Golygfeydd gorau o Madrid

Golygfeydd o Madrid

cael y golygfeydd gorau o Madrid Mae'n syml iawn. Fel sy'n wir am ddinasoedd mawr eraill yn y byd megis NY o Llundain, mae gan brifddinas Sbaen lawer o skyscrapers. A hefyd rhai henebion sydd, oherwydd eu huchder, yn cynnig golygfa banoramig hyfryd o'r ddinas.

Os chwanegwch at hyn orgraff hynod Madrid, gyda sawl pwynt uwch, mae gennych chi ystod dda o bosibiliadau i'w weld oddi uchod. Hyd yn oed ar do rhai adeiladau, mae golygfannau wedi'u gosod sy'n cynnig a Panorama 360 gradd o'r ddinas. Gan fod y cynnig yn eang iawn, rydyn ni'n mynd i ddangos dim ond rhai o'r lleoedd sy'n cynnig y golygfeydd gorau o Madrid i chi.

Llys Callao Seisnig

Golygfa o'r Gran Vía

Y Grav Vía o safbwynt El Corte Inglés yn Callao

Mae'n debyg eich bod wedi siopa yn El Corte Inglés de la sgwâr Callao. Mae'r un sgwâr hwn eisoes yn olygfa ynddo'i hun, gydag adeiladau fel y sinema homonymous, y Carrion gyda'i boster mytholegol o ddiod boblogaidd neu'r Palas y Wasg. Ond, yn ogystal, mae ceg strydoedd yr un mor bwysig â Carmen, Preciados neu Gran Vía.

Efallai nad ydych chi'n gwybod y gallwch chi fynd i fyny i deras El Corte Inglés sydd wedi'i leoli yn rhif dau yn y sgwâr. Mae'r golygfeydd yn ysblennydd ac mae'n rhad ac am ddim. byddwch yn gweld y Palas Brenhinol (dim ond ar y cornis o hyn mae gennych chi olygfa wych arall), y Plaza de España, Y Eglwys Gadeiriol Almudena a holl wychder y crybwylledig Gran Vía gyda'i adeiladau modernaidd ac eclectig.

Fel pe na bai hynny'n ddigon, ar yr un teras mae gennych chi a cynnig gastronomig o'r radd flaenaf, gyda poptai, bwytai a pharlyrau hufen iâ. Felly, tra byddwch chi'n cael diod neu fwyta, gallwch chi fwynhau un o'r golygfeydd gorau o Madrid. Ond gallwch chi hefyd fynd i fyny, yn syml, i ystyried y panorama. Nid yw yfed yn orfodol.

Círculo de Bellas Artes, clasur ymhlith y golygfeydd gorau o Madrid

Cylch y Celfyddydau Cain

Círculo de Bellas Artes, y mae ei do yn cynnig un o'r golygfeydd gorau o Madrid

Ar ei ben ei hun, mae'n werth ymweld ag adeilad Círculo de Bellas Artes. Wedi'i leoli yn rhif 42 Calle de Alcalá ac wedi'i ddylunio gan Antonio Palacios, yn cyflwyno a arddull eclectig gyda gwreiddiau neo-baróc. Yr un mor ysblennydd yw ei du mewn, gyda grisiau mawreddog a theatr heb fod yn llai prydferth.

Gallwch hefyd fynd i fyny at ei do i weld Madrid. Yn yr achos hwn, bydd yn rhaid i chi dalu, ond dim ond pedwar ewro y mae'n ei gostio ac mae'r wobr yn odidog. Mae'r fynedfa o'r un dderbynfa ac mae elevator sy'n mynd â chi yn syth i'r teras ac sydd â drysau gwydr yn yr arhosfan olaf.

Unwaith y byddwch yno, fe welwch gaffeteria a cherflun efydd anferthol o Minerva, duwies Doethineb, wedi ei chreu gan John Louis Vassallo. Ond, yn anad dim, bydd gennych chi ddigyffelyb Panorama 360 gradd o'r ddinas, o'r Sierra de Guadarrama i'r gogledd i'r Cerro de los Ángeles i'r de.

goleudy Moncloa

Golygfa o Oleudy Moncloa

Golygfa Madrid o'r Faro de Moncloa

Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'r adeiladwaith hwn, a elwir yn swyddogol yn Dŵr Goleuo a Chyfathrebu Cyngor Dinas Madrid, wedi'i leoli yn ardal Moncloa-Aravaca. Ffrwyth dyluniad Salvador Perez Arroyo, ei urddo yn 1992 a dyma'r unfed adeilad ar ddeg uchaf yn y ddinas.

