Diwylliant llestri

Tsieina mae'n wlad fendigedig gyda diwylliant milflwyddol, cyfoethog ac amrywiol. Mae fel byd ar wahân, gyda'i ieithoedd, ei wyliau, ei Sidydd ei hun, ei hynodrwydd ... pe bai'n haws siarad Tsieinëeg, rwy'n credu y byddai ffyniant ymhlith myfyrwyr yr iaith honno. Ond mae'r iaith Tsieineaidd yn eithaf cymhleth ...

Peidiwch â difaru, heddiw mae'n rhaid i ni siarad am y gwych diwylliant Tsieineaidd.

Tsieina

Tsieina hi yw'r wlad boblog fwyaf yn y byd, mae ganddo fwy na 1400 biliwn o drigolion ac mae'n cymryd wythnosau lawer i gwblhau'r cyfrifiad cenedlaethol bob tro. Yn ogystal, ers cryn amser bellach ac law yn llaw â'r syniad o "ddwy system, un wlad" (cyfalafiaeth a sosialaeth), mae wedi dod yn pŵer economaidd y byd cyntaf.

Mae gan China 25 talaith, pum rhanbarth ymreolaethol, pedair bwrdeistref o dan orbit canolog a dau ranbarth gweinyddol arbennig sef Macao a Hong Kong. Mae hefyd yn honni Taiwan, fel un dalaith arall, ond mae'r ynys wedi aros yn wladwriaeth annibynnol ers y Chwyldro Tsieineaidd.

Mae'n wlad enfawr hynny mae ganddo ffiniau â 14 gwlad y mae ei dirweddau yn amrywiol. Mae anialwch, mynyddoedd, cymoedd, canyons, steppes, ac subtropics. Mae ei ddiwylliant yn filflwydd ers i'r gwareiddiad Tsieineaidd gael ei eni ganrifoedd yn ôl.

Roedd yn ystod ei bodolaeth filflwyddol bron yn wladwriaeth frenhiniaethol, ond ym 1911 digwyddodd y rhyfel cartref cyntaf a ddymchwelodd y llinach olaf. Yn yr ystyr hwn, rwy'n argymell gweld yn fawr Yr Ymerawdwr olaf, ffilm ragorol gan Bernardo Bertolucci.

Ar ôl diwedd yr Ail Ryfel a thynnu Japan yn ôl o diriogaeth Tsieineaidd enillodd y comiwnyddion y rhyfel cartref a gorfodwyd hwy ar y llywodraeth. Dyna pryd yr ymfudodd y Tsieineaid a orchfygwyd i Taiwan a sefydlu gwladwriaeth ar wahân, a honnir am byth o'r tir mawr. Yn ddiweddarach byddai blynyddoedd o newid, addysg sosialaidd, ffermydd ar y cyd, newyn ac yn olaf, cwrs gwahanol a osododd y wlad yn yr XNUMXain ganrif.

Diwylliant Tsieineaidd: crefyddau

Mae'n gwlad aml grefyddol lle maen nhw'n byw Bwdhaeth, Taoiaeth, Islam, Catholigion a Phrotestaniaid. Gan fod y cyfansoddiad presennol yn parchu rhyddid i addoli ac mae'n agwedd bwysig iawn ar bobl.

Mae gan y crefyddau hyn bresenoldeb mewn llawer o ddinasoedd yn Tsieina, yn dibynnu ar y grŵp ethnig sy'n byw yno. Mae'n werth egluro hynny mae mwy na 50 o grwpiau ethnig yn Tsieina, er mai Han yw'r mwyafrif, ond mae'n wir bod diwylliant Tsieineaidd yn gyffredinol yn cael ei groesi Taoism a Conffiwsiaeth, gan mai'r athroniaethau hyn sy'n treiddio trwy fywyd bob dydd.

Mae llawer o Tsieineaid yn ymarfer rhywfaint o ddefod o ryw grefydd, naill ai allan o gred ddilys neu lên gwerin. Mae gweddïau i hynafiaid, arweinwyr, pwysigrwydd y byd naturiol neu'r gred mewn iachawdwriaeth yn gyson. Yn waeth byth, heddiw nid un mai’r crefyddau hyn yw’r mwyafrif ac fe’i gosodir. Maen nhw i gyd, ydyn, yn hen iawn ac yn gyfoethog ac mae canghennau wedi cwympo oddi wrthyn nhw ym mhobman.

El Bwdhaeth mae'n tarddu yn India tua 2 o flynyddoedd yn ôl. Bwdistiaid yn bennaf yw Tsieineaid y grŵp ethnig Han, felly hefyd y rhai sy'n byw yn Tibet. Yn y wlad mae yna lawer o safleoedd crefyddol Bwdhaidd fel y Wild Goose Pagoda neu Deml Bwdha Jade.

O'i ran ef, Mae Taoism yn frodorol i'r wlad ac mae hefyd tua 1.700 oed. Fe'i sefydlwyd gan Lao Tzu ac mae'n seiliedig ar ffordd y Tao a'r "tair trysor", gostyngeiddrwydd, tosturi a gwamalrwydd. Mae ganddo bresenoldeb cryf yn Hong Kong a Macao. Fel ar gyfer safleoedd Taoist, mae ar Fynydd Shai yn nhalaith Shandong neu Deml Duw'r Ddinas, yn Shanghai.

Mae yna le i yr Islam yn Tsieina, yn dod o'r gwledydd Arabaidd tua 1.300 o flynyddoedd yn ôl a heddiw mae ganddo tua 14 miliwn o gredinwyr sydd yn Kazak, Tatar, Tajik, Hui neu Uyghur, er enghraifft. Felly, mae Mosg Mawr Xi'an neu Fosg Idgar, yn Kashgar.

