dawnsfeydd o ffurfiau naratif rhyfeddol yw'r rhain sydd hefyd yn cynnwys elfennau mytholegol anhygoel, ni allwch deithio i India heb fod yn dyst i un o'r sioeau rhyfeddol hyn.

Mae yna hefyd gerddoriaeth werin sy'n dal i chwarae mewn rhai rhannau o'r wlad. Mae'r Bauls yn Bengal, cerddoriaeth Bhangra yn y gogledd neu'r Quawwali yn y Pujab.

Gastronomeg diwylliant Indiaidd

Bwyd nodweddiadol yn India

Mae bwyta yma yn antur i'r daflod. Mae bwyd Indiaidd yn adnabyddus am ei gyri blasus, ac am y defnydd soffistigedig o sbeisys amrywiol, bob amser yn seiliedig ar reis ac ŷd. Mae llawer o'r gwahanol sbeisys rydyn ni'n eu bwyta heddiw, fel pupur du, yn tarddu o'r fan hon, felly mae gan yr Hindwiaid driniad rhyfeddol ohonyn nhw. Fodd bynnag, gallai'r bwyd hwn fod ychydig yn beryglus i ddioddefwyr alergedd, o gael bwyd mor sbeislyd, gallai mwy nag un person gael amser caled.

Mae yna seigiau nodweddiadol na ddylech roi'r gorau i roi cynnig arnyn nhw unwaith i chi fynd i India, gan fod gastronomeg bob amser yn rhan bwysig o ddiwylliant pob gwlad. Mae cyw iâr Tandoori yn ddysgl cyw iâr rhost wedi'i farinogi mewn iogwrt a'i sesno â sbeisys tandoori. Mae yna brydau eraill hefyd a allai swnio'n gyfarwydd i chi, fel biryani, sef reis gyda chymysgedd o sbeisys, gan fod yn rhaid i ni beidio ag anghofio bod sbeisys yn bwysig iawn mewn bwyd Indiaidd. Mae pizza Indiaidd neu uthathaappam yn sylfaen o does wedi'i wneud o flawd corbys a blawd reis gyda llysiau a chynhwysion eraill, yn debyg i'r pitsas arferol. Yn yr adran losin mae gennych y jalebi, toes melys wedi'i socian mewn surop, gyda lliw oren nodweddiadol a siâp conch wedi'i rolio.


6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   iopi meddai

  Wel, mae'n ymddangos i mi ychydig yn fyr ond gwybodaeth dda a'r rheswm pam y bu'n rhaid i mi agor y dudalen oedd oherwydd bod angen y wybodaeth hon arnaf yn ormodol ac rwy'n ei chael hi'n ddiddorol iawn

  1.    fcbarcelona24 meddai

   Wel, mae angen i mi wneud drain ishikawa ar ddiwylliant Hindŵaidd, dyma'r mwyaf ymdrechgar hyd yn hyn

 2.   Jacqueline jimenez meddai

  Rwy'n credu ei bod yn wybodaeth fer sydd wedi'i chrynhoi ond yn anad dim mae'n eich egluro'n dda iawn a dyna'r peth pwysig oherwydd os ymwelwch â thudalennau eraill byddant yn ymhelaethu ar y pwnc ac yn y diwedd nid ydych yn deall felly mae'n ymddangos yn dda iawn i mi mae wedi fy helpu i ddeall ychydig mwy

 3.   duull yulli tatiana meddai

  Hoffwn wybod beth yw ystyr eu ffrog, yn enwedig mewn menywod oherwydd eu haddurniadau hardd a sut maen nhw'n edrych fel duwiesau

 4.   Daniela miralles meddai

  Rwy'n Gristnogol iawn ac ni chefais fy nhroseddu o gwbl. wedi'r cyfan, onid dim ond un Duw sydd bob amser? (Ym mhob crefydd neu bron i gyd, clywais hyd yn oed mewn rhaglen ddogfen am India, er bod ganddyn nhw sawl duw ar eu cyfer, eu bod nhw'n ddoniau neu'n briodoleddau gwahanol ond yn ddwfn i lawr mae'n egni un Duw. Hefyd mewn Bwdhaeth er ei fod yn an-ddamcaniaethol yw yn wir, mae Bwdha ar un adeg yn dweud ei fod yn teimlo mor oleuedig nes iddo deimlo neu brofi'r presenoldeb dwyfol). Yn ogystal, mae pob crefydd a’i debyg yn ein ceisio i fod yn bobl dda, yn fyr, maen nhw i gyd yn ein harwain at hynny. Nid wyf yn gweld y ffiniau, nid wyf yn gwybod amdanoch chi. brodyr ydyn ni i gyd.
  Nid wyf am barhau â'r drafodaeth grefyddol ond yn ddiweddarach meddyliais y gallai fy ffordd o weld pethau helpu rhywun, bob amser heb fod eisiau troseddu.
  diolch am yr erthygl, rhoddodd gipolwg da iawn i mi ar sut beth yw india.

  cyfarchion i bawb!

 5.   Ann meddai

  Yn wir mae Las Torres del silencio yn llyfr rhyfeddol.