Mae'n 110 metr o uchder, sy'n ei gwneud yn weladwy o unrhyw le yng ngogledd-orllewin y ddinas. Fodd bynnag, ei gazebo siâp cilgant ac wedi ei gau â gwydr yn 92. I fyned i fyny ato, y mae dau elevator allanol a gwydrog hefyd. Yn flaenorol, rhaid i chi fynd trwy'r ystafell dderbynfa ymwelwyr sydd yn ei gwaelod.

Gallwch gael mynediad i'r olygfan ysblennydd hon o ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 9:30 a.m. a 19:30 p.m. Fodd bynnag, mae ganddo allu cyfyngedig am resymau diogelwch. Mewn unrhyw achos, os ewch chi i fyny ato, fe gewch chi un o'r golygfeydd gorau o Madrid, o leiaf o ran ei rhan ogleddol.

Twr Madrid

Golygfa o Dŵr Madrid

Golygfeydd o Dŵr Madrid

Rhoddir yr enw hwn ar adeilad ysblennydd a leolir yn y Plaza de España a rhwng Calle Princesa a Gran Vía.. Fe'i cynlluniwyd gan Julian a Jose Maria Otamendi ac adeiladwyd rhwng 1954 a 1960. Ar hyn o bryd dyma'r chweched talaf ym Madrid, gyda Mesuryddion 162 gan gynnwys yr antena sy'n ei goroni. Er mwyn rhoi syniad i chi o'i ddimensiynau, byddwn yn dweud wrthych fod y prosiect i ddarparu ar gyfer 500 o siopau, sawl oriel, gwesty a hyd yn oed sinema.

Hefyd, am rai blynyddoedd dyma'r adeilad talaf yn Sbaen. Ar hyn o bryd, mae'n gartref i westy'n union ar ei wyth llawr cyntaf a chartrefi preifat ar y gweddill. Gallwch hefyd fynd i fyny at ei deras a chael golygfeydd gwych o'r strydoedd canolog lle mae wedi'i leoli, ond hefyd o'r Casa de campo, Y Palas Brenhinol a mynyddoedd ger y ddinas ar gyfer y Gogledd.

Ar y llaw arall, yn agos iawn at y golygfan drawiadol hon, mae gennych chi un arall sydd ddim llai trawiadol. Rydym yn siarad am y to'r Hotel Riu Plaza. Mae wedi'i leoli ar y 27ain llawr ac nid yw'n addas ar gyfer pobl â vertigo. Rydym yn dweud hyn wrthych oherwydd, mewn gwirionedd, mae dau deras a gallwch fynd o un i'r llall drwy a rhodfa llawr gwydr.

Car cebl Casa de Campo

Golygfa o'r car cebl Madrid

Y Palas Brenhinol ac Eglwys Gadeiriol Almudena o gar cebl Casa de Campo

Yn union yn y Casa de Campo rydyn ni newydd sôn amdano mae gennych chi offeryn godidog arall i gael y golygfeydd gorau o Madrid. Yr ydym yn sôn am y car cebl, sydd hefyd â'r fantais y mae'n ei gynnig i chi a panorama symudol o gorwel o'r ddinas.

Ar ei daith, sy'n dechrau yn Peintiwr Rosales, yn mynd dros ardd rosod y Parque del Oeste, gorsaf Príncipe Pío, meudwy San Antonio de la Florida neu Afon Manzanares i orffen yn y Bryn Garabitas o'r plasty.

Yn gyfan gwbl, mae'n cwmpasu bron i ddwy fil pum can metr ac yn cyrraedd uchder uchaf o 40. Mae'n cymryd tua un ar ddeg munud i gwmpasu'r pellter hwnnw ac mae ganddo 80 gondolas, a gall pob un ohonynt ddal pump o bobl. Ond, yn anad dim, dychmygwch y golygfeydd y mae'n eu cynnig i chi o'r ddinas. Ac, fel pe na bai hyn i gyd yn ddigon, ar ddiwedd y daith, yn Casa de Campo, mae gennych chi bwyty i adennill cryfder ar ôl y daith gyda pharcio ar gyfer ceir.

Yn ogystal, yn union ger y car cebl, o rai adfeilion, mae gennych hefyd golygfeydd godidog o'r rhan orllewinol Madrid. Yn yr un modd, byddwch yn gweld y llyn plasty, Y Glan yr afon Manzanares ac, os bydd y dydd yn eglur, y Sierra.

