Ffynhonnell afon Mundo

Mae ffynhonnell afon Mundo yn un o'r ffenomenau naturiol harddaf yn nhalaith Aberystwyth Albacete. O edrych arno, efallai y byddech chi'n meddwl eich bod chi mewn rhaeadr o Hawaii. Fodd bynnag, rydych chi yn y Mynyddoedd Alcaraz, un o'r rhai sy'n rhan o'r Mynyddoedd prebetic.

Mae Afon Mundo yn un o lednentydd y Segura, y mae'n ymuno ag ef ar ôl derbyn, yn ei dro, yr afonydd loggerhead a Vega de Riopar. Ond yn gyntaf, mae'n mynd ar daith sy'n croesi sawl tref, pob un yn fwy prydferth a hanesyddol. Fodd bynnag, nid ydym yn mynd i ragweld. Dechreuwn gyda ffynhonnell afon Mundo.

Geni afon Mundo, ffenomen unigryw

Fel roeddem yn dweud, mae afon Mundo wedi'i geni ym mynyddoedd Alcaraz. Yn benodol, mae'n mynd y tu allan i ogof ddwfn iawn. Maent yn hysbys o'r tri deg dau cilomedr hwn. Yn ei dro, mae'r pant ar ben bryn carst serth.

Mae gan y dosbarth hwn o greigiau fannau hydraidd y mae dŵr yn mynd trwyddynt. Felly, mae'r Jet afon Mundo Mae'n cwympo ar ffurf rhaeadr wrth ffurfio morlynnoedd. O'r rhain, mae'n datblygu ei lif. Mae'r weledigaeth o allanfa'r dŵr a'i dras ymysg llystyfiant yn olygfa unigryw.

Pryd i fynd a sut i gyrraedd yno

Yr amser gorau i chi weld ffynhonnell Afon Mundo yn ei holl ysblander yw'r gwanwyn. Yna daw'r jet dŵr allan gyda phwer trawiadol mewn ffenomen a elwir yn boblogaidd fel "y chwythu allan."

Tarddiad afon Mundo

Ffynhonnell afon Mundo

I gyrraedd y man lle mae'r afon yn cael ei geni, rhaid i chi ddefnyddio'r car. Ers Riopar, mae'n rhaid i chi gymryd y ffordd sy'n mynd i Os bydd y. Tua chwe chilomedr yn ddiweddarach fe welwch y gwyriad sy'n mynd i'r ffynhonnell. Byddwch yn cyrraedd hyn ar ôl teithio dau gilometr arall. Peidiwch â phoeni am barcio oherwydd bod gennych chi parcio gyda lle i gant o geir a chwe bws. Ond, ar ôl gweld y ffynhonnell, mae gennych lawer i'w ymweld o hyd ar hyd afon Mundo.

Llwybr cerdded ffynhonnell afon Mundo

Y peth cyntaf rydyn ni am ei argymell yw eich bod chi'n gwneud y llwybr cerdded hardd hwn. Rhan o'r un man lle mae'r afon yn cael ei geni ac mae ganddi hyd o tua saith cilomedr. Fodd bynnag, nid yw'r llwybr yn hawdd oherwydd ei fod yn teithio trwy uchder o hyd at XNUMX metr ac mae ganddo rhywfaint o beryglus.

Fodd bynnag, os penderfynwch ei wneud, cewch eich synnu gan y dirwedd y mae'n ei chynnig i chi. Mewn gwirionedd, mae'n rhedeg trwy'r Calares del Mundo a Pharc Naturiol La Sima. Yn ogystal, mae'r llwybr yn cyrraedd ceg iawn yr ogof y mae afon Mundo yn dod drwyddi. I wneud hyn, bydd angen awdurdodiad arbennig arnoch chi a fydd hefyd yn caniatáu ichi fynd i mewn iddo am oddeutu XNUMX metr heb fod angen offer ogofa. Ond peidiwch byth â cheisio mynd ymhellach. Mae hyn yn addas yn unig ar gyfer gweithwyr proffesiynol ffederal.

Beth bynnag, mae'r llwybr yn werth chweil. Fe welwch lefydd fel ei un ef Cala y Byd, llwyfandir gyda thyllau sinc toreithiog lle mae'r dŵr yn hidlo i'r ogof. Yn ddiweddarach, bydd y pant hwn yn ei ddiarddel, gan arwain at darddiad afon Mundo. Byddwch hefyd yn gweld fwlturiaid, eryrod a rhywogaethau eraill yn yr ardal.

