Encilion ysbrydol yn Madrid

Mae’r byd modern yn wirioneddol ingol ac weithiau teimlwn nad oes dianc, neu mai’r hyn y mae’n rhaid inni ei wneud yw cefnu ar bopeth a mynd ymhell i ffwrdd. Dim ond pan nad yw'n bosibl, pa offer sydd gennym ni i ddod o hyd i loches yn ein hunain? Wel, mae dianc oddi wrth y dorf gwallgof yn helpu llawer ac os ydym yn ychwanegu ychydig o fyfyrdod hyd yn oed yn well.

Mae myfyrdod yn arfer i hyfforddi'r meddwl, ymlacio, cynhyrchu egni mewnol ac emosiynau da. Mae gan bob crefydd ryw fath o fyfyrdod ac enciliad ennyd o sŵn, ond os nad ydych chi'n gwybod sut i'w wneud, dyma rai encilion ysbrydol yn Madrid.

Inspiria

Syniad y cwmni hwn yw y gall ei gleientiaid orffwys ac ymlacio am ychydig ddyddiau trwy'r ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar, bob amser yn anelu at sicrhau cydbwysedd emosiynol. Felly, mae'n cynnig gwyliau, dyddiau o ioga, twf personol a lles.

Gallwch ddod o hyd i ganolfannau yn Valencia, Andalusia, Catalonia a Madrid. Mae'r wefan yn ymarferol iawn a gallwch ddewis y lleoliad a'r math o encil. Er enghraifft, mae gan yr encil 3 diwrnod yn Guadarrama bris gostyngol o 270 ewro. Mae un diwrnod 5 arall sy'n cynnig myfyrdod corff am 620 ewro, un sy'n ymroddedig i erotigiaeth dynion am dri diwrnod am 340 ewro neu un o'r enw gemau Shiva sy'n para pedwar diwrnod.

Mae hefyd a encil ioga yn Sierra de Madrid a all bara rhwng dau a 30 diwrnod, encilion i ddynion yn unig, encilion distaw, encilion ayahuasca neu encilion myfyrio Vipassana sy'n gwbl ymroddedig i fewnsylliad.

Canolfan Deithio sy'n Newid Bywyd

Cyfarwyddwr y ganolfan hon yw Félix Cuéllar, hyfforddwr addysgol, arbenigol mewn deallusrwydd emosiynol a thechnegydd o gwmnïau a gweithgareddau twristiaeth y ganolfan. Mynd gyda phobl ifanc a theuluoedd ar y llwybr i gyflawni hunan-barch, aeddfedrwydd a chymhelliant i fyw. Gweithiais gyda grŵp o weithwyr proffesiynol eraill sy'n gyfrifol am y cyrsiau, y gweithdai a'r encilion.

Heddiw mae hefyd yn cynnig cyfres o encilion sy'n ymroddedig i'r rhai sy'n cael diagnosis o ganser ac nid ydynt yn gwybod beth i'w deimlo heblaw ofn, ansicrwydd a llawer o bryder. Y syniad yw y gall y rhai sy'n cymryd rhan reoli'r emosiynau hyn a darganfod rhai mwy cadarnhaol, mewn amgylchedd hardd, yn yr awyr agored, gyda theithiau cerdded a all ryddhau straen.

Mae'r encil arbennig hwn yn para tridiau a dwy noson ac yn cael ei harwain gan ddwy ddynes sydd wedi profi'r afiechyd. Yn ystod y penwythnos mae'n ymwneud â chymryd rhan mewn gweithdai rheolaeth emosiynol, ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, anadlu a delweddu gydag aromatherapi, taith sain ac, fel y dywedais o'r blaen, amgylchedd naturiol gwych.

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig teithiau ysbrydol a theithiau teulu.

Canolfan Byd Ymwybodol

El leit cymell o'r ganolfan hon yw "dysgu bod yn hapus", mae ar agor trwy gydol y flwyddyn ac yn gweithio bob dydd o'r wythnos, agored i'w gyfranogwyr aros cyhyd ag y dymunant. Mae'r ganolfan yn cynnig gwahanol fathau o encilion ond yn y bôn mae pob un ohonynt yn cynnwys ioga, myfyrdod, cysylltiadau dynol, rheolaeth emosiynol, ymwybyddiaeth ofalgar, biodanza, tantra, trochi ym myd natur a mynegiant y corff.