Yncl Pio Hill

Yncl Pio Hill

Madrid o'r Cerro del Tío Pío

Mae wedi ei leoli yn ardal Puente de Vallecas, yn fwy neillduol yn nghymydogaeth Numancia, eisoes yn agos i Moratalaz. Roedd yn ardal lle setlodd llawer o ymfudwyr a ddaeth i wella eu hamodau byw yn y brifddinas, ond heddiw parc ydyw. Ar ei bwynt uchaf, mae a ensemble pensaernïol gyda gasebo a cherflunwaith triongl brenhinol rhithiol del Enrique Salamanca.

Oddi yno, mae gennych olygfeydd godidog o Madrid, yn enwedig ar fachlud haul. Mae'r panorama yn cwmpasu bron y ddinas gyfan, o'r adeilad ffôn ar Gran Vía hyd Tyrau Chamartinpasio trwy yr enwog Lolipop cyfathrebu.

Teml Debod

Teml Debod

Teml Debod, o'r hon hefyd y mae un o'r golygfeydd goreu o Madrid

Mae'r adeiladwaith hwn o Yr Aifft Hynafol ei osod yn y parc gorllewinol, wrth ymyl y Paseo del Pintor Rosales, y soniasom amdano eisoes wrth sôn am y car cebl. Mae'n arhosfan lle lleolwyd Barics y Mynydd. Rhoddwyd y deml i dalaith Sbaen yn 1968 gan Lywodraeth yr Aifft i ddiolch am ein cydweithrediad i achub y pwysicaf yn union. temlau nubian.

Mae dros ddwy fil o flynyddoedd oed ac yn ymroddedig i Amon o Debod eisoes Isis. Ei graidd yw Capel Adijalamani neu'r Rhyddhad yr hon, fel y dengys ei henw, sydd wedi ei haddurno â golygfeydd yn cyfeirio at y duw crybwylledig Amun. Yn ogystal, mae gan y set mammisi neu Isis adoration hall, y capel Osiriac, y wabet neu faes puro ar gyfer offeiriaid a'r hyn a elwir yn Treasure Gladdgell, ymhlith elfennau eraill.

Fodd bynnag, os yw'r adeiladwaith hwn o ddiddordeb fel heneb, nid yw'n gartref i ddim llai y edrychwr bod ar ddiwedd y parc lle mae. Mae wedi talu sbienddrych ac yn cynnig safbwynt gwahanol i chi o'r Palas Brenhinol a Eglwys Gadeiriol Almudena, ond y mae yr olygfa hefyd yn cyrhaedd i'r parc thema.

Palas Cibeles

Palas Cibeles

Palacio de Cibeles, y mae golygfan yn ei dwr canolog

Wedi'i leoli yn y sgwâr o'r un enw, mae'r adeilad trawiadol hwn ar hyn o bryd yn gartref i swyddfeydd Cyngor Dinas Madrid ac yn gweithredu fel neuadd arddangos. Ond fe'i gelwir hefyd yn palas telathrebu am fod yn ganolfan post, telegraff a ffôn. Mae ei adeiladu yn dyddio'n ôl i ddechrau'r XNUMXfed ganrif ac mae ganddo a arddull fodernaidd gydag elfennau neo-plateresque a baróc ar ei ffasâd.

Yn ogystal, mae'n cynnig ysblennydd i ni golygfan wedi ei leoli yn ei dwr canolog ar uchder seithfed llawr. Dim ond am ddau ewro y gallwch chi fynd ato. Yn gyfnewid, fe gewch olygfeydd godidog o'r Paseos del Prado a Recoletosyn ogystal â'r Castilian. Fel pe na bai hyn i gyd yn ddigon, ar y chweched llawr mae gennych fwyty.

I gloi, rydym wedi dangos lleoedd i chi sy'n cynnig y golygfeydd gorau o Madrid. Fodd bynnag, mae llawer o rai eraill. Er enghraifft, mae'r olygfan lleoli yn y gromen y Eglwys Gadeiriol Almudena; yr un o Parc Lletem Las, yn nghymydogaeth La Latina, neu y Parc Llinellol Manzanares, lle, yn ogystal, mae gennych olion archeolegol o werth mawr fel tref La Gavia neu fila Rufeinig Villaverde. Pa un o'r safbwyntiau hyn sydd fwyaf diddorol i chi?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*