Eglwys Gadeiriol Justo ym Mejorada del Campo, Ased o Ddiddordeb Diwylliannol?

O'r garreg gyntaf a osodwyd ym mis Hydref 1961 ar ddiwrnod y Virgen del Pilar hyd heddiw, mae'r byd wedi rhyfeddu at bob carreg a godwyd gan Justo Gallego i adeiladu ei eglwys gadeiriol fawreddog wedi'i gwneud â deunyddiau wedi'u hailgylchu. Mewn gwaith adeiladu parhaol am fwy na hanner canrif a heb gynlluniau, trwyddedau adeiladu na phrosiectau technegol, mae Eglwys Gadeiriol Justo bob amser wedi byw gydag ysbryd dymchwel.

Mae ofn y cymdogion a’r ymwelwyr cyn ffarwelio posib y deml y diwrnod nad yw ei hadeiladwr yno wedi cynhyrchu’r ymatebion cyntaf.

Cymeradwyodd yr holl grwpiau gwleidyddol a oedd yn bresennol yn sesiwn lawn cyngor cyngor tref y cynnig gynnig a gyflwynwyd gan blaid UPyD i gyfreithloni eglwys gadeiriol Justo a'i gwarchod fel Ased o Ddiddordeb Diwylliannol. O'r fan hon, y llywodraeth ddinesig sydd i gasglu'r holl ddogfennaeth angenrheidiol a pharatoi'r adroddiadau a'r cynlluniau i ddechrau'r ffeil.

Y tu hwnt i'r gwaith papur a'i gydnabod fel Ased o Ddiddordeb Diwylliannol, mae Justo Gallego yn amlwg bod yr eglwys gadeiriol yn llawer mwy na man ymweld. ACMae'n deml ar gyfer gweddi wedi'i chysegru i'r Virgen del Pilar ond yn gyntaf mae'n rhaid ei gorffen a'i hawdurdodi'n swyddogol i roi offeren. 

Breuddwyd dyn

Mae stori Justo Gallego yn stori o ffydd ac ymdrech i gyflawni breuddwyd. Yn 1925 cafodd ei eni ym Mejorada del Campo ac, oherwydd ei gredoau crefyddol cadarn, penderfynodd dreulio ei ieuenctid ym mynachlog Santa María de Huerta yn Soria. Cwtogodd y diciâu ei gynlluniau a bu’n rhaid iddo gefnu arno rhag ofn heintiad enfawr.

Llwyddodd i oresgyn y salwch beth amser yn ddiweddarach ond dechreuodd fynd yn isel ei ysbryd oherwydd bod y bennod honno wedi torri ei awydd i gysegru ei hun i fywyd crefyddol yn fyr. Fodd bynnag, roedd gan Dduw gynlluniau eraill ar ei gyfer. Dywed y dywediad poblogaidd fod ffyrdd yr Arglwydd yn anfaddeuol ac yn y 60au, Daeth Justo Gallego o hyd i ffordd arall o roi ystyr i'w fywyd: adeiladu eglwys gadeiriol wedi'i chysegru i'r Virgen del Pilar yn ei dref enedigol.

Y peth rhyfeddol am ei hanes yw, heb fod ganddo unrhyw wybodaeth am bensaernïaeth nac adeiladu, dechreuodd adeiladu ei eglwys gadeiriol ar gae fferm yn ei eiddo. Wedi'i ysbrydoli'n unigryw gan yr eglwysi cadeiriol gwych a welodd mewn nifer o lyfrau celf.

Roedd yn gwerthu ei eiddo i dalu am gostau prynu deunyddiau nes eu bod wedi blino'n lân. Yn ddiweddarach parhaodd i ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu a gyda chymorth unigolion a chwmnïau sydd â diddordeb yn ei brosiect.

Gwybod eich prosiect

Ar hyn o bryd mae Eglwys Gadeiriol Justo ym Mejorada del Campo mewn ardal o 4.740 metr sgwâr gyda mesuriadau anhygoel: 50 metr o hyd ac 20 o led gydag uchder o 35 metr hyd at y cromenni. Mae ganddo hefyd ddau dwr 60 metr a holl elfennau nodweddiadol eglwys gadeiriol Gatholig: allor, cloestr, crypt, grisiau, gwydr lliw, ac ati.

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae'r deml hon hefyd yn enghraifft o ymrwymiad i'r amgylchedd gan fod rhan fawr o'r deunyddiau a ddefnyddir wrth ei hadeiladu yn dod o gynhyrchion wedi'u hailgylchu ac wedi'u rhoi gan gwmnïau adeiladu yn yr ardal.

Yn wahanol i'r hyn y mae llawer yn ei gredu, lle preifat yw eglwys gadeiriol Mejorada del Campo heddiw, nid un cyhoeddus. Fodd bynnag, mae Justo yn agor y drysau fel y gall y rhai sydd â diddordeb yn ei waith ei ystyried yn agos ac, os dymunant, gallant gyfrannu gyda rhoddion bach.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Ar hyn o bryd, mae goroesiad Eglwys Gadeiriol Mejorada del Campo ar ôl marwolaeth ei hadeiladwr yn ddirgelwch er gwaethaf y ffaith ei bod yn ymddangos bod cyngor y ddinas wedi rhoi cynllun ar waith i'w droi yn Safle o Ddiddordeb Diwylliannol.

Beth bynnag, dywed y rhai sydd wedi ymuno â'i achos dros y blynyddoedd y byddant yn ymladd ar ôl marwolaeth Justo, i wireddu ei freuddwyd. O'i ran ef, mae Justo yn cadarnhau ei fod wedi adeiladu ei eglwys gadeiriol i ogoneddu Duw a'i fod yn teimlo'n hapus gyda'r hyn y mae eisoes wedi'i gyflawni yn ei fywyd.

Ble mae eglwys gadeiriol Justo?

Ar s / n Calle Antonio Gaudí ym Mejorada del Campo (Madrid). O Madrid gallwch gyrraedd yno mewn car mewn tua hanner awr. Mae'r fynedfa i ymweld â hi am ddim ond derbynnir rhoddion i'w gorffen. Mae'r oriau rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 09:00 a 18:00 a dydd Sadwrn rhwng 09:00 a 16:00. Dydd Sul a gwyliau ar gau.

Bydd unrhyw berson, credadun neu anffyddiwr, sy'n gwybod sut i gydnabod ymdrech a dycnwch yr hen ddyn gostyngedig hwn yn mwynhau ystyried y prosiect anhygoel hwn o ddimensiynau enfawr sydd wedi bod ym Mejorada del Campo ers dros hanner canrif yn herio treigl amser.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*