Ymddeoliad Mae ym Mharc Naturiol Gredos, lle clywir cân yr adar neu lle mae baddonau mewn nentydd, afonydd a phyllau a theithiau cerdded ymhlith coed hynafol, ond gallwch hefyd drefnu rhaglen wedi'i haddasu'n llawn i ganolbwyntio ar anghenion pob person. Mae a wnelo amcanion yr holl gynigion hyn â rhyddhau straen, gwella perthnasoedd personol a phâr, deffro sensitifrwydd y corff, datblygu deallusrwydd emosiynoll, darganfyddwch yr anrhegion sydd gennym ac yn y blaen.

Mae encilion y ganolfan hon yn para cyhyd ag y dymunwch.. Mae gofod o coworking o ble gallwch chi hyd yn oed weithio, felly gallwch chi feddwl am arosiadau byr o wythnos neu bythefnos, arhosiad canolig o bythefnos ac arhosiad hir o fis, dau fis neu un sabothol.

Encil ymwybyddiaeth ofalgar, ioga a therapi celf

Mae'r opsiwn tynnu'n ôl hwn hefyd ym Madrid ac mae'n a enciliad datblygiad personol mewn cysylltiad â natur. Mae’n benwythnos lle eir i’r afael â mater terfynau, hunanofal a thosturi. Y cyfan trwy fyfyrdod Ymwybyddiaeth Ofalgar, therapi celf dyneiddiol ac ioga.

Y syniad yw dysgu ychydig sut i roi'r gorau i drin ein hunain yn llym ac yn anhyblyg a sut i reoli emosiynau anodd. Bydd ioga yn helpu i oddef anghysur o ymlacio corfforol a meddyliol a bydd therapïau creadigol di-eiriau yn helpu i gydbwyso hemisffer yr ymennydd.

Bydd yr encil penodol hwn yn cymryd lle ar Dydd Sadwrn Mehefin 15 o 9 am. Yn dibynnu ar y capasiti, bydd y safle'n cael ei benderfynu unwaith y daw'r cofrestriad i ben, er ei bod yn hysbys bod gan bob safle posibl ystafelloedd a rennir ar gyfer tri neu bedwar o bobl. Rydych chi'n dod i mewn ar ddydd Sadwrn ac yn gadael ar ddydd Sul am 19:200 p.m. Y pris yw 50 ewro a'r archeb yw XNUMX, ond caiff ei dynnu o gyfanswm pris y gweithdy.

teithiau trawsnewidiol

Yma yn cael eu cynnig encilion unigryw ar gyfer hunan-wybodaeth a deffroad. Y syniad yw iachau, grymuso ein hunain a chael ein haileni, ail-drawsnewid. Maent yn cael eu cynnig mewn corneli amrywiol o Sbaen, ond heddiw rydym yn canolbwyntio ar Madrid felly mae'r encil yn cael ei gynnig yma yn Sierra de Gredos.

Mae'r penodiad yn yn yr Inn of Silence. Y pris yw 695 ewro y pen ar gyfer y chwech cyntaf i gofrestru, ac yna'n codi i 795 ewro. Y pris yw'r person mewn ystafell ddwbl gyda'i ystafell ymolchi ei hun. Mae gan yr ystafell sengl wahaniaeth o 100 ewro.

Mae'r enciliad hwn yn cynnwys dosbarthiadau ioga, hyfforddiant Ayurveda, arferion hunan-wybodaeth, sesiynau hyfforddi trawsnewidiol, teithiau cerdded natur (heicio Ymwybyddiaeth Ofalgar), a phensiwn llysieuol. Y syniad yw profi a mynd trwy broses o arsylwi personol a hunan-ymholi sy'n cynnwys tawelwch, sesiynau grŵp, myfyrdod, Ayurveda, ioga a rhannu profiadau ag eraill.

Y nod yw dychwelyd adref wedi'i drawsnewid, gyda lles corfforol, ysbrydol, meddyliol ac emosiynol gwell a mwy. Rydych yn meiddio? Mae'n o Fedi 6 i 11.

A dweud y gwir, ym Madrid mae yna lawer o gynigion ymddeoliad, y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw codi calon. Efallai y gallwch chi ddechrau gydag encil dros y penwythnos ac os ydych chi'n ei hoffi'n fawr, anogwch eich hun i dreulio cyfnod hirach. Nid yw'r byd yn mynd i newid o'n plaid, ond fe allwn ni.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*