Llwybr afon Mundo

Nid yn unig y mae ffynhonnell afon Mundo yn brydferth. Mae'n werth chweil parhau â'i daith nes iddo ddod i ben yn y Segura. Mae'r daith hon yn mynd drwodd trefi hardd iawn yr ydym yn mynd i siarad â chi nesaf.

Riopar

Mae'r dref fach hon yn cadw'r dreftadaeth goffa hynaf yn y rhanbarth cyfan. Ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â gweddillion y caer-gaer Oes Fwslimaidd a'r eglwys yr ysbryd sanctaidd, a adeiladwyd yn y bymthegfed ganrif, ond wedi'i adfer yn llawn ac mae ganddo ffresgoau Gothig.

Riopar

Golygfa o Riópar

Hefyd, gallwch chi weld yn Riópar y Amgueddfa Ffatrioedd Brenhinol San Juan de Alcaraz. Mae'n dystiolaeth fyw o'r ffatrïoedd efydd a phres a fu'n gartref i'r dref rhwng y XNUMXfed a'r XNUMXfed ganrif ac a gafodd eu creu trwy orchymyn y brenin. Siarl III.

Mesons

Wedi'i leoli ym mwrdeistref Molinicos, gelwid yr ardal hon yn union fel Rachundo. Mae wedi'i leoli mewn amgylchedd o natur freintiedig, gyda digonedd o binwydd a madarch. Yn ogystal, bydd yn braf iawn ichi gerdded trwy ei strydoedd nodweddiadol rhyfedd a gweld ei hen olchfa.

Hynny

Mae a wnelo mwy ag ardal Isso, tref fach sydd wedi'i lleoli ar lan chwith afon Mundo. Ynddo, gallwch ymweld â'r eglwys Santiago Apóstol, a adeiladwyd yn y ddeunawfed ganrif ac sy'n gartref i ddelwedd noddwr Isso, a'r Twr Almohad diflannodd yr XIII a oedd yn cynnwys castell heddiw.

Ond, yn anad dim, rydym yn eich cynghori i weld y gwahanol pontydd sy'n croesi'r afon. Yn draddodiadol fe'u hystyriwyd yn Rufeinig, ond maent yn eithaf hwyrach. Ond, beth bynnag, maen nhw'n rhan o dirwedd o harddwch mawr.

Ferez

Gelwir hefyd «Y Tlys Serrana», mae'r dref hon yn lle pererindod i bobl sy'n hoff o ffilmiau 'Codiad haul, nad yw'n beth bach', ers iddo gael ei saethu’n rhannol ar ei strydoedd. Ond mae ganddo bwyntiau eraill o ddiddordeb hefyd, gan ddechrau gyda'i strydoedd cul a choblog.

Gallwch ymweld â'r Eglwys Blwyf y Rhagdybiaeth, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif. Y tu mewn, gallwch hefyd weld llun trawiadol organ baróc o'r XVII. Gallwch hefyd fynd o dan y Arch Mora, sydd â'i chwedl ei hun am hudoliaethau; ymweld â'r draphont ddŵr a'r melinau hydrolig a dod yn agosach at y Safbwynt Híjar, sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd i chi o fynyddoedd Albacete.

Ferez

Golygfa o Férez

Lietor

Yn olaf, byddwn yn dweud wrthych am y dref hon a oedd hefyd yn olygfa'r ffilm uchod. Yn ogystal, gallwch weld ynddo y eglwys Santiago Apóstol, sy'n Safle o Ddiddordeb Diwylliannol ac sy'n gartref i Gapel hyfryd Espino; y Hermitage of Our Lady of Bethlehem, gyda'i allor polychrome hardd, a'r Lleiandy ac Eglwys y Carmeliaid Sâl, a adeiladwyd ar ddiwedd yr XNUMXeg ganrif.

I gloi, mae'r ffynhonnell afon Mundoyn Castilla-La Mancha, yn cynnig golygfa naturiol o harddwch mawr i chi. Ond mae'r amgylchedd o'i amgylch hefyd yn werth ymweld ag ef am ei dreftadaeth goffa gyfoethog a'i werth ecolegol gwych. Onid ydych chi eisiau gwybod yr ardal?

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)