Yn olaf, Daeth Cristnogaeth a mathau eraill o Gristnogaeth i China gan fforwyr a masnachwyr, ond daeth yn well ac yn fwy sefydledig ar ôl y Rhyfeloedd Opiwm ym 1840. Heddiw yn agosach at 3 neu 4 miliwn o Gristnogion Tsieineaidd a 5 miliwn o Brotestaniaid.

Diwylliannau Tsieineaidd: bwyd

Wrth ei fodd. Beth alla'i ddweud? Rwy'n addoli bwyd Tsieineaidd, Mae'n amrywiol iawn o ran cynhwysion a dulliau coginio ac mae'n amhosibl diflasu ar y blasau sydd ganddo. Y peth i'w wybod am ddiwylliant bwyd Tsieineaidd yw hynny Fe'i rhennir yn rhanbarthau â gwahanol ddulliau coginio.

Felly, mae gennym ni bwyd Gogledd Tsieina, Gorllewin, Canol China, Dwyrain a De. Mae gan bob un ei flasau, ei gynhwysion a'i ffordd o goginio. Mae'r Tsieineaid yn hoffi bwyta ac yn tueddu i ddilyn marc label. Mae lle mae pob ystafell fwyta yn bwysig, gan nad yw bod yn westai anrhydeddus yr un peth ag unrhyw un arall. A nes bod y person arbennig hwnnw'n teimlo nad oes unrhyw un yn gwneud. Mae'n rhaid i chi wneud y tost cyntaf hefyd.

Amser bwyd mae'n rhaid i chi adael i'r rhai hŷn ei wneud yn gyntaf, mae'n rhaid i chi fynd â'r bowlen fel mae eraill yn ei wneud, mae yna drefn benodol yn y bysedd, mae'n gyfleus cymryd y bwyd o'r platiau sy'n agos atoch chi fel na fydd i ymestyn ar y bwrdd a thrafferthu, peidiwch â llenwi'ch ceg, siarad â'ch ceg yn llawn, peidiwch â glynu chopsticks mewn bwyd ond cefnogwch nhw yn llorweddol, pethau felly.

Mae paragraff ar wahân yn ei haeddu te mewn llestri. Mae'n ddiwylliant cyfan. Mae te yn cael ei gynhyrchu yma a'i fwyta trwy'r dydd, bob dydd. Os ydych chi'n meddwl mai dim ond te du, coch a gwyrdd sydd yna ... rydych chi'n anghywir iawn! Manteisiwch ar eich taith i ddysgu popeth am de. Mae ansawdd y te yn cael ei farnu yn ôl persawr, lliw a blas, ond mae ansawdd y te a hyd yn oed y cwpan yn werth chweil. Mae'r amgylchedd hefyd yn bwysig, a dyna pam y cymerir gofal gyda'r awyrgylch, y technegau, p'un a oes cerddoriaeth ai peidio, y dirwedd ...

Mae yna deithiau wedi'u cynllunio'n arbennig i ddysgu am hanes ac athroniaeth te Tsieineaidd.

Diwylliant Tsieineaidd: y Sidydd

Y Sidydd Tsieineaidd Mae'n gylch 12 mlynedd a chynrychiolir anifail bob blwyddyn sydd â rhai priodoleddau: llygoden fawr, ych, teigr, cwningen, draig, neidr, ceffyl, gafr, mwnci, ​​ceiliog, ci a mochyn.

hwn 2021 yw blwyddyn yr ych, symbol traddodiadol o bŵer yn niwylliant Tsieineaidd. Credir yn aml y bydd blwyddyn ych yn flwyddyn a fydd yn talu ar ei ganfed ac yn dod â lwc. A oes unrhyw arwyddion sy'n cael eu hystyried yn anlwc? Ydy mae'n ymddangos hynny nid yw'n dda cael eich geni flwyddyn y gafr, y byddwch chi'n ddilynwr ac nid yn arweinydd ...

I'r gwrthwyneb, os cewch eich geni ym mlwyddyn y ddraig mae'n rhyfeddod. A dweud y gwir, y rhai a anwyd ym mlwyddyn y ddraig, y neidr, y mochyn, y llygoden fawr, neu'r teigr yw'r lwcus.

Diwylliant Tsieineaidd: gwyliau

Gyda diwylliant mor gyfoethog, y gwir yw bod gwyliau a digwyddiadau diwylliannol yn gyffredin yn y wlad. Trwy gydol y flwyddyn, a mae'r mwyafrif helaeth yn cael eu trefnu yn ôl calendr lleuad Tsieineaidd. Y gwyliau mwyaf poblogaidd yw'r Gŵyl Ganol yr Hydref, Blwyddyn Newydd Tsieineaidd, Gŵyl Iâ Harbin, Gŵyl Shoton yn Tibet, a Gŵyl Cychod y Ddraig.

Wedi hynny, mae'n wir bod gwyliau hyfryd yn Beijing, Shanghai, Hong Kong, Guilin, Yunnan, Tibet, Guangzhou, Guizhou ... Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn dyst neu'n gyfranogwr yn unrhyw un ohonynt, dylech chi gwiriwch beth fydd yn digwydd pan ewch chi.

O ran gwyliau wedi'u mewnforio Maent hefyd yn digwydd yn Tsieina, y Nadolig ar Ddydd San Ffolant, Dydd Diolchgarwch neu Galan Gaeaf, dim ond i enwi'r rhai mwyaf adnabyddus. Yn ffodus mae yna asiantaethau twristiaeth sy'n trefnu teithiau yn union gan ystyried digwyddiadau a gwyliau.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*